Devlet kýtaplari üÇÜNCÜ baskiYüklə 25,89 Kb.

səhifə8/72
tarix25.07.2018
ölçüsü25,89 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   72

Bugün varoluşçular arasında pek yaygın olan ikinci çözüm, insanın hiçbir anlamı olmadığını ileri sürer.
Doğanın bir hatasıdır insan, soysuz bir yaratıktır. Sartre'ın bir zamanlar yazdığı gibi, boşuna çekilen acıdır. Bilmece
çözülemez. Sonsuza dek kendimiz için trajik bir soru olarak kalacağız.
Üçüncü olarak dünyada böyle tam bir anlamsızlığa inanmayan filozoflar da vardır. Onlara göre insan
bilmecesinin bir çözümü olmalıdır. Peki, bu çözüm nasıl olabilir? Ancak insanın bir biçimde sonsuza
ulaşabilmesiyle.
Ama insan bu yaşamda bunu yapamaz. Demek ki, insan sorununun bir çözümü varsa insanın öte yanda,
doğanın dışında, dünyanın dışında bir anlamı olsa gerek. Peki, nasıl? Platon'dan beri birçok filozofa göre, ruhun
ölümsüzlüğü kanıtlanabilir. Ama ölümsüzlük de bu soruyu yanıtlamaz. İnsanın, öte yaşamda da olsa, sonsuzluğa
nasıl ulaşabileceğini görmeyi sağlamaz. Platon, bir zamanlar bu sorunun son yanıtını bize bir Tanrı'nın, öteden gelen
bir vahiyle vereceğini söylemiştir. Ancak bu artık felsefe değil, dindir. Felsefi düşünce, birçok başka alanda olduğu
gibi soruyu burada keser.
14


E. FELSEFE - DİL İLİŞKİSİ

şı
ğ
ı ”
Mevlâna
Ne kadar bilirsen bil,
söylediklerin kar ndakilerin
anlayabilece i kadard r.
Hazırlanalım
Dil
ı
ş
ş
ı ı
ış ı
ş
ş
ı ı
ş
ş
ı ı İ
ş
ş
ı
İ
ş
ş
ş
ş
ı
ş
Bu bütünü sağlayan dil’dir.
, insan n anlatma yetisi çevresinde olu an anla ma araçlar n n en kullan l ve geli mi olan d r. Her
eyden önce dil, ileti im, anlatma ve anlama arac d r. leti im birlikte ya aman n temelidir. leti im olmazsa
insanlar bir araya gelerek toplum olu turamazlar. Anla ma olmadan toplumdan söz edilemez. Anla mak için
de anlatmaya ihtiyaç vard r. Anla ma, anlatma, iletme bir bütündür.
SORULAR
İnsanlarla iletişim kurarken anlaşılmadığınızı düşündüğünüz oldu mu? Mevlana’nın yukarıdaki
sözünden hareketle açıklayınız.
Yukarıdaki metni dikkate alarak iletişimi sağlayan en önemli unsur ne olabilir? İfade ediniz.
l
l
l
Karikatürde kullanılan dil, sizde nasıl bir etki yaratıyor? Tartışınız
Gündelik hayatta kullandığımız dilin önemini arkadaşlarınızla tartışınız.
l
Aşağıdaki görselleri ve metni inceleyerek felsefe ve dil ilişkisini yorumlayınız.
15
Felsefe birtakım önermeler kümesidir. Bu önermeler bir semboller sistemi olan dil ile ifade edildikleri
için, felsefe ile dilin sıkı bir ilişkisi söz konusudur.  Dilin kullanıldığı her durumda özne ve nesne olmak üzere iki
öge söz konusudur. Dil, yani sözcükler ve önermeler, insan zihnindeki kavramlarla düşüncelerin simgeleri;
anlam ise sözcüklerle ve cümlelerle simgeleşen zihin içerikleridir.
Dil; insanla insan, insanla diğer var olan şeyler arasında birleştirici bir bağ kurar. İnsan olmanın en önemli
niteliği “dil”i kullanmasıdır, diyebiliriz. Dili, "herhangi bir zihin faaliyetinin açığa vurulmasına, bir zihinden diğer
zihne aktarılmasına yarayan bir işaretler sistemi" şeklinde tanımlayabiliriz.
Uygulayalım
Metinden hareketle dilin felsefi etkinlikteki önemini ve kavramlar ağı oluşturmadaki rolünü
yazınız.


Zihin hayatımız "dil" üzerine kurulmuştur. İnsan, diğer varlıklardan "akıllı-düşünen" olmasıyla ayrılır.
Düşünme ile dil arasında sıkı bir ilişki vardır. Sözcüklerin düşünme ile olan bağı dilin zihinle ilgili yönü, düşünürler
ve dil bilimcilerini yakından ilgilendirmiştir. Zira düşünme, varlıkların zihindeki etkileri sonucu meydana gelen bir
olay ise ağızdan çıkan sözcükler varlıkların yerine geçmiş birer sembol, zihindeki işlemi yansıtan birer işaret
durumundadırlar. Dilin sağladığı soyut düşünme gücü insanın kendi dışındaki gerçekliği kavramlaştırmasında,
çevreyle ilişki kurmasında en önemli etkendir. Gerçekliği algılayışımız dil sayesinde mümkündür.
İnsani iletişimin en önemli vasıtası dildir. Dil olmadan insan bilgi, teknik, sanat, felsefe gibi üstün başarılara
ulaşamazdı. Leibniz, dilin nitelikleri üzerinde dururken dilin insan zihninin en iyi aynası olabileceğine, sözcük
anlamlarının tam bir analizinin aklın nasıl işlediğini her şeyden daha iyi gösterebileceğine işaret etmektedir.
Leibniz'e göre bir milletin dilinin, sözcüklerinin açık ve anlaşılır olması, o milletin fertlerini üstün ve orijinal
düşünmeye yetenekli kılar.
16


Ekonomi biliminin temel kavramları
Ekonomi biliminin temel kavramları
Ekonomi biliminin temel kavramları
B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
C. Aşağıdaki  cümlelerin doğru olanına “D” yanlış olanına “Y” harfini koyunuz.
1.  Platon ve Aristoteles kendilerinden önceki görüşleri toparlayarak daha bütüncül felsefi sistemler kurdular. (    )
2.  Bilimler ilgilendikleri konularla felsefeye yeni bakış açıları kazandırırlar.
(    )
3.  Felsefi düşüncede çelişkisiz ve kendi içinde tutarlı olmak önemli değildir.
(    )
4.  Bir filozofun kendi felsefe sistemini yüzyıllarca ayakta tutan o sistemin iç tutarlılığıdır.
(    )
5.  Felsefe metafizik konularla ilgilenmez.
(    )
A. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1.
2.
4.
5.
6.
7.
Felsefenin sınırı var mıdır? Neden?
Felsefi düşüncede temellendirme neden önemlidir?
3. Felsefe, insanın hangi ihtiyaçlarından doğmuştur?
Karl Jaspers “Felsefe yolda olmaktır.” sözüyle ne demek istemiştir?
Bir filozofun kurduğu sistemin tutarlı olması ne demektir?
Felsefenin “bilgi üzerine bilgi” olması ne anlama gelir?
I.Kant'ın “Felsefe değil, felsefe yapmak öğrenilir.” sözü ne anlama gelmektedir?
1. Felsefenin üç ana disiplini vardır. Bunlar; ……….., …………….,ve …………….
2. Felsefi düşüncede, tekrar kendi üzerine düşünebilmeye……….............................düşünme
denir.
3. Felsefenin bütün insanları ilgilendiren konular üzerinde durması onun …………………
olduğunu gösterir.
4. Bildiklerimizi, düşündüklerimizi, duygularımızı ifade eden anlamlı ses, yazı, işaret vb.
sembollerden oluşan iletişim aracına ………………. denir.
5. .....................bütün olup bitenlerin esasını bilmektir.
17
I. ÜN
Ölçme ve De
İTE
ğerlendirme
Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz.
1.  Felsefe için aşağıdakilerden hangisi
2. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bilim adamında
söylenemez?
bulunmaz?
A) Soruları ile evreni ve insanı anlamak ister.
B) Sonuçları kesindir.
C) Bütüncül bakış açısına sahiptir.
D) Birleştirilmiş bilgilerden oluşur.
E) Felsefenin sonuçları eleştiriye açıktır.
A) Sistemli olma
B) Meraklı olma
C) Mantıklı olma
D) Eleştirel olma
E) Varlığı bir bütün olarak ele alma
Evrensel
Dil
Varlık
Değer
Hikmet
Refleksif
Tutarlılık
Bilgi
Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   72


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə