Microsoft Word gelecek dunya duzeni I kitab docYüklə 4,51 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/189
tarix26.09.2017
ölçüsü4,51 Mb.
#1925
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   189


Dünya düzəni  

 

Elşən Misir oğlu Nəsibov 

 

 

 

 

 

 

 

Gələcək dünya düzəni və geosiyasi mənzərə. 

Siyasi proqnozların əsasları 

 

 Ümumi hissə: 

 

 

I KİTAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakı-2013 


 

2

World Order  

Elshan Misir Nasibov 

 

 

 

 

 

 

 

Future World Order and Geopolitical View. 

The Princeples of Political Prognostication  

 

 

 

 

 

 

Total Part: 

 

I BOOK 

 

 

 

 

Baku-2013 

  

3

Elmi redaktorları:  Afət Güləliyeva 

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru;  

Cavid İsmayıl (Cabbaroğlu) 

  

tarix üzrə fəlsəfə doktoru  

Rəyçilər:  

  

Kərəm Məmmədov 

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dossent;  

Pərvanə İbrahimova 

   

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

E.M.Nəsibov.  Gələcək  dünya  düzəni  və  geosiyasi  mənzərə.  Siyasi  proqnozların 

ə

sasları. Ümumi hissə. I kitab. Bakı, “Elm və təhsil ” nəşriyyatı, 2013, 544 səh. 

 

Kitabda dövlətlər daxilində  mövcud olan sosial  və siyasi  tərəflər,  bu  baxımdan subyektlər 

arasında  münasibətlərin  tənzimlənməsi  və  beynəlxalq  münasibətlər  sferasında  –dünyada  siyasi 

düzənin  (  siyasi  nizamın)  mövcud  və  gələcək  əsasları  şərh  edilir.  Düzən  anlayışının  idarəçiliklə 

asılılığının  əsasları  təhlil  olunur.  Mövcud  dünya  düzəninin  formalaşmasında  böyük  güc 

mərkəzlərinin rolu göstərilir. Belə  qənaətə gəlinir  ki, dünya  düzəninin formalaşması realizm  və 

idealizm  prinsiplərinin  qovuşmasından  meydana  gələn  vəhdətlik  məzmunu  ilə  müəyyən  edilir. 

Böyük dövlətlərin strategiyasında  kiçik dövlətlərin özlərinin maraqlarının mövcudluğu amili də 

nəzərə alınır. Ümumiyyətlə, dünya siyasəti strategiyasının müəyyən edilməsi başlıca olaraq qlobal 

və regional maraqlara, daxili və beynəlxalq mənafeyə söykənir. Kitabda gələcək dünya düzəni ilə 

bağlı  ehtimallar  əsasında  bəzi  fikirlər  irəli  sürülür.  Belə  qənaətə  gəlinir  ki,  mövcud  dünya 

düzənində olduğu kimi, XXI-XXII əsrlər dünya düzəninin əsas istiqamətlərinin təmin edilməsi də 

böyük  dövlətlərin, böyük  xalqların  baza  maraqlarına bağlı olacaqdır. Böyük  dövlətlər realizm-

idealizm  baxışları  əsasında  dünyada  ayrı-ayrı  coğrafi-siyasi  nüfuz  dairələri  yaradacaqlar.  Çox 

güman ki, bu nüfuz dairələri daha çox humanist əsaslı inteqrasiya məkanları kimi əhəmiyyət kəsb 

edəcəkdir. Gələcək dünya düzəni və siyasi mənzərə yenə də “siyasi heliosentrizm” prinsipləri ilə 

formalaşacaqdır.  Lakin  “insanlıq”  ideologiyasının  güclənməsindən  irəli  gələrək,  dövlətlər 

arasında  mübarizə  zamanı  siyasi  konfrontasiya  daha  çox  gizli  olacaq  və  cəmiyyətlərdə  hiss 

olunmayacaqdır  və  bu  nöqteyi-nəzərdən  də  mədəni-siyasi  rəngarənglik  dünya  siyasətinin 

mahiyyətində geniş yer alacaqdır. Bütün dünya sürətli inteqrasiya şəraitində inkişaf edəcəkdir ki, 

bu da dünyanın bütövlüyü prinsiplərini qoruyub saxlayacaqdır. Böyük dövlətlərin maraqlarının 

kəsişdiyi  zonalarda-düzənin  geosiyasi  “çatlarında”  müəyyən  müddətlərdə  böhranlar, 

münaqişələr,  eləcə  də  müharibə  risqləri  ortaya  çıxacaqdır.  Çox  güman  ki,  çalışılacaqdır  ki, 

“çatlar”  hesab  edilə  bilən  ərazilər  dostlaşmaq  məkanlarına,  xətlərinə,  qurşaqlarına  çevrilsin. 

Buna  görə  də  XXI-XXII  əsrlərdə  qlobal  müharibələrin  baş  verməsi  ehtimalları  minimum 

səviyyədə olacaqdır.  

Kitab  elmi  və  publisistik  əsaslarla  şərh  edilən  müddəalardan  ibarətdir.  Bu  baxımdan  da 

beynəlxalq  münasibətlər,  ölkəşünaslıq,  regionşünaslıq  üzrə  çalışan  mütəxəssislər,  tədqiqatçılar, 

publisist  jurnalistlər,  siyasətçilər,  müəllim  və  tələbələr,  dövlət  məmurları  üçün  faydalı  ola 

bilər.  

 

2012


098

93

3701000000

N qrifli nəşr 

978- 9952- 8176- 5- 2978-9952-8176-5-2

  

 

                  

@ Nəsibov E.M., 2013 

 
Yüklə 4,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   189
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə