Microsoft Word cbar ifrs fs 311210 aze signed


Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi BankıYüklə 1,01 Mb.

səhifə22/33
tarix14.09.2018
ölçüsü1,01 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   33

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər 

 

 

 38

15 Dövriyyədə Olan Əskinaslar və Sikkələr 

Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr Bank tərəfindən Azərbaycan Respublikasının milli valyutasında 

buraxılmış  məbləğlərdir. Bu, 1 yanvar 2006-cı il tarixindən dövriyyəyə buraxılmış yeni Azərbaycan Manatı 

(AZN) və 1992-ci ildə milli valyuta tətbiq edildikdən etibarən dövriyyəyə buraxılmış köhnə Azərbaycan 

Manatıdır (AZM). Köhnə Azərbaycan Manatı (AZM) 1 yanvar 2006-cı il tarixində denominasiya edilərək, 

həmin tarixdən 5,000 köhnə manat 1 Yeni Azərbaycan Manatina (AZN) bərabər olmuşdur. 

 

31 dekabr 2010-cu il tarixnidə tamamlanan il ərzində Bank çap şirkətindən 50,000 min AZN məbləğində yeni əskinaslar təhvil almışdır (2009: 7,916,800 min AZN).  

 

2010 2009  

 

 

1 yanvar 

4,512,710 4,425,821 

Dövriyyəyə buraxılmış əskinaslar 

               1,278,349   

85,793 


Dövriyyədən çıxarılmış əskinaslar (49) 

(99)


Dövriyyəyə buraxılmış xatirə sikkələri - 

55 


Dövriyyəyə buraxılmış yeni sikkələr 

                      2,209   

1,140 

 

  

 

 

 

31 dekabr 

5,793,219 4,512,710 

 

  

16 Kredit 

Təşkilatları Qarşısında Öhdəliklər 

Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər aşağıdakılardan ibarətdir: Min Azərbaycan Manatı ilə 

31/12/2010 31/12/2009

 

 

 Cari hesablar 

                  704,681 

374,089

Məcburi ehtiyatlar                     20,860 

17,955


REPO əməliyyatları 

                      5,775 

999

Bloklaşdırılmış hesablar                       1,589 

1,331


 

 

 

 

 

 

Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər

                  732,905 

394,374

 

 

 

Cari hesablara və məcburi ehtiyatlara beş iri rezident bankdakı (31 dekabr 2009-cu il: beş iri rezident bank) 

407,008 min AZN (31 dekabr 2009-cu il: 165,033 min AZN) vəsaitlərin qalığı daxildir. 

 

Məcburi ehtiyatlar Qanunla kredit təşkilatlarınından Bankda saxlanılması tələb olunan ehtiyatlardır və Bankın müştərilər qarşısında məqbul öhdəliklərinin 0.5% faizi həcmində (31 dekabr 2009-cu il: 0.5%) hesablanır. 

Cari hesablara və məcburi ehtiyatlara faiz hesablanmır. 

 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə repo əməliyyatları kommersiya bankları ilə imzalanmış qısamüddətli notlar üzrə müqavilələri əks etdirir. 

 

Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklərin hər bir kateqoriyasının  ədalətli dəyəri haqqında məlumat üçün 31 saylı Qeydə baxın. Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklərin faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə 

müddətləri üzrə  təhlili 27 saylı Qeyddə göstərilir.  Əlaqəli tərəflərlə  əməliyyatlar haqqında məlumat 33 saylı 

Qeyddə açıqlanır. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər 

 

 

 39

17 Hökumət İdarələri Qarşısında Öhdəliklər 

Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər aşağıdakılardan ibarətdir: Min Azərbaycan Manatı ilə 

31/12/2010 31/12/2009

 

 

 Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Xəzinədarlığına  

ödəniləcək məbləğlər  

              1,140,700 

902,275


Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fonduna ödəniləcək məbləğlər                     71,056 

65,004


Digər tələb olunanadək depozitlər 

                   42,456 

9,083

 

 

 

 

 

 

Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər

           1,254,212

 

976,362 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fonduna ödəniləcək məbləğlər Bank tərəfindən Nyu-York Federal 

Rezerv Bankına Federal Rezerv dərəcəsi əsasında müəyyən edilmiş faiz dərəcəsi ilə yerləşdirilmişdir. 

Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklərin faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə müddətləri üzrə təhlili 27 

saylı Qeyddə göstərilir. 

18 Sair 

Təşkilatlar Qarşısında Öhdəliklər 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

31/12/2010 31/12/2009

 

 

 İctimai təşkilatlar  

                      1,347 

1,981

Digər maliyyə institutlarının hesabları 250 328

Digər 


807 984

 

 

 

 

 

Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər 

2,404 3,293

 

 

 

 

Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklərin hər bir kateqoriyasının  ədalətli dəyəri haqqında məlumat 31 saylı Qeyddə verilir. Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklərin faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə müddətləri 

üzrə  təhlili 27 saylı Qeyddə göstərilir.  Əlaqəli tərəflərlə  əməliyyatlar haqqında məlumat 33 saylı Qeyddə 

açıqlanır. 

 

19 Buraxılmış Borc Qiymətli Kağızları Min Azərbaycan Manatı ilə 

31/12/2010 31/12/2009

 

 Qısamüddətli notlar  

34,193 


7,996

 

  

 

Cəmi buraxılmış borc qiymətli kağızları 34,193 

7,996

 

 

 

Qısamüddətli notlar haqqında məlumat aşağıda göstərilir:  

 

İllik faiz dərəcəsi 

Ödəmə  

müddəti 

Nominal 

dəyər 

Balans  

dəyəri 

Bazar qiyməti, 

nominal dəyərin %-i

 

  

 

  

 31 dekabr 2010-cu il 

1.42%-2.16% 

5 yanvar - 

26 yanvar, 2011 

34,218 34,193  99.83-99.89 

 

 

  

 

  31 dekabr 2009-cu il 

1.0% 


13 yanvar - 

27 yanvar, 2010 

8,000 7,996  99.92 

 

  

 

  

Buraxılmış borc qiymətli kağızların hər bir kateqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında məlumat 31 saylı Qeyddə 

verilir. Buraxılmış borc qiymətli kağızların faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə müddətlərinin təhlili 27 

saylı Qeyddə göstərilir. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə