MüƏllimlərin peşƏkar inkişafi milli məRKƏzi güRCÜstanYüklə 3,58 Kb.

səhifə3/34
tarix14.10.2017
ölçüsü3,58 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

11
“Müəllimlik  fəaliyyətinin  başlanılması,  peşəkar  inkişafı  və  karyera  irəliləyişinin 
sxemi”  (irəlidə  sxem)  müəllim  peşəsinin  vahid  sisteminin  tətbiqinə  əsaslanır.  O, 
müəllimin peşəkarlıq standartına əsaslanır. Sxem növbəti mövzuları özündə birləşdirir 
və  aydınlaşdırır:  müəllimlik  peşəsinə  hazırlığı,  iş  fəaliyyətinə  başlanılması  şərtləri  və 
imkanlarını, peşəkar inkişaf yolları və imkanlarını, eləcə də müəllimin iş fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi və bu qiymətləndirməyə əsaslanan karyera irəliləyişini.
Müəllimin peşəkar inkişafı və qiymətləndirmənin yeni sisteminin tətbiqi imkan verir 
ki, müəllimlər öz bilik və vərdiş-bacarıqlarından nə dərəcədə səmərəli istifadə etdiklərini 
və  şagirdin  nəticələrinin  yaxşılaşdırılması  üçün  nəyin  edilməsini  anlaya  bilsinlər. 
Müəllimin  fəaliyyətinin  qiymətləndirilməsinin  əlverişli  sisteminin  tətbiqi  məktəbdə 
dərs  nəticələrinin  yaxşılaşdırılmasına  dəstək  verir  və  eləcə  də  təhsilin  səviyyəsinin 
idarəetməsinin mühüm ön şərtini təqdim edir.
Sxem  çərçivəsində  müəllim  peşəsi  ilə  əlaqədar  bir  çox  və  mühüm  funksiyanın 
məktəbdə elə təyin edilməsi lazımdır ki, ona müstəqil və öz inkişafı üzərində məsuliyyət 
daşıyan qurum kimi formalaşmasında köməklik göstərsin.
GİRİŞ13
I FƏSİL
Fəaliyyətdə olan müəllimlər sxemdə necə bölünürlər?
Fəaliyyətdə olan müəllimlər
1
 2015-ci ilin avqustun 20-dən sentyabrın 30-u daxil olmaqla 
sxemdə bölünəcəklər. Sxemə cəlb olunma ictimai məktəbin bütün müəllimləri üçün icbaridir 
və özəl məktəblərin seçim imkanları olacaq ki, sxemə cəlb olunsunlar və ya müəllimin qi-
ymətləndirmə sxemi ilə uyğunlaşan sistemi fəaliyyətə gətirsinlər ki, müəllimlərin məktəbdən 
məktəbə keçmək hüquqları məhdudlaşdırılmasın.
Ümumtəhsil  müəssisəsi  müəllim  haqqında  fəaliyyətdə  olan  elektron  sistemə
2
  növbəti 
məlumatları yerləşdirməlidir:
a)
  fəaliyyətdə  olan  müəllimin  adı,  soyadı,  şəxsi  nömrəsi,  doğulduğu  tarix,  cinsiyyəti, 
vətəndaşlığı, ünvanı (şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əsasında), telefon, elektron poçt ün-
vanı;
b)
  fəaliyyətdə olan müəllim tərəfindən müəllimin sertifikat imtahanının verməsi və ya onun 
ayrı-ayrı  hissəsini  nailiyyətlə  keçməsi,  eləcə  də  fənn  imtahanının  verilməsi  haqqında 
məlumat;
c)
  fəaliyyətdə olan müəllimin təhsili, akademik dərəcə haqqında məlumatı;
d)
  fəaliyyətdə olan müəllimin iş təcrübəsi haqqında məlumat.
MÜƏLLİM
1
  
Müəllim – ,,Müəllimin peşəkarlıq standartının təsdiqlənməsi haqqında” Gürcüstan təhsil və elm nazirinin 2008-
ci il 21 noyabr N1014 fərmanı ilə təsdiqlənmiş müəllimin peşəkarlıq standartı ilə (irəlidə - müəllimin peşəkarlıq 
standartı)  müəyyənləşdirilmiş  peşəkar  biliyə,  bacarıq-vərdişlərə  və  müvafiq  ixtisasa  malik  və  ümumtəhsil 
müəssisəsində bir fənni tədris edən şəxsdir; Fəaliyyətdəə olan müəllim– bu sxemin qüvvəyəə mindiyi an üçün 
ümumtəhsil müəssisəsindəə “Ümumi təhsil haqqında” Gürcüstan qanununun 21
2
 maddəsinin birinci bəndi iləə 
nəzərdəə tutulmuş müəllim vəzifələrindən biridir. 
2  
Elektron  sistem–Təhsilin  idarəedilməsinin  məlumat  sistemi  tərəfindən  inzibatiləşdirilmiş  məlumatlar  bazası, 
ümumtəhsil  müəssisələrin  idarəedilməsinin  məlumat  sisteminin  bir  hissəsini  təqdim  edir.  Elektron  sistemin 
vasitəsilə  müəllimlər  sxemdə  bölünəcək  və  müəllimin  iş  fəaliyyətinin  nəticələrinin  elektron  qeydiyyatı 
aparılacaqdır.


14
Təcrübə və akademik dərəcə haqqında təsdiqləyici sənədlərin elektron sistemə yüklənilmə-
si və göstərilən məlumatın düzgünlüyü və vaxtında yerləşdirilməsində müəllim məsuliyyət 
daşıyır,  hərçənd göstəricilərin tam və vaxtında yerləşdirilməsində məsuliyyət müvafiq mək-
təbə həvalə olunur. Sənədlərin yüklənməsi müddəti olaraq 2015-ci ilin 15 sentyabrı müəyyən 
edilmişdir. 
eSchool –da  müəllimin təhsili və iş təcrübəsinin yüklənməsi qaydası
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, sxemdə müəllimlərin bölgüsü məqsədilə elektron sistem-
də fəaliyyət göstərən müəllimlər, onların təhsili, akademik dərəcəsi və pedaqoji fəaliyyəti 
haqqında məlumat yerləşdirilməlidir.
Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, ümumtəhsil müəssisələrinin idarəetmə informasiya siste-
mində  (eSchool),  məktəb  personalının  kartoçkasında  “iş  təcrübəsi”  və  “təhsil”  əlavələri 
təzələndi.
Ümumtəhsil  müəssisəsi  məhz  verilən  əlavələrin  vasitəsilə  fəaliyyətdə  olan  müəllimin 
təhsili və pedaqoji işini təsdiqləyən müvafiq sənədin sistemdə yerləşdirilməsini təmin edir.
Müəllimin təhsili, akademik dərəcəsi 
Sistemdə fəaliyyətdə olan müəllimin təhsili və akademik dərəcəsi haqqında məlumatın 
və təsdiqləyici müvafiq sənədin yerləşdirilməsi məqsədilə əməlləri növbəti ardıcıllıqla yerinə 
yetirin:
1.
  Ümumtəhsil müəssisəsinin idarəetmə məlumat sisteminin (eSchool),,şəxslərin menecer-
indən”məktəbin personalını axtarıb tapın:


15
2.
  Mausa toxunmaqla təhsili və akademik dərəcəsi haqqında kartda məlumat yerləşdirmək/
yeniləşdirmək istədiyiniz konkret müəllimin/personalın şəxsi kartını açın; 
Məktəb personalının kartı verilən mərhələ üçün şəxsi və əlaqə məlumatını əhatə edir
eləcə də sinif qruplarının, iş təcrübəsinin, peşəkar inkişafın və sertifikatların haqqında 
məlumatı əhatə edir. 
3.
  “Təhsil”əlavəsini  fəaliyyətə  salın  və  sistemdə  konkret  müəllimin  təhsil  və  akademik 
dərəcəsi haqqında məlumatın yerləşdirilməsi məqsədilə “əlavə etmək” düyməsindən isti-
fadə edin;
4.
  Çıxarılmış formada, müvafiq sətirlərdə təhsil müəssisəsinin adını, ixtisasını, diplom nöm-
rəsini, təhsilinin başlanğıc və başa çatdırılma illərini göstərin, doldurulmuş məlumatı təs-
diq edən sənədin yükləndirilməsi məqsədilə “fayl seçimi” düyməsinə basın.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə