Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universitetiYüklə 0,63 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/24
tarix17.09.2017
ölçüsü0,63 Mb.
#531
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


 

  

           

      


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ  

                                      XƏZƏR UNİVERSİTETİ

     

_____________________________________________________________________________________                       HUMANİTAR VƏ SOSİAL ELMLƏR FAKÜLTƏSİ    

 

İstiqamətin şifri və adı:                                                       060209-Psixologiya  İxtisaslaşmanın adı:                                                              Klinik psixologiya    

                               

                                      Psixologiya kafedrasının magistrantı  

                                     Xasməmmədzadə Aydan Mahir qızının 

                                         magistr dərəcəsi almaq üçün   

 

          “PSİXOAKTİV MADDƏLƏRİN İSTİFADƏSİ NƏTİCƏSİNDƏ                          ŞƏXSİYYƏTİN  PSİXOPATİZASİYASI”   

                                       

                                                 mövzusunda    

                                  

                                           DİSSERTASİYA İŞİ   

 

 Elmi rəhbər:                                                                     Tibb elmləri üzrə fəlsəfə 

                                                                                          doktoru, A. Ə. Manuçehri-    

                                                                                          Lalei                                      

 

                                                 BAKI – 2016                                              


 

  

                                                  MÜNDƏRİCAT  

GİRİŞ..........................................................................................................................4  

I FƏSİL. PSİXOAKTİV MADDƏLƏR HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT.....9  

1.1.Alüdəçilik nədir….................................................................................................9 

1.2. Alkoqol qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları..............................11 

1.3. Psixoaktiv maddələrin növləri və onların təsiri..................................................16 

1.4.PAM-dən yaranan asılılığın sosial, psixoloji və tibbi-bioloji faktorları..............18 

II  FƏSİL.  PSİXOAKTİV  MADDƏLƏRDƏN  İSTİFADƏ  NƏTİCƏSİNDƏ 

ŞƏXSİYYƏTDƏ BAŞ VERƏN DƏYİŞİKLİKLƏR............................................24 

2.1. Psixologiya və psixiatriyada şəxsiyyət anlayışına yanaşma...............................24  

2.2. Alkoqolizm və şəxsiyyət pozuntuları.................................................................28 

2.3. Narkomaniya zamanı şəxsiyyətdə baş verən dəyişikliklər.................................30 III FƏSİL. ADDİKTOLOGİYADA PSİXOTERAPİYA....................................33 

3.1. Psixoterapiya nədir və addiktologiyada istifadəsi..............................................33 

3.2. Psixoterapiya növləri..........................................................................................38  

3.3. Qrup psixoterapiyası...........................................................................................37 

3.4.  12  addım  proqramı.  Anonim  Alkoqoliklər  və  Anonim  Narkomanlar 

Cəmiyyətləri..............................................................................................................39 IV 

FƏSİL. 

PSİXOAKTİV 

MADDƏLƏRDƏN 

İSTİFADƏ 

EDƏN 

İNSANLARIN 

ŞƏXSİYYƏTİNDƏ 

BAŞ 

VERƏN 

PATOLOJİ 

DƏYİŞİKLİKLƏRİN 

(PSİXOPATİZASİYANIN) 

EKSPERİMENTAL 

TƏDQİQİ.................................................................................................................44 

4.1. Tədqiqatda istifadə olunan material və metodlar...............................................44 

4.1.1. Tədqiqat iştirakçıları........................................................................................44     

4.1.2. İstifadə olunmuş metodikalar..........................................................................45   

4.1.3. Tədqiqatın strukturu........................................................................................49              

4.1.4. Statistik analiz..................................................................................................51             

4.2.Tədqiqat  mərhələlərində keçirilən OCEAN metodikasının təhlili.....................51 

4.2.1.Tədqiqatın ilkin mərhələsində keçirilən OCEAN metodikasının nəticələrinin 

təhlili. 12 addım proqramının istifadəsindən əvvəl şəxsiyyətdə baş vermiş dəyişik- 

liklərin emalı..............................................................................................................51 

4.2.2.  12  addım  proqramında  iştirak  edən  PAM-dan  asılı  şəxsiyyətlərdə  baş  verən 

dəyişikliklər. Keyfiyyət  və təsviri analizi. OCEAN profil testinin analizi...............54 
 

  

NƏTİCƏ...................................................................................................................62 

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT....................................................................64 

ƏLAVƏLƏR............................................................................................................68                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            


Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə