FəSİl I. BİZnes konsepsiyasi və onun hazirlanmasininYüklə 0,62 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/26
tarix06.05.2018
ölçüsü0,62 Mb.
#41657
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

 

23

Bu  suallara  cavab  verməni  dörd  analitik  təhlil  üsulu  ilə  aparmaq  məsləhət bilinir.Bunıardan  birincisi,müəssisənin  zəif  və  güclü  tərəfləri,imkanları  və 

təhlükələr,ikincisi,məsrəflər zəncirini ardıcıllıqla təhlil etmə,üçüncüsü,xərcləri strateji 

təhlil  etmə,dördüncüsü,rəqabətqabiliyyətliliyini  müəyyənləşdirir.Bu  üsullar  strateji 

idarəetmə  üsulları  olmaqla,müəssisənin  bütün  üstünlükləri  və  çatışmamazlıqlarını 

tapmağa imkan verir və mövcud strategiyaya qiymət verərək onun dəyişməsinə gərək 

olduğunu müəyyənləşdirir. 

Bu təhlilin  ilkin sualını  belə aydınlaşdırmaq olar: Müəssisənin strategiyasınım  nə 

dərəcədə  əlverişli  olması  hər  şeydən  əvvəl  onun  rəqabətqabiliyyətliliyini 

müəyyənləşdirməkdir.Onun  üçün  müəssisənin  öz  sahəsində  lider  olmaq  imkanının 

olması  və ya daha aşağı məsrəflərlə ona can atması,öz məhsullarının rəqib müəssisə 

məhsullarından fərqləndirilmısinə çalışması və müəssisənin bütün xərclərinin bazarda 

möhkəmlənməsinə  yönəlmiş  istəyidir.Bundan  başqa  “istehsal-bölmə”  prinsipinin 

həyata  keçirilməsində  müəssisənin  mövqeyi,bazardakı  nüfuzu,istehlak  bazarının 

həcmi,kadr  və  maliyyə  siyasəti,qiymət  salma  siyasəti,reklam  etmə  səviyyəsi,yeni 

coğrafi  zonalara  çıxma  imkanları  da  stratgiyanın  nə  dərəcədə  əlverişli  olmasını 

müəyyənləşdirir.Hətda 

strategiyanın 

tamlığı,daxili 

ziddiyətlərdən 

uzaq 


olması,məntiqi  əsaslandırılması,mövcud  hala  uyğunluğu  da  onun  nə  dərəcədə 

əhəmiyyətli olmasını müəyyənləşdirir. 

Hər  hansı  bir  sahənin  strateji  təhlil  həmin  sahənin  fəaliyyət  mühitinin  (xarici  və 

daxili)  və  bazarın  mənfəətlilik  perspektivlərinin  qiymətləndirilməsi  ilə  həyata 

keçirilir.Konkret  bazarda  təşkilatın  imkanları  və  onu  gözləyən  təhlükələrin 

qiymətləndirilməsi    bu  prosesin  tərkib  hissələrindəndir.Belə  tətqiqatın  əsas 

metodlarındandır  biri  strateji  idarəetmədə  geniş  istifadə  olunan  təhlil  metodudur.Bu 

metod  verilmiş  şəraitdə  təşkilatın  güclü  və  zəif  cəhətlərini  üzə  çıxarmağa,potensial 

imkanlarını  və  təhlükələri  qiymətləndirməyə  imkan  verir.Əldə  olunan  nəticələrin 

müqayisəsi bazarın verdiyi imkanlardan istifadə edilməsində daxili imkanların və zəif 

cəhətlərin  müəyyənləşdirilməsi  və  eyni  zamanda  ,xarici  mühitin  yaratdığı 

təhlükələrin  və  problemlərin  təsirinin  azaldılması  üçün  öz  potensialından  istifadə 
 

24

yolarının  göstərilməsi  üçün  böyük  əhəmiyyət  daşıyır.  Müəssisənin  fəaliyyət göstərdiyi mühitdə baş verən ümumi böhran və qeyri-stabillk dövrlərdə heç bir təkmil 

idarəetmə  uğurunun  tam  təminatçısı  kimi  çıxış  edə  bilməz.Bir  çox  hallrda  yaxşı 

nəticələr  əldə  edilməsi  müəyyən  dövrün  keçməsini  tələb  edir.belə  ki,müəssisənin 

xarici  mühiti  onun  qarşısında  proqnozlaşdırılması  çox  çətin  olan  gözlənilməz 

problemlər  yaratmaq  imkanına  malikdir.menecerlərin  yüksək  peşəkarlığı  məhz  belə 

hallarda  müəssisənin  böhranlardan  müdafiə  edilməsində  və  biznesdə  mövqeyinin 

mümkün  qədər  az  itkilərlə  qorunub  saxlanılmasında  üzə  çıxır.bütün  hallarda  ,yaxşı 

strategiya  müəssisənin  bazarda  əlverişli  mövqeyinin  və  istənilən  şəraitdə  (intensiv 

rəqabət,iqtisadi  böhranlar,müəssisədaxili  problemlər)  uğurla  fəaliyyət  göstərə  bilən 

təşklatın yaranmasına gətirməlidir.    

Strategiya  arzu  olunan  məqsədlərin  sadə  tərifi  və  onların  həyata  keçirilməsinin 

razat  üsulları  ola  bilməz.  Arzu  olunanı  gerçək  hesab  etmək  hələ  strategiyanı  işləyib 

hazırlamaq  demək  deyil.Strategiya  arzulardan  deyil,  firmanın  real  imkanlarından 

doğmalıdır.  Ona  görə  də,  strategiya,  hər  şeydən  əvvəl,  firmanın  öz  fəaliyyətinin 

obyektiv  xarici  və  daxili  vəziyyətinə  reaksiyasıdır.  İnkişaf  strategiyasının 

əsaslandırılması  prosesi  xarici  və  daxili  təsərrüfatçılıq  mühitinin  nəticələrindən 

asılıdır,  hər  şeydən  əvvəl,  bazarın  tələblərinin  üzə  çıxarılması  və  onların  yerinə 

yetirilməsi 

üçün 

firmanın imkanlarının 

müəyyənləşdirilməsi 

ilə 

şərtləndirilir.Firmanın  inkişaf  strategiyası  gələcəkdə  onun  bazarda  yaşamaq qabiliyyətini  təmin  edəcək  yanaşmalar  kompleksinin  işlənib  hazırlanmasını  nəzərdə 

tutur.  Yalnız  inkişaf  strategiyası  və  onun  firmanın  strateji  planı  formasında  sənədlə 

təsdiqi  qəbul  edildikdən  sonra  həmin  firma  marketinq  və  istehsal  sahəsində  öz 

planlarını  əsaslandırmağa  başlayacaq,  idarəetmənin  təşkilati  strukturunu  quracaq, 

investisiyaların  ölçüsünü  müəyyənləşdirəcək,  personalın  əmək  haqlarını  müəyyən 

edəcək və s. 

Müəssisənin  strategiyası təsdiq olunduqdan sonra da inkişaf edə bilər. Heç də hər 

zaman  hər  şeyi  xırdalıqlarına  qədər  düşünmək  və  sonra  uzun  müddət  dəyişikliklər 
 

25

etmədən  yaşamaq  mümkün  deyil.  Strategiyanın  işləniö  hazırlanması  prosesi  mühitin hər hansı dəyişikliklərinə olduqca həssasdır.  

Bazarda  rəqabətin  qabaqcadan  proqnozlaşdıra  bilmədiyimiz  xarakteri  meydana 

çıxdığını  görə  isə  qiymətlərin  qalxması  və  enməsi,  dövlət  tənzimlənməsində  yeni 

yanaşmalar  və  başqa  hadiələr  baş  verir  və  buna  görə  də  onlar  sahibkarlıq 

subyektindən  strategiyanın  dəyişməsini  tələb  edə  bilər.  Həmişə  firmanın  reaksiya 

verəcəyi  nə  isə  təzə  bir  şey  meydana  çıxır,  nəticədə  onun  yeni  strateji  boşluqları 

açılır.Ona  görə  də  strategiyanın  təkmilləşdirilməsi  vəzifəsi  sonsuzdur.  Firmanın 

inkişaf  strategiyası  özündə  planlaşdırılmış  və  düşünülmüş  hərəkət  xəttini,  həmçinin 

mühüm  yeniliklərə  reaksiya  vermək  imkanlarını  birləşdirməlidir.Lakin  hər  bir 

müəssisə  yaşadığı  mühitdən  asılı  olmayaraq,  özünün  fəaliyyət  strategiyasına  malik 

olmalıdır,  ona  görə  ki,  biznes  daim  öz  kursunu  dəyişə  bilməz,  100  faiz  çevik  ola 

bilməz  və  təsərrüfatçılıq  mühitində  hər  bir  dəyişikliyə  təşkilati  dəyişikliklə  cavab 

verə bilməz.  

Müəssisənin,  onun  binasının,  avadanlıqlarının,  texnologiyasının,  personalının 

yerləşdirilməsi müəyyən məkan və zaman çərçivələrinə malikdir.  

Bir  dəfə  qəbul  edilmiş  qərarlar  və  onların  reallaşdırılması  üçün  yerinə  yetirilən  işlər 

təsərrüfatçılığın ətalətinə təsir edir. Əgər müəssisə statik əhatədə fəaliyyət göstərirsə, 

bu zaman strateji planlaşdırmaya ehtiyac olmaz.Lakin təsərrüfatçılıq  mühiti dinamik 

olaraq  iqtisadi,  texnoloji,  siyasi  və  s.  cəhətdən  dəyşir.  Ona  görə  də  müəssisənin 

planlaşdırılması  bu  dəyişikliklər  kontekstində  onun  gələcəyinin  yaradılması  üçün  bu 

dəyişikliklərə reaksiya və adaptasiya vasitəsidir. 

 

 

 

 

 

 

 Yüklə 0,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə