Fənnin adi PsixoanalizYüklə 0,5 Mb.

səhifə3/20
tarix17.09.2017
ölçüsü0,5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

 

 ##num=2// level= 1// sumtest=30 // name= Ziqmund Freydin həyat və fəaliyyəti // 

 

1. Ziqmund Freyd hansı dövrdə yaşamışdır? 

A) 1956 - 1969 

B) 1856 - 1949 

C) 1756 - 1839 

D) 1856 - 1939 

E) 1846 - 1939 

2. Ziqmund Freydin təliminin əsasını hansı nəzəriyyə təşkil edir? 

A) Psixoseksual instinktlər nəzəriyyəsi 

B) Fərdin şəxsiyyət nəzəriyyəsi 

C) Fərdin psixoseksual inkişaf nəzəriyyəsi 

D) Fərdin inkişaf nəzəriyyəsi 

E) İnstinktlər nəzəriyyəsi 

3. Ziqmund Freyd necə bir ailədə andan olmuşdur? 

A) kasıb fəhlə ailəsində anadan olmuşdur 

B) tacir ailəsində anadan olmuşdur 

C) kasıb yun tacirinin ailəsində anadan olmuşdur 

D) həkim ailəsində anadan olmuşdur 

E) varlı yun tacir ailəsində anadan olmuşdur 

4. Psixoanaliz hansı sahəyə  daha yaxın və doğmadır 

A) Psixologiyay a 

B) İnsanı öyrənən bütün elmlərlə 

C) Pedaqogikaya 

D) Bütün sahələrələ 

E) İncəsənətə 

5.Edip və Elektra kompleksləri  hansı cinsə mənsub olanlara aiddir? 

A) Edip kompleksi – qızlara;      Elektra kompleksi - oğlanlara 

B) Edip kompleksi – yanız oğlanlara;  Elektra kompleksi – həm qızlara, həm də oğlanlara 

C) Edip kompleksi – həm qızlara, həm də oğlanlara;  Elektra kompleksi – yanız oğlanlara 

D) Edip kompleksi – oğlanlara;  Elektra kompleksi - qızlara 

E) Edip kompleksi – yanız qızlara;  Elektra kompleksi – həm qızlara, həm də oğlanlara 

6. Z. Freydə görə psixika neçə qatdan ibarətdir? 

A) 5 

B) 8  

C) 3 D) 4 

E) 2 


7.  Psixikanın qatlarını müəyyənləşdirin? 

1 – təhtələşüur 

2 – affektlər 

3 – şüur sferası 

4 – qeyri-şüuri 

5 – qeyri-şüuri meyl 

A) 3,4,5 

B) 1,3,5 

C) 1,3,4 

D) 1,4,5 

E) 2,3,5 

8. Şəxsiyyətin hər bir strukturunun anlayışını düzgün müəyyənləşdirin? 

1 – O(İd) 

2 – Mən(Eqo) 

3 -  Fövqəl Mən(Super-Eqo) 

I -  Anadangəlmə olub həyatı boyu formalaşır 

II – Anadangəlmədir və şüurlu və qeyri-şüuri sahədə bərqarar olur 

III – Psixi inkişafın energetik əsasını təşkil edir. Orada instinktiv,qeyri-şüuri meyl, həzz almaq 

cəhdi durur və subyektin fəaliyyəti təşəkkül tapır 

A) 1 – II;   2 – III; 3 - I 

B) 1 –III;   2 – II;  3 - I 

C) 1 – III;  2 – I;   3 - II 

D) 1 – I;    2 – II;  3 - III 

E) 1 – III;  2 – I;   3 - II 

9. Psixoloji müdafiə mexanizmləri hansılardır? 

1 – sıxışdırma 

2 – müdafiə instinktiv davranış 

3 – reqressiya 

4 - proeksiya 

5 – instinktiv davranış 

A) 2, 4, 5 

B) 1, 2, 4 

C) 1, 3, 4 

D) 1, 3, 5 
10 

 

E) 3, 4, 5 10. Şəxsiyyətin strukturu olan “O” (İd)  xas olan xüsusiyyətləri  göstərin ? 

1 – psixi inkişafın energetik əsasını təşkil edir  

2 – həyatı boyu formalaşır 

3 –  instinktiv, qeyri-şüuri meyl, həzz almaq cəhdi durur 

4 –  subyektin fəaliyyəti təşəkkül tapır 

5 - qeyri-şüuri sahədə bərqarar olur 

A) 2,3,4 

B) 2,3,5 

C) 1,2,4 

D) 1, 3, 4 

E) 3,4,5 

11. Şəxsiyyətin strukturu olan “Mən”-ə (Eqo)  xas olan xüsusiyyətlər göstərin? 

1 –həyatı boyu formalaşır 

2 – şüurlu və qeyri-şüuri sahədə bərqarar olur 

3-  subyektin fəaliyyəti təşəkkül tapır 

4 – uşağın həyatı prosesində getdikcə azalır 

5 – anadangəlmədir  

A) 2, 3, 5 

B) 3, 4, 5 

C) 2, 4, 5 

D) 1, 3, 5 

E) 2, 3, 4 

12. Şəxsiyyətin strukturu olan “Fövqəl Mən”-ə (Super-Eqo)  xas olan xüsusiyyətləri göstərin? 

1 – şüurlu və qeyri-şüuri sahədə bərqarar olur 

2 – həyatı boyu formalaşır 

3 -  uşağın öz cinsindən olan yaxın yaşlıların identifikasiyasından ibarətdir 

4 – anadangəlmədir 

5 – uşağın qeyri cinsdən olan yaxın yaşlıların identifikasiyasından ibarətdir 

A) 3,4,5 

B) 2,3,5 

C) 1,2,3 

D) 2,3,4 

E) 1,3,4, 

13. Düzgün uyğunluğu seçin 

1 – Psixoloji müdafiə mexanizmi olan “Sıxışdırma”ya xas olan xüsusuyyət hansıdır 11 

 

2 - Psixoloji müdafiə mexanizmi olan “Reqressiya”ya  xas olan xüsusuyyət hansıdır 3 –Psixoloji müdafiə mexanizmi olan “Proeksiya”ya xas olan xüsusuyyət hansıdır 

I – Daha səmərəli formadır. İnasanın arzusundan doğan psixi  gərginliyi nisbətən azaldır 

II –Ən səmərəsiz mexanizimdir. Reallaşmayan, sıxışdırılan motiv fəaliyyətə çevrilmədikdə insanın 

daxilində qalır və psixi gərginliyi artırır 

III –İnsan keçirdiyi hisslərə başqa məna verir. Situasiyanı özünün xəyali düşüncələri baxımından  

şərh və qəbul edir 

A) 1- III; 2 - I ; 3 – II 

B) 1- I; 2 - II ; 3 – III 

C) 1- III; 2 - II ; 3 – I 

D) 1- II; 2 - I ; 3 – III 

E) 1- II; 2 - III ; 3 – I 

14. Düzgün uyğunluğu seçin. 

1 – Psixoloji müdafiə mexanizmi olan “Rasionalizasiya”ya xas olan xüsusuyyət hansıdır.  

2- Psixoloji müdafiə mexanizmi olan “Sublimasiya”ya  xas olan xüsusuyyət hansıdır. 

3 –Freyd və onun ardıcılarının daha çox müraciət etdikləri “libido”ya  xas olan xüsusuyyət hansıdır. 

I –Super-Eqonun  yaranmış situasiyaya nəzarət etmək, onu xeyirliyə yozmaq cəhdi ilə bağlıdır. 

II – İnsanın instinktiv həyatı ilə bağlı olanspesifik enerjidir. 

III –Seksual  və ya aqressiya ilə bağlı olan gərginliyi başqa istiqamətə, daha çox yaradıcı  fəaliyyətə 

yönəldir. 

A) 1 –III ; 2-II ; 3 –I 

B) 1 –I ; 2-III ; 3 –II 

C) 1 –I ; 2-II ; 3 –III 

 D) 1 –II ; 2-III ; 3 –I 

E)1 –I ; 2-II ; 3 –III 

15. Z. Freyd insanı həyatını neçə mərhələlyə ayırmışdır? 

A) 2 


B) 5 

C) 4 


D) 3 

E) 8 


16. Z. Freydə görə  insan həyatının birinci mərhələsi necə adlanır  və həmin mərhələyə xas olan 

xüsusiyyəti müəyyənləşdirin? 

1 –libido-subyekt 

2- libido-obyekt 

3 –yeniyetmlik dövründən başlayır 

I –Bu mərhələdə uşaq öz libidosunun reallaşması üçün başqa obyektə ehtiyac hiss edir 

II – Uşaq öz instinktiv tələbatını ödəmək üçün heç bir xarici obyektə ehtiyac hiss etmir 

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə