Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan müƏLLİMLƏR İnstitutuYüklə 416,92 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə16/17
tarix17.09.2017
ölçüsü416,92 Kb.
#405
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

57 

 

məqamları aşkarlanmalı, oxunan materiala, müəllifin fikirlərinə yaradıcı münasibət göstərilməli, ümumiləşmiş fikirlər, lakonik 

ifadələr  yazılmalıdır.  

Əlbəttə, hər hansı bir  “Sərbəst iş” mövzusu  girişlə 

başlayır, sonra  mövzunun əsas hissəsi işlənilir, sonda isə 

mövzuya  nəticə vurulur, sonda istifadə olunmuş  ədəbiyyat 

siyahısı göstərilir.  

Tamamlanmış “Sərbəst iş” fənn müəlliminə  təhvil 

verilir. Müəllim onu oxuyur və qiymətləndirir. Bunu da xüsusi olaraq qeyd edək ki, təklif olunan 

“Sərbəst iş” mövzularından tələbələr elmi iş, kurs işi, 

referat, yaxud hər hansı bir pedaqoji konfransda, Tələbə 

Elmi Cəmiyyətində məruzə mövzusu kimi də götürüb işləyə 

bilər.      

        

 

        

                       

     

 

 58 

 

  

 

  

PEDAQOGİKA ÜZRƏ  “SƏRBƏST İŞ” 

MÖVZULARI 

 

1. 

Pedaqogika elminin yaranması və əsas inkişaf dövrləri. 

2.

 

Pedaqogika elminin əsas anlayışları. 3.

 

Pedaqogikanın mənbələri. 4.

 

Pedaqogikanın  tədqiqat metodları.  5.

 

Pedaqogikanın başqa elmlərlə əlaqəsi. 6.

 

Pedaqoji elmlər sistemi (Pedaqogikanın sahələri). 7.

 

 Pedaqogikada  yaş dövrləri və  uşaqların fərdi xüsusiyyətləri.  

8.

 Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin quruluşu 

və prinsipləri. 

9.

 

Pedaqoji fəaliyyətin xüsusiyyətləri və müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri. 

10.


 

Şəxsiyyətin inkişafı və tərbiyəsi haqqında müxtəlif xarici 

konsepsiyalar. 

11.


 

Şəxsiyyətin inkişafı  və tərbiyəsinə təsir göstərən amillər. 

12.

 

Təhsil anlayışı, onun məqsədi, vəzifələri. 13.

 

Təhsilin məzmununu  əks etdirən mühüm pedaqoji sənədlər: Tədris planı, tədris proqramı, dərslik. 

14.


 

Təhsilin humanistləşdirilməsi və demokratikləşdirilməsi. 

15.

 

Аzərbаycаndа təhsil sistеmi və dövlətin təhsil siyаsətinin prinsipləri 

16.


 

Tədris proqramlarının tipləri  və  tərtibinə verilən 

pedaqoji tələblər. 59 

 

17. 

Dərslik və tərtibinə verilən pedaqoji tələblər.  

18.

 

Fənn  Kurikulumları: mahiyyəti və  məqsədi.  19.

 

Mənimsəmə  prosesinin pedaqoji-psixoloji əsasları. 20.

 

Təlim prоsеsinin funкsiyаlаrı (vəzifələri). 21.

 

Təhsilin formaları, növləri və təhsil sahələri.  22.

 

Azərbaycan Respublikasında Ümumi Təhsilin Konsepsiyasının (Milli Kurikulum) mahiyyəti və 

məzmunu. 

23.

 

Milli Kurikulumun hazırlanması prinsipləri. 24.

 

Təhsil standartları. 25.

 

Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin prinsipləri. 26.

 

Azərbaycan ali təhsilində Bolonya prosesi. 27.

 

Azərbaycan  ali təhsilində kredit sisteminin tətbiqi  28.

 

Azərbaycanda ali təhsilin quruluşu.  29.

 

Təlimin prinsipləri və təsnifatı.  30.

 

Təlimin təşkili formalarının tarixinə bir baxış. 31.

 

Müasir dövrdə təlimin təşkili formaları. 32.

 

Dərs təlimin əsas təşkil formasıdır. 33.

 

 Dərsin tipləri, mərhələləri və  dərsə verilən pedaqoji tələblər. 

34.


 

Təlimin digər təşkili formaları (ev tapşırıqları, 

ekskursiyalar və s.).  

35.


 

Təlim metodlarının təsnifatı. 

36.

 

 Yeni təlim texnologiyaları. 37.

 

 İnteraktiv və fəal təlim metodları. 38.

 

Şagird nailiyyətlərinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi. 

39.


 

Monitorinqi xarakterizə edən cəhətlər: diaqnostika, 

proqnozlaşdırma, korreksiya. 

40.


 

Şagirdlərin təlim fəaliyyətinə  nəzarətin forma və 

metodları. 60 

 

41. 

Şagirdlərin təlim müvəffəqiyyətinin 

qiymətləndirilməsinin forma və metodları. 

42.


 

Məktəbdə metodik işin təşkili formaları. 

43.

 

 Tərbiyənin mahiyyəti, məqsədi və vəzifələri.  44.

 

Müasir dövrdə tərbiyənin qanunları 

və 


qanunauyğunluqları. 

45.


 

Tərbiyənin yaranması və inkişafı . 

46.

 

Orta  əsr Qərb və  Şərq tərbiyəsinin xarakterik  

xüsusiyyətləri. 

47.

 

  Azərbaycan xalq pedaqogikasında tərbiyə məsələləri. 48.

 

 Tərbiyə prosesinə  təsir  еdən  аmillər. Tərbiyəyə kompleks  yanaşma. 

49.


 

  Tərbiyənin pedaqoji prinsipləri. 

50.

 

  Şаgirdlərlə  аpаrılаn sinifdənxaric tərbiyəvi işlərin səciyyəvi хüsusiyyətləri. 

51.


 

  Şəхsiyyətin inkişafı  və  tərbiyəsi haqqında klassik 

pedaqoqların fikirləri. 

52.


 

 Şəxsiyyətin inkişafı haqqında  biogenetik, sosiogenetik 

və biososial konsepsiya. 

53.


 

 Kollektivin şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri. 

54.

 

  Ümumtəhsil məktəbində tərbiyənin əsas məzmunu,. 55.

 

 Tərbiyənin təşkili  formaları. 56.

 

Tərbiyənin metodları.  57.

 

 Məktəblilərin əxlaq tərbiyəsi. 58.

 

 Şаgirdlərin mənəvi tərbiyəsinin həyata keçirilməsi. 59.

 

 Qloballaşma və  məktəblilərin milli-mənəvi ruhda tərbiyəsi.  

60.


 

  Məktəblilərin  əqli tərbiyəsinin başlıca məqsəd və 

vəzifələri. 

61.


 

 Məktəblilərin əmək tərbiyəsi. 

62.

 

 Əmək tərbiyəsinin növləri və həyata keçirilməsi yolları.  
Yüklə 416,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə