Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə27/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   158

Biblioqrafiya 
 
105
 
 
ARAN RAYONLARI 
(Ağcabədi, Ağdaş, Beyləqan, Bərdə, Şirvan, Göyçay, Hacıqabul, 
İmişli, Kürdəmir, Mingəçevir, Neftçala, Sabirabad, Salyan və 
Tərtər, Biləsuvar, Yevlax rayonlarının arxeoloji abidələri
 
1927 
954. A.D. Azərbaycanın keçmişindən: [Örənqala, küpə-tabut] /A.D. 
//Kommunist.- 1927.- 28 mart. 
 
1941 
955. Yeni tapıntılar: [Bərdə qalası yanında aparılan qazıntı zamanı 
tapılan pullar və qadın qolbaqları haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 1941.- 12 
may.- S.4. 
 
1950 
956. Əhmədov, Q. Örənqalada tapılmış gümbəzəbənzər gil qab /Q.Əh-
mədov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1950.- T.16.-№12.- S.1253-1257. 
 
1951 
957. Qazıyev, S. İki küp qəbri haqqında: [Bərdədə] /S.Qazıyev, 
Q.Aslanov //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1951.- C.2.- S.201-210. 
 
1954 
958. Cəfərzadə,  İ. 1951-ci ildə Örənqalada aparılmış arxeoloji 
qazıntı  işləri /İ.Cəfərzadə //SSR EA-nın Azərb. Filialı. Tarix və  fəlsəfə 
İnstitutunun Əsərləri.- 1954.- C.IV.- S.136-138. [Xülasə] 
 
1956 
959. İessen, A. Azərbaycan tarixində 1953-1955-ci illərdə Örənqala 
ekspedisiyasının yeni məlumatları: Azərbaycan tarixinin qədim dövründən 
X  əsrə  həsr edilmiş elmi sessiyanın tezisləri /A.İessen //AzSSR EA-nın 
Xəbərləri. İctimai elmlər ser.- 1956.- №3.- S.6-8. 
960. Minkeviç-Mustafayeva, H. Örənqala  şəhər yerində tapılmış 
dulusçuluq kürələri: Azərbaycan tarixinin ən qədim zamanlardan X əsrə 
qədər dövrünü əhatə edən ekspozisiyaya həsr edilmiş elmi sessiyanın 
məruzə və xəbərlərinin tezisləri /H.Minkeviç-Mustafayeva.- Bakı, 1956.- 
S.23-25. [Xülasə] 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
106 
1957 
961. Xaspoladov,  Ə. Nadir tapıntı: [İmişlidə yerləşən Qaratəpə 
qədim yaşayış yerində aparılan arxeoloji qazıntılar haqqında] 
/Ə.Xaspoladov //Azərbaycan pioneri.- 1957.- 24 dekabr.  
962. Əhmədov, Q. Azərbaycan (Örənqala): [ekspedisiyanın arxeoloji 
qazıntıları] /Q.Əhmədov //Kommunist.- 1957.- 22 oktyabr. 
963. Əhmədov, Q. Bir şəhərin tarixindən: Örənqala /Q.Əhmədov 
//Ədəbiyyat və incəsənət.- 1957.- 3 fevral. 
964. Əhmədov, Q. Örənqalada arxeoloji qazıntılar /Q.Əhmədov 
//Azərbaycan gəncləri.- 1957.- 8 fevral. 
965. Minkeviç-Mustafayeva, N. Örənqala  şəhər yerində tapılmış 
dulusçuluq kürələri /N.Minkeviç-Mustafayeva //Azərbaycan tarixinə dair 
materiallar. Azərbaycan tarixi Muzeyinin Əsərləri.- Bakı, 1957.-C.2.- 
S.23-25. [Xülasə] 
 
1958 
966. Əhmədov, Q. Örənqalanın yazılı abidələri /Q.Əhmədov //Ədə-
biyyat və incəsənət.- 1958.- 1 noyabr. 
967. Xəlilov, C. Qazıməmməd rayonunun bəzi arxeoloji abidələri 
haqqında /C.Xəlilov //AzSSR EA-nın Məruzələri.  İctimai elmlər ser.- 
1958.- №11.- S.917-922. 
968. Minkeviç-Mustafayeva, N. Beyləqanın sənətkarlıq məhəllə-
sində iri dulusçuluq kürəsi /N.Minkeviç-Mustafayeva //AzSSR EA-nın 
Məruzələri.- 1958.- №7.- S.566-567. [Xülasə] 
 
1959 
969. Əhmədov, Q. Qiymətli tapıntı: [Örənqala arxeoloji qazıntıları 
haqqında] /Q.Əhmədov //Azərbaycan gəncləri.- 1959.- 20 sentyabr. 
970. Əhmədov, Q. Örənqalada arxeoloji qazıntılar /Q.Əhmədov 
//Kommunist.-1959.- 6 sentyabr. 
971. İsmizadə, O. Azərbaycanın qədim mədəniyyətinə dair qiymətli 
əsər: [“Azərbaycanda (Örənqala) arxeologiya ekspedisiya əsərləri” I cildi 
haqqında] /O.İsmizadə, Q.Əhmədov //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1959.- 12 
dekabr. 
972. İsmizadə, O. Qaratəpədən tapılmış zoomorf gil qablar: 
[Beyləqan r-nu] /O.İsmizadə //AzSSR EA-nın Məruzələri.- C.XV.- 1959.- 
№1.- S.93-97. 
973. İsmizadə, O. Mil düzündə tapılmış insan başı heykəli 
/O.İsmizadə //AzSSR EA-nın Məruzələri.  İctimai elmlər ser.- 1959.- 
№12.- T.15.- S.1181-1185. 


Biblioqrafiya 
 
107
974. İsmizadə, Ş. Qaratəpədən tapılmış gildən hazırlanmış insan başı 
/O.İsmizadə //AzSSR EA-nın  Məruzələri.- C.XV.- 1959.- №12.- S.1181-
1185. 
975. Minkeviç-Mustafayeva, N. Beyləqan  şəhərindəki sənətkarlar 
məhəlləsinin öyrənilməsinə dair /N.Minkeviç-Mustafayeva //AzSSR EA-
nın Xəbərləri. İctimai elmlər ser.- 1959.- №3.- S.24-25. [Xülasə] 
976. Nəcəfova, N. Örənqala və qədim Gəncə qazıntılarından tapılan 
nadir növ Azərbaycan anqoblanmış saxsı  məmulatı (XII-XIII əsr) 
/N.Nəcəfova //AzSSR EA-nın Xəbərləri. İctimai elmlər ser.- 1959.- №4.- 
S.106-108. [Xülasə] 
 
1960 
977. Əhmədov, Q. Örənqaladan tapılmış qüllə formalı gil qab /Q.Əh-
mədov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- C.XVI.- 1960.- №12.- S.1253-1257. 
978. İsmayılov, Q. Üçtəpənin qədim qəbirləri: [Ağcəbədi ərazisində] 
/Q.İsmayılov //Bakı.- 1960.- 13 avqust. 
979. Pul dəfinəsi: [Əlibayramlı və Kürdəmir r-da] //Bakı.- 1960.- 19 may. 
 
1961 
980. Əhmədov, Q. Qiymətli tapıntı: [Jdanov (indiki Beyləqan) r-da 
arxeoloji ekspedisiyanın aşkarladığı müxtəlif maddi-mədəniyyət abidələri 
haqqında] /Q.Əhmədov //Elm və həyat.- 1961.- №11.- S.4-5. 
981. Əhmədov, Q. Qiymətli tapıntı: [İmişli r-da] /Q.Əhmədov //Elm 
və həyat.-1961.- №11.- S.4-5. 
982. Əhmədov, Q. Tapılmış  şəhər: [qədim Azərbaycan  şəhəri 
Beyləqan haqqında] /Q.Əhmədov //Elm və həyat.-1961.- №1.- S.18-19. 
983. Əhmədov, Q. Tapılmış  şəhər: Azərbaycanın qədim  şəhəri – 
Beyləqan /Q.Əhmədov //Elm və həyat.- 1961.- №1.- S.18-19. 
984. İbrahimov, F. Örənqalada yeni tapıntılar /F.İbrahimov 
//Azərbaycan müəllimi.- 1961.- 17 sentyabr. 
 
1962 
985. Əbilova, G. Müxtəlif təbəqəli yeni arxeoloji sahə: [Ağcabədi r-
nun Hindarx kəndi  ətrafında arxeoloji materialların tapılması haqqında] 
/G.Əbilova, Ş.Sadıxzadə //Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Əsərləri.- 1962.- 
C.5.- S.31-39. 
986. Əhmədov, Q. Beyləqan  şəhərinin  şəhər divarları haqqında 
/Q.Əhmədov //AzSSR EA-nın Xəbərləri. İctimai elmlər ser.- 1962.- №6.- 
S.31-47. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
108 
1963 
987. Kəsəmənli, H.  Əli-Bayramlı rayonunda arxeoloji tapıntılar 
/H.Kəsəmənli,  İ.Babayev //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1963.- C.19.- 
№3.- S.87-92. 
 
1964 
988. Əhmədov, Q. 1959-1963-cü illər Örənqala (Beyləqan) qazın-
tılarının yekunları haqqında /Q.Əhmədov //1963-cü ilin arxeoloji qazıntı-
larının yekunlarına həsr olunmuş sessiya: Məruzə  və  məlumatların 
tezisləri.- Bakı, 1964.- S. 22-23. 
989. İbrahimov, F. Beyləqanda  şar-konusvari qabların istehsalına 
dair /F.İbrahimov //1963-cü ilin arxeoloji qazıntılarının yekunlarına həsr 
olunmuş sessiya: Məruzə və məlumatların tezisləri.- Bakı, 1964.- S.35-36. 
990. İbrahimov, F. Örənqaladan tapılmış fayans fiqurlar /F.İbrahi-
mov //AzSSR EA-nın Xəbərləri. İctimai elmlər ser.- 1964.- №7.- S.119-123. 
 
1965 
991. Cəmşidov, Ş. “Beyləqan” adının mənası haqqında /Ş.Cəmşidov 
//AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1965.- №12.- S.51-54. 
992. İbrahimov, F. Örənqalada yeni quruluşlu dulus kürəsi /F.İbrahi-
mov //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1965.- C.6.- S.212-222. 
993. İbrahimov, F. Örənqaladan tapılan zər naxışlı fayans qablar 
haqqında /F.İbrahimov //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1965.- C.6.- 
S.183-197. 
994. İbrahimov, F. Örənqaladan tapılmış metal bilərziklər və onların 
texnologiyasına dair /F.İbrahimov //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəl-
səfə və hüquq ser.-1967.- №2.- S.97-102. 
995. Nərimanov, İ. Bərdə rayonunun Zümürxac kəndində daş sarko-
vaq /İ.Nərimanov, Ç.Rüstəmov //Azərbaycan maddi mədəniyyəti.- 1965.- 
C.6.- S.198-200. 
996. Vahidov, R. Azərbaycanda küp qəbirlər mədəniyyətinin bəzi 
məsələlərinə dair: [Bərdədəki küp qəbirlər haqqında] /R.Vahidov 
//Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1965.- C.6.- S.91-100. 
 
1967 
997. Örənqala tədqiq edilir //Tarix, ictimaiyyət, coğrafiya tədrisi: 
metodik məqalələr məcmuəsi.- 1967.- №4.- S.79-80. 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə