Microsoft Word Ekologiya Titul docYüklə 2,86 Kb.

səhifə5/46
tarix26.01.2018
ölçüsü2,86 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46

 
 
 
 
 
17
 
Milli Proqram 
 
60.
 
Azərbaycan Respublikasında ekoloji  cəhətdən 
dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram: 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 18 fevral 
tarixli 1152 nömrəli Sərəncamı ilə  təsdiq edilmişdir 
//Azərbaycan Respublikası Qanunvericilik Toplusu.- 2003.- № 
2.- Maddə107; Biomüxtəliflik.- 2007.- № 1.- S. 2-4. 
61.
 
Azərbaycan Respublikasında meşələrin  bərpa 
edilməsi və artırılmasına dair Milli Proqram: Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 2003-cü il 18 fevral tarixli, 1152 
nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilib //Azərbaycan Respublikası 
Qanunvericilik toplusu.-2003.- № 2.- Maddə 107. 
 
 
 
Tədbirlər planı 
 
62.
 
Azərbaycan Respublikasında ekoloji  vəziyyətin 
yaxşılaşdırılmasına dair 2006-2010-cu illər üçün Kompleks 
Tədbirlər Planı: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-
cı il 28 sentyabr tarixli 1697 nömrəli Sərəncamı ilə  təsdiq 
edilmişdir //Azərbaycan Respublikası Qanunvericilik Toplusu.- 
2006.- № 9.- Maddə 798. 
63.
 
Ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı Azərbaycan 
Respublikasının qoşulduğu Beynəlxalq Konvensiya və 
sazişlərdən irəli gələn məsələlər sahəsində  əlavə  tədbirlər : 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 30 mart 
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir //Azərbaycan.- 2006.- 31 
mart.- S. 3 
 
 


 
 
 
 
 
18
 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
Qərarları 
 
2003 
 
64.
 
 “Atmosfer  havasının keyfiyyətinin gigiyenik və 
ekoloji normativləri və ona fiziki təsirin yol verilən səviy-
yəsinin müəyyən edilməsi Qaydası”nın və “Zərərli maddələrin 
və insan sağlamlığı  və  ətraf mühit üçün potensial təhlükəli 
maddələrin dövlət qeydiyyatının həyata keçirilməsi Qaydası” 
nın təsdiq edilməsi haqqında”: Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin Qərarı, 13 may  2003-cü il//Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu.- 2003.- № 5.- Maddə 
245. 
65.
 
 “Ətraf mühitə dair informasiya almaq istəyən şəxslə 
müqavilənin bağlanılması Qaydası” və  Ətraf mühitə dair 
informasiyanın təhlili, saxlanılması, yeniləşdirilməsi, obyekt-
lərinin siyahısı, registri və onun aparılması Qaydaları”nın  
tətbiq edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin Qərarı, 13 may  2003-cü il //Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu.- 2003.- № 5.- Maddə 246. 
 
2004 
 
66.
 
“Ətraf mühitin və  təbii ehtiyatların dövlət moni-
torinqinin aparılması qaydaları haqqında  əsasnamə”nin təsdiq 
edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin Qərarı, 1 iyul 2004-cü il //Azərbaycan Respublikası 
Qanunvericilik Toplusu.- 2004.- № 7.- Maddə 581. 
67.
 
  Ətraf mühitin və  təbii ehtiyatların dövlət monito-
rinqinin aparılması qaydaları haqqında Əsasnamə: Azərbaycan 


 
 
 
 
 
19
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 90 
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir //Azərbaycan Respublikası 
Qanunvericilik Toplusu.- 2004.- № 7.- Maddə 581.                    
 
2005 
 
68.
 
  Azərbaycan Respublikasının meşə fonduna daxil 
olmayan ağac-kol bitkilərənin istifadəsi, mühafizəsi və 
qorunması Qaydaları haqqında: Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin Qərarı, 19 sentyabr 2005-ci il //Azər-
baycan Respublikası Qanunvericilik Toplusu.- 2005.- № 9.- 
Maddə 864. 
69.
 
Azərbaycan Respublikasının meşə fonduna daxil 
olmayan ağac-kol bitkilərənin istifadəsi, mühafizəsi və qorun-
ması Qaydaları: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2005-cü il 19 sentyabr tarixli  173 nömrəli qərarı ilə  təsdiq 
edilmişdir //Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu.- 2005.- № 9.- Maddə 864. 
70.
 
  Xüsusi  mühafizə olunan  təbiət  ərazilərinin idarə 
edilməsi və mühafizəsi üçün yaradılan  müvafiq idarələrin  
xüsusi fondlarının və  vəsaitlərinin yaradılması  və onlardan 
istifadə Qaydası haqqında: Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin Qərarı, 12 iyul 2005-ci //Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu.- 2005.- № 7.- Maddə 667. 
71.
 
  Xüsusi  mühafizə olunan  təbiət  ərazilərinin idarə 
edilməsi və mühafizəsi üçün yaradılan  müvafiq idarələrin  
xüsusi fondlarının və  vəsaitlərinin yaradılması  və onlardan 
istifadə Qaydası: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2005-cü il 12 iyul tarixli  134 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmişdir //Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu.- 2005.- № 7.- Maddə 667. 
 
 


 
 
 
 
 
20
2008 
 
72.
 
  “Atmosfer  havasının keyfiyyətinin gigiyenik və 
ekoloji normativləri və ona fiziki təsirin yol verilən səviy-
yəsinin müəyyən edilməsi Qaydası”nın və “Zərərli maddələrin 
və insan sağlamlığı  və  ətraf mühit üçün potensial təhlükəli 
maddələrin dövlət qeydiyyatının həyata keçirilməsi 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında: Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin Qərarı, 18 fevral 2008-ci 
//Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu.- 2008.- 
№ 2.- Maddə 128. 
 
 
 
Ölkəmizdə ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması 
məsələlərinə həsr olunmuş  müşavirə 
 
73.
 
  Əliyev,  İ. Ekologiyanın qorunması xalqımızın 
sağlamlığının, milli genefondumuzun qorunması deməkdir: 
Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin sədrliyi ilə ölkəmizdə ekoloji 
vəziyyətin yaxşılaşdırılması  məsələlərinə  həsr olunmuş müşa-
virə: Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin giriş nitqi /İ.Əliyev 
//İqtisadiyyat və  həyat.- 2006.- № 7.- S. 6-8;Azərbaycan, 
Respublika.- 2006.- 5 iyul.- S. 1.  
74.
 
Əliyev,  İ. Ekologiyanın qorunması xalqımızın 
sağlamlığının, milli genefondumuzun qorunması deməkdir: 
Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin sədrliyi ilə ölkəmizdə ekoloji 
vəziyyətin yaxşılaşdırılması  məsələlərinə  həsr olunmuş 
müşavirə: Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin yekun nitqi 
/İ.Əliyev  //Azərbaycan, Respublika.- 2006.- 5 iyul.- S. 4.  
75.
 
Ekologiyanın qorunması xalqımızın sağlamlığının, 
milli genefondumuzun qorunması deməkdir: Azərbaycan 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə