Microsoft Word Ekologiya Titul docYüklə 2,86 Kb.

səhifə8/46
tarix26.01.2018
ölçüsü2,86 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   46

 
 
 
 
 
28
143.
 
“Ekologiya və  həyat  fəaliyyətinin mühafizəsi” III 
Beynəlxalq elmi konfransının materialları ,14-16 noyabr 2000-
ci il.- Sumqayıt, 2006.- 191 s. 
144.
 
Əhmədov,  Ə. Torpağın ekologiyası  /Ə.Əhmədov, 
İ.Məmmədova .- B.: Şirvannəşr, 2006.- 154 s. 
145.
 
Əliyev, T.Ekoloji menecment: Monoqrafiya 
/T.Əliyev .- B.:Çinar-Çap, 2006.- 453 s. 
146.
 
Əliyeva, R. Ekologiyanın  əsasları:Ali məktəblər 
üçün dərslik / R.Əliyeva .-B.:Bakı Universiteti, 2006.-536 s. 
147.
 
Xəlilov,  Ş. Azərbaycanın ekocoğrafi problemləri: 
(Dərslik) / Ş.Xəlilov; Elmi red.  B.Budaqov; BDU.-B.: Nafta-
Press, 2006.- 159 s. 
148.
 
Məmmədov, Q. Torpaq göbələklərinin ekologiyası 
/Q.Məmmədov, R.Həsənova .- B.: Elm, 2006.- 114 s. 
149.
 
Məmmədov, Q. Ekologiya,  ətraf mühit və insan 
/Q.Məmmədov, M. Xəlilov.- B.: Elm, 2006.- 607 s.  
150.
 
Mustafayev, Q.  Həyat və poeziya: (Ekoloji 
aspektlər) /Q.Mustafayev, A.Məmmədov; Elmi red., rəyçilər və 
ön sözün müəllifi F.Qasımzadə, V.Məmmədəliyev.- B.: MBM, 
2006.-544 s.,portr. 
151.
 
Mustafayev, Q.  İsmayıllı qoruğunun ornitofaunası: 
(Monoqrafiya) /Q.Mustafayev, T.İsmayılova.- B.: Nasir, 2006.- 
208 s. 
152.
 
Şəkuri, B. Naxçıvan Muxtar Respublikası 
torpaqlarının ekoloji-geokimyəvi səciyyəsi, biogeokimyəvi 
əyalətləri və ekzogen proseslərin onların ilkin vəziyyətinə təsiri 
/ B.Şəkuri .- B.: MBM, 2006.- 335 s. – Azərb., rus və ingilis 
dillərində. 
 
 
2007 
 
153.
 
Babayev,  İ.Bioloji müxtəliflik: Xəzərin Azərbaycan 
hissəsinin suda üzən quşları  /İ.Babayev, F.Əsədov, F.Əhmə-


 
 
 
 
 
29
dov; Red. Q.Mustafayev.- B.: Nurlar, 2007.- 136 s.- 
(Azərbaycan və ingilis dillərində). 
154.
 
Ekoloji turistlərin bələdçiləri üçün lüğət və danışıq 
kitabçası.- B.: Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyəti, 2007.- 26 s.- 
Azərb. və ingilis dillərində. 
155.
 
Əliyev, H.    Həyəcan təbili /H.Əliyev.- B.: Elm, 
2007.- 204 s.-portr., fotoşək.  
156.
 
Fərzəliyev, M. Daxili yanma mühərriklərinin ekoloji 
təhlükəsizliyi:dərslik / M.Fərzəliyev. -B.: “Təhsil” EİM, 2007.- 
360 s.  
157.
 
Həsənova, S. Şəki-Zaqatala zonasının (Zaqatala 
qoruğu timsalında) biosenozlarının ekoloji cəhətdən qiymət-
ləndirilməsi / S.Həsənova; Elmi red. Q.Məmmədov; AMEA, 
Zoologiya İnstitutu.- B.: Elm, 2007.-171 s.                                  
158.
 
Məmmədov, Q. Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarından 
səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları: [Monoq-
rafiya] / Q.Məmmədov; Elmi red. M. Cəfərov.- B.: Elm, 2007.- 
854 s. 
159.
 
Seyid-Rzayev, M. Mingəçevir su anbarı  vətəgə 
balıqlarının ekologiyası: Monoqrafiya / M.Seyid-Rzayev; Elmi 
red. Z.Quliyev.-B.: Elm, 2007.-242 s. 
 
2008 
 
160.
 
Canəhmədov, Ə. Sürtgü materiallarının tribologiyası 
və ekologiya /Ə. Canəhmədov (red.), M.Əliyev.- B.: Elm, 
2008.-352 s., ill., cədvəl . 
161.
 
Həsənova, S. Heyvanların ekologiyası: Ali 
məktəblər üçün dərslik /S.Həsənova; Elmi red. Q.Məmmədov; 
Rəyçilər Z.Quliyev, S.Quliyev.- B. : Elm, 2008.- 252 s., cədv., 
şək., xəritə.  
162.
 
 Qurbanzadə, A. Bio Ekologiya areologiyası 
dayanıqlı modeli: [dərs vəsaiti] /A. Qurbanzadə, Ə.Həmzəyev; 


 
 
 
 
 
30
Rəyçi Lənkəran Dövlət Universitetinin "Coğrafiya" kafedrası.-
B. : [Nur] , 2008.-134 s. , portr., xəritə, ill.  
163.
 
 Məmmədov, Q. Ensiklopedik ekoloji lüğət  
/Q.Məmmədov, M.Xəlilov; Elmi red. B.Budaqov; Red. 
Z.Əhmədov.-B. : Elm , 2008. -728 s. , şək., xəritə., cədvəl. 
 
  
Dissertasiyalar 
 
1997 
 
164.
 
Abdullayev,  İ. Ekoloji şüur və ekoloji tərbiyə: 
Qarşılıqlı  təsirin dinamikası: Fəlsəfə  е.n.  а.dər.а.üçün təqdim 
edilmiş dis.: 09.00.11 /İ.Abdullayev; AMEA, Fəlsəfə və Huquq 
İn-tu.-B., 1997.-143 s. 
165.
 
Ağayev, Z. Ekoloji siyasət və onun sosial fəlsəfi 
aspektləri:  Fəlsəfə  е.n.  а.dər.а.üçün təqdim edilmiş dis.: 
09.00.11 / Z.Ağayev; AMEA, Fəlsəfə  və Huquq İn-tu.- B. , 
1997.-126 s. 
 
1998 
 
166.
 
Gözəlov, A. Sosial və qlobal ekoloji sistemdə 
proqnozlaşdırma metodu: Sos. fəlsəfə е.n. а.dər.а.üçün təqdim 
edilmiş dis.: 05.00.11 /A.Gözəlov; AMEA, Bəhmənyar 
ad.Fəlsəfə və Huquq İn-tu-B. , 1998.-113 s. 
 
1999 
 
 
167.
 
Hüseynov, T.  Sənaye müəssisələrinin sahəsinin  
yaşıllaşdırılmasında bəzi ağac və kol bitkilərinin  ekoloji və 
fizioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi: Biologiya e.n.a.dər.a. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   46


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə