Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə28/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
#18437
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   158

Biblioqrafiya 
 
109
1972 
998. İbrahimov, S. Beyləqanın qala darvazası /S.İbrahimov, K.Məm-
mədzadə //Elm və həyat.- 1972.- №2.- S.16-17. 
 
1973 
999. Məmmədov, Ə. “Xaraba şəhər”dən səslər: [Cənub-şərqi Şirvan 
düzündə, Kür çayının mənsəbi yaxınlığında olan Nord-Ost Qoltuq kəndi 
ilə Bəndovan burnu arasındakı sahədə yerləşən şəhər xarabalığı haqqında] 
/Ə.Məmmədov //Elm və həyat.-1973.- №5.- S.28-29. 
1000. Yusifov, F. Qobustanın “oxşarı”: [Göyçay r-nun Ərəbcəbirli 
kəndində arxeoloji axtarış zamanı tapılmış nadir tapıntılar haqqında] 
/F.Yusifov //Azərbaycan gəncləri.- 1973.- 29 may. 
1001. Məmmədzadə, K. Örənqala türbəsi /K.Məmmədzadə //AzSSR 
EA-nın Məruzələri.- 1973.- №4.- C.29.- S.70.-73. [Xülasə] 
 
1974 
1002. Əhmədov, Q.  Qədim Beyləqan  şəhəri /Q.Əhmədov //Elm və 
həyat.- 1974.- №4.- S.30-32. 
1003. Mustafayev, A. Mil düzünün naməlum abidəsi: [Ağcabədi r-
dakı Qaragöbər adlanan yerdə aparılan arxeoloji qazıntılar haqqında] 
/A.Mustafayev //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1974.- 7 sentyabr.- S.14-15. 
1004. Osmanov, F. Yeni arxeoloji tapıntı: [Ağcabədi r-nu Qaragöbər 
sahəsində yeni tapıntılar haqqında] /F.Osmanov //Azərbaycan gəncləri.- 
1974.- 21 dekabr.- S.4. 
 
1975 
1005. Qədirov, F. Göyçay dərəsinin Qərb tərəfindəki bir qrup arxeo-
loji abidələr haqqında /F.Qədirov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1975.- 
C.31.- №8.- S.86-93. 
1006. Ciddi.  Govurqalası haqqında  ilk məlumat /Ciddi //Elm və 
həyat.- 1975.- №7.- S.28. 
1007. Osmanov, F. Xanlarkənddə küp qəbirlərin tapıntısı: [Saatlı r-
nu] /F.Osmanov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- C.XXXI.- 1975.- №2.- 
S.106-109.  
 
1976 
1008. Dadaşova, S. Əli-Bayramlıdan tapılmış parfiya dəfinəsi /S.Da-
daşova //AzSSR EA-nın Məruzələri.-1976.- C.32.- №2.- S.78. [Xülasə] 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
110 
1009. Quliyev, N. Bir daha Bərdə-Dvin ticarət yolu haqqında 
/N.Quliyev //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1976.- C.32.- №1.- S.93-97. 
 
1977 
1010. Osmanov, F. Qaragöbər tapıntıları: [Ağcabədi r-nun Üzeyir 
kəndinin ərazisində] /F.Osmanov, Ə.Haqverdiyev //Elm və həyat.- 1977.- 
№2.- S.34-35. 
1011. Beyləqan:  [Keçmiş Jdanov r-nun Kəbirli kəndi yaxınlığında 
Örənqala xarabalığı yerində tapılmış şəhər haqqında] //ASE.- Bakı, 1977.- 
C.II.- S.57-58. 
 
1978 
1012. Hüseynov, M. Bərdədə yeni arxeoloji tapıntılar /M.Hüseynov 
//Ədəbiyyat və incəsənət.- 1978.- 11 noyabr. 
1013. Hüseynov, M.  Qədim Bərdə haqqında yeni tapıntılar 
/M.Hüseynov //Kommunizm yolu.- 1978.- 11 iyul.- S.2. 
1014. Minkeviç-Mustafayeva, N. Beyləqandan tapılmış quş-qız 
rəsmli qab (IX-XIV əsrlər) /N.Minkeviç-Mustafayeva //AzSSR EA-nın 
Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 1978.- №1.- S.68. [Xülasə] 
1015. Osmanov, F. Qaraköbər tapıntıları  və Mil-Qarabağ düzünün 
qədim təsərrüfatına dair: [Ağcabədi r-nun Üzeyir kəndinin  ərazisində] 
/F.Osmanov,  Ə.Haqverdiyev //Tarix, ictimaiyyət, coğrafiya tədrisi: 
metodik məcmuə.- 1978.- №3.- S.65-68. 
 
1979 
1016. Məmmədov, R. Qırxçıraq abidəsi: [Salyan r-nu ərazisində qə-
dim  şəhərdə arxeoloji qazıntı  işlərinin aparılması haqqında] /R.Məmmə-
dov, V.Kvaşidze //Elm və həyat.- 1979.- №4.- S.26-27. 
 
1980 
1017. Arxeoloqların yeni tapıntıları: [AzSSR EA Tarix İn-tunun 
Mil-Qarabağ arxeoloji ekspedisiyasının “Qaratəpə” dəstəsinin Jdanov 
(Beyləqan) r-nu ərazisindəki qədim yaşayış yerində apardıqları arxeoloji 
qazıntı haqqında] //Bakı.- 1980.- 22 oktyabr. 
1018. Ciddi, H. Ərəbqubalı – qədim yaşayış yeri haqqında ilk məlu-
mat [Kürdəmir r-nu] /H.Ciddi //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1980.- C.36.- 
№6.- S.90-94. 
1019. Əhmədov, Q. Beyləqanın Şimal-Qərb qala darvazası haqqında 


Biblioqrafiya 
 
111
/Q.Əhmədov, F.İbrahimov //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1980.- 
C.9.- S.131-138. 
1020. Salmanova, E.  Uğurlu illərin nişanələri: [Beyləqan r-nun 
tarixi və abidələri  haqqında] /E.Salmanova //Kənd həyatı.- 1980.- №6.- 
S.22-23. 
 
1984 
1021. Kəsəmənli, H. Puşkin rayonunda aşkar edilmiş küp qəbirlər: 
[indiki Biləsuvar r-nu] /H.Kəsəmənli,  Ə.Əliyev //AzSSR EA-nın 
Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 1984.- №4.- S.63-70. 
1022. Sarıtəpə: [Beyləqan r-da qəbiristanlıq] //ASE.- Bakı, 1984.- 
C.8.- S.300. 
 
1985 
1023. Cəfərov, H. Borsunluda ilk tunc dövrü kurqanı: [Tərtər (Mir-
bəşir) r-nun eyniadlı  kəndində arxeoloji qazıntılar haqqında] /H.Cəfərov 
//AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə  və hüquq ser.- 1985.- №3.- 
S.79-88. 
1024. Əhmədov, R. Bərdəli usta qədim Kiyevdə: [Kiyevdə tapılmış 
Bərdəli imzalı  qəlib haqqında] /R.Əhmədov //Ədəbiyyat və incəsənət.- 
1985.- 7 fevral.- S.8. 
1025. Məmmədov, A.  Bərdənin yeni arxeoloji tapıntıları /A.Məm-
mədov //Kommunizm yolu.- 1985.- 25 dekabr.- S.4. 
 
1986 
1026. Cəfərov, H. Borsunlu nekropolu: [Tərtər r-nu] /H.Cəfərov 
//Elm və həyat.- 1986.- №6.- S.20-21. 
1027. Əliyev,  Ə.  Göyçay rayonu ərazisində arxeoloji tapıntılar 
/Ə.Əliyev, A.Ələkbərov //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə  və 
hüquq ser.- 1986.- №1.- S.85-92. 
 
1987 
1028. Cəmşidov, Ş. Üçtəpəni bərpa etmək olar: [Ağcabədi r-da Dədə 
Qorqud qəhrəmanlarının qəbirləri yerləşən abidə haqqında] /Ş.Cəmşidov 
//Azərbaycan gəncləri.- 1987.- 22 oktyabr. 
1029. Səfərov, Y. Arxeologiya tariximizdən: [Bərdədə  aşkar edilən 
maddi mədəniyyət nümunələri haqqında] /Y.Səfərov //Elm və  həyat.- 
1987.- №9.- S.10-11. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
112 
1989 
1030. Binnətova, A. Beyləqan – yurd hikməti: [aktual söhbət] 
/A.Binnətova //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1989.- 10 noyabr.- S.2. 
1031. Cəfərov, H. Borsunlu nekropolu: [Tərtər r-nu] /H.Cəfərov 
//Elm və həyat.- 1989.- №6.- S.20-21. 
 
1997 
1032. Babayev,  Ə,  Bərdənin antik dövr yaşayış yerləri /Ə.Babayev 
//Azərbaycan tarixi, arxeologiyası  və etnoqrafiyası problemlərinə dair.- 
Bakı, 1997.- S.17-21. 
 
1998 
1033. Cəfərov, H. Şortəpə Kür-Araz mədəniyyəti abidəsi: [Bərdə r-
da yerləşən abidə haqqında] /H.Cəfərov //Tarix və onun problemləri.- 
1998.- №1.- S.161-166. 
 
1999 
1034. Aslanova, F. Arxeologiya və  qədim Perqam şəhəri: [Bərdə 
şəhərinin qədim adı] /F.Aslanova //Azərbaycan Arxeologiyası.- 1999.- 
№1-2.- S.45-48. 
 
2000 
1035. Hacıyev, Q. Bərdədə Kür-Araz mədəniyyəti izləri /Qasım 
Hacıyev //Azərbaycan Arxeologiyası.- 2000.- №3-4.- S.61-62. 
1036.  Hacıyev, Q. Bərdənin tarixi-arxeoloji tədqiqi /Q.Hacıyev //Ba-
kı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər ser.- 2000.- №2.- S.106-111.  
1037. Hacıyev, Q. Bərdənin tarixi-arxeoloji tədqiqi /Q.Hacıyev 
//Bakı Universitetinin Xəbərləri. İctimai elmlər ser.-2000.-№1.-S.24-27. 
 
2001 
1038. Tağızadə,  Ş.  İlk dəfə  aşkar edilmişdir: [Hacıqabul  şəhəri 
kənarında tədqiqat işləri apararkən siklonik tikinti kəşf edilməsi haqqında] 
/Ş.Tağızadə //Azərbaycan.- 2001.- 30 noyabr.- S.4. 
 
2004 
1039. Hacıyev, Q.  Bərdənin tarixi-arxeoloji tədqiqi tarixindən 
/Q.Hacıyev //AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə  və hüquq ser.- 2001.- 
№3.- S.139-146. 


Yüklə 4,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   158
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə