Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 03. 05. 2012-ci IL tarixli 746Yüklə 112 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/96
tarix03.05.2018
ölçüsü112 Kb.
#41091
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96
41091

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT  İQTİSAD  UNİVERSİTETİ
E K O L O G İ Y A
Dərs vəsaiti
Azərbaycan  Respublikası  təhsil 
nazirinin  03.05.  2012-ci il tarixli  746 
nömrəli  əmri  ilə  dərs  vəsaiti  kimi 
təsdiq edilmişdir.
_____ - m
u -  
_ _
Azerbaycan  Respublikası Prezidentinin 
işle r
  idarəsi
PREZİDENT KİTABXANASI
В А К I -  2012


Tərtib
edənlər:
1.  f.prof. 
Hüseynov 
T .B . 
m övzu -   1
2.  dos. 
Mehdiyeva 
V .Z .  giriş, 
m övzu -   15
3.  i.e.d. 
Ələkbərov A.Ə. 
m ö v z u -   10
4 . 
dos. 
Xəlilov 
İ.B . 
mövzu  -   2
5.  c.e.n.,  b/m. 
Zeynalova K.Z. 
m övzu -   2
6.  dos. 
İbrahimov 
Y.N.  m ö v z u - 1 2
7.  dos. 
Novruzova 
F.M .  m övzu  -   3
8.  dos. 
Ağayev 
V .Q . 
m övzu -   13
9.  dos. 
Abdullayeva 
Z .M .  m övzu -  6
10.  dos. 
Süleymanov 
T .Q .  m övzu -   7
11.  dos. 
Manafov Ş.M. 
mövzu -  4
12.  c.e.n.,b/m . 
Eminov 
F.B .  m övzu  -   11
13.  c.e.n.b/m .
Abdullayev Ə.H. 
mövzu  -  9
14.  c.e.n.,  b /m .H əsən ov R .Ş.  m övzu -  5
15.  c.e.n.,  b /m .Ə sgərova M .A .  m övzu -   8
16. 
b/m. 
Əliyeva F.B. 
mövzu  -   14
Elmi
redaktor:
c.e.n.,  dos. 
Mehdiyeva V.Z.
Rəyçilər:
i.e.d.,  prof. 
Fərzəliyev  M.M. 
i.e.d.,  prof. 
Əhmədov  M.A.
Ekologiya.  Dərs vəsaiti. Bakı: “İqtisad Universiteti” 
Nəşriyyatı, 2012. - 392 səh.
Dərs  vəsaitində  ekologiya  və  ətraf  mühitin  mühafizəsi  problemləri, 
ətraf  mühitin  iqtisadiyyatı  və  ətraf  mühitə  vurulan  ziyanın  hesablanması 
yollan  verilmişdir.
Dərs  vəsaiti  ali  məktəblərin  bakalavr  pilləsinin  tələbələri  üçün  yazılmış­
dır.  Dərs  vəsaitindən  ətraf mühitin  mühafizəsi  və  ekoloji  problemlərlə  məş­
ğul olan  mütəxəssislər də  istifadə edə  bilərlər.
©
 
Müəlliflər kollektivi
  -  
2012 
'Ö İqtisad Universiteti
  -  
2012
2
M  Ü  N  D  Ə R İ   C  A T
G iriş............................................................................................... 
4
M övzu   1.  Ekologiya  fənninin  predmeti,  tədqiqat obyekti  və  vəzi­
fələri.  Ekoloji  faktorlar və  qanunauyğunluqlar.............. 
6
M övzu  2.  Biosfer,  ekosistemlər,  onlarda  maddələrin  dövr  etməsi
və ekoloji təhlükəsizlik........................................................  
31
M övzu  3.  Atmosferi  çirkləndirən  mənbələr,  onlann  ətraf mühitə
zərərli təsiri  və mühafizə tədbirləri.................................... 
75
M övzu  4.  Hidrosferi  çirkləndirən  mənbələr,  onlann  ətraf  mühitə
zərərli təsiri  və  mühafizə tədbirləri.................................... 
103
M övzu  5.  Litosferi  çirkləndirən  mənbələr,  onlann  ətraf  mühitə
zərərli  təsiri  və  mühafizə tədbirləri.................................. 
141
M övzu  6.  Əhali artımı,  urbanizasiya,  ərzaq və  sağlamlıq
problemləri................................................................................ 
174
M övzu  7.  Ətraf  mühitin  çirklənməsindən  yaranan  iqtisadi  zə­
rərin  hesablanması................................................................. 
197
M övzu  8. Təbii  ehtiyatlar,  onlardan  istifadənin ekoloji
aspektləri..................................................................................  
209
M övzu  9.  Maddi  istehsal  sahələrinin ekoloji  problemləri  və
onların həlli  istiqamətləri...................................................... 
241
M övzu  10.  Ekoloji  pasportlaşdırma v ə ekspertiza............................ 
277
M övzu  11. Ətraf  mühitin  monitorinqi və ekoloji  sığorta.............. 
294
M övzu  12.  Ekoloji  risk  və  ondan  mühafizə  tədbirlərinin  maliy­
yələşdirilməsi........................................................................ 
304
M övzu   13.  Yeni  sivilzasiya dövrünün  ekoloji  problemləri.
Kosmosun  mənimsənilməsinin ekoloji  aspektləri........  
323
M övzu  14.  Azərbaycanın  mövcud  ekoloji  problemləri  və  onlann
həlli  istiqamətləri................................................................. 
348
M övzu  15.  Ekoloji  problemlərin  həlli  sahəsində  beynəlxalq
təcrübə  və əməkdaşlıq......................................................... 
370
İstifadə  olunan  ədəbiyyat....................................................................... 
389
3


Yüklə 112 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə