Bölmə Cərrahi anatomiya və operativ cərrahiyyə, şişlərin morfologiyası, şişlərin mərhələlər üzrə təsnifatının ümumi prinsipləri


) Qida borusunun aşağı - döş hissəsinin xərçənginin 3DCRT - si zamanı şüa müalicəsi neçə sahədən aparılır?Yüklə 1,44 Mb.
səhifə11/15
tarix06.05.2018
ölçüsü1,44 Mb.
#41653
növüСправочник
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

641) Qida borusunun aşağı - döş hissəsinin xərçənginin 3DCRT - si zamanı şüa müalicəsi neçə sahədən aparılır?
A) 3 sahədən

B) Fərdi seçilir

C) 1 sahədən

D) 4 sahədən

E) 2 sahədən
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 322.
642) 77 yaşlı xəstədə alt dodağın qırmızı haşiyə xərçənginin I mərhələsidir. Hansı müalicə metodunun aparılması məqsədəuyğun sayılır?
A) Heç biri

B) Cərrahi əməliyyat

C) Hamısı

D) Yaxın fokuslu rentgenoterapiya

E) 4 – 6 MEV elektronla şüa+ cərrahi əməliyyat
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 136.
643) Aşağıdakılardan hansı kvant selidir?
A) α hissəciklər

B) Betta hissəciklər

C) Neytronlar

D) Protonlar

E) Rentgen şüaları
Ədəbiyyat: İ. H. İsayev «Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
644) Aşağıdakılardan hansı ionlaşdırıcı şüalara aiddir?
A) Qamma şüaları

B) Alfa şüaları

C) Bütün cavablar doğrudur

D) Rentgen şüaları

E) Beta şüaları
Ədəbiyyat: İ. H. İsayev «Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
645) Uşaqlarda bəd xassəli şişlərin əsas müalicə metodları hansıdır?
A) Cərrahi

B) Fizioterapiya

C) Dərman

D) Şüa terapiya

E) Cərrahi, kimyəvi dərman və şüa terapiya
Ədəbiyyat: İ. H. İsayev «Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
646) Aşağıdakı hansı variantda 3 - dimensional conformal radiotherapy abbreviaturası düzgün göstərilmişdir?
A) EBRT

B) 3DCRT


C) SRS

D) İMRT


E) İGRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 6.
647) Hansı variantda External beam radiation therapy abbreviaturası düzgün göstərilmişdir?
A) İGRT

B) İMRT


C) EBRT

D) SRS


E) 3DCRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh . 6.
648) Aşağıdakı hansı variantda dose - volume histogram abbreviaturası düzgün göstərilmişdir?
A) DSS

B) DCİS


C) DFS

D) DDR


E) DVH
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 6.
649) Aşağıdakı hansı variantda İntraoperative Radiation Therapy abbreviaturası düzgün göstərilmişdir?
A) İMRT

B) 3DCRT


C) İGRT

D) İORT


E) SRS
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 6.
650) Aşağıdakı hansı variantda selikli qişa ilə əlaqəli limfoid toxuma abbreviaturası düzgün göstərilmişdir?
A) MRİ

B) MALT


C) MFH

D) MS


E) MIRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 6
651) Beynəlxalq ədəbiyyatda həyat keyfiyyətinin qısa yazılışı necədir?
A) BOL

B) ROL


C) QOL

D) SOL


E) DOL
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 6
652) Beynəlxalq ədəbiyyatda transrektal ultrasəs müayinəsinin qısa yazılışı necədir?
A) TUR

B) VUR


C) DUR

D) TRUS


E) TBİ
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 6
653) İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin əhalisinin ölüm strukturunda əsas yeri hansı xəstəliklər tutur?
A) Qrip və KRVİ

B) Qan dövranı sisteminin xəstəliklər; yeni törəmələr; zədə və zəhərlənmə

C) Yeni törəmələr; zədə və zəhərlənmə; tənəffüs sisteminin xəstəlikləri, malyariya

D) İnfeksion xəstəliklər; qan dövranı sisteminin xəstəlikləri

E) İnfeksion və parazitar xəstəliklər; həzm sisteminin xəstəlikləri, psixiki xəstəliklər
Ədəbiyyat: İ. H. İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001
654) Aşağıda göstərilənlərdən hansı dizontogenetik yeni törəmələrə aiddir?
A) Divararalığın bronxogen kistası

B) Mədə xərçəngi

C) Ağ ciyər xərçəngi

D) Prostat vəzinin xərçəngi

E) Qida borusunun papilloması
Ədəbiyyat: İ. H. İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001
655) TNM Beynəlxalq təsnifatına görə in situ xərçəng aşağıda göstərilən hansı qrup xəstəliyə aiddir?
A) Fakultativ xərçəngönünə

B) Xoş xassəli şişlərə

C) Xərçəngə

D) Obliqat xərçəngönünə

E) Təyin olunmayıb
Ədəbiyyat: İ. H. İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001
656) Aşağıdakı ginekoloji patologiyalardan hansı yerli destruksiyaedici inkişafa malikdir?
A) Nevrioma

B) Fibroma

C) Kistoma

D) Endometrioz

E) Leyomioma
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 875
657) Aşağıdakı hansı sırada endometriya xərçənginin ən çox rast gəlinən morfoloji forması göstərilmişdir?
A) İyvari – yastıhüceyrəli xərçəng

B) Yastıhüceyrəli xərçəng

C) Qeyri – differensasiyalı xərçəng

D) Adenokarsinoma

E) Açıq hüceyrəli adenokarsinoma
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 945
658) Aşağıdakı hansı sırada prostat vəzi xərçənginin ən çox metastaz verdiyi orqanlar göstərilmişdir?
A) Sümüklər və ağ ciyər

B) Plevra və qara ciyər

C) Yumşaq toxuma və peritonarxası limfa düyünlər

D) Peritonarxası limfa düyünlər və yumurtalıqlar

E) Qara ciyər və dəri
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 847
659) İnsan hüceyrəsində genetik informasiyanın daşıyıcısı aşağıdakı hansı sırada düzgün göstərilmişdir?
A) Mitoxondriya

B) ATF


C) Doğru cavab yoxdur

D) DNT


E) RNT
Ədəbiyyat: Kiselyova Y. S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996
660) Aşağıda göstərilmiş maddələrdən hansı daha çox kanserogen aktivliyə malikdir?
A) A və B qrupu vitaminləri

B) Zülallar

C) Polisiklik aromatik karbohidrogenlər

D) Karbohidratlar

E) Piylər
Ədəbiyyat: Kiselyova Y. S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996
661) İnsanda Berkitt limfomasının və burun - udlaq xərçənginin əmələ gəlməsini aşağıda göstərilmiş hansı virusla əlaqələndirirlər?
A) Herpes virusları qrupundan virus

B) Papova – virus

C) Epşteyn – Barr virusu (infeksion mononukleozun törədicisi)

D) Çiçək virusları qrupundan virus

E) Adenovirus
Ədəbiyyat: Kiselyova Y. S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996
662) Aşağıda göstərilmiş hansı preparatlar herpetik virus infeksiyasının müalicəsi üçün istifadə olunur?
A) Aminoqlikozidlər

B) Biseptol

C) Asiklovir ( Zovirax), valtreks, foskarnet

D) Penisillin

E) Bromkriptin
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 1156
663) Aşağıda sadalanan ionlaşdırıcı şüa növlərindən hansı daha dərində yerləşən hədəflərin müalicəsinə imkan yaradır?
A) α şüalar

B) 4 MeV fotonlar

C) 15 MeV fotonlar

D) Rentgen şüaları

E) β şüalar
Ədəbiyyat: B. Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı – 2004
664) Aşağıda göstərilmiş hansı müayinə metodu pararektal sahənin şişlərinin təyini üçün daha informativdir?
A) Angioqrafiya

B) Rentgenoloji müayinə

C) Doppler

D) Flüoroqrafiya

E) MRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 421
665) Aşağıda göstərilmiş hansı müayinə metodu orbital və retroorbital nahiyənin şişlərinin təyini üçün daha informativ müayinə metodudur?
A) USM

B) MRT


C) Rentgenoloji müayinə

D) Angioqrafiya

E) İrriqoskopiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 1136
666) NCCN (National Comprehensive Cancer Network) protokollarına əsasən süd vəzisi xərçənginin I mərhələsində aşağıdakı hansı müalicə metodu optimaldır?
A) Ancaq hormonoterapiya

B) Şüa + radikal mastektomiya

C) Radikal rezeksiya + şüa müalicəsi

D) Krioterapiya

E) Ancaq şüa müalicəsi
Ədəbiyyat: Halperin E. C. , Perez C. A. Bradi, L. W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
667) Aşağıda göstərilmiş hanı müalicə metodunda şüa mənbəyi patoloji ocağın ətrafında dövr edir?
A) LDR braxiterapiya

B) Tomoterapiya

C) PDR braxiterapiya

D) HDR braxiterapiya

E) Dərin rentgenterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 8
668) Böyük şüalanma dozasının birdəfəyə kiçik ölçülü patoloji prosesə çatdırılması necə adlanır?
A) Stereotaktik radiocərrahiyyə

B) Dərin rentgenterapiya

C) İGRT

D) İMRT


E) 3DCRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 61
669) Böyük şüalanma dozasının bir neçə dəfəyə patoloji prosesə çatdırılması necə adlanır?
A) Dərin rentgenterapiya

B) İMRT


C) İGRT

D) 3DCRT


E) Stereotaktik radioterpiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 61
670) Baş beyinin kiçik ölçülü xoş xassəli şişlərinin aşağıdakı müalicə metodlarından hansı ilə müalicəsi aparılsa, effektivlik yüksək olar?
A) 3DCRT

B) İMRT


C) İGRT

D) Stereotaktik radiocərrahiyyə

E) Dərin rentgenterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 61
671) Aşağıda göstərilmiş hansı müalicə metodu ilə arterio - venoz malformasiyanı və kavernoz angiomanı effektiv müalicə etmək olar?
A) İMRT

B) İGRT


C) 3DCRT

D) Stereotaktik radiocərrahiyyə

E) Dərin rentgenterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 61
672) Aşağıda göstərilmiş hansı müalicə metodu ilə üçlü sinirin nevralgiyasını effektiv müalicə etmək olar?
A) Stereotaktik radiocərrahiyyə

B) Dərin rentgenterapiya

C) 3DCRT

D) İMRT


E) İGRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 61
673) Clinac DHX xəttli sürətləndiricisində 80 ədəd ləçək (multilif) varsa , bu ləçəkləri hərəkətə gətirməyə neçə elektrik mühərriki quraşdırılmışdır?
A) 20

B) 160


C) 40

D) 80


E) 240
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 62
674) Aşağıda göstərilmiş hansı müalicə metodu ilə baş beyinə bəd xassəli şişin metastazını müalicə etmək olar?
A) HDR braxiterapiya

B) Stereotaktik radiocərrahiyyə

C) LDR braxiterapiya

D) Dərin rentgenterapiya

E) Səthi rentgenterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 61
675) Aşağıda göstərilmiş hansı müalicə formasında hər bir sahədən verilən şüa dəstəsi şişin geometrik formasını alır?
A) LDR braxiterapiya

B) 3DCRT


C) Dərin rentgenterapiya

D) Səthi rentgenterapiya

E) HDR braxiterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 61
676) Aşağıda göstərilmiş hansı müalicə növündə şüalanma sahəsinin forması ilə yanaşı şüa enerjisinin intensivliyini də dəyişmək olur?
A) Səthi rentgenterapiya

B) Dərin rentgenterapiya

C) İMRT

D) HDR braxiterapiyaE) LDR braxiterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 62
677) Aşağıda göstərilmiş hansı müalicə növünün sürüşkən pəncərə və statik - hərəkətli pəncərə növləri vardır?
A) Səthi rentgenterapiya

B) HDR braxiterapiya

C) LDR braxiterapiya

D) İMRT


E) Dərin rentgenterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 62
678) Aşağıdakı hansı müalicə zamanı xəstənin flüoroskopiya, rentgen və kompüter tomoqrafik şəkilləri müalicə seansı zamanı çəkilir?
A) İGRT

B) Səthi rentgenterapiya

C) HDR braxiterapiya

D) Dərin rentgenterapiya

E) LDR braxiterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 64
679) Aşağıdakı hansı xəstəliyin müasir şüa terapiyası zamanı Active Breathing Coordinator sistemi ilə aparılan müalicəyə ehtiyac yaranar?
A) Alın dərisi bazalioması

B) Ağciyər xərçəngi

C) Gicgah payının qlioblastoması

D) Əl dərisi xərçəngi

E) Ayaq barmağı dərisi xərçəngi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 64
680) Aşağıdakı hansı müalicə metodunun toxumadaxili, boşluqdaxili və damardaxili növləri vardır?
A) İMRT

B) Səthi rentgenterapiya

C) Dərin rentgenterapiya

D) 3DCRT


E) Braxiterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 67
681) Aşağıdakı hansı həcmi hazırlamaqda məqsəd tənəffüs aktı zamanı CTV - də baş verən dəyişiklikləri nəzərə almaqdır?
A) GTV

B) PTV


C) CTV2

D) İTV


E) CTV1
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 71
682) Aşağıdakı hansı abbreviatura beynəlxalq ədəbiyyatda risk orqanının abbreviaturasıdır?
A) CAR

B) CTV


C) PTV

D) OAR


E) İTV
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 71
683) Baş beyinin pineal şişlərinin şüa müalicəsi zamanı baş beyinin CTV - sinə neçə sm PTV əlavə edilməlidir?
A) 3, 5

B) 4, 5


C) 0, 5

D) 1, 5


E) 2, 5
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 1106
684) Baş beyinin pineal şişlərinin şüa müalicəsi zamanı onurğa beyninin CTV - sinə neçə sm PTV əlavə edilməlidir?
A) 3, 5

B) 0, 5


C) 2, 5

D) 1, 0


E) 4, 5
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 1106
685) Aşağıdakı hansı cihazın köməyi ilə intraoperasion şüa müalicəsi aparılır?
A) Ortovoltage R - terapiya

B) AQAT - B

C) Rokus - M

D) Mobetron

E) Terabalt
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 84
686) Anemiyalı xəstələrdə şüa müalicəsinin effekti hemoqram göstəriciləri normal olan xəstələrə nisbətən adətən necə olur?
A) Anemiyalı xəstələrdə effekt az olur

B) Bu qanda albuminlərin miqdarından asılıdır

C) Bütün variantlar doğrudur

D) Anemiyalı xəstələrdə effekt çox olur

E) Heç bir fərqi yoxdur
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 35
687) Aşağıdakı hansı variantda şüa zədələnməsindən tamamilə bərpa olmayan hüceyrə qrupları göstərilmişdir?
A) Eninəzolaqlı əzələ

B) Qaraciyər toxuması

C) Limfositlər

D) Dəri epiteli

E) Yoğun bağırsaq epileli
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 38
688) Müxtəlif orqan və toxumaların klassik rejimdə qamma şüalanmasının tolerantlıq dozası cədvəli hansı alimin və onun əməkdaşlarının çalışmaları nəticəsində cədvəl şəklində cəmlənmişdir?
A) Tatarinov

B) Kruz


C) Perez

D) Berqone

E) Emami
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 44
689) Ürəyin tam həcminin hansı dozada şüalanması perikarditin yaranmasına səbəb ola bilər?
A) 5 Qr

B) 1 Qr


C) 40 Qr

D) 2 Qr


E) 3 Qr
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 44
690) Aşağıdakı hansı orqanın klassik rejimdə qamma şüalanmasının tolerant dozası 10 Qr - dir?
A) Qaraciyər

B) Ürək


C) Dalaq

D) Büllür

E) Mədə
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 44
691) Aşağıdakı hansı orqanın klassik rejimdə bütün həcminin qamma şüalanmasının tolerant dozası 23 Qr - dir?
A) Böyrək

B) Dalaq


C) Qamış sümüyü

D) Görmə siniri

E) Ürək
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 44
692) Aşağıdakı hansı variantda ənənəvi və ya klassik şüa farksiyalı müalicə dozası düzgün göstərilmişdir?
A) 3, 2 Qr

B) 6, 2 Qr

C) 2, 2 Qr

D) 4, 2 Qr

E) 5, 2 Qr
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 48
693) Aşağıda göstərilən şüa müalicəsinin hansı rejimində şüa müalicəsi həftənin 7 günü 6 saat fasilələrlə, gündə 3 dəfə aparılır?
A) Konkurrent kimyaradioterapiya

B) Heç biri

C) Hipofarksiya

D) Multifraksiya

E) CHART
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 50
694) Aşağıda göstərilmiş hansı şüa müalicəsi rejimi ilə radikal proqramla şüa müalicəsi aparıldıqda şüa müalicəsi tez başa çatar?
A) CHART

B) Multifraksiya

C) Klassik və ya ənənəvi

D) Heç biri

E) Konkurrent kimyaradioterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 50
695) RTOG abbreviaturasının açılışı hansı variantda düzgün göstərilmişdir?
A) Renal Cell Carcinoma

B) Small cell lung cancer

C) Total body radiation

D) Radiation Therapy Oncology Group

E) Psoralen and ulraviolet light A
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 6
696) PNET abbreviaturasının açılışı hansı variantda düzgün göstərilmişdir?
A) Performance status

B) Primitive neuroectotermal tumor

C) Positron emission tomography

D) Total body radiation

E) Psoralen and ulraviolet light A
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 6
697) SRS abbreviaturasının açılışı hansı variantda düzgün göstərilmişdir?
A) Small Cell Lung cancer

B) Stereotactic Radiosurgery

C) Psoralen and ulraviolet light A

D) Small cell lung cancer

E) Squamous cell carsinoma
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 6
698) WHO abbreviaturasının açılışı hansı variantda düzgün göstərilmişdir?
A) Prostat spesifik antigen

B) Həyat keyfiyyəti

C) Milli Xərçəng İnstitutu

D) Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı

E) Primitiv Neyroektodermal şiş
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 6
699) Dmax yazılışının mənası hansı variantda düzgün göstərilmişdir?
A) Maksimal həcm

B) Minimum doza

C) Maksimal SSD

D) Maksimum doza

E) Maksimal hədəf
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 6
700) Aşağıdakı hansı müalicə növündə şüa dəstəsinin intensivliyini modulyasiya edirlər?
A) HDR braxiterapiya

B) 3DCRT


C) LDR braxiterapiya

D) Dərin rengenterapiya

E) İMRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 62
701) Hipoksiradioterapiyada əsas məqsəd nədir?
A) PTV - ni azaltmaq

B) Şiş toxumasının parçalanmasını sürətləndirmək

C) Hiperqlikemiya yaratmaq

D) Venoz durğunluğu azaltmaq

E) Normal toxumaların ionlaşdırıcı şüaların təsirinə müqavimətinin artırılması
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 52
702) Bio - Nova - 204 aparatı şüa müalicəsində nə məqsədlə istifadə edilir?
A) Venoz durğunluğu azaltmaq məqsədi ilə

B) PTV - ni azaltmaq üçün

C) Normal toxumaların ionlaşdırıcı şüaların təsirinə müqavimətinin artırılması məqsədi ilə

D) Hiperqlikemiya yaratmaq məqsədi ilə

E) Şiş toxumasının parçalanmasını sürətləndirmək üçün
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 52
703) Aşağıdakı hansı cihazın köməyi ilə hipoksiradioterapiya aparmaq olar?
A) GammaMedPlus

B) Teraqam

C) Bio - Nova - 204

D) Clinac DHX

E) AQAT - B
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 52
704) Xəsətələr tərkibində 8 - 10 % oksigen olan hava ilə nəfəs aldıqları zaman aparılan şüa müalicəsi necə adlanar?
A) PDR braxiterapiya

B) İMRT


C) MDR Braxiterapiya

D) 3DCRT


E) Hipoksiradioterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 52
Yüklə 1,44 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə