Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə34/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   158

Biblioqrafiya 
 
133
1244. Dostiyev, T.  Şıxnədul orta əsr yaşayış yeri: [Astara r-nu] 
/T.Dostiyev,  İ.Əliyev, A.Ələkbərov //Azərbaycan arxeologiyası.- 2002.- 
№3-4.- S.129-136. 
 
2005 
1245. Axundov, T. Polutəpə yaşayış yerinin orta əsr təbəqəsi: [Cəlil-
abad r-nu abidələri haqqında] /T.Axundov, T.Dostiyev //Azərbaycan arxe-
ologiyası və etnoqrafiyası.- 2005.- №1.- S.117-124. 
1246.  Hüseynov, F.  Əliköməktəpə abidəsinin boyalı qabları: [Cəlil-
abad r-nu] /F.Hüseynov //Azərbaycan arxeologiyası.- 2005.- №1-4.- S.79-82. 
 
2007 
1247. Bayram, H. Maraqlı  tədqiqat: [S.K.Kərimovun “Lerik rayo-
nunun arxeoloji abidələri” kitabı haqqında] /H.Bayram //Mədəni-maarif.- 
2007.- №10.- S.43-45. 
 
2008 
1248. Antik və ilk orta əsrlərə aid tarixi abidələr aşkarlanıb
[Yardımlıda] //Mövqe.- 2008.- 29-30 iyul.- S. 8. 
1249.  Lənkəranda 2000 yaşlı abidə tapıldı: [Kosalar kəndində] 
//Azadlıq.- 2008.- 29 iyul.- S.13; Səs.- 2008.- 29 iyul.- S.16; Zaman.- 2008.- 
29-30 iyul.- S.2; Palitra.- 2008.-  29 iyul.- S.16; Bakı xəbər.- 2008.- 29 iyul.- 
S.14. 
1250. Yardımlıda antik və ilk orta əsrlərə aid tarixi abidələr tapı-
lıb //Səs.- 2008.- 25 iyul.- S.16; Palitra.- 2008.- 25 iyul.- S.16; Mərkəz.- 
2008.- 25 iyul.- S.15. 
 
2009 
1251. Zülfüqaroğlu,  Ə.  Yardımlıda nəhəng küplər tapılıb /Ə.Zül-
füqaroğlu //Həftə içi.- 2009.- 31 mart.- S.1; 4. 
 
2011 
1252. Cəfərov,  Ə. Zuvandçay paleolit düşərgəsi: [Arxeologiya və 
Etnoqrafiya İn-tunun şöbə müdiri ilə Lerik r-da yerləşən eyniadlı mağara-
da aparılan tədqiqatlar haqqında söhbət] /Əsədulla Cəfərov //Xalq qəzeti.- 
2011.- 18 dekabr.- S.8.  
 
2012 
1253. Lerikdə 125 min  il yaşı olan maddi-mədəniyyət nümunələri 
tapılıb //Mədəniyyət.- 2012.- 3 avqust.- S. 13. 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
134 
 
 
QƏRB ZONASI 
(Quba, Xaçmaz, Dəvəçi, Qusar, Siyəzən 
rayonlarının arxeoloji abidələri ) 
 
1957 
1254. Xaspoladov, A. Arxeoloji axtarışlar: orta əsrlər: Altı-Ağac 
kəndi yaxınlığında /A.Xaspoladov //Kommunist.- 1957.- 20 yanvar. 
 
1958 
1255. Tacibov,  Ş.  Qəribə tapıntılar: [Qubada tapılmış alətlər] 
/Ş.Tacibov //Azərbaycan müəllimi.- 1958.- 25 sentyabr. 
 
1960 
1256. Xəlilov, C. Darazoratda orta əsr kəndi /C.Xəlilov //Azərbaycan 
tarixinə dair materiallar.- 1960.- S.105-115. 
1257. Quliyev, Q. Qonaqkənd rayonunun Soqyub kəndinin qüllələri 
/Q.Quliyev //AzSSR EA-nın  Məruzələri.- 1960.- №10.- S.1023-1027.  
1258. Sadıqzadə,  Ş.  Xızı, Xaçmaz və Xudat rayonlarına elmi eza-
miyyət haqqında /Ş.Sadıqzadə //Azərbaycan Tarix Muzeyinin Əsərləri.- 
1960.- C. III.- S.116-125. 
 
1971 
1259. Orucov, A. Dərə-Çiçi ilk orta əsr abidəsi: [Quba r-nu] 
/A.Orucov //S.M.Kirov adına ADU-nun Elmi Əsərləri. Tarix və  fəlsəfə 
ser.- 1971.- №6.- S.94-98. 
 
1973 
1260. Xəlilov, C.  Sırt-Çiçidə arxeoloji tapıntılar: [Quba r-nu] 
/C.Xəlilov //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1973.- C.7.- S.176-184. 
 
1974 
1261. Əlirzayev, M. Unudulmuş bir kürə...: [Qubada aparılan 
qazıntılar zamanı tapılmış  kərpicbişirən kürə haqqında] /M.Əlirzayev 
//Sovet kəndi.- 1974.- 5 mart. 


Biblioqrafiya 
 
135
1976 
1262. Orucov, A. Salmantəpədə ilk orta əsr yaşayış yeri: [Quba r-nu] 
/A.Orucov //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1976.- C.8.- S.150-160. 
 
1977 
1263. Xəlilov, C. Qusar rayonunun Hil kəndi  ərazisindəki bəzi 
arxeoloji abidələr haqqında /C.Xəlilov, A.Orucov //AzSSR EA-nın 
Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 1977.- №1.- S.79-87. 
 
1980 
1264. Arazova, R. Qusar rayonundakı ilk tunc dövrü yaşayış yerləri 
haqqında /P.Arazova //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1980.- C.36.- №1.- 
S.99. [Xülasə] 
 
1982 
1265. Yasinzadə, Ə. Pəribənövşə abidəsi: [Quba r-nun Səhib kəndi] 
/Ə.Yasinzadə //Azərbaycan təbiəti.- 1982.- №2.- S.8-9. 
 
1983 
1266. Tağıyev, A.  Qədim  Şabran  şəhəri: [Dəvəçidə aparılan arxe-
oloji qazıntılar haqqında] /A.Tağıyev //Sovet kəndi.- 1983.- 22 fevral. 
 
1984 
1267. Axundov, T. Qusar rayonunda Kuçumxantəpə adlı yaşayış 
yeri /T.Axundov, R.Arazova //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1984.- C.XI.- 
№9.- S.82. [Xülasə] 
1268. Əliyev, Ə. Canaxır abidəsi haqqında ilk məlumat: [Xaçmaz r-
nu] /Ə.Əliyev, Q.Qoşqarlı //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1984.- №5.- 
S.81-84. [Xülasə] 
1269. Əliyev, T. Rustəpə yaşayış yeri haqqında ilk məlumat: [Dəvəçi 
r-nu] /T.Əliyev //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1984.- №6.- S.85-88.  
1270. Tağıyev, A.  Qədim  Şabran  şəhəri: [Dəvəçi r-nun Şahnəzərli 
kəndi yaxınlığında yerləşən Şabran şəhərinin arxeoloji qazıntıları haqqın-
da] /A.Tağıyev //Kommunist.- 1984.- 26 sentyabr. 
 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
136 
1985 
1271. Orucov, A.  Şamiltəpə ilk orta əsr yaşayış yeri: [Qusar r-nu] 
/A.Orucov //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 1985.- 
№2.- S.68-72. 
1272. Rəcəbova, B.  Şabrandan tapılmış möhür-üzük haqqında 
/B.Rəcəbova //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1985.- №5.- S.79. [Xülasə] 
 
1986 
1273. Borisov, T. Qədim yaşayış yeri: [Xaçmaz r-nu Borispol kəndi 
ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar haqqında] /T.Borisov, D.Musayev 
//Kommunist.- 1986.- 10 avqust. 
1274. Dostiyev, T. Borispoltəpə tapıntıları: [Xaçmaz r-nun Borispol-
təpə yaşayış yerinin arxeoloji tədqiqi] /T.Dostiyev, D.Musayev //Elm və 
həyat.- 1986.- №2.- S.19-20. 
 
1987 
1275. Məmmədov, V.  Şabranda aşkar edilmiş yeni dulus kürəsi 
/V.Məmmədov //Gənc alimlərin II elmi konfransının materialları.- Bakı, 
1987.- H.II.- S.215-219. 
 
1988 
1276. Musayev, D. Borispoltəpə yaşayış  yerinin ilk tunc dövrü 
təbəqəsindən tapılmış  bəzi daş  məmulatı haqqında /D.Musayev //AzSSR 
EA-nın Məruzələri.- 1988.- №6.- S.74. [Xülasə] 
 
1992 
1277. Məmmədov, V. Şabranda aşkar edilmiş dəmirçilik kürəsi haq-
qında /V.Məmmədov //Azərbaycanda arxeologiya və etnoqrafiya elmləri-
nin son nəticələrinə  həsr olunmuş elmi konfransın materialları.- Bakı, 
1992.- S.91-98. 
 
1993 
1278. Sərkəptəpənin hekayəti: Quba-Xaçmaz zonasında abidə //Rə-
suloğlu T. Günəş dənizdən doğur.- Bakı, 1993.- S.22-31. 
 
1994 
1279. Dostiyev, T. Canaxır qədim şəhər yerində 1993-cü ildə arxeo-
loji tədqiqatlar /T.Dostiyev //S.M.Qazıyevin 100 illiyinə  həsr olunmuş 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə