Pediatriya


) Bir yaşa qədər uşaqlarda diareya zamanı hospitalizasiyaya göstəriş hansıdır?Yüklə 1,38 Mb.
səhifə14/14
tarix20.09.2017
ölçüsü1,38 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

934) Bir yaşa qədər uşaqlarda diareya zamanı hospitalizasiyaya göstəriş hansıdır?
A) Bədən çəkisinin 4-5 % itirildikdə

B) Bədən çəkisinin 7-10 % itirildikdə

C) Bədən çəkisinin 3-4 % itirildikdə

D) Bədən çəkisinin 2-3 % itirildikdə

E) Bədən çəkisinin 2-5 % itirildikdə
Ədəbiyyat: Ю.Л.Шевченко « Клинические рекомендации для практикующих врачей» Издательский дом «ГЭОТАР-МЕД» 2002.
935) Bir yaşdan yuxarı uşaqlarda diareya zamani hospizasiyaya göstəriş hansıdır?
A) Bədən çəkisini 3% itirdikdə

B) Bədən çəkisini 4% itirdikdə

C) Bədən çəkisini > 5% itirdikdə

D) Bədən çəkisini 3,5% itirdikdə

E) Bədən çəkisini 2% itirdikdə
Ədəbiyyat: Ю.Л.Шевченко « Клинические рекомендации для практикующих врачей» Издательский дом «ГЭОТАР-МЕД» 2002.
936) Dörd yaşa qədər uşaqlarda hansı dehidratasiyanın əlamətlərindən sayılmır?
A) Dəri turqorunun azalması

B) Ətrafların soyulması

C) Tələffüsün çətinləşməsi

D) Selikli qişaların quruması

E) Böyük əmgəyin qabarması
Ədəbiyyat: Ю.Л.Шевченко « Клинические рекомендации для практикующих врачей» Издательский дом «ГЭОТАР-МЕД» 2002.
937) Diareya zamanı nə hospitalizasiyaya göstəriş deyil?
A) Bir dəfə duru nəcislə müşaiyət olunan alimentar diareya

B) Profuz diareya və qusma

C) Tutma şəkilli sancı və ishalın qəflətən dayanması

D) 39° C- dən yüksək hərarət

E) Altı aya qədər uşaq
Ədəbiyyat: Ю.Л.Шевченко « Клинические рекомендации для практикующих врачей» Издательский дом «ГЭОТАР-МЕД» 2002.
938) Diareya zamanı nə hospitalizasiyaya göstəriş deyil?
A) Altı aya qədər uşaq

B) Beş gündən artıq davam edən diareya

C) Qanlı nəciz

D) Evdə müalicəyə şərait olmadıqda

E) Subfebril hərarətlə bir gün davam edən diareya
Ədəbiyyat: Ю.Л.Шевченко « Клинические рекомендации для практикующих врачей» Издательский дом «ГЭОТАР-МЕД» 2002.
939) Çəkisi 10 kq qədər uşaqlarda mayeyə gündəlik təlabat normada necədir?
A) 150 ml /kq

B) 220 ml /kq

C) 200 ml /kq

D) 100 ml /kq

E) 180 ml /kq
Ədəbiyyat: Ю.Л.Шевченко « Клинические рекомендации для практикующих врачей» Издательский дом «ГЭОТАР-МЕД» 2002.
940) Çəkisi 11-20 kq qədər uşaqlarda mayeyə gündəlik təlabat normada necədir?
A) 90 ml /kq

B) 70 ml /kq

C) 50 ml /kq

D) 80 ml /kq

E) 100 ml /kq
Ədəbiyyat: Ю.Л.Шевченко « Клинические рекомендации для практикующих врачей» Издательский дом «ГЭОТАР-МЕД» 2002.
941) Çəkisi 20 kq – dan çox uşaqlarda mayeyə gündəlik təlabat normada necədir?
A) 20 ml /kq

B) 30 ml /kq

C) 60 ml /kq

D) 50 ml /kq

E) 40 ml /kq
Ədəbiyyat: Ю.Л.Шевченко « Клинические рекомендации для практикующих врачей» Издательский дом «ГЭОТАР-МЕД» 2002.
942) Yüngül dehidratasiyanın əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Dartılmış dəri büküşü dərhal əvvəlki vəziyyətə qayıdır

B) Selikli qişalar nəmdir

C) Sidik ifrazı normaldır

D) Taxikardiya

E) Göz yaşı var
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
943) Orta dərəcəli dehidratasiyanın əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Taxipnoe

B) Selikli qişalar yapışqanvari

C) Göz yaşı var

D) Sidik ifrazı azalmış, tünd rəngli

E) Taxikardiya
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
944) Ağır dehidratasiyanın əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Selikli qişalar çox quru

B) Həyəcanlı, susuzluq hissi

C) Sidik ifrazı yoxdur

D) Taxikardiya

E) Taxipnoe
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
945) Orta dərəcəli dehidratasiyanın əlamətlərinə hansı aiddir?
A) Taxikardiya

B) Dartılmış dəri büküşü dərhal əvvəlki vəziyyətə qayıdır

C) Sidik ifrazı normal

D) Göz yaşı var

E) Selikli qişalar nəm
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
946) Hansı biri yüngül dərəcəli dehidratasiyanın əlamətlərindən sayılır?
A) Göz yaşı var

B) Selikli qişalar yapışqanvari

C) Taxikardiya

D) Taxipnoe

E) Sidik ifrazı azalmış, tünd rəngli
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
947) Hansı biri yüngül dərəcəli dehidratasiyanın əlamətlərinə aiddir?
A) Selikli qişaların çox quru olması

B) Taxipnoe

C) Həyəcanlı, susuzluq hissi

D) Sidik ifrazı yoxdur

E) Taxikardiya
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
948) Hansı biri ağır dərəcəli dehidratasiyanın əlamətlərinə aiddir?
A) Taxikardiya, nəbz əllənmir

B) Dartılmış dəri büküşü əvvəlki vəziyyətə ləng qayıdır

C) Selikli qişalar yapışqanvari

D) Göz yaşı var

E) Sidik ifrazı azalıb
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
949) Yenidoğulmuşların reanimasiyasını uğurlu və keyfiyyətli aparmaq üçün adətən neçə nəfər tələb olunur?
A) Sayın fərqi yoxdur

B) 2-3 nəfər

C) 1-2 nəfər

D) 4 nəfər

E) 1 nəfər
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin “Yenidoğulmuşların ilkin reanimasiyası üzrə klinik protokolu” Bakı 2008.
950) Reanimasiya tədbirlərinin başlanması, həcmi və ardıcıllığı üçün hansı əlamət əsas meyar sayılmır?
A) Ürək döyünmə

B) Dəri örtüklərinin rəngi

C) Dölyanı suların xarakteri

D) Tənəffüs, ürək döyünmə

E) Tənəffüs
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin “Yenidoğulmuşların ilkin reanimasiyası üzrə klinik protokolu” Bakı 2008.
951) Yenidoğulmuşların vəziyyətini qiymətləndirərkən əsas götürülmür?
A) Nəfəs alır, ağlayır

B) Dərinin turqoru

C) Əzələ tonusu

D) Dölyanı suların xarakteri

E) Dəri örtüklərinin rəngi
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin “Yenidoğulmuşların ilkin reanimasiyası üzrə klinik protokolu” Bakı 2008.
952) Köməkçi ventilyasiyanın başlanmasına nə göstəriş deyil?
A) Üşaq nəfəs almır

B) Qeyri müntəzəm, fasiləli tənəffüs

C) ÜDS>100 dəqiqədə olması

D) ÜDS< 100 dəqiqədə olması

E) Mərkəzi sianoz
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin “Yenidoğulmuşların ilkin reanimasiyası üzrə klinik protokolu” Bakı 2008.
953) Yenidoğulmuşlarda ürəyin xarici massajına göstəriş hansıdır?
A) 20 saniyə ağ ciyərlərin effekli ventilyasiyasından sonra ÜDS<90 dəq olarsa

B) 20 saniyə ağ ciyərlərin effekli ventilyasiyasından sonra ÜDS>70 dəq olarsa

C) 30 saniyə ağ ciyərlərin effekli ventilyasiyasından sonra ÜDS<60 dəq olarsa

D) 30 saniyə ağ ciyərlərin effekli ventilyasiyasından sonra ÜDS<90 dəq olarsa

E) 10 saniyə ağ ciyərlərin effekli ventilyasiyasından sonra ÜDS<60 dəq olarsa
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin “Yenidoğulmuşların ilkin reanimasiyası üzrə klinik protokolu” Bakı 2008.
954) Yenidoğulmuşların reanimasiyası zamanı nə vaxt adrenalin işlənir?
A) 20 saniyə ürəyin xarici massajından və effektli ventilyasiyasından sonra ÜDS> 60 dəq olarsa

B) 40 saniyə ürəyin xarici massajından və effektli ventilyasiyasından sonra ÜDS<60 dəq olarsa

C) 30 saniyə ürəyin xarici massajından və effektli ventilyasiyasından sonra ÜDS<60 dəq olarsa

D) 30 saniyə ürəyin xarici massajından və effektli ventilyasiyasından sonra ÜDS >60 dəq olarsa

E) 20 saniyə ürəyin xarici massajından və effektli ventilyasiyasından sonra ÜDS<60 dəq olarsa
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin “Yenidoğulmuşların ilkin reanimasiyası üzrə klinik protokolu” Bakı 2008.
955) Yenidoğulmuşa ( sərbəst axınla oksigen verərkən) 1 dəqiqədə neçə litr oksigen verilməlidir?
A) 5 – 8 l

B) 2 – 3 l

C) 1 – 3 l

D) 3 – 4 l

E) 1 – 2 l
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin “Yenidoğulmuşların ilkin reanimasiyası üzrə klinik protokolu” Bakı 2008.
956) İntubasiya borusunun yeridilmə dərinliyi hansı formul ilə hesablanır?
A) Uşağın boyu (sm) + 6 = yuxarı dodağın kənarından yeridilmə dərinliyi

B) Uşağın çəkisi (kq) + 6 = yuxarı dodağın kənarından yeridilmə dərinliyi

C) Uşağın çəkisi (kq) – 16 = yuxarı dodağın kənarından yeridilmə dərinliyi

D) Uşağın çəkisi (kq) + 16 = yuxarı dodağın kənarından yeridilmə dərinliyi

E) Uşağın çəkisi (kq) – 6 = yuxarı dodağın kənarından yeridilmə dərinliyi
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin “Yenidoğulmuşların ilkin reanimasiyası üzrə klinik protokolu” Bakı 2008.
957) Traxeyanın intubasiyasının istifadə üsulundan asılı olmayaraq davam etmə müddəti hansıdır?
A) 10 saniyəyədək

B) 35 saniyəyədək

C) 30 saniyəyədək

D) 40 saniyəyədək

E) 20 saniyəyədək
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin “Yenidoğulmuşların ilkin reanimasiyası üzrə klinik protokolu” Bakı 2008.
958) Intubasiyanın fəsadlarına hansı aid deyil?
A) Qırtlağın, dilin travması

B) Ürək aritmiyası

C) Traxeyanın perforasiyası

D) İnfeksiya

E) Meningit
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin “Yenidoğulmuşların ilkin reanimasiyası üzrə klinik protokolu” Bakı 2008.
959) Yenidoğulmuşlarda ürəyin xarici massaj nöqtəsinin dəqiq lokalizasiyası hansıdır?
A) Döş sümüyü ilə döş gilələrini birləşdirən xəyali xəttin kəsişməsindən 2 köndələn barmaq aşağı

B) Döş sümüyü ilə döş gilələrini birləşdirən xəyali xəttin kəsişməsində

C) Döş sümüyü ilə döş gilələrini birləşdirən xəyali xəttin kəsişməsindən 1 köndələn barmaq yuxarı

D) Döş sümüyü ilə döş gilələrini birləşdirən xəyali xəttin kəsişməsindən 1 köndələn barmaq aşağı

E) Döş sümüyünün ortasında
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin “Yenidoğulmuşların ilkin reanimasiyası üzrə klinik protokolu” Bakı 2008.
960) Yenidoğulmuşlarda ürəyin xarici massajının üsulu hansıdır?
A) Bir barmaq üsulu

B) Bir əl üsulu

C) İki barmaq üsulu

D) Fərqi yoxdur

E) İki əl üsulu
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin “Yenidoğulmuşların ilkin reanimasiyası üzrə klinik protokolu” Bakı 2008.
961) Yenidoğulmuşlarda ürəyin xarici massajının üsulu hansıdır?
A) İki əl üsulu

B) Baş barmaq üsulu

C) Bir əl üsulu

D) Fərqi yoxdur

E) Bir barmaq üsulu
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin “Yenidoğulmuşların ilkin reanimasiyası üzrə klinik protokolu” Bakı 2008.
962) Yenidoğulmuşlarda ürəyin xarici massajı zamanı təzyiqlərin dərinliyi nə qədər olmalıdır?
A) Döş qəfəsinin hündürlüyünün 1/3 qədər

B) Döş qəfəsinin hündürlüyünün 1/4 qədər

C) Döş qəfəsinin hündürlüyünün 2/4 qədər

D) Döş qəfəsinin hündürlüyünün 2/3 qədər

E) Döş qəfəsinin hündürlüyünün 1/2 qədər
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin “Yenidoğulmuşların ilkin reanimasiyası üzrə klinik protokolu” Bakı 2008.
963) Yenidoğulmuşlarda ürəyin xarici massajı zamanı təzyiqlərin sayı bir dəqiqədə neçədir?
A) 120

B) 90


C) 80

D) 100


E) 70
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin “Yenidoğulmuşların ilkin reanimasiyası üzrə klinik protokolu” Bakı 2008.
964) Yenidoğulmuşların reanimasiyası zamanı ürəyin xarici massaj təzyiqlərinin sayının süni tənəffüsə nisbəti necə olmalıdır?
A) 5:2

B) 2:1


C) 3:1

D) 5:1


E) 4:1
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin “Yenidoğulmuşların ilkin reanimasiyası üzrə klinik protokolu” Bakı 2008.
965) 1 yaşdan yuxarı uşaqlarda 50 %li analginin dozası necədir?
A) 0,2 ml/yaş

B) 0,1 ml/yaş

C) 0,1 ml/kq

D) 0,2 ml/kq

E) 0,5 ml/yaş
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
966) 1 yaşa qədər uşaqlarda 2 %-li papaverinin dozası necədir?
A) 0,6-0,7 ml

B) 1,0-1,2 ml

C) 0,1-0,2 ml

D) 0,3-0,5 ml

E) 0,8-0,9 ml
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
967) 1 yaşdan yuxarı uşaqlarda 2 %li papaverinin dozası necədir?
A) 0,1-0,2 ml/kq

B) 0,3-0,4 ml/kq

C) 0,1-0,2 ml/yaş

D) 0,3-0,4 ml/yaş

E) 0,5-0,6 ml/yaş
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
968) Məktəb yaşlı uşaqlarda 1 %li dibazolun dozası necədir?
A) 0,1 ml/kq

B) 0,3 ml/kq

C) 0,1 ml/yaş

D) 0,3 ml/yaş

E) 0,5 ml/kq
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
969) 1 yaşdan yuxarı uşaqlarda no-şpa məhlulunun dozası necədir?
A) 0,2 ml/yaş

B) 0,2 ml/kq

C) 0,5 ml/kq

D) 0,1 ml/yaş

E) 0,1 ml/kq
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
970) Hipertermik sindromda qan dövranının mərkəzləşməsi zamanı istifadə olunan 0,25 %li droperidolun dozası necədir?
A) 0,3-0,4 ml/kq

B) 0,3-0,4 ml/yaş

C) 0,1-0,2 ml/kq

D) 0,5 ml/yaş

E) 0,1-0,2 ml/yaş
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
971) Kəskin stenozlaşdırıcı larinqotraxeitdə II dərəcəli stenoz zamanı 0,05 %li nafizin məhlulunun 1 yaşa qədər uşaqlarda dozası necədir?
A) 0,4 ml

B) 0,3 ml

C) 0,2 ml

D) 0,1 ml

E) 0,5 ml
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007
972) Kəskin stenozlaşdırıcı larinqotraxeitdə III dərəcəli stenoz zamanı deksametazonun dozası?
A) 0,5 mq/kq

B) 1 mq/kq

C) 0,3 mq/kq

D) 0,9 mq/kq

E) 0,7 mq/kq
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
973) Kəskin stenozlaşdırıcı larinqotraxeitdə III dərəcəli stenoz zamanı prednizalonun dozası necədir?
A) 4 mq/kq

B) 1-3 mq/kq

C) 10 mq/kq

D) 8-9 mq/kq

E) 5-7 mq/kq
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
974) Bronxial astmanın yüngül tutması zamanı 2,4 %li eufillinin uşaqlarda birdəfəlik dozası necədir?
A) 0,2-0,3 ml/kq

B) 0,15 ml/kq

C) 0,4-0,5 ml/kq

D) 0,6-0,7 ml/kq

E) 1 ml/yaş
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
975) Bronxial astma tutması zamanı aşağdakı hansı preparat istifadə olunmur?
A) Oksigen

B) Eufillin

C) Prednizolon

D) Dimedrol

E) Deksametazon
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
976) Qicolma sindromunda 0,5 %li relaniumun dozası necədir?
A) 0,5 ml/kq

B) 0,1 ml/yaş

C) 0,2 ml/kq

D) 0,2 ml/yaş

E) 0,1 ml/kq
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
977) Qicolma zamanı diazepamin təkrarı dozası ilkin dozanın nə qədərdir?
A) ½ qədərdir

B) 1/5 qədərdir

C) ¾ qədərdir

D) 1/3 qədərdir

E) 2/3 qədərdir
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
978) Qıcolma zamanı 20 %li oksibutriat natriumun dozası necədir?
A) 10-15 mq/kq

B) 40-50 mq/kq

C) 20-30 mq/kq

D) 3-5 mq/kq

E) 80-100 mq/kq
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
979) Qıcolma zamanı 0,25 %li droperidolun əzələdaxilinə dozası necədir?
A) 0,3-0,4 ml/kq

B) 0,5-0,7 ml/kq

C) 0,1-0,2 ml/kq

D) 0,1-.0,2 ml/yaş

E) 0,8-1,0 ml/kq
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
980) Hipokalsemik qıc olmalarda 10 % li kalsium qlükonatın dozası necədir?
A) 0,2 ml/ yaş

B) 0,4 ml/ yaş

C) 0,2 ml/kq

D) 0,4 ml/ kq

E) 0,5 ml/kq
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
981) Hipoqlikemik qıcolmalarda 20 %li qlükozanın dozası necədir?
A) 0,1 ml/ kq

B) 1,0 ml/kq

C) 0,1 ml/yaş

D) 1,0 ml/ yaş

E) 2 ml/ kq
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
982) Uşaqlarda 12 % və 24 %-li eufillinin dozası necədir?
A) 0,1 ml/yaş

B) 0,1 ml/ kq

C) 0,3 ml/ yaş

D) 0,3 ml/ kq

E) 0,5 ml/yaş
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
983) Uşaqlarda 1 %li mezatonun dozası necədir?
A) 0,3 ml/ yaş

B) 0,5 ml/yaş

C) 0,1 ml/yaş

D) 0,1 ml/ kq

E) 0,3 ml/ kq
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
984) Yüksək hərarət zamanı litik qarışıqda analginlə birlikdə nə istifadə olunur?
A) Strofantin

B) Laziks

C) 2,5 %-li pipolfen

D) Eufillin

E) Korqlikon
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
985) Yüksək hərarət zamanı litik qarışıqda istifadə olunan 2,5 %li pipolfenin 1 yaşdan yuxarı uşaqlarda dozası necədir?
A) 0,5 ml/kq

B) 0,1-0, 2 ml/kq

C) 0,2-0,4 ml/yaş

D) 0,1-0,2 ml/yaş

E) 0,2-0,4 ml/kq
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
986) Yüksək hərarət zamanı parasetamolun birdəfəlik dozası necədir?
A) 10-15 mq/kq

B) 3-5 mq/kq

C) 1-3 mq/kq

D) 15-20 mq/kq

E) 5-10 mq/kq
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
987) 6 aylıqdan böyük uşaqlarda ibuprofenin birdəfəlik dozası necədir?
A) 5-10 mq/kq

B) 1-3 mq/kq

C) 3-5 mq/kq

D) 15-20 mq/kq

E) 10-15 mq/kq
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
988) Parasetamol və ibuprofen neçə saatdan sonra təkrar verilə bilər?
A) 12 saat

B) 8-10 saat

C) 4-6 saat

D) 24 saat

E) 1-2 saat
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
989) Yüksək hərarət zamanı 50 %li analginin 1 yaşa qədər uşaqlarda dozası necədir?
A) 0,1 ml/yaş

B) 0,1 ml/kq

C) 0,01 ml/yaş

D) 0,01 ml/kq

E) 0,05 ml/kq
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007,
990) Febril qıcolmaların klinik əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Aşağı ətrafların simmetrik tonik-klonik qıcolması

B) Yuxarı ətrafların simmetrik tonik-klonik qıcolması

C) Hərarət 38 C –dən yuxarı

D) Qıcolmadan sonra huş bərpa olunmur

E) Qıcolma 10 dəq- dən az davam edir
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
991) Hansı biri febril qıcolmaların klinik əlamətlərindən sayılmır?
A) Qıcolmadan sonra huş bərpa olunur

B) Ümumi zəiflik

C) Mialgiya

D) Baş ağrısı

E) Qıcolma 15 dəq- dən artıq davam edir
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
992) Febril qıcolmaların differensial diaqnostikası hansı ilə aparılmır?
A) Kokainlə zəhərlənmə

B) Meningit

C) Amfetaminlə zəhərlənmə

D) Qastroenterit

E) Botulizm
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
993) Sadə febril qıcolmaya nə xarakterdir?
A) Hərarətin 38° C –dən aşağı olması

B) Fokal xarakter daşıyır

C) Qıcolmadan sonra nevroloji defisit yaranır

D) Qıcolma 15 dəq- dən az davam edir

E) Qıcolma 15 dəq- dən artıq davam edir
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
994) Mürəkkəb febril qıcolmanın davam etmə müddəti nə qədərdir?
A) >3 dəq

B) >15 dəq

C) >1dəq

D) >10 dəq

E) >5 dəq
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
995) Mürəkkəb febril qıcolmanın rast gəlmə tezliyi necədir?
A) 5 %

B) 10 %


C) 15 %

D) 30 %


E) 20 %
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
996) Hansı biri febril qıcolmaların simptomlarından sayılmır?
A) Qızdırma dövründə qıcolmanın baş verməsi

B) Hərarətin 37,8°-dən yuxarı olması

C) Ümumi zəiflik

D) Süst ifliclər

E) Mialgiya
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
997) Hansı biri lümbal punksiyaya göstəriş deyil?
A) Febril qıcolması olan 12 ayınadək uşaqlar

B) Septiki şok əlamətləri

C) Hospitala qədər antibiotikoterapiya zamanı

D) Davamlı letargiya

E) Mürəkkəb febril qıcolmanın birinci epizodu
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
998) Hansı biri lümbal punksiyaya əks göstərişdir?
A) Septiki şok əlamətləri

B) Davamlı letargiya

C) Meninqokokk infeksiyasının kliniki əlamətləri olduqda

D) Fokal nevroloji əlamətlərE) Kəllə daxili təzyiqin yüksəlməsi əlamətləri olduqda
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.


Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə