Inocte 2017 II. International New Tendencies Congress in Ottoman ResearchesYüklə 4,02 Kb.

səhifə12/38
tarix09.03.2018
ölçüsü4,02 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   38

Inocte 2017 
International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 
September 12-14, 2017 Baku 
36 
ERMENİLERİN ZAMAN ZAMAN BATI AZERBAYCANDA  YAPTIKLARI 
ADDEĞİŞME, ETNİK TEMIZLEME VE SOYKIRIMLAR 
Elvan CAFAROV
*
 
 
ÖZET 
Yirminci  yüzyılın  başından  sonuna  kadar  Ermeniler  Batı  Azerbaycan'daki  Azerbaycan 
Türklerinin  yaklaşık  30  bin  evini  yıkmış,  ihtiyar,  çocuk  ve  kadınların  da  dahil  olduğu  140  bin 
insanı  vahşicesine  katletmiştir.  750  binden  fazla  Azerbaycan  Türkü  Batı  Azerbaycan'dan  göç 
edilmiş,  son  kovulmalar  zamanı,  1988  yılında  ise  220  binden  fazla  Azerbaycan  Türü  Ermeni 
vahşetleri sonucunda baba yurtlarından göç edilmişler. Böylece Ermeniler Batı Azerbaycan'dan 
Azerbaycan  Türklerinin  izini  kaybetmek  üzere  buradaki  tüm  Türk  kökenli  yurtların  adını 
değiştirmiş, bir çok anıtları darmadağın ederek imha etmiştir. 
Anahtar  Kelimeler:  Azerbaycan  Türkleri,  Batı  Azerbaycan,  Sınır  dışı  tehcirler,  Ermeni 
vahşetleri, Soykırımlar. 
 
 
                                                 
*
Araştırmacı, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi-Dede Korkut ETL, email: 
elvancafarov78@mail.ru

AZERBAYCAN 


Inocte 2017 
International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 
September 12-14, 2017 Baku 
37 
OSMANLI DEVLETİ’NİN ŞARK SEFERLERİNE DAİR ÖNEMLİ BİR KAYNAK: 
TİMAR RUZNAMÇE DEFTERLERİ 
Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ
*
 
ÖZET 
Timar  ruznâmçe  defterleri,  mufassal  tahrir  defterleri,  icmal  defterleri  ve  derdest 
defterleri ile birlikte Defterhâne-i Âmire’nin önemli defter serilerinden birini oluşturmaktadır. 
Timar ile ilgili devlet kayıtlarının günlük faaliyet raporlarını ihtiva eden bir diğer ifadeyle timar 
tahsislerinin  kronolojik  kayıtlarını  içeren  timar  ruznâmçe  defterlerinde,  timar  almaya  hak 
kazanmış  kişinin  berat  alabilmesi  için  defterhâne  tarafından  verilen  tezkire  suretleri 
bulunmaktaydı.  İbtidadan  timar  verme,  terfi,  nakil,  becayiş  gibi  sebeplerle  timar  kayıtlarının 
günü  gününe  tutulduğu,  iki  tahrir  arasındaki  günlük  işlemleri  kapsayan  bu  kaynak  grubunda 
vilâyetlere ait timar işlemleri hakkındaki belgeler, tezkireler, mülk ve timar sahiplerinin isimleri, 
timar  hasılları,  timar  sahipleri  ile  timara  talip  olanlar  hakkında  geniş  biyografik  bilgi,  dirlik 
sahiplerinin  menşeleri,  üst  makamlarla  şahsi  ilişkileri,  dirlik  gelirlerinin  bir  başka  kişiye 
aktarımının şartları ve askerî faaliyetler ile ilgili bir takım veriler bulunmaktaydı. Bu defterleri 
İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Timar Ruznâmçe Defterleri Katalogu’nda ve Maliyeden 
Müdevver  Defterler  Katalogu’nda  bulunmaktadır.  Ancak  bu  defterlerin  önemli  bir  külliyatı 
Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde bulunmaktadır.  
Bu  defter  türünün  en  dikkat  çekici  yönü,  timarlı  sipahilerin  katıldıkları  seferlere  dair 
verilerin  bulunmasıdır.  Özellikle  de  Kanuni  dönemi  ve  sonrasında  yapılan  doğu  seferleri  bu 
anlamda  dikkat  çekicidir.  Defterlerde  geçen  Şirvan,  Gence,  Şark  (Bağdad),  Tebriz,  Revan 
seferleri  ve  bu  seferlere  katılan  timarlı  sipahilerin  seferlerde  üstlendikleri  roller,  dirlik  sahibi 
olmalarını veya terakki almalarını sağlayan yararlılıkları bu bildirinin ana konusu olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Şark Seferleri, Timar Ruznamçe, Timarlı Sipahi 
*
Doç. Dr., Hacettep Üniversitesi, email: 
eozunlu@hacettepe.edu.tr
, TÜRKİYE


Inocte 2017 
International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 
September 12-14, 2017 Baku 
38 
ESKI KÖK TÜRK ÇAĞINDAKI TATARLAR 
Enkhbat AVIRMED
*
 
ÖZET 
Kök  Türk  çağındaki  Tatarlar  hakkında  bilgilere  biz  sadece  Orkun  kitabelerinde 
rastlamaktayız. Bu döneme ait bize değerli malumatlar veren Çin kaynaklarında Tatar adı, üç 
defa zikredilmektedir. Ama kavim, boy veya şahsı ismi olarak değil, bir türlü ok ve müzik ismi 
olarak geçmektedir. 
Kök  Türk  çağına  ait  Çin  kaynaklarında  Tatarların  kabile  ismi  şeklinde  geçmemesinin 
sebebi, bu tarihlerde Tatarların Kök Türklerin sıkı kontrolü altında  bulunmaları ve bu yüzden 
onların Kıtan, Hi ve Shi-weiler gibi Çin’e elçi gönderme fırsatı yakalayamamalardır. Ayrıca Çinliler 
büyük bir ihtimalle onları Kök Türklerin bir parçası olarak sayıyorlardı. 
Anahtar Kelimeler: Tatarlar, Kök Türk, Orkun, Tarih 
 
 
                                                 
*
 Dr., Moğolistan Bilim Teknoloji Üniversitesi, email: 
enkhbatu@must.edu.mn
, MOĞOLİSTAN 


Inocte 2017 
International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 
September 12-14, 2017 Baku 
39 
SIMILARITIES IN HUNGARIAN AND TURKIC FOLK LITERATURE 
Eva CSAKİ
*
 
ABSTRACT 
It  is  a  well  known  fact,  that  Hungarians  had  used  to  live  surrounded  by  Turkic  tribes 
before they settled in the Carpathean Basin in 896. This period is mentioned as the centuries 
of nomadism. While we have ample studies on linguistic interactions, little had been done on 
the field of folk literature. 
Examining  proverbs,  translating  hundreds  of  folksongs  I  discovered  many  similarities 
that  are  reflected  and  can  be  documented.  Interaction  took  place  between  the  neighbours 
naturally  and  friendly.  Many  different  technics  were  introduced  by  Turks  on  the  field  of 
agriculture the vocabulary of which is still present in modern Hungarian language. 
Hungarian epos got lost and we have only hints of the early period of our history. Yet we 
see how old genres survive in newer ones or change a route to find new forms like ballads or 
folktales, even Sufi miracles or myths. 
We have the names of the heroes in folktales or the events they face similar to Turkic 
(Azeri, Turkish, Karachay, etc.) ones. 
It is important to compare the corpus of both sides in order to see the influences. Apart 
from language that can be considered the main part of any culture, there are many other fields 
like music, religion, traditions etc. that can be compared and serve as proofs backing each other 
in order to understand the connections. 
Keywords: Comparative folklore studies, Hungarian - Turkic connections 
*
Assoc. Prof., Peter Pazmany Catholic University, email: 
csakieva@btk.ppke.hu
, HUNGARY
Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   38


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə