Microsoft Word siyaset II cild rtfYüklə 4,96 Mb.

səhifə1/204
tarix15.03.2018
ölçüsü4,96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   204


ELŞƏN MİSİR OĞLU NƏSİBOV 

 

 

 

 

 

 

 

S İ Y A S Ə T  

 

(nəzəriyyələr, mövqelər, baxışlar, təhlillər, ideyalar, 

təkliflər, proqnozlar) 

elmi və elmi-publisistik məqalələr toplusu 

 

 

I I CİLD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKI - 2010 


 Elmi redaktorları:  Məhsəti Əliyeva 

 

siyasi elmlər namizədi   

 

 

 

Həsən Həsənov  

Azərbaycan Respublikasının  

əməkdar jurnalisti  

 

Rəyçilər: 

Pərvin  Darabadi  t.e.d.,  professor;  Namiq  Axundov  t.e.d.,  

professor; Tofiq Rəsulov f.e.n., professor; Ağalar Abbasbəyli 

t.e.d.,  professor;  Rüstəm  Məmmədov  h.e.d.  professor;  Sevil 

Məmmədova  f.e.n.,  dosent;  Musa  Quluzadə  t.e.n.,  dosent; 

Elçin  Əhmədov  s.e.n.,  dosent;  Elman  Nəsirov  t.e.n.  dosent; 

Kərəm  Məmmədov  s.e.n.,  dosent;  Ləman  Qarayeva  s.e.n.; 

Qurban 


Məmmədov 

beynəlxalq 

münasibətlər 

üzrə 


mütəxəssis, baş müəllim; Qüdrət Piriyev tədqiqatçı jurnalist, 

əməkdar  mədəniyyət  işçisi;  Valeh  İsmayılov  tədqiqatçı  

jurnalist; Zaur Səttarlı beynəlxalq münasibətlər üzrə magistr

.   

Nəsibov  E.M.  Siyasət  (nəzəriyyələr,  mövqelər,  baxışlar, 

təhlillər,  ideyalar,  təkliflər,  proqnozlar)  elmi  və  elmi-

publisistik  məqalələr  toplusu.  II  cild.  Bakı,  “Elm  və  təhsil” 

2010, 604səh. 

 

Kitabda  cəmiyyətin  və  dövlətin  siyasi  inkişafını  zəruri  edən 

siyasətin  tərkib  hissələrinin  hərəkət  xüsusiyyətlərinə,  eləcə  də  xarici 

siyasət  və  beynəlxalq  münasibətlərə,  həmçinin  dünyada  qlobal  süllhə 

dair  nəzəriyyələr  yazılmış,  fikirlər  bildirilmiş,  mülahizələr  irəli 

sürülmüş,  ideyalar  öz  əksini  tapmışdır.  Kitab  ayrı-ayrı  zamanlarda 

yazılmış  elmi  və  elmi-kütləvi  məqalələr  toplusundan  ibarətdir.  Kitab 

siyasət  sahəsində  elmi  araşdırma  aparan  mütəxəssislər,  politologiya  və 

beynəlxalq  münasibətlər  ixtisası  üzrə  təhsil  alan  tələbələr,  daxili  və 

xarici siyasət fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər, eyni zamanda siyasətlə 

maraqlanan oxucu kütləsi üçün faydalı ola bilər.  

 

ISBN-978-9952-809-84-8  171

2010


098

3701000000NN

 qrifli nəşr 

© Nəsibov E.M., 2010 

© “Elm və təhsil”, 2010 
 

3

MÜNDƏRİCAT  

GİRİŞ ....................................................................................... 8-13 

 

I HİSSƏ: 

SİYASİ İNKİŞAF ZAMANI  

SİYASİ HƏRƏKƏTLƏRİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

1. Siyasi inkişaf anlayışı .................................................... 14-20 

2. Siyasi hərəkətlərin ümumi və konkret xassələri ......... 20-28  

3. Siyasi inkişaf zamanı siyasi hərəkətlərin  

xüsusiyyətləri ................................................................. 29-37 

4. Siyasi inkişaf vəziyyətində siyasi hərəkətləri  

şə

rtləndirən əsas amillər ............................................... 38-40 

5. Siyasi inkişaf proseslərində hərəkətlərə təkan verən  

ə

sas amillər ..................................................................... 40-43 

6. Siyasi inkişaf prosesləri zamanı siyasət subyektləri  

arasında münasibətlərin tənzimlənməsinin əsasları .. 43-46 

7. Siyasi inkişafa nail olmaq üçün siyasi hərəkətlərin 

sürətlərinin artırılmasının əsasları .............................. 46-48 

8. Siyasi inkişaf üçün siyasi planların qurulmasının  

ə

sasları ............................................................................ 48-51 

9. Siyasi inkişafa nail olmaq üçün siyasi hərəkət  

trayektoriyasında siyasi hərəkətlərin qarşılıqlı 

törədilməsinin əsasları – siyasət subyektlərinin  

ə

laqəli fəaliyyətinin təmin edilməsinin əsasları .......... 52-56 

10. Siyasi inkişafı zəruri edən siyasi hərəkətlərin,  

hadisələrin qorunmasının əsasları ............................... 56-59 

11. Siyasi inkişaf vəziyyətində siyasi sistemin  

fəaliyyətinin əsasları ...................................................... 59-64 

12. Siyasi inkişafı zəruri edən siyasi trayektoriyaların  

genişlənməsi və sayının çoxalmasının əsasları ............ 64-67  

13. Siyasi inkişaf məqsədilə siyasi hərəkətlərin  

təkrarlanmasının əsasları ............................................. 68-70  
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   204


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə