Beynəlxalq banki 31 dekabr 2012-ci IL tarixinə bitən IL üzrəYüklə 1,35 Mb.

səhifə33/39
tarix14.09.2018
ölçüsü1,35 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   39

 

65 


 

 

Qrup  xarici  valyutada  kreditlər  və  avanslar  vermişdir.  Borcalanın  gəlir  axınından  və  xərc strukturundan  asılı  olaraq,  Azərbaycan  manatına  qarşı  xarici  valyutaların  dəyərinin  artması 

borcalanın  ödəniş  qabiliyyətinə  mənfi  təsir  göstərə  bilər  və  bu  səbəbdən  gələcəkdə  kreditlər  üzrə 

mümkün zərərlərin artması ilə nəticələnə bilər. 

 

Valyuta riskinə qarşı həssaslıq 

 

Aşağıdakı  cədvəldə  manatın  müvafiq  xarici  valyutalarına  qarşı  mübadilə  məzənnəsinin  10% dərəcəsində artması və ya azalması halına qarşı Qrupun həssaslığını göstərən təfərrüatlar açıqlanır. 

Xarici  valyuta  riski  Qrup  daxilində  əsas  rəhbərlik  heyətinə  məruzə  olunarkən  10%-lik  həssaslıq 

dərəcəsinə  istinad  edilir  və  bu  dərəcə  rəhbərliyin  xarici  valyuta  məzənnələrində  kifayət  qədər 

mümkün  dəyişikliklərin  baş  verməsinin  qiymətləndirilməsini  göstərir.  Həssaslığın  təhlilli  yalnız  xarici 

valyutada ifadə  edilmiş qalıq monetar vəsaitləri ehtiva edir və xarici valyuta məzənnələrində 10%-lik 

dəyişiklik  nəzərə  alınmaqla  onların  dövrün  sonundakı  valyuta  mövqeyinin  bir  valyutadan  digərinə 

çevrilməsinə  düzəliş  edir.  Həssaslıq  təhlili,  xarici  valyutanın  denominasiyasının  borc  verən  və  ya 

borca  alanın  funksional  valyutasında  olan  Qrupla  xarici  kreditləri  eyni  zamanda  xarici  əməliyyatlar 

üzrə olan kreditləri özündə birləşdirir. 

 

Mənfəət və ya zərərə və kapitala təsiri:  

 

ABŞ dollarının təsiri 

 

AVRO-nun təsiri 

  Rusiya rublunun təsiri 

 

2012 

2011 

 

2012 

2011 

 

2012 

2011 

 

 

    

    

 

10% gücləndikdə 

(5,445) 

28,695   

(24,405) 

22,239   

4,901 

(4,814) 


10% zəiflədikdə 

5,445 


(28,695)   

24,405 


(22,239)   

(4,901) 


4,814 

 

 Rəhbərlik  hesab  edir  ki,  həssaslığın  təhlili  aidiyyatı  xarici  valyuta  mübadiləsi  riski  üçün  səciyyəvi 

deyil, çünki, ilin sonuna olan itkilər riski il ərzindəki itkilər riskini əks etdirmir. 

 

Faiz dərəcəsi riski 

 

Qrup bazar faiz dərəcələrinin dəyişməsinin onun konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyətinə və konsolidə 

edilmiş  pul  vəsaitlərinin  hərəkətinə  təsiri  ilə  əlaqədar  riskə  məruz  qalır.  Bu  cür  dəyişikliklər 

nəticəsində faiz marjaları arta bilər, lakin faiz dərəcələri üzrə gözlənilməyən  dəyişikliklər baş  verdiyi 

təqdirdə faiz marjaları həmçinin azala və ya müəyyən zərərin yaranmasına səbəb ola bilər. Rəhbərlik 

faiz  dərəcələrinin  dəyişməsinin  qəbul  edilə  bilən  səviyyəsi  üzrə  limitlər  müəyyən  edir  və  bu limitlərə 

hər gün nəzarət edir.  

 

Hazırda  Qrup  faiz  dərəcəsi  mümkün  olduğu  dərəcədə  ödəmə  müddəti  və/və  ya  faiz  dərəcələrinə yenidən  baxılması  mövqelərini  qarşılıqlı  uyğunlaşdırmaqla  tənzimləyir.  Bundan  əlavə,  Qrupun  aylıq 

faiz marjaları lazım olduqda onun aktivlərinin faiz dərəcələrinə yenidən baxılması məqsədilə, davamlı 

olaraq  nəzərdən  keçirilir.  Əməliyyat  prosedurlarına  görə  faiz  dərəcələrinin  qəbul  edilən  minimum 

səviyyəsi  adətən  5% təşkil  edir.  AÖİK  və  Mühasibatlıq  və  Büdcə  Proqnozlaşdırılması  Departamenti 

mütəmadi  olaraq  bu  marjanın  qorunmasına  nəzarət  edir.  AÖİK  həmçinin  faiz  dərəcələrindəki 

dəyişikliklər  haqqında  hesabatların  və  proqnozların  hazırlanması  üçün  məsuliyyət  daşıyır.Hazırda 

faiz dərəcələrinə yenidən baxılması və Qrupun fəaliyyət göstərdiyi bazarlardakı nisbətən yüksək faiz 

marjaları üzrə uyğunlaşdırma siyasəti nəticəsində Qrup artıq bu riski aktiv şəklində idarə etmir. 

 

AÖİK  və  Mühasibatlıq  və  Büdcə  Proqnozlaşdırılması  Departamenti  faiz  dərəcələri  riskinin tənzimlənməsi,  Risklərin  İdarə  Edilməsi  Departamenti  risklərə  nəzarət  üçün  məsuliyyət  daşıyırlar. 

İdarə  Heyəti  isə  bu  sahədəki  bütün  təlimatları  və  aktiv/öhdəliklərin  faiz  dərəcələrinə  yenidən 

baxılması hesabatlarını təsdiqləyir. 

 

Aşağıda göstərilən həssaslıq təhlili hesabat dövrünün sonunda həm derivativ, həm də qeyri-derivativ 

alətlər  üzrə  faiz  riskinə  məruzqalma  əsasında  müəyyən  edilmişdir.  Üzən  faiz  dərəcəsi  daşıyan 

öhdəliklər üzrə təhlil dövrün  sonunda öhdəliyin ödənilməmiş məbləğinin bütün il üzrə  ödənilmədiyini 

hesab etməklə həyata keçirilir. Qrup daxilində faiz dərəcəsi riski barədə əsas idarə heyətinə məlumat 

verildikdə  50  baza  dərəcəsində  artım  və  ya  azalmaya  istinad  edilir  ki,  bu  da  rəhbərliyin  faiz 

dərəcələrində mümkün dəyişikliklərin qiymətləndirilməsini əks etdirir.  

 

Faizlərin 50 baza dərəcəsində azaldığı/artdığı və bütün digər dəyişən göstəricilər sabit saxlanıldığı təqdirdə, Qrupun 31 dekabr 2012-ci il tarixinə bitən il üzrə məcmu zərərin ümumi məbləği 15,694 min 

manat məbləğində artır/azalır (2011-ci ildə: 6,872 min manat məbləğində azalır/artır). Bu isə əsasən 

Qrupun dəyişən və sabit faiz dərəcəli kreditlər üzrə faiz risklərinə məruz qalmasına aid edilir.  

66 


 

 

Qrup  öz  maliyyə  alətləri  üzrə  faiz  dərəcələrinə  nəzarət  edir.  Qrupun  baş  rəhbərliyi  tərəfindən  təhlil edilmiş hesabatlara əsaslanan faiz dərəcələri aşağıdakı cədvəldə göstərilir: 

 

 2012 

 

2011 

ABŞ 

Dolları 

AZN 

Avro 

Rus 

rublu 

Digər   

ABŞ 

Dolları 

AZN  Avro 

Rus 

rublu 

Digər 

 

 

  

 

 Aktivlər 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Pul vəsaitləri və onların 

ekvivalentləri 

0.2 
-   0.3 Rezident banklardan alınacaq 

vəsaitlər 

3.0 

0.8 


-   3.1 

5.0 
Qeyri-rezident banklardan 

alınacaq vəsaitlər 

1.5 

-   


1.2 Fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər və avanslar 

19.1 


21.0 

16.3 


15.9 

14.0   


20.3 

21.4 


16.4 

18.0 Hüquqi şəxslərə verilmiş 

kreditlər və avanslar 

11.2 

12.3 


10.5 

16.1 


17.0   

13.8 


17.0 

11.4 


17.5 


Ədalətli dəyəri mənfəət və ya 

zərərdə tanınan maliyyə aktivləri 

8.2 

-   
11.2 

Other debt securities 12.5 


-   

  

 

    

 

  

 

  

 

  

   


 

 

  

 

Öhdəliklər 

 

 

  

   

 

 

  

 

Fiziki şəxslərin müştəri hesabları 

11.5 


10.9 

8.2 


5.4 

5.9   


12.1  11.4 

8.9 


7.9 


Hüquqi şəxslərin müştəri 

hesabları 

4.9 

7.6 


5.7 

2.0 


9.0  14.6 

13.9 

Digər banklara ödəniləcək 

vəsaitlər 

5.1 

1.5 


5.0 

-   0.5 

2.2 Buraxılmış borc qiymətli kagızları 

0.1 


0.3 -   

15.0  25.0 

Borc alınmış digər vəsaitlər 

4.5 


1.0 

2.9 


-   


4.2 

0.1 


0.9 Subordinasiya borcu 

6.0 


6.0 -   

8.4 
 

 Yuxarıdakı  cədvəldə  “-”  işarəsi  Qrupun  müvafiq  valyutada  aktiv  və  öhdəliklərə  malik  olmadığını 

bildirir.  

Coğrafi risk 

 

31  dekabr  2012-ci  il  tarixinə  Qrupun  konsolidə  edilmiş  maliyyə  aktiv  və  öhdəliklərinin  coğrafi  təhlili 

aşağıda göstərilir: 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə