Baliq və baliq məhsullarinin texnologiyasiYüklə 330,58 Kb.

səhifə3/11
tarix30.12.2017
ölçüsü330,58 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

41. Uzunburun balığının saxlanması və daşınması üçün suda  oksigenin miqdarı neçə mq/l  

olmalıdır? 

 

a) 1 - 2 mq/l  

b) 2 - 3 mq/l 

 

c) 3 - 4 mq/l  

d)) 4 - 5 mq/l 

 

e) 5 - 6 mq/l 42. Nohur balıq yetişdirmə təsərrüfatlarında balıqları əsasən hansı aylarda  satışa verirlər? 

 

a)) oktyabr, noyabr, dekabr aylarında  

b) yanvar, fevral, mart aylarında 

 

c) iyun, iyul, avqust aylarında  

d) may, iyun, iyul aylarında 

 

e) mart, aprel, may aylarında 43. Azərbaycanda tədarük olunan karp və çəki balıqlarının satış norması neçə qramdır? 

 

a)) 500 – 700 qram  

b) 300 – 400 qram 

 

c) 400 – 500 qram  

d) 200 - 300 qram 

 

e) 100 – 200 qram 44. Azərbaycanda tədarük olunan sıf  balığının satış norması neçə mq-dır? 

 

a) 70 mq  

b) 80 mq 

 

c)) 90 mq  

d) 100 mq 

 

e) 110 mq 45. Respublikada tədarük edilən Naxa  balığının satış norması neçə mq-dır? 

 

a)) 70 mq  

b) 80 mq 

 

c) 90 mq  

d) 100 mq 

 

e) 112 mq 46. Balıq saxlanan qablarda suyu çirkləndirən əsasən nədir? 

 

a) suda olan mineral maddələr  

b) suda olan üzvi maddələr 

 

c) tənəffüs zamanı balığın buraxdığı karbon  

d) suda olan üzvi və qeyri-üzvi maddələrin qalığı 

 

e)) balığın ifraz etdiyi üzvi maddələr və onların səthində olan selik  47. Sıf balığını diri halda saxladıqda və daşıdıqda suda neçə mq/l oksigenin olması tələb olunur? 

 

a) 1 – 2 mq/l  

b) 2 – 3 mq/l 

 

c)) 3 - 4 mq/l  

d) 4 - 5 mq/l 

 

e) 5 – 5 mq/l 48. Naxa balığını diri halda saxladıqda və daşıdıqda suda oksigenin miqdarı  neçə mq/l 

olmalıdır? 

 

a) 1 – 2 mq/l  

b)) 2 – 3 mq/l 

 

c) 3 - 4 mq/l  

d) 4 - 5 mq/l 

 

e) 5 – 5 mq/l 49. Suyun temperaturu 10 - 12°C olduqda az hərəkətdə olan balıqlar çəkisinin hər 1 kq-na saatda 

suyun tərkibində neçə mq oksigen tələb olunur? 
a) 20 mq 

b) 25 mq 

c) 27 mq 

d) 28 mq 

e)) 30 mq 

50. Süni soyuq havada balıqların dondurulması harada aparılır? 

a) balıq emaletmə zavodlarında 

b) gəmidə 

c) balıq təsərrüfatlarında 

d) xüsusi avtomobillərdə 

e)) bu üsulla balıqları gəmilərdə və eləcə də sahil balıqemaletmə müəssisələrində dondururlar 

51. Balıqları süni soyuq havada nə şəkildə dondururlar? 

a) müxtəlif formada 

b) müxtəlif ölçüdə 

c) tək-tək halda 

d) blok şəklində 

e)) adları yuxarıda qeyd edilən formalarda dondururlar 

52. Balıqların süni soyuq havada dondurulmasının müsbət cəhətləri hansılardır? 

a) balıqların bədən forması dəyişmir 

b) balıqların bədən ölçüsü dəyişmir 

c) balıqların rəngi dəyişmir 

d) balıqlar kənar dad və iy vermir 

e)) yuxarıda göstərilən bütün cəhətlər doğrudur 

53. Balıqları süni soyuq havada harada dondururlar 

a) xüsusi otaqlarda 

b) xüsusi kameralarda  

c) xüsusi aparatlarda 

d) xüsusi çənlərdə 

e)) xüsusi kamera və aparatlarda soyuq havada dondururlar 

54. Nə üçün müxtəlif ölçülü və keyfiyyətli balıqları bir yerdə dondurmaq olmaz? 

a) onlar müxtəlif vaxtlarda donurlar 

b) xırda balıqlar tez donur 

c) iri balıqlar gec donur 

d) iri və xırda balıqlar müxtəlif vaxtlarda donduğuna görə keyfiyyəti pisləşir 

e)) yuxarıda göstərilən bütün şərtlər doğrudur 

55. Balıqları emaletmə sexlərində neçə və hansı üsullarla soyudurlar? 

A) 1 üsulla: buz qarışığında 

B) 2 üsulla: buz qarışığında və soyuq dəniz suyunda 

C)) 3 üsulla: buz qarışığında, soyuq dəniz soyunda və soyuq duz məhlulunda 

D) 1 üsulla: yalnız soyuq duz məhlulunda 

E) 1 üsulla: yalnız soyuq dəniz suyunda 

56. 


Balıqların dondurulmasının neçə metodu vardır və hansılardır? 

A) 1 metodu: təbii soyuq hava şəraitində 

B) 2 metodu: duz və buz qarışığında və soyuq məhlullarda 

C) 3 metodu: süni soyuq havada, karbon qazı və azot məhlulunda və təbii soyuq hava şəraitində 

D) 4 metodu: təbii soyuq hava şəraitində, duz və buz qarışığında, soyuq məhlullarda, süni soyuq 

havada 


E)) 5 metodu: təbii soyuq hava şəraitində, duz və buz qarışığında, soyuq məhlullarda, süni soyuq 

havada, karbon qazı və azot məhlulunda 

57. Dondurulmuş balıqları neçə 

0

C-də saxlayır və daşıyırlar? A) –10

0

C-də B) –12

0

C-də 
C) –14

0

C-də D) –15

0

C-də E)) –18

0

C-də 

58. Soyudulmuş balıq ətinin onurğa sümüyünün yanında əzələdə temperaturu neçə 

0

 C olmalıdır? A) – 1,5

0

C-dən +80

C-yə qədər 

B) – 2,0

0

C-dən +100

C-yə qədər 

C)) – 1

0

C-dən + 50

C-yə qədər 

D) –2,5

0

C-dən + 110

C-yə qədər 

E) -3

0

C-dən + 40

C-yə qədər 

59. Soyudulmuş balıqlar temperaturu neçə 

0

C olan binalarda saxlanılmalıdır? A) – 5

0

C-də B)) – 1

0

C-də C) – 3

0

C-də D) – 6

0

C-də E)  -8

0

C-də 60. Hansı soyudulmuş balıqlar yarımdondurulmuş balıqlar adlandırılır? 

A) –5


0

C-dən aşağı temperaturda soyudulmuş balıqlar 

B) –4

0

C-dən aşağı temperaturda soyudulmuş balıqlar C) –3

0

C-dən aşağı temperaturda soyudulmuş balıqlar D) –2

0

C-dən aşağı temperaturda soyudulmuş balıqlar E)) –1

0

C-dən aşağı temperaturda soyudulmuş balıqlar 61.  Dondurulmuş  balıq  ətinin  onurğa  sümüyünün  yanındakı  əzələdə  temperaturu  neçə 

0olmalıdır? 

A) –1


0

C-dən çox 

B) –3

0

C-dən az C) –5

0

C-dən çox D) –6

0

C-dən çox E)) –18

0

C-dən az 62.Balıqların neçə dərəcə temperaturda sürrətli dondurma prosesi  gedir? 

A) - 15 ° C – dən - 25°C – dək 

B) - 16 ° C– dən - 26°C – dək 

C) - 17 ° C – dən - 27°C – dək  

D))  - 18 ° C – dən - 35°C – dək 

E) – 36 ° C – dən – 40 °C – dək 

63. Xüsusi ədviyyatlarda balıqların duzlama ilə emaletmə üsulunun bizim eradan təqribən neçə il 

əvvəl işlədilməsi qeyd edilir? 

a)) 4000 -  3500 il 

b) 2000 – 2500 il 

c) 3000 – 2500 il 

d) 2000 – 1500 il 

e) 5000 – 4500 il 

64. Sadə texnoloji üsul olan duzlamadan nə istehsal olunur? 

a) marinadlı balıq 

b) qurudulmuş balıq 

c) qaxac edilmiş balıq 

d) hislənmiş balıq 

e)) duzlanmış balıq 

65. Duzlu balığın keyfiyyəti nədən asılıdır? 

a) duzun miqdarından 

b)) duzlama üçün istifadə edilən duzun keyfiyyətindən asılıdır 

c) duzun ölçüsündən 

d) doğranmış balığın ölçüsündən 


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə