B axiş Testlər /3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış t est : 3732#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 19,74 Kb.

səhifə12/25
tarix17.09.2017
ölçüsü19,74 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25

Sual: Münsif hakim və ya arbitrin hansı şəraitlərdə mediatorluğu həyata keçirməsi 
məqsədəuyğundur? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Münaqişənin uzunmüddətli olduğu zaman
Tərəflərin mövqelərinin müəyyən edildiyi, lakin hər iki tərəfi razı sala biləjək 
qərarları tapa bilmədiyi zaman
Düzgün javab yoxdur
Problemin jəld surətdə həllinin zəruri olduğu zaman
Sual: Munaqişənin qəti surətdə başa çatmasını kim təmin edir? (Çəki: 1)
Münsif hakim, Arbitr
Köməkçi
Vasitəçi
Müşahidəçi
Düzgün javab yoxdur
Sual: Munaqişə aparan tərəflərin ayrılmasını kim təmin edir? (Çəki: 1)
Münsif hakim, arbitr 
Müşahidəçi
Vasitəçi
Köməkçi
Bütün javablar doğrudur
Sual: Mübarizənin qarşısının alınmasını kim təmin edir? (Çəki: 1)
Münsif, hakim, arbitr, nəzarətçi
Müşahidəçi
Vasitəçi
Köməkçi
Bütün javablar doğrudur
Sual: Tərəflərə qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsini kim təmin edir? (Çəki: 1)
Münsif, hakim, Arbitr
Vasitəçi
Köməkçi
Müşahidəçi
Nəzarətçi
Sual: Doğru və yalnış olanın müəyyən edilməsini kim təmin edir? (Çəki: 1)
Münsif, hakim, Arbitr
Vasitəçi
Köməkçi
Nəzarətçi 
Müşahidəçi
Стр. 44 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


B
ÖLMƏ
: 0703
Ad
0703
Suallardan
14
Maksimal faiz
14
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Qərar axtarışı zamanı yardım göstərilməsini kim təmin edir? (Çəki: 1)
Köməkçi, Vasitəçi
Münsif, hakim
Arbitr
Nəzarətçi 
Müşahidəçi
Sual: Münasibətlərin normallaşdırılmasına yardımı kim edir? (Çəki: 1)
Vasitəçi, Köməkçi
Arbitr
Münsif, hakim
Müşahidəçi
Nəzarətçi 
Sual: Ünsiyyətin təşkil edilməsinə yardımı kim göstərir? (Çəki: 1)
Vasitəçi, Köməkçi
Nəzarətçi 
Arbitr
Münsif, hakim
Müşahidəçi
Sual: Razılaşmanın yerinə yetirilməsinə nəzarəti kim həyata keçirir? (Çəki: 1)
Razılaşmanın yerinə yetirilməsinə nəzarəti kim həyata keçirir? 
Münsif, hakim
Köməkçi
Müşahidəçi
Düzgün javab yoxdur
Sual: Mediassiya mürəkkəb və müxtəlif situasiyalarda qarşılaşdığı üçün jiddi struktura 
malik deyil, onun əsas mərhələlərinə hansılar daxildir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Munaqişə aparan tərəflərlə iş. Müştərək danışıqların aparılmasına hazırlıq 
məqsədilə tərəflərdən hər biri ilə dəfələrlə görüşür
Danışıqların aparılması mərhələlərindən biridir 
Düzgün javab yoxdur
Стр. 45 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


E) Munaqişə və munaqişə aparan tərəflərlə tanışlıq, problemin tarixini, 
opponentin tələblərini təhlil edir. Mütəxəssislərlə məsləhətləşmə aparır 
Sual: Munaqişənin tənzimlənməsi zamanı üçünjü tərəfin oponentlərlə 
münasibətlərində hansı taktikadan istifadə olunur? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Sövdələşmə
Diplomatiya 
Oponentlərdən birinə təsir
Müştərək görüşlər zamanı növbəli dinləmə taktikası
Sual: Mediasiyanın effektivliyi üçünjü tərəfin hansı xarakteri və xüsüsiyyətləri ilə 
müəyyən edilir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Tənzimləmə prosesinin hayata keçirilməsi və inandırmaq bajarığı üzrə biliklərin 
və peşəkar xüsusiyyətlərin olması
Keçmişdə munaqişələrin müvəffəqiyyətlə tənzimlənməsi üzrə təjrübənin olması
Situasiyadan, munaqişələrin xüsusiyyətlərindən və şəraitindən xəbərdar olmaq
Üçünjü tərəfin munaqişənin tənzimlənməsində maraqlı olması
Sual: ……….- munaqişə aparan tərəfləri ayırır və daim müxtəlif razılaşma 
aspektlərinə nəzarət edir. Nətijədə kompromiss əldə olunur. Hansı taktiki metoddur. 
(Çəki: 1)
Diplomatiya
Oponentlərdən birinə təsir
Direktiv təsir
Sövdələşmə
Müştərək görüş
Sual: …….. - üçünjü tərəf vaxtın əksər hissəsini munaqişə tərəflərdən biri ilə işə sərf 
edir. Nətijədə həmin tərəf güzəştə gedir. Hansı taktiki metoddur. (Çəki: 1)
Oponentlərdən birinə təsir
Diplomatiya
Sövdələşmə
Direktiv təsir
Növbəli surətdə dinləmə
Sual: …….- diqqəti oponentin mövqeyindəki zəif nöqtələrə, bir-birinə münasibətdə 
onların fəaliyyətinin yanlışlığına yönəltməkdən ibarədir. Hansı taktiki metoddur. (Çəki: 
1)
Direktiv təsir
Diplomatiya
Sövdələşmə
Növbəli surətdə dinləmə
Oponentlərdən birinə təsir
Стр. 46 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sual: Reflektor müdaxilə texnikalarına nə daxildir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Tərəflərin mediasiya prosesinə jəlb etməyə
Munaqişə tərəflərinin gözlərində öz nüfuzunu qaldırmağa
Düzgün javab yoxdur
Tərəflərin problemə köklənməyə
Sual: Munaqişənin tənzimlənməsində müəssisə rəhbərinin həyata keçirdiyi mediasiya 
tipləri hansılardır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Arbitr
Köməkçi
Müşahidəçi
Münsif hakim, Vasitəçi
Sual: Rəhbərin arbitr rolunda munaqişənin həllində iştirakı hansı hallarda optimaldır? 
(Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Tərəflərdən birinin aşkarjasına səhv olduğu halda
Munaqişənin ekstremal şəraitdə getdiyi halda
Xidməti vəzifələrin onun hərəkətini məhz arbitr olaraq müəyyən etdiyi halda
Rəhbərin jəld kəskinləşən munaqişə ilə qarşılaşdığı halda
Sual: Rəhbər munaqişənin tənzimlənməsi zamanı vasitəçi rolunda hansı hallarda 
çıxış edə bilər? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Tərəflərin uzun müddət davam edən mənfi münasibətləri zamanı
Oponentlərin gözəl ünsiyyət və davranış vərdişlərinin olduğu halda
Problemin həlli üçün aydın meyarların olmadığı halda
Munaqişə iştirakçılarının vəzifə statuslarının bərabərliyi mövjud olduqda
B
ÖLMƏ
: 0801
Ad
0801
Suallardan
5
Maksimal faiz
5
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Danışıqlar hansı hallarda razılığın əldə edilməsinə imkan verir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Fikir və baxışların ziddiyyət təşkil etdiyi yerdə
Ziddiyyətin həll edilməsi üçün imkanların olduğu halda
Стр. 47 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...
Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə