Azərbaycan Respublikası Prezi dentinin 2014-cü IL 19 iyun tarixli Sərəncamı ilə hər IL 25 iyun AzərYüklə 455,17 Kb.

səhifə1/8
tarix21.06.2018
ölçüsü455,17 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Azərbaycan Respublikası Prezi-

dentinin 2014-cü il 19 iyun tarixli 

Sərəncamı ilə hər il 25 iyun Azər-

baycanda “Dənizçi günü” peşə 

bayramı kimi qeyd olunur.

Dövlət  Dəniz  Administrasiyasının 

və “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçili-

yi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin kol-

lektivləri  iyunun  23-də  Fəxri  xiyabana 

gələrək  xalqımızın  Ümummilli  lideri, 

müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin 

memarı  və  qurucusu  Heydər  Əliyevin 

xatirəsini  ehtiramla  yad  edib,  məzarı 

önünə əklil və gül dəstələri qoyublar. 

Görkəmli  oftalmoloq  alim,  akade-

mik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi 

anılıb, məzarı üzərinə tər çiçəklər düzü-

lüb.


Sonra  Şəhidlər  xiyabanına  gələn 

ziyarətçilər  Azərbaycanın  müstəqilliyi 

və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə 

canlarından keçən qəhrəman Vətən öv-

ladlarının, o cümlədən dənizçi şəhidlə-

rin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzar-

ları üzərinə gül dəstələri düzüb, “Əbədi 

məşəl” abidəsinin önünə əklil qoyublar.

Daha sonra dənizçilərin peşə bayra-

mı münasibətilə Azərbaycan Respubli-

kası  Dövlət  Dəniz Administrasiyasının 

akt zalında tədbir keçirilib.

Tədbir  Azərbaycan  Respublikası-

nın Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə 

başlayıb. Dövlət Dəniz Administrasiya-

sının rəisi  Qüdrət Qurbanov, “Azərbay-

can Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin 

sədri Rauf Vəliyev dənizçiləri peşə bay-

ramı münasibətilə təbrik edib, hər birinə 

işlərində uğurlar arzulayıblar.

Dövlət  Dəniz  Administrasiyasının 

rəisi  Qüdrət  Qurbanov  bildirib  ki,  Ulu 

Öndər Heydər Əliyevin dövlət qurucu-

luğu  sahəsində  təkrarolunmaz  istedadı 

və  ideyası  nəticəsində  iqtisadiyyatımı-

zın strateji cəhətdən mühüm sahələrin-

dən  olan  dəniz  nəqliyyatının  inkişafı 

istiqamətində formalaşdırdığı siyasət və 

qeyd edilən sahəyə diqqət onun  layiq-

li  davamçısı  möhtərəm  prezidentimiz 

İlham  Əliyev  tərəfindən  uğurla  davam 

etdirilir.  Hazırda  respublikamızda  iq-

tisadiyyatın  bütün  sahələri  ilə  yanaşı, 

dəniz nəqliyyatının da  sürətli inkişafı, 

dövlətimizin tranzit nəqliyyat dəhlizlə-

rinin  formalaşmasında  iştirak  etməsi, 

dəniz  nəqliyyatı  sahəsində  təhlükəsiz-

liyin artırılması və dəniz mühitinin qo-

runub  saxlanması  möhtərəm  preziden-

timiz  İlham  Əliyevin  gərgin  əməyinin 

nəticəsidir.

Dövlət  başçısının  həyata  keçirdiyi 

uğurlu  siyasət  nəticəsində  respublika-

mızda  iqtisadiyyatın  dinamik  inkişafı 

dəniz nəqliyyatından da yan keçməmiş, 

bu  sahəyə  cənab  Prezidentin  göstərdi-

yi diqqət və qayğının sayəsində görül-

müş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 

Azərbaycan  Respublikasının  bayrağı 

altında  üzən  gəmilərdə  təhlükəsizliyin 

təmin  olunması,  gəmilərdən  dənizin 

çirkləndirilməsinin  qarşısının  alınması 

ilə  əlaqədar  Beynəlxalq  Konvensiyala-

rın tələblərinə ciddi riayət olunması tə-

min edilib.

Qüdrət Qurbanovun sözlərinə görə, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

6 fevral 2006-cı il tarixli 1271 nömrə-

li  Sərəncamı  ilə  yaradılan Azərbaycan 

Respublikasının  Dövlət  Dəniz  Admi-

nistrasiyasının  səlahiyyətlərinə  Azər-

baycan  Respublikasında  dəniz  nəqliy-

yatı sahəsində aparılan siyasətin, habelə 

Birləşmiş  Millətlər  Təşkilatının  dəniz 

nəqliyyatı sahəsində ixtisaslaşmış quru-

mu olan Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı və 

digər  təşkilatlarla  əməkdaşlığın,  Azər-

baycan  Respublikasının  həmin  sahədə 

tərəfdar  çıxdığı  beynəlxalq  konvensi-

yaların icrasına nəzarətin həyata keçiril-

məsi aid edilib.

(Ardı 2-ci səhifədə)

A Z


R B A Y C A N

X Z R D N Z G M

L Y

И

ИЧИ И ИA Z

R B A Y C A N

X Z R D N Z G M

L Y


И

ИЧИ И И


Qiyməti 50 qəpik

30 iyun 2017-ci il    № 45-48 (9139) 

www.seanews.az

QƏZET

 

1931-ci ildən 

nəşr olunur

QƏZET

 

1931-ci ildən 

nəşr olunur

BU SAYIMIZDA

mühüm məsələlər ətrafında 

fikir mübadiləsi aparılıb

Gələcəyin dənizçiləri Qara 

dənizə təcrübəyə yollanıblar

Dövlət Dəniz 

Akademiyasının 

III kursda oxu-

yan altı tələbəsi 

“Azərbaycan 

Xəzər Dəniz Gə-

miçiliyi” QSC-nin 

təşəbbüsü ilə Qara 

dənizdə təcrübə 

keçəcəklər. Onların üçü gəmi sürü-

cüsü, üçü isə mexanik ixtisası üzrə 

təhsil alır. 

“bizim okeanlarımız, 

bizim Gələcəyimiz”dir

“Azərbaycan 

Xəzər Dəniz Gəmiçi-

liyi” QSC-yə məxsus 

“Akademik Zərifə 

Əliyeva” gəmi-bərəsi 

təmir olunub. “Zığ” 

Gəmi Təmiri Zavo-

dunda başlayan əsaslı 

təmir işləri qısa müd-

dətdə və yüksək keyfiyyətlə həyata 

keçirilib.

buzlaQların 2100-cü ilə Qədər əriməsi 

barədə xəbərdarlıQlar həQiQət olsa…

2018-ci ildə formula-1 azərbaycan 

Qran-prisi aprel ayında keçiriləcək

Beynəlxalq Dəniz 

Təşkilatının (BDT) 

Londonda yerləşən 

baş qərargahında 

bu qurumun Dəniz 

Təhlükəsizliyi Komitə-

sinin 98-ci sessiyası 

keçirilib.

2018

-ci 

ildə 

Formula-1 Azər-

baycan Qran-Prisi 

aprelin 27-29-da 

keçiriləcək.

Antarktida buzlaqla-

rının 2100-cü ilə qədər 

əriməsi barədə xəbərdar-

lıqlar həqiqətdirsə, biz 

imperator pinqvinlərini 

həmişəlik itirə bilərik.

“ecoportal”  saytı  xəbər 

verir  ki,  Antarktida  buz-

laqlarının  əriməsi  impera-

tor  pinqvinlərini  çoxalma 

və  qidalanma  məkanlarından  məhrum 

edərək, onların mövcudluğunu təhlükə 

altına qoya bilər.8 İyun - Ümumdünya 

Okeanlar Günü idi. Bu təqvi-

min qeyd edilməsi 1992-ci ildə 

Braziliyanın Rio-de-Janeyro 

şəhərində BMT-nin “Ətraf 

mühit və inkişaf” konfransın-

da elan edilib.

səh. 6

səh. 7

azərbaycan respublikasının dəniz nəqliyyatı 

işçilərinə azərbaycan respublikası 

prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında

azərbaycan respublikası 

prezidentinin sərəncamı

azərbaycan respublikasının dəniz 

nəqliyyatı işçilərinə “əməkdar mühəndis” 

fəxri adının verilməsi haqqında

azərbaycan respublikası 

prezidentinin sərəncamı

azərbaycan respublikasının dəniz nəqliyyatı işçilərinin 

“tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında

azərbaycan respublikası prezidentinin sərəncamı

25 iyun “Dənizçi günü” idi

dənizçilər peşə bayramlarını Qeyd etdilər

Gəmi-bərənin əsaslı 

təmiri başa çatıb

səh. 8

səh. 5

səh. 4

səh. 3

Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiyasının  109-cu  maddə-

sinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq və “Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin  fərdi  təqaüdünün  təsis  edilməsi  haqqında” Azər-

baycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 11 iyun tarixli 715 

nömrəli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram:

1. Azərbaycanda  dəniz  nəqliyyatının  inkişafında  xidmətlə-

rinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidenti-

nin fərdi təqaüdü verilsin:

Cəfərov Namiq Hüseynqulu oğlu

Məmmədov Məmməd Əli oğlu

Teymurov Fikrət Cümşüd oğlu.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərən-

camdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

 İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 23 iyun 2017-ci il.

Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiyasının  109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycanda  dəniz  nəqliyyatının  inkişafında  xid-

mətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə “Əməkdar mühəndis” 

fəxri adı verilsin:

Həsənov Şəmistan Hüseyn oğlu

Qurbanov Taqət Allahqulu oğlu

Rəcəbov Eldar Həsən oğlu.

 

İlham ƏLİYEV,Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 23 iyun 2017-ci il.

Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiyasının 

109-cu  maddəsinin  23-cü  bəndini  rəhbər  tutaraq 

qərara alıram:

Azərbaycanda  dəniz  nəqliyyatının  inkişafında 

xidmətlərinə görə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edil-

sinlər:


Ağakişiyev Samir Yermaq oğlu

Aslanov Boris Qurbanoviç

Bağırova Nigar Yusif qızı

Cabbarov Mircavan Cabbar oğlu

Dadaşov Şakir Oruc oğlu

Həsənov Ülvi Namət oğlu

İmanov Daməd Bahadur oğlu

İsmayılov Əhməd Məhəmməd oğlu

Kazımova Nisa Bufa qızı

Quliyev Vaqif Həsənqulu oğlu

Mirzəyev Şaiq Nəsib oğlu

Nağıyev Zaur Rəsul oğlu

Pirmuradov Ayaz Dalail oğlu

Poladov Oqtay Ağalar oğlu

Rüstəmov Elçin Zeynalabdul oğlu

Tarverdiyev Qaraxan Bəxtiyar oğlu

Vorobyova Yekaterina İvanovna.

 

İlham ƏLİYEV,Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 23 iyun 2017-ci il. 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə