Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə35/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   158

Biblioqrafiya 
 
137
elmi sessiyanın materialları.- Bakı, 1994.- S.37-39. 
 
1999 
1280. Dostiyev, T. Orta əsr Şabran şəhərinin arxeoloji tədqiqinin bəzi 
nəticələri /T.Dostiyev //Azərbaycan arxeologiyası.- 1999.- №3-4.- S.60-68. 
 
2002 
1281.  Dostiyev, T. Sərkərtəpənin sirli plixrom saxsı məmulatı: [Xaç-
maz r-nu] /T.Dostiyev //Azərbaycan arxeologiyası.- 2002.- №3-4.- S.41-47. 
1282. Rəcəbova, B. Beşbarmaq dağı ətrafından tapılmış bəzi arxeo-
loji nümunələr haqqında: [Şabran r-nu] /B.Rəcəbova, R.Cəfərov //Azər-
baycan arxeologiyası.- 2002.- №3-4.- S.125-128. 
 
2003 
1283. Abbasova, F. Şabran şəhərinin tarixi-arxeoloji tədqiqinin bəzi 
məsələləri /F.Abbasova //Azərbaycan arxeologiyası  və etnoqrafiyası.- 
2003.- №2.- S.134-142. 
 
2006 
1284. Abbasova, F.  Şabranda zərgərlik sənətində istifadə olunan 
bəzi texniki üsullar (2002-2005-ci ilin arxeoloji materialları  əsasında) 
/F.Abbasova //Azərbaycan arxeologiyası  və etnoqrafiyası.- 2006.- №2.- 
S.115-129. 
 
2012 
1285. Şahbazov, E. Arxeoloji qazıntılar: [“Şabran” Dövlət Tarix 
Mədəniyyət Qoruğu haqqında] /E.Şahbazov //Mədəni həyat.- 2012.- 
№11.- S.37. 
1286. Şahbazov, E. Qədim Şabran şəhər yerində arxeoloji qazıntılar 
/E.Şahbazov //Mədəniyyət.- 2012.- 10 oktyabr.- S.14.  
1287. Qubanın XIX əsr abidələri: Bölgənin zəngin tarixini yaşadan 
izlər //Azadlıq.- 2013.- 20 noyabr.- S.14.  
  
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
138 
 
 
ŞİRVAN ZONASI 
(Ağsu, İsmayıllı, Şamaxı, Qəbələ rayonlarının  
arxeoloji abidələri
 
1962 
1288. Osmanov, F.  Ağsu rayonundan təsadüfi arxeoloji tapıntılar 
/F.Osmanov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1962.- №9.- S.75-78. 
 
1963 
1289. İbrahimov, F. Quşqana yaşayış yeri haqqında ilk məlumat: 
[İsmayıllı r-da] /F.İbrahimov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1963.- 
C.XIX.- №9.- S.97-102.  
 
1965 
1290. Osmanov, F. İsmayıllı rayonunun arxеoloji abidələri һaqqında 
/F.Osmanov //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1965.- C.6.- S.123-130. 
 
1970 
1291.  Osmanov, F. Qədim gil heykəllər: [İsmayıllı r-da aparılmış qa-
zıntılar haqqında] /F.Osmanov //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1970.- 30 may. 
 
1971 
1292. Osmanov, F. İsmayıllı rayonu ərazisindən tapılmış antik dövrə 
aid antropomorf fiqurlar haqqında /F.Osmanov //AzSSR EA-nın 
Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.-1971.- №1.- S.60-66. 
 
1972 
1293. Osmanov, F. Azərbaycan SSR Ağsu rayonundan tapılmış tunc 
dəbilqə /F.Osmanov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1972.- №1.- S.74-75. 
[Xülasə] 
1294. Osmanov, F. İsmayıllı rayonunun bəzi orta əsr abidələri haq-
qında /A.Osmanov //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə  və hüquq 
ser.- 1972.- №3.- S.55-64. 
1295. Osmanov, F. Nüydi nekropolunun dəfinəsi: [Ağsu r-nun Nüy-
di kəndi yaxınlığında aparılan arxeoloji qazıntı işləri haqqında]  /F.Osma-
nov //Bakı.- 1972.- 1 noyabr. 


Biblioqrafiya 
 
139
1296. Osmanov, F. Şıxdərə yaşayış yerində arxeoloji qazıntılar: [İs-
mayıllı r-nu] /F.Osmanov //1971-ci ildə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji 
və etnoqrafik tədqiqatlar.- Bakı, 1972.- S.12. 
 
1974 
1297. Məmmədzadə, K. Yeraltı buzxana: [İsmayıllı r-dakı Sulut 
kəndinin 2 km Şimal-Qərbində, Fitdağının  ətəyində yerləşən abidə haq-
qında] /K.Məmmədzadə //Elm və həyat.- 1974.- №1.- S.30. 
1298. Osmanov, F. Nüydi abidəsi: [Ağsu r-nun Nüydi kəndi haqqın-
da] /F.Osmanov, Ə.Haqverdiyev //Tarix, ictimaiyyət, coğrafiya tədrisi: 
metodik məqalələr məcmuəsi.- 1974.- №4 (64).- S.65-70. 
 
1976 
1299. Osmanov, F. Mollaisaqlı qədim yaşayış məskəni: [İsmayıllı r-
nu] /F.Osmanov, Ə.Haqverdiyev //Tarix, ictimaiyyət və coğrafiya tədrisi.- 
1976.- №5.- S.52-57. 
1300. Osmanov, F. Nüydidən tapılmış antik dövr alban silahları 
haqqında /F.Osmanov, F.İbrahimov //AzSSR EA -nın Xəbərləri. Tarix, 
fəlsəfə və hüquq ser.- 1976.- №4.- S.52-62.  
 
1977 
1301. Haqverdiyev, Ə. Nüydi abidəsi öyrədir: [e.ə. III əsrin sonu və 
II əsrin əvvəllərindən başlayaraq, eramızın I-II əsrlərinə qədər Azərbaycan 
tarixini öyrənməkdə böyük əhəmiyyəti olan Nüydi arxeoloji qazıntıları 
haqqında] /Ə.Haqverdiyev //Azərbaycan müəllimi.- 1977.- 12 avqust. 
 
1978 
1302. Osmanov, F. Nüydidən tapılmış antik dövrə aid metal bilər-
ziklər /F.Osmanov, F.İbrahimov //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə 
və hüquq ser.- 1978.- №2.- S.64-71.  
 
1979 
1303. Osmanov, F. Nüydinin bədii metalı /F.Osmanov, F.İbrahimov 
//AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə  və hüquq ser.- 1979.- №4.- 
S.51-64. 
 
1980 
1304. Osmanov, F. 1975-ci il Nüydi qazıntılarının nəticələrinə dair 
/F.Osmanov //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə  və hüquq ser.- 
1980.- №4.- S.45-50. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
140 
1305. Osmanov, F. Mollaisaqlıdan antik dövrə aid yeni arxeoloji 
tapıntılar /F.Osmanov //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1980.- C.9.- 
S.82-87. 
 
1982 
1306. Cəbiyev, Q.  İsmayıllı abidələri /Q.Cəbiyev //Elm və  həyat.- 
1982.- №9.- S.20-21. 
 
1985 
1307. Cəbiyev, Q.  Qırlartəpənin sirri: [İsmayıllı-Muğanlı  şosse 
yolunun sağ  tərəfində yerləşən arxeoloji abidə haqqında] /Q.Cəbiyev 
//Kommunist.- 1985.- 4 avqust. 
 
1987 
1308. Qədim sənət nümunəsi: [İsmayıllı r-nu Uzunboylar yaşayış 
yerində tapılmış dayaz piyalə haqqında] //Kommunist.- 1987.- 24 aprel. 
 
1990 
1309. Cəbiyev, Q. İsmayıllı abidələri  //Cəbiyev Q. Arxeologiya və 
romantizm.- Bakı, 1990.- S.61-68. 
1310. Cəbiyev, Q. Qırlartəpənin sirri //Cəbiyev Q. Arxeologiya və 
romantizm.- Bakı, 1990.- S.81-84. 
 
1993 
1311. İbrahimov, F. Şamdlan orta əsr yaşayış yeri haqqında: [İsma-
yıllı r-nun Tircan kəndi yaxınlığında] /F.İbrahimov //Azərbaycanın maddi 
mədəniyyət.- 1993.- C.XI.- S.56-67. 
 
2003 
1312. Əliyev, T. Nərgizava Qafqaz Albaniyasının nadir tarixi abidə-
sidir: [Ağsu r-nun ərazisində] /T.Əliyev //Azərbaycan arxeologiyası  və 
etnoqrafiyası.- 2003.- №1.- S.68-80. 
 
2004 
1313. Cəbiyev, Q. Ağsu rayonu ərazisində ilk orta əsrlərə aid şəhər 
yeri tapılmışdır /Q.Cəbiyev //Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası.- 
2004.- №2.- S.333. 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə