Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu dəDƏ qorqud elmi-ədəbi topluYüklə 1,45 Mb.
səhifə63/67
tarix25.06.2018
ölçüsü1,45 Mb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   67

Folklorşünas təqvimi

Qəzənfər PAŞAYEV 75.

KƏRKÜKLƏ BAĞLI ÖMÜR

KƏRKÜKLƏ BAĞLI ÖMÜR

.

Tahir ORUCOV..................................151

Yeni nəşrlər

MUXTAR KAZIMOĞLU (İMANOV). EPOS, NƏSR, PROBLEM-

LƏR..................................................................................................................163

KAMRAN ƏLİYEV. EPOSUN POETİKASI: “DƏDƏ QORQUD” VƏ

“KOROĞLU”..................................................................................................166

ƏZİZXAN TANRIVERDİ. “DƏDƏ QORQUD KİTABI”NDA AT

KULTU............................................................................................................169

SƏBINƏ İSAYEVA. AŞIQ ŞƏMŞİRİN

POETİKASI.....................................................................................................172

“GARAJUGIN  GAPLANI”  IN  THE  OGHUZ

“GARAJUGIN  GAPLANI”  IN  THE  OGHUZ

EPIC  TRADITION  AS  A  FUNCTIONAL  INDICATOR  OF  KHAN

EPIC  TRADITION  AS  A  FUNCTIONAL  INDICATOR  OF  KHAN

STATUS

STATUS.............................................................................................................3

FORM AND ARTISTIC  EXPRESSION  SIMILARI

FORM AND ARTISTIC  EXPRESSION  SIMILARI

-

-

TY IN SUMERIAN AND TURKIC EPOS’S

TY IN SUMERIAN AND TURKIC EPOS’S...........................................16

ASLI – GODDESS OF LOVE

ASLI – GODDESS OF LOVE..............................27

MYTHOPOETIC  FORMULAS  IN  TURKISH

MYTHOPOETIC  FORMULAS  IN  TURKISH

AND SLAVIC FAIRY TALES.........................................................33

AND SLAVIC FAIRY TALES.........................................................33

ETNOGONİC MYTH AND LEGENDS ABOUT

ETNOGONİC MYTH AND LEGENDS ABOUT

NUH  OGLU  YAFES  (OLJAY):  THE  FİRST  NATİVE  LAND  OF

NUH  OGLU  YAFES  (OLJAY):  THE  FİRST  NATİVE  LAND  OF

TURKS AND THE  FİRST TURKİC  STATE..................................42

TURKS AND THE FİRST TURKİC STATE..................................42

TYPICAL  FEATURES  OF  THE  KALBAJAR

TYPICAL  FEATURES  OF  THE  KALBAJAR

BAYATIS.......................................................................................58

BAYATIS.......................................................................................58

THE SIMILAR AND DIFFERENT   FEA

THE SIMILAR AND DIFFERENT   FEA

-

-

TURES OF SARIN, BAYATI AND MEYKHANAS

TURES OF SARIN, BAYATI AND MEYKHANAS..............................

68

68

FORMING  OF  COYCHA  ASHUG  SPHERE

FORMING  OF  COYCHA  ASHUG  SPHERE

(16

(16

th

th

-17

-17

th

th

CENTURIES)...............................................................81

CENTURIES)...............................................................81

THE  KING AND  MYTHICAL  VISION ABOUT

THE  KING AND  MYTHICAL  VISION ABOUT

H I M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7

H I M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7

TALES ABOUT ANİMALS AND  THE  SUBJECT

TALES ABOUT ANİMALS AND  THE  SUBJECT

CHARACTERS OF FABLE GENRE..............................................97

CHARACTERS OF FABLE GENRE..............................................97

ABOUT  NIZAMI  GANJAVI'S  NATIONAL

ABOUT  NIZAMI  GANJAVI'S  NATIONAL

AND LITERARY BELONGING...................................................106

AND LITERARY BELONGING...................................................106

2012/

IV

1762012/

IV

177


...................................114

...................................114

...........................................135

...........................................135

.. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .1 43

. . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . 14 3

...............................................151

...............................................151

“ГАРАДЖУГЫН  ГАПЛАНЫ”  КАК

“ГАРАДЖУГЫН  ГАПЛАНЫ”  КАК

ФУНКЦИОНАЛНЫЙ  ПОКАЗАТЕЛЬ  ХАНСКОГО  СТАТУСА  В

ФУНКЦИОНАЛНЫЙ  ПОКАЗАТЕЛЬ  ХАНСКОГО  СТАТУСА  В

ОГУЗСКОЙ  ЭПИЧЕСКОЙ  ТРАДИЦИИ.....................................3

ОГУЗСКОЙ  ЭПИЧЕСКОЙ  ТРАДИЦИИ.....................................3

СХОДСТВ В ФОРМЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ

СХОДСТВ В ФОРМЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ

ВЫРАЖЕНИЙ 

В 

ШУМЕРСКИХ 

И 

ТЮРКСКИХ 

ЭПО  

ВЫРАЖЕНИЙ 

В 

ШУМЕРСКИХ 

И 

ТЮРКСКИХ 

ЭПО  

-

-

САХ

САХ..................................................................................................................

16

16

Илгами ДЖАФАРСОЙ. 

АСЛИ  –  БОГИНЯ  ЛЮБВИ

АСЛИ  –  БОГИНЯ ЛЮБВИ

..................27

..................27

MYTHOPOETIC  FORMULAS  IN  TURKISH

MYTHOPOETIC  FORMULAS  IN  TURKISH

AND SLAVIC FAIRY TALES

AND SLAVIC FAIRY TALES

.........................................................33

.........................................................33

ЭТНОГОНИЧЕСКИЕ  МИФЫ  И  ПРЕ 

ЭТНОГОНИЧЕСКИЕ  МИФЫ  И  ПРЕ 

-

-

ДАНИЕ  О  ЯФЕСЕ  (ОЛДЖАЕ),  СЫНЕ  НОЯ:  ОТЕЧЕСТВО

ДАНИЕ  О  ЯФЕСЕ  (ОЛДЖАЕ),  СЫНЕ  НОЯ:  ОТЕЧЕСТВО

ТЮРКОВ  И  ПЕРВОЕ  ТЮРКСКОЕ  ГОСУДАРСТВО................42

ТЮРКОВ  И  ПЕРВОЕ  ТЮРКСКОЕ  ГОСУДАРСТВО................42

УНИКАЛЬНОЕ  СВОЙСТВА  КЕЛБЕ 

УНИКАЛЬНОЕ  СВОЙСТВА  КЕЛБЕ 

-

-

ДЖАР  СКИХ  БАЯТЫ...................................................................58

ДЖАР  СКИХ  БАЯТЫ...................................................................58

ПОХОЖИЕ 

И 

РАЗЛИЧНЫЕ

ПОХОЖИЕ 

И 

РАЗЛИЧНЫЕ

ОСОБЕННОСТИ САРЫН, БАЯТЫ И МЕЙХАНА.....................68

ОСОБЕННОСТИ САРЫН, БАЯТЫ И МЕЙХАНА.....................68

ФОРМИРОВАНИЕ  ГЁЧИНСКОЙ  АШУГ 

ФОРМИРОВАНИЕ  ГЁЧИНСКОЙ  АШУГ 

-

-

СКОЙ СРЕДЫ 

СКОЙ СРЕДЫ 

(XVI-XVII 

(XVI-XVII 

веков

веков

).................................................81

).................................................81

ЦАРЬ  И  МИФИЧЕСКИЕ  ВИДЕНИЯ

ЦАРЬ  И  МИФИЧЕСКИЕ  ВИДЕНИЯ

СВЯЗАННЫЕ  С  НИМ..................................................................87

СВЯЗАННЫЕ  С  НИМ..................................................................87

ОБ  О СОБЕННО СТЯХ 

СКАЗОК  О

ОБ 

ОСОБЕННО СТЯХ  СКАЗОК  О

ЖИВОТНЫХ И БАСНИ...............................................................97

ЖИВОТНЫХ И БАСНИ...............................................................97

О НАЦИОНАЛЬНОЙ И  ЛИТЕРАТУРНОЙ

О НАЦИОНАЛЬНОЙ И ЛИТЕРАТУРНОЙ

ПРИНАД ЛЕЖНОСТИ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ.........................106

ПРИНАД ЛЕЖНОСТИ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ.........................106

Календарь  фольклористики

Календарь  фольклористики

Новые издания................................................................

Новые издания................................................................

163

163
Dostları ilə paylaş:
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   67


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə