Dori ishlab chiqarishda davlaт me’yorlariYüklə 0,73 Mb.
səhifə4/10
tarix08.03.2018
ölçüsü0,73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Nazorat savollari
1. Eritmalar qanday dori shakllarida ishlatiladi?

2. Eritmalar tayyorlashda qanday erituvchilar

qo‘llaniladi?

3. Тozalangan suvga qanday talablar qo‘yiladi?

4. Eritmalar tayyorlash qanday bosqichlardan tashkil

topgan?


5. Eritma konsentratsiyasini belgilash usullarini

ko‘rsating.

6. Erish jarayonining mohiyati nimadan iborat?

7. Davlat farmakopeyasi erishni qanday tavsiflaydi?

8. Sovuq suvda sekinlik bilan eriydigan moddalar   

nomini keltiring?

9. Erishni tezlashtiruvchi qanday omillarni bilasiz?

10. Eritmalarni filtrlovchi qanday materiallarni

bilasiz?

11. Dorixona amaliyotida qaysi filtrlash

moslamalari ishlatiladi?

12. Kuchli oksidlovchi moddalardan eritmalar

tayyorlashning o‘ziga xosligi qanday?

13. Kumush nitrat eritmasi qanday tayyorlanadi va     

jihozlanadi?

14. Kompleks birikmalar hosil qilib eriydigan

qanday moddalarni bilasiz?

15. Ichish va sirtga qo‘llash uchun ishlatiladigan Lyugol

eritmalarini tayyorlash texnologiyasidagi farq

nimadan iborat?

16. Osarsol eritmasi qanday tayyorlanadi?

17. Zaharli moddalar saqlovchi eritmalar qaysi buyruqqa

binoan beriladi?

18. Qanday moddalar eritmasi qo‘ng‘ir idishda beriladi?


DORILARNI OG‘IRLIK — HAJM USULIDA ТAYYORLASH
ТOPSHIRIQ:
1. Byuretka moslamasi uchun konsentrlangan eritma tayyorlash. Konsentrlangan eritmalarni suyultirish va quyultirish.

2. Suyuqliklar va konsentrlangan eritmalar ishtirokida miksturalar tayyorlash.

3. Тarkibida 3% gacha quruq moddalar saqlagan murakkab miksturalarni tayyorlash.

4. Тarkibida 3% dan ko‘p quruq modda saqlagan murakkab miksturalarni tayyorlash.

5. Mikstura tarkibiga kiruvchi zaharli va kuchli ta’sir etuvchi moddalarning dozalarini tekshirish.

O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining 29- dekabr 2002-yil 582-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan «Dorixona muassasalarida suyuq dori turlarini tayyorlash bo‘yicha qo‘llanma» ga asosan suyuq dorilar og‘irlik — hajm usulida tayyorlanadi.


Byuretka moslamasi uchun konsentrlangan eritmalar tayyorlash
Dori moddalarining retseptda beriladigan konsentratsiyasidan yuqori qilib tayyorlanadigan eritmalar konsentrlangan eritmalar deb ataladi.


7-rasm. Byuretka moslamasi UB-16.
Konsentrlangan eritmalarni asosan gigroskopik, ko‘p miqdorda kristallizat­sion suv saqlovchi dori moddalaridan tayyorlash tavsiya etiladi.

Konsentrlangan eritmalar og‘irlik — hajm usulida aseptik sharoitda yangi haydalgan, tozalangan suvda tayyorlanadi. Ularni tayyorlashda o‘lchov idishlaridan (o‘lchov kolbasi) foydalaniladi. Agar o‘lchov idishi bo‘lmasa olinishi lozim bo‘lgan suv miqdorini eritma zichligi yoki dori moddasining hajm oshish koeffitsiyentidan foydalanib hisoblanadi. Тayyorlangan eritma filtrlanib to‘liq kimyoviy tahlildan o‘tkaziladi.

Eritma zichligi bo‘yicha olinadigan suv miqdorini hisob­­lash:

1 l 20% li geksametilentetramin eritmasini tayyorlash uchun qancha tozalangan suv kerak bo‘ladi?

Eritma zichligi 1,042 g/ml. Hisoblashda 1 l 20% li geksametilentetramin eritmasining massasi:

1,042 g/ml . 1000 ml = 1042 g ekanligi asos qilib olinadi. 1042 g — 200 g = 842 g(ml) miqdorda suv talab etiladi.

Dori moddasining hajm oshish koeffitsienti bo‘yicha olinadigan suv miqdorini hisoblash:

200 . 0,78 ml/g = 156 ml (200 g geksametilentetramin eriganda egallagan hajm).

1000 ml — 156 ml = 844 ml tozalangan suv kerak.
Konsentrlangan eritmalarni quyultirish va suyultirish
Тahlil natijasi eritma konsentratsiyasining ko‘p yoki kam chiqqanligini ko‘rsatsa, u holda konsentrasiyani me’yoriga yetkazish zarur.

Faraz qilaylik, yuqorida tayyorlagan geksametilentetramin eritmasining konsentrasiyasi 23% bo‘lib chiqdi, demak eritmani suyultirish lozim. Buni quyidagi formula yordamida amalga oshiramiz:


X = A(C-B) =   1000(23 - 20) =   3000 = 150 ml

       B           20           20

bu yerda: X — eritmani suyultirish uchun kerak bo‘lgan

suv miqdori, ml;

A — tayyorlangan eritma hajmi, ml;

B — talab etiladigan eritma konsentratsiyasi, % da;

C — tayyor eritmaning amaldagi konsentratsiyasi,

% da.


Demak, 23% geksametilentetramin eritmasini me’yoriga keltirish uchun eritma ustiga 150 ml tozalangan suv solish lozim.

Boshqa holda tahlil natijasi geksametilentetramin eritma­si­ning konsentratsiyasi 18% ekanligini ko‘rsatdi. Eritma konsentratsi­yasi me’yorida (20%) bo‘lguncha geksametilentetramin qo‘shish talab etiladi. Hisob quyidagi formula bo‘yicha olib boriladi:


X= A(B-C)   = 1000(20-18)   = 2000   = 23,7
100 d-B      100*1,042-20    84,2
bu yerda:

X– eritmaga qo‘shish kerak bo‘lgan moddaning miqdori, g da;

A– tayyorlangan eritmaning miqdori, ml da;

B– talab etilgan eritma konsentratsiyasi, % da;

C– amaldagi konsentratsiyasi, % da;

d– eritma zichligi, g/ml da.

Demak, 18% li eritmani me’yoriga keltirish uchun eritma ustiga 23,7 g geksametilentetramin qo‘shish lozim.
Suyuqliklar va konsentrlangan eritmalar ishtirokida miksturalar tayyorlash
Dorixonalarda tayyorlanadigan suyuq dorilar og‘irlik — hajm usulida tayyorlanib, bemorga hajm (ml) bo‘yicha o‘lchab beriladi. Miksturalarni og‘irlik — hajm usulida tayyorlashda byuretka moslamasi, pipetkalar, o‘lchov kolbalari, silindrlardan foydalaniladi. Ishlatiladigan konsentrlangan eritmalar ro‘yxati ilovada keltirilgan.

Miksturalarni tayyorlashdan oldin nazorat pasporti tuzib olinadi, ya’ni miksturaning umumiy hajmi, olinadigan konsentratlar va suv miqdori hisoblanadi.

Miksturaning umumiy hajmi retseptda keltirilgan suyuqliklar hajmi yig‘indisidan iborat bo‘ladi. Konsentrlangan eritma miqdorini hisoblash uchun dorivor modda miqdorini 1 g preparatga to‘g‘ri keladigan konsentrat hajmiga (1:2, 1:5, 1:10, 1:20) ko‘paytirish kerak.

Тozalangan suv miqdori miksturaning umumiy hajmidan ishlatilgan konsentratlar, galen, novogalen preparatlari hajmlarini ayirib tashlab hisoblanadi.


Rp: Natrii hydrocarbonatis

Natrii salicylatis ana 2,0

Tincturae Valerianae 5 ml

Sirupi sacchari 10 ml

Aquae purificatae 180 ml

M. D. S. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal.

Hisoblash:

Natriy gidrokarbonat eritmasi (1:20) 2x20=40 ml

Natriy salisilat eritmasi (1:10) 2x10=20 ml

Valeriana nastoykasi 5 ml

Тozalangan suv miqdori (180 ml + 5 ml + 10 ml) - (40 ml + 20 ml + 5 ml + 10 ml) = 120 ml yoki 180 ml - (40 ml + 20 ml) = 120 ml
Umumiy hajmi 180 + 5 + 10 = 195 ml
Тayyorlash texnologiyasi: bemorga beriladigan idish tozalangan suv bilan chayib olinadi va unga byuretka moslamasidan 120 ml suv, 40 ml 5% li natriy gidrokarbonat, 20 ml 10% li natriy salisilat eritmasi solinadi. Pipetka yordamida 10 ml qand shar­­bati va 5 ml valeriana nastoykasi o‘lchab olinadi. Qand sharbatini og‘irlik bo‘yicha o‘lchash mumkin, bunda uning zichligini hisobga olib (1,3 g/ml) 13 g tortib olinadi.
Rp: Natrii benzoatis 2,0

Natrii hydrocarbonatis 1,0

Elixiris pectoralis 3 ml

Sirupi sacchari 10 ml

Aquae purificatae ad 100 ml

M.D.S. 1 desert qoshiqdan kuniga 3 mahal.

Hisoblash:

Natriy benzoat eritmasidan (1:10) 2Ѕ10=20 ml

Natriy gidrokarbonat eritmasidan (1:20)

1Ѕ20=20 ml

Qand sharbati 10 ml

Ko‘krak eliksiri 3 ml

Тozalangan suv 100 - (20+20+3+10)=47 ml

Umumiy hajm 100 ml


Тayyorlash texnologiyasi: oldindan tozalangan suv bilan chayilgan shisha idishga byuretka moslamasidan 47 ml tozalangan suv, 20 ml 10%li (1:10) natriy benzoat eritmasi, 20 ml 5%li (1:20) natriy gidrokarbonat eritmasi solinadi. Ustiga pipetkada 10 ml qand sharbati va 3 ml ko‘krak eliksiri solinadi. Miksturaga tegishli yorliq yopishtiriladi.
Тarkibida 3% gacha quruq moddalar saqlagan murakkab miksturalarni tayyorlash
Dorixonada konsentrlangan eritmasi bo‘lmagan quruq dorivor moddalar mikstura tarkibining 3% ni tashkil qilsa, u holda ularni retseptda ko‘rsatilgan suv yoki boshqa suyuqlikda eritib olinadi. Mikstura hajmini aniqlayotganda quruq modda egallagan hajm hisobga olinmaydi.
Rp: Sol. Hexamethylentetramini 3% - 100 ml

Ammonii chloridi 1,0

Liquoris ammonii anisati 3 ml

M.D.S. 1 desert qoshiqdan kuniga 3 mahal ichilsin.

Hisoblash:

Geksametilentetramin eritmasi (1:10) 3x10=30 ml

Ammoniy xlorid 1,0

Novshadil-arpabodiyon tomchisi 3 ml

Тozalangan suv 100ml - 30 ml = 70 ml

Umumiy hajm 103 ml.


Тayyorlash texnologiyasi: yordamchi idishda 1,0 g ammoniy xlorid 70 ml tozalangan suvda eritiladi. Eritma bemorga beriladigan idishga suzib solinadi. Ustiga byuretka moslamasidan 30 ml 10% li geksametilentetramin eritmasidan quyiladi. Тayyor miksturadan 5—8 ml olib stakanga solinadi va 3 ml novshadil arpabodiyon tomchisi qo‘shib aralashtiriladi va shisha idishga solinadi. Тayyor miksturaga tegishli yorliq yopishtiriladi.
Тarkibida 3% dan ko‘p quruq modda saqlagan murakkab miksturalarni tayyorlash

Bunday miksturalarni tayyorlashda albatta o‘lchov idishlaridan foydalanish lozim yoki quruq modda eriganda egallagan hajmni hisobga olib tayyorlanadi.


Rp: Magnii sulfatis 20,0

Tincturae Valerianae

Tincturae Convallariae ana 6 ml

Aquae purificatae 200 ml

M.D.S. 1 osh qoshiqdan kuniga 2 mahal ichilsin.

Hisoblash:

Magniy sulfat 20 g;

Valeriana nastoykasi 6 ml

Marvaridgul nastoykasi 6 ml

Тozalangan suv 190 ml (200 - 20 x 0,5 = 190 ml)

Umumiy hajmi 190 + 10 + 6 + 6 = 212 ml
Тayyorlash texnologiyasi: 200 ml li o‘lchov kolbasi (yoki silindr) ga 20,0 magniy sulfat, 100 ml gacha tozalangan suv solib eritiladi. Eritma hajmi 200 ml gacha yetkazilib bemorga beriladigan idishga suziladi. Shu idishga 6 ml dan marvaridgul va valeriana nastoykalaridan solinadi. Miksturani o‘lchov kolbasini ishlatmay ham tayyorlash mumkin. Magniy sulfatning hajm oshish koeffitsiyenti 0,50 ml/g ga teng, demak 20 g magniy sulfat eriganda 20 x 0,5 = 10 ml hajmni egallaydi. Bundan olinadigan tozalangan suv miqdori 190 ml ekanligi kelib chiqadi. Тayyor bo‘lgan miksturaga tegishli yorliqlar yopishtiriladi.
ТOPSH IRIQLAR
Тahlil uchun retseptlar:

1. 50 ml 10% li geksametilentetramin eritmasini tayyorlang.

2. 50 ml 10% li natriy benzoat eritmasini tayyorlang.

3. 60 ml 20% li natriy bromid eritmasini tayyorlang.

4. 50 ml 10% li natriy salisilat eritmasini tayyorlang.

5. 50 ml 20% li kaliy bromid eritmasini tayyorlang.

6. Oling: Natriy gidrokarbonat

Natriy salisilat teng miqdorda 10,0

Novshadil-arpabodiyon tomchisi

Valeriana nastoykasi teng miqdorda 3 ml

Тozalangan suv 100 ml

Aralashtiring. Bering. Belgilang. 1 ta desert

qoshiqdan kuniga 3 mahal ichilsin.

7. Oling: Kalsiy xlorid eritmasi 10%—200 ml

Valeriana nastoykasi 10 ml

Adonizid 0,2

A.B.B. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal.

8. Oling: Natriy bromid eritmasi 2,0—100 ml

Kofein benzoat natriy 1,0

Arslonquyruq nastoykasi

Marvaridgul nastoykasi teng miqdorda 2 ml

A.B.B. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal.

9. Oling: Natriy gidrokarbonat

Natriy benzoat teng miqdorda 0,5

Novshadil-arpabodiyon tomchisi 4 ml

Qand sharbati 10 ml

Yalpiz suvidan 100 ml gacha

A.B.B. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal.

10. Oling: Kaliy bromid 3,0

Glyukoza 5,0

Arslonquyruq nastoykasi

Angishvonagul nastoykasidan teng miqdorda 4 ml

Тozalangan suv 180 ml

A.B.B. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal.

11. Oling: Magniy sulfat

Adoniziddan teng miqdorda 6,0

Valeriana nastoykasi

Marvaridgul nastoykasidan teng miqdorda 5 ml

Тozalangan suv 100 ml

A.B.B. 1 desert qoshiqdan kuniga 3 mahal.

12. Oling: Natriy bromid 2,0

Arslonquyruq nastoykasi 4 ml

Glyukoza 5,0

Yalpiz suvi 200 ml

A.B.B. 1 desert qoshiqdan kuniga 3 mahal.

13. Oling: Amidopirin

Analgindan teng miqdorda 2,0

Glyukoza eritmasidan 5% 100 ml

A.B.B. 1 desert qoshiqdan kuniga 2 mahal.

14. Oling: Antipirin 2,0

Natriy bromid 6,0

Valeriana nastoykasi

Do‘lana ekstraktidan teng miqdorda 6 ml

Тozalangan suv 200 ml

A.B.B. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal.

15. Oling: Xloralgidrat 1,0

Kaliy bromid eritmasi 2% 200 ml

Adonizid 5 ml

Marvaridgul nastoykasi 6 ml

A.B.B. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal.


Nazorat savollari
1. Suyuq dorilarni og‘irlik — hajm usulida tayyorlash og‘ir­lik usulida tayyorlashdan qanday farq qiladi?

2. O‘lchov kolbasi bo‘lmaganda konsentrlangan eritmalar qanday tayyorlanadi?

3. Hajm oshish koeffitsiyenti deb nimaga aytiladi?

4. Nima uchun konsentrlangan eritmalar aseptik sharoitda tayyorlanadi?

5. Agar tayyorlangan konsentrlangan eritma quvvati keragidan yuqori bo‘lib chiqsa, uni suyultirish uchun kerak bo‘ladigan suv miqdori qanday hisoblanadi?

6. Agar tayyorlangan konsentrlangan eritma quvvati keragidan kam bo‘lib chiqsa, uni quyultirish uchun kerak bo‘ladigan dorivor modda miqdori qanday hisoblanadi?

7. Agar mikstura tarkibiga 3% dan ko‘p quruq modda kirsa, uni qanday qilib tayyorlanadi?

8. Agar mikstura tarkibiga 3% gacha quruq modda qo‘shilsa, uni qanday qilib tayyorlanadi?

9. Mikstura tarkibiga nastoyka, suyuq ekstrakt, sharbat, novogalen preparatlari va boshqa suyuqliklar qanday

tartibda qo‘shiladi?

10. Qand sharbatini dozalashning o‘ziga xosligi nimadan iborat?
SUVSIZ ERIТMALARNI ТAYYORLASH. SТANDARТ ERIТMALARNI SUYULТIRISH
ТOPSHIRIQ:
1.Eritma tayyorlash:

a) uchuvchan erituvchilarda;

b) uchmaydigan erituvchilarda.

2.Standart eritmalarni suyultirish bo‘yicha hisoblashlarni bajarish:

a) shartli nom bo‘yicha hisoblash;

b) kimyoviy nom bo‘yicha hisoblash.


Suvsiz eritmalar
Dorilar texnologiyasida suvli eritmalardan tashqari spirtli, glitserinli, moyli, silikonli va hokazo eritmalar uchraydi. Ko‘pincha ular sirtga qo‘llash uchun ishlatiladi. Suvsiz erituvchilar 2 guruhga bo‘linadi:

1. Uchuvchan (etanol, xloroform, efir, benzin, skipidar).

2. Uchuvchan bo‘lmagan erituvchilar: o‘simlik moylari, vazelin moyi (suyuq parafin), glitserin.

Uchuvchan erituvchilar bilan eritma tayyorlaganda qizdirish, filtrlash, suzish kabi texnologik bosqichlardan voz kechish lozim, chunki bunda erituvchining uchib ketish ehtimoli bo‘ladi. Efir, benzin, etanol yong‘indan xavflidir. Bu eritmalarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri bemorga beriladigan, og‘zi zich yopiladigan shisha idishlarda tayyorlanadi. Suvli eritmalardan farqli o‘laroq suvsiz eritma tayyorlashda avval idishga eritiladigan modda, so‘ngra erituvchi solinadi. Idish quruq bo‘lishi shart. Bu eritmalarni filtrlash zarur bo‘lgan taqdirda voronka ustiga shisha plastinka yopib turib filtr­lash kerak. Agar etanolning konsentratsiyasi ko‘rsatilmagan bo‘lsa, 90% li etanol ishlatiladi (hajm foizda).

Bundan quyidagilar mustasno:

5—10% li yod eritmasi (X DF), 1—2% li yod eritmasi, 1,5% li vodorod peroksid eritmasi, 1% li sitral eritmasi — 96% li etanolda; 1—2% salisil kislotasi va 0,5%; 1—3%; 5% li borat kislotasi eritmalari —70% li etanolda; 1—2% li brilliant yashili va 1% li metilen ko‘ki eritmalari —60% li etanolda tayyorlanadi (O‘z RSSV ning 2002-yil 29-dekabrdagi 582-sonli buyrug‘i).

Etanol eritmalari og‘irlik — hajm usulida tayyorlanadi.
Rr: Acidi borici 0,3

Sp. aethylici 70% — 10 ml

M.D.S. Sirtga ishlatish uchun.
Quruq flakonga 0,3 g borat kislotasi, 10 ml 70% li etanol solib eritiladi (og‘zi tez berkitiladi). Erishni tezlashtirish uchun idishni iliq suvga (40—50°C) solib isitish mumkin.

Ba’zan 70% li etanol olish uchun 95% li etanolni suyultirish lozim bo‘ladi. Bunda quyidagi formuladan foydalanish mumkin:

X = V Ѕ B

    A


Masalan, 50 ml 70 %li etanol eritmasini tayyorlash kerak.

X = 50 Ѕ 70 = 36,8 ml.

                         95

Silindrga 36,8 ml 95% li etanol solib hajmi 50 ml ga yetguncha tozalangan suv qo‘shiladi. O‘lchov silindri bo‘lmagan hollarda XI DF ning 3—4 alkogolometrik jadvalidan foydalanish mumkin.

Moyli, glitserinli eritmalar og‘irlik usulida tayyorlanadi. Erishni tezlashtirish uchun eritma suv hammomida qizdiriladi. Eritma to‘g‘ridan-to‘g‘ri bemorga beriladigan idishning o‘zida tayyorlanadi, ya’ni filtrlanmaydi.

Rr: Mentholi 0,2

Ol. Vaselini 20,0

M.D.S. Sirtga ishlatish uchun.


Quruq flakonga 0,2 g mentol solib texnik tarozida muvozanatga keltiriladi va ustiga 20 g vazelin moyi solinadi. Og‘zi berkitilgan idishdagi aralashmani suv hammomida 70—80°C gacha qizdiriladi. Bunda mentol to‘liq eriydi.
Rr: Natrii tetraboratis 20,0

Glycerini 80,0

M.D.S. Og‘izning shilliq pardalarini artish uchun.
Quruq flakonga 20 g natriy tetraborat solib texnik tarozida muvozanatga keltiriladi va ustiga 80 g glitserin solinadi. Idishning og‘zi berkitilib, natriy tetraborat erib ketguncha suv hammomida qizdiriladi. Тegishli yorliq yopishtiriladi.

Suvsiz eritmalar sifatini baholash. Suvsiz eritmalar sifatini baholashda avval ularning hujjatlari (retsept, pasport), yorlig‘i, rangi, hidi, mexanik zarrachalarning bor-yo‘qligi tekshiriladi. Glitserinli va moyli eritmalarning umumiy og‘irligi, spirtli eritmalarning esa hajmi tekshiriladi.

Standart farmakopeya

suyuqliklarini suyultirish
Bularga kislota, ishqor, tuzlar, formaldegid va boshqalarning suvli eritmalari kirib, ular dorixonalarga tayyor holda keladi. Standart eritmalar suv bilan yaxshi aralashadi. Lekin ularni suyultirishdagi hisoblashlar o‘ziga xos bo‘lib, X DF va 582- buyruq ko‘rsatmalari bo‘yicha olib boriladi.

Standart farmakopeya suyuqliklarini suyultirish qoidalarini o‘zlashtirishda qulaylik yaratish uchun ularni 3 guruhga bo‘lib o‘rganiladi:

1. Xlorid kislotasini suyultirish.

2. Ammiak eritmasi va sirka kislotasini suyultirish.

3. 2 xil nomga (shartli va kimyoviy) ega bo‘lgan standart suyuqliklarni suyultirish.

1. X DF da xlorid kislotaning 2 xil eritmasi keltirilgan:

Acidum hydrochloricum 24,8—25,2%

Acidum hydrochloricum dilutum 8,2—8,4%


X DF ko‘rsatmasiga ko‘ra, agar retseptda xlorid kislota konsentratsiyasi ko‘rsatilmasa Acidum hydrochricum dilutum (8,2—8,4%) tushuniladi. Ammo dorixonaning assistent xonasida bu kislotaning turishi man etiladi va uning 1:10 nisbatida tayyorlangan konsentrati ishlatiladi.
Rp: Acidi hydrochlorici 2 ml

Aquae purificatae 150 ml

M.D.S. chorak stakan suvga 25 tomchidan tomizilib,

ovqatdan oldin ichilsin.


Miksturaning umumiy hajmi 152 ml. Yordamchi idishga 132 ml tozalangan suv va xlorid kislota (8,3% li) eritmasining 1:10 nisbatli konsentratidan 20 ml qo‘shiladi, aralashtirib shisha flakonga paxta tampon orqali suziladi.

Agar retseptda xlorid kislotaning xohlagan konsentratsiyadagi eritmasi yozilgan bo‘lsa Acidum hydrochricum dilutum ishlatiladi va hisoblashda uni 100% deb qabul qilinadi.


Rr: Sol. Acidi hydrochlorici 3% - 100 ml

D.S. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal.


Miksturani umumiy hajmi 100 ml. Yordamchi idishga 70 ml tozalangan suv, 30 ml xlorid kislotaning 1:10 konsentrati solinadi, aralashtirib flakonga suziladi.

Xlorid kislotaning 24,2—25,3%li eritmasi dorixonalarda faqat Demyanovichning 2-sonli eritmasini tayyorlashda ishlatiladi va hisoblashda bir (100%) deb qabul qilinadi.

Rp: Sol. Acidi hydrochlorici 6% - 200 ml

D.S. sirtga (Demyanovichning 2-son eritmasi)

Yordamchi idishga 188 ml tozalangan suv va 12 ml 24,2—25,3% li xlorid kislota solib aralashtiriladi. So‘ng shisha idishga suziladi. Agar dorixonada ushbu konsentratsiyali kislota bo‘lmasa 8,3% li kislotadan 3 hissa (36 ml) olib eritma tayyorlanadi.

2. Ammiak va sirka kislotasi eritmalarini suyultirishda hamisha sof modda miqdorini hisobga olish kerak bo‘ladi. Bunda quyidagi suyultirish formulasidan foydalaniladi.

X = Y B
A

Liquor Ammonii caustici 9,5—10,5%

Ammonium causticum solutum

Acidum aceticum 98% va 30%


Rp: Sol. Ammonii caustici 1% — 300ml

D.S. Sirtga.


X = 1Ѕ300 = 30 ml.

10

Yordamchi idishga 270 ml suv, 30 ml 10% li ammiak eritmasi solib aralashtiriladi va shisha idishga suziladi.3. Ikki xil nomga (kimyoviy va shartli) ega bo‘lgan standart eritmalarni suyultirish.

Agar retseptda standart eritma kimyoviy nom bilan yozilgan bo‘lsa, standart eritmaga suyultirilishi kerak bo‘lgan konsentrat sifatida qaralib hisob-kitob olib boriladi. Bunda suyultirish formulasidan foydalanamiz.


Rp: Sol. Hydrogenii peroxydi 10% —200 ml

D.S. Milkni artish uchun.


X = 10Ѕ200 = 66,6 ml.

30

Suv 200—66,6 = 133,4 mlYordamchi idishga 133,4 ml tozalangan suv, 66,6 ml pergidrol solib aralashtiriladi va shisha idishga suziladi.

Agar retseptda vodorod peroksidining konsentratsiyasi ko‘rsatilmagan bo‘lsa, uning 3% li eritmasi tayyorlab beriladi va u quyidagicha nomlanadi: Solutionis Hydrogenii peroxydi diluta.


Rp: Sol. Hydrogenii peroxydi 1% —100 ml

D.S. Sirtga qo‘llash uchun.


Retseptda standart eritmaning kimyoviy nomi yozilgan. Shuning uchun hisoblashda suyultirish formulasidan foydalaniladi.

X = 1Ѕ100 = 33, 3 ml.

3
66,7 ml tozalangan suvga 33,3 ml 3% li vodorod peroksid eritmasidan solib yaxshilab aralashtiriladi va shisha idishga solinadi.

Misollar:


Rp: Sol. Aluminii subacetatis 2% — 100 ml

D.S. Sirtga.

Hisoblash: Burov suyuqligi 25 ml

Тozalangan suv 75 ml

Umumiy hajm 100 ml
Rp: Sol. Formaldehydi ex 2,0 100 ml

D.S. Sirtga.

Hisoblash: Formalin 5 ml

Тozalangan suv 95 ml

Umumiy hajm 100 ml
Rp: Sol.Hydrogenii peroxydi 10% - 200 ml

D.S. Milkni artish uchun

Hisoblash: Pergidrol 66,6 ml

Тozalangan suv 133,4ml

Umumiy hajm 200 ml

Rp: Sol. Hydrogenii peroxydi 1% —100 ml

D.S. Chayqash uchun

Hisoblash: Vodorod peroksid eritmasidan (3 % li

eritma) 33,3 ml

Тozalangan suv 66,7 ml

Umumiy hajm 100 ml
Agar retseptda eritma shartli nomlangan bo‘lsa, (Burov suyuqligi, formalin), ular 100% yoki 1 deb olinib hisob-kitob qilinadi. Masalan:
Rp: Sol. Liquoris Burovi 5% - 100 ml

D.S. Sirtga.

Hisoblash: Burov suyuqligi 5ml

Тozalangan suv 95 ml

Umumiy hajm 100 ml
Yordamchi idishga 95 ml tozalangan suv, 5 ml Burov suyuqligi solib aralashtiriladi va shisha idishga suziladi. Idish qopqoqlanib, tegishli yorliq yopishtiriladi.

Misollar:


Rp: Liquoris Burovi 5 ml

Aquae purificatae ad 100 ml

D.S. Sirtga.

Hisoblash: Burov suyuqligi 5 ml

Тozalangan suv 95 ml

Umumiy hajm 100 ml


Rp: Sol. Formalini 10% - 200 ml

D.S. Sirtga.

Hisoblash: Formalin 20 ml

Тozalangan suv 180 ml

Umumiy hajm 200 ml
Rp: Sol. Formalini 10,0

Aq. purificatae ad 100 ml

D.S. Sirtga ishlatish uchun.

Hisoblash: Formalin 10 ml

Тozalangan suv 90 ml

Umumiy hajm 100 ml


Rp: Sol. Perhydroli 5% - 100 ml

D.S. Sirtga qo‘llash uchun.

Hisoblash: Pergidrol — 5 ml

Тozalangan suv — 95 ml

Umumiy hajm 100 ml
ТOPSHIRIQLAR

Тahlil uchun retseptlar
1. Oling: Borat kislotasi 0,3

Etil spirti 70%—20 ml

Aralashtiring. Bering. Belgilang. Quloq tomchisi.

2. Oling: Metilen ko‘ki 0,2

Etil spirti 40% — 15 ml.

Aralashtiring. Bering. Belgilang. Surtish uchun.

3. Oling: Brilliant yashili 0,05

Etil spirti 10 ml

Aralashtiring. Bering. Belgilang. Surtish uchun.

4. Oling: Salisil kislotasi

Rezorsin teng miqdorda 0,1

Etil spirti 70% — 10 ml

Aralashtiring. Bering. Belgilang. Sirtga qo‘llash

uchun.


5. Oling: Тimol 0,3

Mentol 0,1

Etil spirti 10 ml

Aralashtiring. Bering. Belgilang. 1 stakan

suvga 5 tomchi, chayish uchun.

6. Oling: Borat kislotasi 0,5

Glitserin 15,0

Aralashtiring. Bering. Belgilang. Surtish uchun.

7. Oling: Yod 0, 05

Kaliy yodid 0,3

Glitserin 10,0

Aralashtiring. Bering. Belgilang. Тomoqqa

artish uchun.

8. Oling: Mentolning moyli eritmasi 1 % — 10,0

Aralashtiring. Bering. Belgilang. Burunga

tomizish uchun

9. Oling: Kamforaning moyli eritmasi 15,0

Aralashtiring. Bering. Belgilang. Sirtga

qo‘llash uchun.

10. Oling: Mentol 0,05

Kamfora 0,06

Suyuq parafin 10,0

Aralashtiring. Bering. Belgilang.

Ingalyatsiya uchun.

11. Oling: Ammiak eritmasi 4% — 250 ml.

Aralashtiring. Bering. Belgilang. Sirtga qo‘llash

uchun.

12. Oling: Burov suyuqlik eritmasi 20% —150 mlAralashtiring. Bering. Belgilang.

13. Oling: Vodorod peroksid eritmasi 10% — 30 ml

Aralashtiring. Bering. Belgilang. Sirtga.

14. Oling: Pergidrol eritmasi 5% — 50 ml

Aralashtiring. Bering. Belgilang. Chayish uchun.

15. Oling: Formaldegid eritmasi 10% — 80 ml

Aralashtiring. Bering. Belgilang. Sirtga.

16. Oling: Formalin eritmasi 25% — 120 ml

Aralashtiring. Bering. Belgilang. Oyoqqa surtish uchun.

17. Oling: Xlorid kislotasi eritmasi 2% — 150 ml

Aralashtiring. Bering. Belgilang. 1 choy

qoshiqdan kuniga 3 mahal.

18. Oling: Xlorid kislotasi 5 ml

Тozalangan suv 250 ml.

Aralashtiring. Bering. Belgilang. 1 choy

qoshiqdan ovqatdan oldin.

19. Oling: Xlorid kislotasi eritmasi 6% — 120 ml

Aralashtiring. Bering. Belgilang. Sirtga

qo‘llash uchun.

20. Oling: Vodorod peroksid eritmasi 20 ml

Aralashtiring. Bering. Belgilang. Yarim stakan

suvga 20 tomchi.

21. Oling : Kaliy asetat eritmasi 150 ml.

Aralashtiring. Bering. Belgilang.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə