Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə32/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   158

Biblioqrafiya 
 
125
1982 
1161. Binnətov, N. Qəribli tapıntıları: [Tovuz r-nun Qəribli kəndində 
üzə  çıxarılan bir sıra tapıntılar haqqında] /N.Binnətov //Ədəbiyyat və 
incəsənət.- 1982.- 3 dekabr.- S.7. 
1162. Fərzəli,  Ə. Salam, göy ozan!: [Qazax r-da aparılan arxeoloji 
tədqiqat işi haqqında] /Ə.Fərzəli //Azərbaycan gəncləri.- 1982.- 4 sentyabr. 
 
1983 
1163. Xəlilov, C.  Qədim Gəncə öyrənilir /C.Xəlilov //Kommunist.- 
1983.- 6 mart. 
 
1985 
1164. Zərgərli, E. Sarıtəpə saray kompleksinin bərpasına dair 
/E.Zərgərli //Qobustan.- 1985.- №4.- S.58-60. 
 
1986 
1165. Əliyev, Ə. Muncuqlu təpə abidəsi: [Xanlar r-da qədim yaşayış 
yeri] /Ə.Əliyev //Kommunist.- 1986.- 5 yanvar. 
1166. Kəsəmənli, H.  Gədəbəy rayonunda yeni aşkar olunmuş siklon 
tikililəri /H.Kəsəmənli, T.Əliyev //Azərbaycan SSR EA-nın Məruzələri.- 
1986.- №6.- S.77-80. 
 
1987 
1167. Nərimanov,  İ.  Keçilidə arxeoloji tapıntılar: [Şəmkir r-nu] 
/İ.Nərimanov,  İ.Babayev //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1987.- 
S.57-69. 
 
1989 
1168. Rüfətoğlu, Z. Torpağın... Tarix dərsi: [Tovuzun arxeoloji 
cəhətdən öyrənilməsi] /Z.Rüfətoğlu //Kommunist.- 1989.- 12 iyul. 
 
1990 
1169. Barski, N. Kurqanların sirri: [Şamxor r-nun Qaracəmirli kəndi 
yaxınlığında tapılmış kurqanlar haqqında] /N.Barski //Bakı.- 1990.- 5 
yanvar. 
1170. İlk səfər - uğurlu  nəticələr: [Qazax r-nun Damcılı mağarası 
haqqında] //Ə.Cəfərov. Quruçay dərəsində.- Bakı, 1990.- S.12-19. 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
126 
1992 
1171. Əliyev, V. Göytəpədə Kür-Araz mədəniyyəti: [Tovuz r-nu] 
/Ş.Bayramov, V.Əliyev //Elm və həyat.- 1992.- №1-3.- S.10-14. 
 
1999 
1172. Mənsurov, M.  Qədirdərə paleolit düşərgəsində Anul dövrü 
məmulatı: [Qazax rayonunda yerləşən Qədirdərə abidəsi haqqında] 
/M.Mənsurov //Azərbaycan arxeologiyası.- 1999.- №3-4.- S.22-25. 
 
2004 
1173. Muradova, F. Sarıtəpədə ilkin alban dövrünə aid məbəd-
atəşgah (e.ə. V-IV əsrlər) /F.Muradova //Azərbaycan arxeologiyası  və 
etnoqrafiyası.- 2004.- №1.- S.47-52. 
 
2005 
1174. Ağstafada qədim yaşayış məskəni aşkar edilmişdir: [Poylu 
stansiyası yaxınlığında IV minilliyin I yarısına aid yaşayış  məskəninin 
aşkar edilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2005.- 21 iyul.- S.8. 
1175. Göyüşova, T.  Gədəbəy – Daryurt nekropolu /T.Göyüşova 
//Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası.- 2005.- №2.- S.13-18. 
 
2006 
1176. Danyalov, Y. Seyidlər yaşayış yerinin bir qrup saxsı məmulatı: 
[Samux r-nu] /Y.Danyalov //Azərbaycan arxeologiyası.- 2006.- №1-4.- 
S.116-119. 
 
2007 
1177. Abbasov, F. Qalalarımız - qürurumuz, vüqarımız: [Şəmkir 
qalaları haqqında] /F.Abbasov //Azərbaycan.- 2007.- 18 avqust.- S.6. 
1178. Ağalarzadə, A. Leylatəpə arxeoloji mədəniyyətinin gil fiqur-
ları: [Ağstafa r-nu, Böyük kəsik kəndi] /A.Ağalarzadə //Azərbaycan arxe-
ologiyası.- 2007.- №.1-2.- S.78-82. 
1179. Bünyadov, T. İdealtəpə abidəsi: [bir çox abidələrin, o cümlə-
dən Şəmkir r-nu ərazisində 2500 illik tarixə malik abidənin aşkar edilmə-
sində böyük rolu olan arxeoloq, t.e.d., mərhum İdeal Nərimanov haqqın-
da] /T.Bünyadov //Respublika.- 2007.- 12 yanvar.- S.4. 
1180. Həmid, E. Qədim Şəmkir şəhəri tədqiq olunur: [t.e.d-ru Tarix 
Dostiyev ilə tarix və  mədəniyyət abidələrinin tədqiq olunması haqqında 


Biblioqrafiya 
 
127
söhbət] /E.Həmid //Respublika.- 2007.- 18 avqust.- S.6. 
1181. Hüseynli, N. Orta əsr  Şəmkir  şəhərinin boyalı saxsı qabları 
haqqında: 2006-cı ilin qazıntıları əsasında /N.Hüseynli //Azərbaycan arxe-
ologiyası.- 2007.- №1-2.- S.84-87. 
1182. Xatun.  İnzibati binanın bünövrəsi tapılıb: [Şəmkirin Qaracə-
milli kəndi yaxınlığında aparılan tədqiqatlar nəticəsində tapılan binanın 
2500-ə yaxın yaşı var] /Xatun //Ayna.- 2007.- 5 sentyabr.- S.8. 
1183. İsayev, Ə. Şəmkirin “sirr”i açılır: [Şəmkirdə tarix-mədəniyyət 
abidələrinin araşdırılması ilə bağlı görülən işlər haqqında] /Ə.İsayev 
//Azərbaycan.- 2007.- 1 sentyabr.- S.5. 
1184. Qaracəmillidə  Əhəmənilərin iqamətgahı tapılıb: [Şəmkirin 
eyniadlı  kəndində] //Ekspress.- 2007.- 24 avqust.- S.12; Mərkəz.- 2007.- 
24 avqust.- S.15. 
1185. Qədim “Daş körpü”də bərpa işləri aparılır: Qala divarının 8 
metrlik hissəsi torpağın altında qalıb: [Şəmkirdə 40-a yaxın tarixi abidənin 
mövcudluğu haqqında] //Şərq.- 2007.- 20 aprel.- S.14. 
1186. Qədim  Şəmkirin mühafizəsi gücləndirilib: [Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi tərəfindən qədim mədəniyyət nümunəsi kimi əraziyə 
lövhələr vurulub] //Mərkəz.- 2007.- 28 avqust.- S. 15; Bizim yol.- 2007.- 
28 avqust.- S. 15.  
1187. Orta  əsrlərə aid  Şəmkir qalasının divarı torpaq altından 
çıxarılmışdır //Azərbaycan.- 2007.- 4 avqust.- S.6. 
1188. Şəmkirdə arxeoloji qazıntılar aparılır //Kaspi.- 2007.- 17 
iyul.- S.17. 
1189. Şəmkirdə Qafqazın qədim tikilisindən biri aşkar edilib //İki 
Sahil.- 2007.- 21 avqust.- S.6; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 21 avqust.- S.8. 
1190. Şəmkirdə Qafqazın qədim tikilisindən biri aşkar edilib //İki 
sahil.- 2007.- 21 avqust.- S.6; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 21 avqust.- S.8. 
 
2008 
1191. Allahverdiyeva, A. Qalaçalar: Onlar dağlıq yerlərdə tikil-
mişdir: [Gədəbəydə “Siklor tikililəri” adı ilə tanınan abidə haqqında] 
/A.Allahverdiyeva //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- №4.- S.32. 
1192. Bağırova, E. Tariximizin daş kitabı – abidə: [Şəmkir r-da] 
/E.Bağırova //Yeni mədəni-maarif jurnalı.-2008.-№11.-S.53-56. 
1193. Hacıyev, G. Goranboy kurqanları /G.Hacıyev //Yeni Mədəni-
maarif jurnalı.- 2008.- №5.- S.47-52. 
1194. Qaliboğlu, E. “Gülüstan” qalasında tədqiqat: [Ağdərə  və 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
128 
Goranboy arasında yerləşən abidə] /E.Qaliboğlu //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 3 
iyun.- S.14. 
1195. Mehparə. Şəmkir sirrini açır: Burada aparılan arxeoloji tədqi-
qat orta əsr  şəhərlərini öyrənmək üçün çox maraqlı faktlar ortaya qoyub 
/Mehparə //Mədəniyyət.- 2008.- 4 oktyabr.- S.4. 
1196. Mükərrəmoğlu, M. Yeni tapılmış abidənin tarixi eramızdan 
əvvəl VI minilliyə aid edilir: [Tovuz r-nun Aşağı Quşçu kəndinin yaxınlı-
ğında yerləşən “Göytəpə” abidəsi] /M.Mükərrəmoğlu //Xalq qəzeti.- 
2008.- 26 sentyabr.- S.12. 
1197. Şəmkir qalasının divarları  aşkar olunub: [Muxtariyyə  və 
Keçili kəndləri ərazisində] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 18 iyun.- S.11. 
1198. Şəmkirdə tarixi abidələr bərpa edilir //P.S. Elm, təhsil və 
həyat.- 2008.- 21 noyabr.- S.8. 
1199. Tovuzda tarixi abidə  aşkarlanıb: [Aşağı Quşçu kəndində] 
//İki sahil.- 2008.- 24 sentyabr.- S.12; Palitra.- 2008.- 24 sentyabr.- S.12. 
 
2009 
1200. Abdullayeva, F.  Gədəbəy dəfinələri /F.Abdullayeva //Mə-
dəniyyət.- 2009.- 24 iyul.- S. 8.  
1201. Babayev, İ. Qaracəmirli kəndində Əhəmənilər dövrü tikintiləri 
/İ.Babayev, Y.Qaqoşidze, F.Knauss //Azərbaycan arxeologiyası.- 2009.- 
№2.- S.58-71. 
1202. Bəşirov, R. Orta əsr  Şəmkir  şəhərinin zoomorf tapıntıları 
/R.Bəşirov //Azərbaycan arxeologiyası.- 2009.- №2.- S.72-79. 
1203. Cəfərov, H.  Şəmkirçay hövzəsi tayfalarının eneolit və tunc 
dövrü mədəniyyəti: (1974-1979-cu illərin arxeoloji tədqiqatları  əsasında) 
/H.Cəfərov //Azərbaycan arxeologiyası.-  2009.- №2.- S.128-134. 
1204. Dostiyev, T. Orta əsr  Şəmkir  şəhər yerinin arxeoloji tədqiqi-
nin ilk yekunları /T.Dostiyev //Azərbaycan arxeologiyası.- 2009.- №2.- 
S.12-36. 
1205. Həbibov, X. Orta əsr  Şəmkir  şəhər yerindən tapılmış  bəzi 
kərpic nümunələri haqqında /X.Həbibov //Azərbaycan arxeologiyası.- 
2009.- №2.- S.118-122. 
1206. Hüseynli, N. Orta əsr  Şəmkir  şəhərinin ticarət  əlaqələri 
/N.Hüseynli //Azərbaycan arxeologiyası.- 2009.- №2.- S.80-87. 
1207. Hüseynov, S. Orta əsr Şəmkir şəhər yerindən tapılmış sümük 
məmulatı haqqında /S.Hüseynov //Azərbaycan arxeologiyası.- 2009.- 
№2.- S.123-127. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə