Journal of selcuk communicationYüklə 5,01 Kb.

səhifə90/108
tarix22.07.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   108

Selçuk İletişim, 7, 3, 2012 
 
204
Politika  çatışmasına  örnek  gösterilen  haberler-
de  de  görüldüğü  gibi,  GDO  konusunu  ve  ilgili 
yönetmeliği  hükümet,  muhalefet,  sivil  toplum 
örgütleri  farklı  açılardan  değerlendirmektedir. 
Kuşkusuz  gazetelerde  yer  alan  haberlerde  de, 
olay  ya  da  olgular  gazetenin  bakış  açısıyla 
aktarılmaktadır. Merkez solu temsil eden Cum-
huriyet gazetesi çoğunlukla muhalif söylemlere 
yer  vermektedir.  Buna  karşılık  muhafazakar 
kanadı  temsil  eden  Zaman  gazetesinde  hükü-
met  yanlısı  bir  tutum  olduğu  ve  muhalif  söy-
lemlere yer vermediği görülmüştür. 
SONUÇ 
Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz-
de  de  GDO  önemli  bir  konu  haline  gelmiş  ve 
GDO’ya yönelik haberler medyada sıklıkla yer 
bulmaya  başlamıştır.  GDO’ya  ilişkin  tartışma-
lar,  konuyla  ilgili  tarafların  ve  haberin  yer 
aldığı  gazetenin  bakış  açılarındaki  farklılıklar 
doğrultusunda  haber  metinlerinde  çeşitli  şekil-
lerde sunulmaktadır. Nitekim medya çıktıların-
dan biri olarak haberlerde anlam yeniden üreti-
lir, inşa edilir. Anlamın inşası sürecinde kulla-
nılan  yollardan  biri,  habere  konu  olan  olay  ya 
da olgunun belirli şekillerde çerçevelenmesidir.  
Bu çalışmada, GDO’nun Türk basınında ne tür 
çerçevelerle  ve  nasıl  sunulduğu  ortaya  konul-
maya  çalışılmıştır.  Çalışmada  çerçeve  analizi 
yöntemi  uygulanarak  örnekleme  dahil  edilen 
368  haber,  ilk  olarak  niceliksel  olarak  çözüm-
lenmiştir.  Ardından  da  çalışmanın  amaçları 
doğrultusunda,  mevcut  çalışmalardan  da  hare-
ketle  oluşturulan  haber  çerçeveleri  derinleme-
sine analiz edilmiştir. 
Çalışma  sonucunda  GDO’larla  ilgili  olarak  en 
sık  kullanılan  çerçevenin  denetim  çerçevesi 
olduğu  tespit  edilmiştir.  Bunun  nedeni  ise  ya-
kın  bir  geçmişte  GDO’lu  ürünlere  yönelik 
olarak  çıkarılan  yönetmelikle  birlikte  GDO’lu 
ürün  ithalatının  esnekleştirildiği,  serbest  hale 
geldiği  yönünde  taraflar  arasında  tartışmaların 
yaşanması  ve  medyanın,  görüşlerin  çatıştı-
ğı/buluştuğu  bir  alan  haline  gelmesidir.  Çalış-
mada,  en  sık  kullanılan  ikinci  çerçevenin  ise 
risk  çerçevesi  olduğu  bulgulanmıştır.  Nitekim 
başta  konu  ile  ilgili  uzmanlar  olmak  üzere 
GDO’lu  ürünlerin  insan  sağlığı  üzerindeki 
olumsuz  etkileri  sıklıkla  vurgulanmıştır.  Buna 
karşın söz konusu gen aktarımı ya da değişimi 
tarım  dışında  başka  bir  alanda  yapılıyorsa  bu 
tarz  haberlerde  bilimsel  gelişme  çerçevesinin 
kullanıldığı  tespit  edilmiştir.  En  sık  kullanılan 
bir diğer çerçeve de politika çatışması çerçeve-
sidir. Kuşkusuz bunun nedeni GDO’lara ilişkin 
olarak  hükümetin,  sivil  toplum  örgütlerinin, 
tarım  sektörünün,  konuyla  ilgili  uzmanların 
farklı bakış açılarına, politikalara sahip olmala-
rıdır. Ayrıca konuyla ilgili haberlerin içerikleri 
de haberin yer aldığı gazetenin bakış açısından 
bağımsız  değerlendirilemez.  Örneklemde  yer 
alan  Zaman  gazetesi  GDO’ya  ilişkin  haberle-
rinde  çoğunlukla  hükümetin  söylemlerine  yer 
verirken,  Cumhuriyet  gazetesi  çoğunlukla 
muhalif söylemlere yer vermektedir. 
KAYNAKÇA 
Augoustinos M, Crabb S ve Shepherd R (2010) 
Genetically Modified Food in the News: Media 
Representations  of  the  Gm  Debate  in  the  UK, 
Public  Understanding  of  Science,  19(1),  98-
114. 
Bickerstaff  K,  Lorenzoni  I,  Pidgedon  N  F, 
Poortinga W ve Simmons P (2008) Reframing 
nuclear  power  in  the  UK  Energy  Debate: 
Nuclear  Power,  Climate  Change  Mitigation 
And  Radioactive  Waste,  Public  Understanding 
of Science, 17, 514-533. 
Brasted  M    (2005)  Framing  protest:  The 
Chicago  Tribune  and  the  New  York  Times 
during  the  1968  democratic  convention, 
Atlantic Journal of  Communication, 13, 1-25. 
Conrad  P  (2001)  Genetic  Optimism:  Framing 
Genes and Mental Illness in the News, Culture, 
Medicine and Psychiatry, 25 (2), 225-247. 
Cook G, Robbins P T ve Pieri E (2006) “Words 
of  Mass  Destruction”:  British  Newspaper 
Coverage  of  the  Genetically  Modified  Food 
Debate,  Expert  and  Non-Expert  Reactions, 
Public Understanding of Science, 15 (1), 5-29. 
de  Vreese  C  H  (2005)  News  Framing: Theory 
and 
Typology, 
Information 
Design 
Journal+Document Design, 13(1), 51-62. 
Dağtaş  E  (2006)  Türkiye’de  Magazin  Basını, 
Ütopya Yayınevi, Ankara. 
Edy J A ve Meirick P C (2007) Wanted, Dead 
or Alive: Media Frames, Frame Adoption, and 
Support for the War in Afghanistan, Journal of 
Communication, 57 (1), 119-141. 


Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara İlişkin Tartışmaların… (191-205) 
 
205 
Entman    R  M  ve  Rojecki  A  (1993)  Freezing 
Out the Public: Elite and Media Framing of the 
U.S. 
Anti-Nuclear 
Movement, 
Political 
Communication, 10, 155-173. 
Entman  R  M  (1993)  Framing:  Toward 
Clarification  of  a  Fractured  Paradigm,  Journal 
of Communication, 43(4), 51-58. 
Entman    R  M  (1991)  Framing  U.S.  Coverage 
of  International  News:  Contrast  in  Narratives 
of  the  KAL  and  Iran  Air  Incidents,  Journal  of 
Communication, 41(4), 6-27. 
Iyengar  S    (1989)  How  Citizens  Think  About 
National  Issues:  A  Matter  of  Responsibility, 
American  Journal  of  Political  Science,  33  (4), 
November. 
Listerman T (2010) Framing of Science Issues 
in 
Opinion-leading 
News: 
International 
Comparison of  Biotechnology Issue Coverage, 
Public Understanding of Science, 19(1), 5-15. 
Marks L A, Kalaitzandonakes N, Wilkins L ve 
Zakharova,  L  (2007)  Mass  Media  Framing  of 
Biotechnology  News,  Public  Understanding  of 
Science, 16 (2), 183-203. 
Scheufele  D  A  ve  Tewksbury    D  (2007) 
Framing,  Agenda  Setting,  and  Priming:  The 
Evolution  of  Three  Media  Effects  Models, 
Journal of Communication, 57 (1),  9-20. 
Scheufele D A (1999) Framing as a Theory  of 
Media  Effects,  Journal  of  Communication, 
103-122. 
Schütz  H ve Wiedamann P M (2008) Framing 
Effects on Risk Perception of Nanotechnology, 
Public  Understanding  of  Science,  17  (3),  369-
379. 
Simon    A  ve  Xenos  M  (2000)  Media  Framing 
and  Effective  Public  Deliberation,  Political 
Communication17, 363-376. 
Tiryaki  İ  ve  Acar  Z  (2005)  Genetik  Yapısı 
Değiştirilmiş  Bitkiler:  Dünü,  Bugünü  ve  Gele-
ceği, OMÜ Zir. Fak. Derg, 20 (2), 121-126. 
Van  Gorp  B  V    (2007)  The  Constructionist 
Approach  to  Framing:  Bringing  Culture  Back 
In, Journal of Communication, 57 (1),  60-78. 
Weaver  D  H  (2007)  Thoughts  on  Agenda 
Setting,  Framing  and  Priming,  Journal  of 
Communication, 57, 142-147. 
Zhou  Y  ve  Moy  P  (2007)  Parsing  Framing 
Processes:  The  Interplay  Between  Online 
Public  Opinion  and  Media  Coverage,  Journal 
of Communication, 57 (1), 79-98. 
  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   108


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə