Neyrocərrahiyyə


) Arxa onurğa sütununun qeyri stabilliyinin rentgenoloji kriteriyalarıYüklə 1,25 Mb.
səhifə9/17
tarix20.09.2017
ölçüsü1,25 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

516) Arxa onurğa sütununun qeyri stabilliyinin rentgenoloji kriteriyaları:
A) Oynaq səthləri arasında kontaktın 40% azalması

B) Oynaq səthləri arasında kontaktın 50 % və daha çox itirilməsi ,qövslərin ,oynaq və əsasi çıxıntıların sınığı,əsasi çıxıntılar arasında məsafənin artması

C) Hamısı səhvdir

D) Fəqərə cisminin arxa yarısının hündürlüyünün azalması, qövslərin ,oynaq və əsasi çıxıntıların sınığı, oynaq səthləri arasında kontaktın 30% azalması

E) Qövslərin sınığı
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
517) Qəbul şöbəsinə xəstə 6-cı fəqərə cisminin kompression qəlpəli sınığı ilə (nevroloji pozğunluqlarla ) daxil olmuşdur.Sizin cərrahi taktika nədən ibarətdir?
A) Yanaq qövslərindən dartınma

B) Hamısı səhvdir

C) Laminektomiya, sinir strukturlarının dekompressiyası,korporodez

D) Laminektomiya

E) Sinir strukturlarının dekompressiyası,korporodez,plastinlərlə ön fiksasiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
518) Xəstədə C7-nin nevroloji pozğunluqlarsız kompression-qəlpəli sınığıdır.Rentgenoloji onurğanın orta sütununun zədəsi qeyd olunur.Sizin cərrahi taktika nədən ibarətdir?
A) HALO-sistem

B) Hamısı düzdür

C) Yanaq qövsündən dartma

D) Sinir strukturlarının dekompressiyası ,korporedez

E) Laminektomiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
519) Xəstədə C5-nin nevroloji pozğunluqlarsız kompression-qəlpəli sınığıdır,onurğanın iki sütunu zədələnib. Sizin cərrahi taktika necədir?
A) Korporedez,ön plastinlərlə fiksasiya

B) Yanaq qövsündən dartma

C) Korporodez və laminoplastika

D) Hamısı düzdür

E) Laminektomiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
520) Xəstədə C6-nın ikitərəfli ilişmiş çıxığıdır. Sizin cərrahi taktika necədir?
A) Yanaq qövslərindən dartma

B) Laminektomiya

C) Korporedez və ön plastinlərlə fiksasiya və ya arxa spondilodez

D) Diskin travmatik yırtığını inkar etmək üçün komputer tomoqrafiyası, maqnit-rezonans tomoqrafiyası və ya mieloqrafiya aparılmalıdır.

E) Hamısı düzdür
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
521) Xəstədə C5 fəqərəsinin ikitərəfli ilişmiş çıxığıdır. Maqnit-rezonans tomoqrafiyası və mieloqrafiyadan sonra diskin travmatik yırtığı təyin edilmişdir.Sizin cərrahi taktika necədir?
A) Ön müdaxilə ilə əməliyyat ,korporodez

B) Yanaq qövslərindən dartma

C) Laminoplastika

D) Mikrocərrahi diskektomiya

E) Laminektomiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
522) Yüksək hərarətlə müşahidə olunan sifətin furunkulu zamanı hansılar olunmalıdır?
A) İrinliyin geniş açılması, infuzion dezintoksikasion terapiya

B) Ciddi yataq rejimi, sulu yeməklərin qəbulu

C) İrinliyin geniş açılması, sulu yeməklərin qəbulu

D) Ciddi yataq rejimi, irinliyin geniş açılması

E) Ciddi yataq rejimi, infuzion dezintoksikasion terapiya
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
523) Qəbul şöbəsinə C6 fəqərəsi cisminin fleksion-kompression sınığı,onurğa beyninin sıxılması diaqnozu ilə xəstə daxil olmuşdur.Sizin cərrahi taktika necədir?
A) Onurğa beyninin ön dekompressiyası,korporodez,plastinlərlə fiksasiya

B) Onurğa beyninin arxa dekompressiyası,plastinlərlə fiksasiya

C) Skelet dartması

D) Laminektomiya,onurğa beyninin dekompressiyası

E) Laminoplastika
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
524) Qəbul şöbəsinə C6 fəqərəsi cisminin fleksion-kompression sınığı,fəqərə cisminin hündürlüyünün 1/3 azalması,onurğa beyninin sıxılması əlamətləri olmadan xəstə daxil olmuşdur. Sizin cərrahi taktika necədir?
A) Ön və ya kombinəolunmuş müdaxilə ilə əməliyyat.Konservativ müalicə

B) Yanaq qövslərindən dartma

C) Laminektomiya,ön plastinlərlə korporodez

D) Sərt yaxalığın daşınması

E) HALO sistemin qoyulması
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
525) Qəbul şöbəsinə C6 fəqərəsi cisminin fleksion-kompression sınığı,fəqərə cisminin hündürlüyünün 1/3-dən çox azalması,onurğa beyninin sıxılması əlamətləri olmadan xəstə daxil olmuşdur. Sizin cərrahi taktika necədir?
A) Təpə qabarlarından dartma

B) Təcili cərrahi müdaxilə

C) HALO-sistemin qoyulması

D) Sərt yaxalığın daşınması

E) Laminektomiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
526) Qəbul şöbəsinə C5 fəqərəsi cisminin açıcı mexanizmli sınığı,onurğa beyninin ön sıxılması əlamətləri ilə xəstə daxil olmuşdur. Sizin cərrahi taktika necədir?
A) Hamısı səhvdir

B) Korporedez və ön plastinlərlə fiksasiya

C) HALO-sistemin qoyulması

D) Təpə qabarlarından skelet dartma

E) Hamısı düzdür
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
527) Qəbul şöbəsinə C5 fəqərəsi cisminin açıcı mexanizmli sınığı,onurğa beyninin sıxılması əlamətləri olmadan xəstə daxil olmuşdur. Sizin cərrahi taktika necədir?
A) Skelet dartması və HALO-sistem

B) Laminektomiya

C) Hamısı səhvdir

D) Korporodez və ön plastinlər

E) Hamısı düzdür
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
528) Autosümüklə cisimarası spondilodezdən sonra tam sümük döyənəyinin formalaşması müddəti nə qədərdir?
A) 1-2 ay

B) 6-8 ay

C) 4-6 ay

D) 3-4 ay

E) 2-3 ay
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
529) Onurğanın və onurğa beyninin boyun nahiyəsinin travmatik zədəsində ön müdaxilə ilə cərrahi əməliyyatında ən yayılmış fəsad hansıdır?
A) Qayıdan sinirin zədələnməsi

B) Postoperasion yaranın irinləməsi

C) Qida borusu və traxeyanın zədələnməsi

D) Beyinin sərt qişasının zədələnməsi

E) Cavabların hamısı səhvdir
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
530) Gecikmiş dövrdə onurğa beyininin travmatik xəstəliyində dekompressiv-stabilləşdirici əməliyyatlara göstərişlər hansıdır?
A) Zədələnmiş onurğa hərəki seqmantlərində qeyri stabillik

B) Hamısı düzdür

C) Mielopatik sindromun proqressivləşməsi

D) Davamlı ağrı sindromu

E) Onurğa beyninin saxlanılmış kompressiyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
531) Onurğa beyninin boyun şöbəsinin zədəsində yüksək letallığa səbəb olan ağırlaşmalar hansılardır?
A) İnfeksion-iltihabı fəsadlar

B) Onurğa sütununun proqressivləşən deformasiyası

C) Mielopatik sindrom

D) Trofik pozğunluqlar

E) Çanaq orqanlarının funksiyasının pozulması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
532) Yataq yaralarının hansı mərhələsində cərrahi müalicə tətbiq edilir?
A) Epitelizasiya, çapıqlaşma və ya trofik xoranın olması

B) Epitelizasiya

C) Çapıqlaşma və ya trofik xoranın olması

D) Nekroz

E) Qranulyasiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
533) Gecikmiş dövrdə onurğa beyninin travmatik xəstəliyində cərrahi əməliyyata göstərişlər hansılardır?
A) Hamısı düzdür

B) Trofikanın davamlı və ya proqressivləşən pozulması

C) Nevroloji simptomatikanın artması

D) İfadə olunmuş ağrı sindromu

E) Spastik sindrom
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
534) Gecikmiş dövrdə onurğa beyninin travmalarında cərrahi müalicənin məqsədi nədir?
A) Hamısı düzdür

B) Onurğa beyni və sinir kökləri kompressiyasının tam aradan qaldırılması

C) Onurğa seqmentinin stabilləşdirilməsi

D) Mielopatik prosesin proqressivləşməsinin dayandırılması

E) Qan və likvor dövranının bərpası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
535) Omentomielopeksiya əməliyyatının məqsədi nədir?
A) Onurğa beyninin revaskulyarizasiyası

B) Çapıq-bitişmə prosesinin profilaktikası

C) Onurğa beyninin keçiriciliyinin bərpası

D) Onurğa beyninin reinnervasiyası

E) Cavabları hamısı səhvdir
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
536) Laseq simptomu necə təyin edilir?
A) Qarnı üstə uzanmış xəstənin dizdə ayağını bükəndə

B) Dizdə bükülmüş ayağın düzləndirilməsində

C) Arxası üstə uzanmış xəstənin dizdə ayağını bükəndə

D) Arxası üstə uzanmış xəstənin düzləndirilmiş ayağını qaldıranda

E) Hamısı düzdür
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
537) Axil vətərinin itməsi diskin yırtığının hansı səviyyədə lokalizasiyasında meydana çıxır?
A) L4-L5

B) L5-S1


C) L2-L3

D) Hamısı səhvdir

E) L3-L4
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
538) L4-L5diski səviyyəsində yırtığa xas əlamətlər hansıdır?
A) Diz refleksinin itməsi

B) Budun ön səthində hiperesteziya

C) Hamısı səhvdir

D) Heç biri düz deyil

E) Axil refleksinin itməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
539) Diz refleksinin itməsi diskin yırtığının hansı səviyyədə lokalizasiyasında meydana çıxır?
A) L2-L3

B) L5-S1


C) Hamısı düzdür

D) L3-L4


E) L4-L5
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
540) S1 kökcüyünün zədəsi nəyin aşağı düşməsi ilə müşayiət edirlir ?
A) Oppenqeym refleksinin

B) Diz refleksinin

C) Hamısı düzdür

D) Axil refleksinin

E) Babinski refleksinin
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
541) Baldırın üçbaşlı əzələsinin parezi hansı kökcüklərin zədələnməsində olur?
A) L2

B) L5


C) L4

D) L3


E) S1
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
542) Qamış əzələlərinin parezi hansı kökcüklərin zədələnməsində olur?
A) S1

B) L4


C) L3

D) L5


E) L2
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
543) Baş barmağı açan və ayaq barmaqlarını açan uzun əzələlərin parezi hansı kökcüklərin zədələnməsində olur?
A) L3

B) L5


C) S1

D) L2


E) L4
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
544) Dabanlarda durarkən zəiflik hansı zədəyə xarakterikdir?
A) L3

B) L4


C) L5

D) L3


E) S1
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
545) Hansı fəqərəarası diskin yırtığında S1 kökcüyünün üstün kompressiyası olur?
A) S1-S2

B) L3-L4


C) L2-L3

D) L5-S1


E) L-L5
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
546) Hansı fəqərəarası diskin yırtığında L5 kökcüyünün üstün kompressiyası olur?
A) L4-L5

B) S1-S2


C) L2-L3

D) L5-S1


E) L3-L4
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
547) Hansı fəqərəarası diskin yırtığında L4 kökcüyünün üstün kompressiyası olur?
A) L2-L3

B) L5-S1


C) S1-S2

D) L3-L4


E) L4-L5
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
548) Kaudal sindrom necə xarakterizə olunur?
A) Hamısı düzdür

B) Dabanın paralici

C) Heç biri düz deyil

D) Axil vətərinin ikitərəfli enməsi

E) Sidik ifrazının pozulması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
549) Onurğanın osteoxondrozunun ikinci dövründə ( İ.Osnaya görə ) hansı kliniki əlamətlər üstünlük təşkil edir?
A) Kliniki əlamətlər yoxdur

B) Ortopedik

C) Heç biri düz deyil

D) Nevroloji

E) Hamısı düzdür
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
550) Xəstədə diskogen reflektor ağrı sindromunun olmasını hansı müayinə dəqiq təsdiq edir?
A) ”Əvvəlki ağrı sindromunun “ provakasiyası ilə diskoqrafiya

B) Mieloqrafiya

C) Onurğanın rentgenoqrafiyası

D) Diskin novokain blokadası

E) Onurğanın maqnit-rezonans tomoqrafiyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
551) Diskalgiyada ağrının mexanizmi necədir?
A) Fəqərəarası diskdə sinir uclarının qıcıqlanması

B) Oynaqlarda degenerativ dəyişikliklər

C) Dural kisənin sıxılması

D) Hamısı düzdür

E) Sinir kökünün sıxılması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
552) Açıq cərrahi müalicə tələb etməyən onurğanın osteoxondrozu sindromları hansılardır?
A) Hamısı səhvdir

B) Reflektor

C) Mielopatik

D) Kompression

E) At quyruğunun
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
553) Onurğanın osteoxondrozunun hansı mərhələlərində nevroloji pozğunluqlar və disfunksiyaların əksəriyyəti inkişaf edir?
A) 5-ci

B) 2-ci


C) 4-cü

D) 3-cü


E) 1-ci
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
554) Normada bel nahiyəsində onurğa kanalının sagital ölçüsü nə qədərdir?
A) 25-30 mm

B) 10-15 mm

C) 15-25 mm

D) 5-10 mm

E) 30-35 mm
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
555) Onurğa kanalının nisbi stenozu hansı sagital ölçülərlə xarakterizə olunur ?
A) 12-15 mm

B) 8-10 mm

C) 15-18 mm

D) 10-12 mm

E) Fərqi yoxdur
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
556) Onurğa kanalının mütləq stenozu hansı sagital ölçülərlə xarakterizə olunur?
A) 10-12 mm

B) 10 mm-dən az

C) 15-18 mm

D) 6 mm-dən az

E) 12-15 mm
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
557) Bud sinirinin zədələnmə sindromu hansıdır?
A) Kerniq simptomu

B) Tinel simptomu

C) Laseq simptomu

D) Brudzinski simptomu

E) Vasserman simptomu
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
558) Vasserman simptomu necə təyin edilir?
A) Xəstə qarnı üstə uzanır,həkim düzləndirilmiş ayağı qaldırır

B) Xəstə arxası üstə uzanır,həkim dizdə bükülmüş ayağı açır

C) Heç biri düz deyil

D) Xəstə arxası üstə uzanır,həkim düzləndirilmiş ayağı qaldırır

E) Xəstə qarnı üstə uzanır,həkim dizdə ayağı bükür
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
559) Maşkeviç simptomu neçə təyin edilir?
A) Xəstə qarnı üstə uzanır,həkim düzləndirilmiş ayağı qaldırır

B) Xəstə qarnı üstə uzanır,həkim dizdə ayağı bükür

C) Heç biri düz deyil

D) Xəstə arxası üstə uzanır,həkim düzləndirilmiş ayağı qaldırır

E) Xəstə arxası üstə uzanır,həkim dizdə bükülmüş ayağı açır
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
560) A.İ.Osnanın diskoqrafik təsnifatına görə degenerativ dəyişikliklərin ikinci mərhələsi necə xarakterizə olunur?
A) Onurğanın bel nahiyyəsində fibroz həlqənin tamlığının tam pozulması ilə 2.0ml –dən böyük boşluğun olması

B) Hamısı düzdür

C) Hamısı səhvdir

D) Diskin həcminin onurğanın bel nahiyyəsində 1.0 ml-ə kimi böyüməsi

E) Onurğanın bel nahiyyəsində kontrast maddənin diskin yarıqları və cırıqları arasında yayılması ,fibroz həlqənin tamlığının tam pozulmaması ilə,diskdə 1,0-2.0 ml ölçülü boşluqların olması
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
561) Fəqərəarası diskdə degenerativ dəyişikliklərin vizualizasiyası üsulları hansılardır?
A) Kompyuter tomoqrafiya

B) Maqnit-rezonans tomoqrafiyası

C) Kompyuter tomoqrafiya-diskoqrafiya

D) Rengenoqrafiya

E) Mieloqrafiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
562) Onurğanın bel nahiyəsində fəqərəarası diskin punksiyasında istifadə olunmayan müdaxilə hansıdır?
A) Ön-yan

B) Çrezmeningial

C) Peridural

D) Arxa-yan

E) Transtorakal
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
563) Fəqərəarası diskdə vertikal vəziyyətdə təzyiq nə qədər olmalıdır?
A) 100 kPa

B) 15 kPa

C) 200 kPa

D) 150 kPa

E) 400 kPa
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
564) Fəqərəarası diskdə oturaq vəziyyətdə təzyiq nə qədər olmalıdır?
A) 15 kPa

B) 150 kPa

C) 100 kPa

D) 400 kPa

E) 200 kPa
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
565) Fəqərəarası diskdə horizontal vəziyyətdə təzyiq nə qədər olmalıdır?
A) 200 kPa

B) 15 kPa

C) 150 kPa

D) 400 kPa

E) 100 kPa
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
566) Fəqərəarsı diskin fibroz həlqəsi nədən ibarətdir?
A) Düzdür B və V

B) I və II tip kollagen liflər

C) Heç biri düz deyil

D) IX və X tip kolagen liflər

E) III və VI tip kollagen liflər
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
567) Kaudal istiqamətdə arxa boylama bağın köndələn eni necə dəyişir?
A) Artır

B) Azalır

C) Hamısı səhvdir

D) Hamısı düzdür

E) Dəyişmir
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
568) Fəqərəarsı disk hansı nahiyədə bol innervasiyaya malikdir?
A) Pulpoz nüvə

B) Fibroz həlqənin xarici hissəsi

C) Fibroz həlqənin daxili hissəsi

D) Disk ümumiyyətlə innervasiya olunmur

E) Fibroz həlqənin xarici və daxili hissəsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
569) Fəqərəarsı diskin termiki deresepsiyası mümkün olan minimal temperatura nə qədərdir?
A) 45 C

B) Hamısı düzdür

C) 100 C

D) 150 C


E) 80 C
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
570) Lazer termodiskplastikası hansı temperaturda baş verir?
A) Düzdür A və B

B) Heç biri düz deyil

C) 70-100 C

D) 50-60 C

E) 60-70 C
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
571) Lazer diskektomiyasında nə baş verir?
A) Pulpoz nüvənin plastikası

B) Pulpoz nüvənin ablyasiyası

C) Pulpoz nüvə dəyişməyir

D) Heç biri düz deyil

E) Hamısı düzdür
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
572) Fəqərəarası diskin fibrozu xemonukleolizdən sonra nə vaxt meydana çıxır?
A) Heç biri düz deyil

B) 3 aydan sonra

C) 6 aydan sonra

D) 1.5 ildən sonra

E) 1 aydan sonra
Ədəbiyyat: V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
573) Onurğanın döş nahiyəsi üçün ən az travmatik müdaxilə hansıdır?
A) Laminektomiya

B) Arxa yan

C) Yan ekstraplevral

D) Transpedikulyar

E) Transtorakal
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
574) Onurğanın bel nahiyəsində fəqərəarsı diskin sekvestrasiya olunmuş paramedial yırtığında ən optimal müdaxilə hansıdır?
A) Lazer diskektomiya

B) Dəridən diskektomiya

C) Mikrodiskektomiya

D) Xemonulleoliz

E) Laminektomiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
575) Onurğanın bel nahiyəsində endoskopik foramenoplastika hansı hallarda aparılır?
A) Onurğa kanalının stenozu

B) Lateral yırtığda

C) Heç biri düz deyil

D) Paramedial yırtıgda

E) Orta yırtığda
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
576) Endoskopik vizualizasiyanın çatışmamazlığı hansıdır?
A) İkiölçülü orientasiya

B) Üçölçülü orientasiya və pis işıqlanma

C) Üçölçülü orientasiya

D) Pis işıqlanma

E) İkiölçülü orientasiya və pis işıqlanma
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
577) Bazu kələfi hansı onurğabeyni sinir kələflərindən formalaşır?
A) C8-Th1

B) C6-C7


C) C6-Th2

D) C5-Th1

E) C4-C8
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
578) Dirsək siniri necə əmələ gəlir?
A) Bazu kələfinin daxili və xarici ikincili dəstəsindən

B) Bazu kələfinin xarici ikincili dəstəsindən

C) Bazu kələfinin daxili ikincili dəstəsindən

D) Bazu kələfinin medial və arxa ikincili dəstəsindən

E) Bazu kələfinin arxa ikincili dəstəsindən
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
579) Dirsək siniri bazunun yuxarı 1/3-də harada yerləşir?
A) Bazu arteriyasının önündə

B) Bazunun dərin arteriyasının arxasında

C) Mil sinirindən içəri

D) Dimdik-bazu əzələsində

E) Bazu arteriyasının arxa-daxili kənarında
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
580) Dirsək siniri bazunun orta 1/3-də harada yerləşir?
A) Üçbaşlı əzələnin daxili başında

B) Medial əzələarası arkəsmədə

C) Bazu arteriyasından öndə

D) Orta sinirdən içəri

E) İkibaşlı əzələnin daxili kənarı boyu
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə