Soyqirimi: tarixin qanlı salnaməsiYüklə 3,15 Mb.

səhifə27/138
tarix08.03.2018
ölçüsü3,15 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   138

nəticəsində  həlak olanların  böyük  əksəriyyətini  qadın,  uşaq  və 

qocalar  təşkil  etmişdir.

Ermənilərin  qondarma  soyqırımı  iddialarının  həqiqətdən  ta­

mamilə  uzaq  olduğunu  təkcə  tarixi  faktlar  deyil,  elə  onların 

özlərinin  müəyyən  isterik  davranışları  da  tamamilə  təsdiqləyir. 

Ümumiyyətlə,  qondarma  erməni  soyqırımı  iddiaları  4  məkrli 

məqsədin  həyata  keçirilməsinə  xidmət  edir:  1)  «Soyqırımı»nın 

bütün  dünyada  tanınması;  2)  Türkiyənin  «soyqırımı»nı  etiraf 

etməsi;  3)  Türkiyənin  «soyqırımı»na  uğramış  adamların  vərə­

sələrinə  təzminat  ödəməsi;  4)  Türkiyənin  şərqində  ermənilərə 

torpaq  verilməsi.  Şübhəsiz,  belə  cəfəng  iddialar  həm  də 

Türkiyəni  Ermənistana  münasibətdə  yumşaltmağa  -   sərhədləri 

açmağa.məcbur  etmək,  habelə  qardaş  ölkənin  beynəlxalq  nü­

fuzuna  xələl  gətirmək,  onun  Avropa  Birliyinə  gedən  yolunu 

bağlamaq  məqsədi  güdür.

Hələ  2005-ci  ilin  aprel  ayında  Türkiyənin  Baş  naziri  Rəcəb 

Tayyib  Ərdoğan  Ermənistanın  sabiq  prezidenti  R.Koçaryana 

müraciətlə  qondarma  erməni  soyqırımı  iddialarının  araşdırıl­

ınası  üçün  müştərək  komissiyanın  yaradılmasını,  bu  məsələ 

ilə  bağlı  bütün  sənədlərin  arxivlərdən  üzə  çıxarılmasını  təklif 

etmişdi.  Türkiyə  Arxivləri  İdarəsinin  rəhbəri  Yusuf  Sarınay  isə 

ermənilərin  hər  il  aprelin  24-ıi  tarixini  dünyaya  «erməni  soy­

qırımı  günü»  kimi  təqdim  etmələrinin  yalan  olduğunu  sübuta 

yetirmək  məqsədi  ilə  Osmanlı  dövrünə  aid  arxivlərin  qapıla­

rını  dünya  ölkələrinin  tarixçilərinin,  alimlərinin  üzünə  açdıq­

larını  bəyan  etmişdir.  Bu  təklifə  indiyədək  cavab  verməyən 

ermənilərin  real  faktlara  əsaslanmadığı,  bu  qondarma  iddiadan 

ideoloji  və  siyasi  məqsədlərlə  yararlandığı  indi  dünya  ictima­

iyyətinə  də  yaxşı  bəllidir.

Məlumat  üçün  bildirək  ki,  1944-cü  ilədək  «soyqırımı»  anla­

yışı  beynəlxalq  ictimaiyyətə məlum olmamış,  bu termin  ilk dəfə 

yəhudi  mənşəli  polşalı  hüquqşünas  Rafael  Lemkin  tərəfindən 

işlədilmişdir.  O,  soyqırımını  müəyyən  insan  qruplarının  möv­

cudluğunun  vacib  əsaslarını  məhv  etməyə  yönəlmiş  müxtəlif

92cinayətkar  hərəkətlərin  koordinasiya  olunmuş,  planlı  şəkildə 

həyata  keçirilməsi  kimi  səciyyələndirmişdir.  1945-ci  ildə  isə 

Nürnberq  Hərbi  Tribunalı  faşist  liderlərini  bəşəriyyət  əlehyinə 

cinayətlərdə  ittiham  etmişdir.  İlk  dəfə  olaraq  Nürnberq  Hər­

bi  Tribunalının  Nizamnaməsinin  6-cı  maddəsində  beynəlxalq 

cinayətlərin  nədən  ibarət  olduğu  göstərilmiş,  eləcə  də  soyqı­

rımı  cinayəti  insanlıq  əleyhinə  olan  cinayətlər  kateqoriyasına 

daxil  edilmişdir.

BMT-nin  «Soyqırımı  cinayətinin  qarşısının  alınması  və  onun 

cəzalandırılması  haqqında»  9  dekabr  1948-ci  il  tarixli  Kon­

vensiyasının  2-ci  maddəsinə  görə,  «Soyqırımı  hər  hansı  milli, 

etnik,  irqi  və  dini  qrupun  qismən  və  ya  bütövlükdə  məhv  edil­

məsi  məqsədi  ilə  törədilən  aşağıdakı  hərəkətlərdən  biridir:  a) 

bu  cür  qrup  üzvlərinin  öldürülməsi;  b)  bu  cür  qrup  üzvlərinə 

ağır  bədən  xəsarətlərinin  və  yaxud  əqli  qabiliyyətinə  cicidi 

zərər yetirilməsi;  c)  qəsdən  hər hansı  bir qrupun  tam  və  ya  qis­

mən  fiziki  məhvini  nəzərdə  tutan  həyat  şəraitinin  yaradılması; 

ç)  bu  cür  qrup  daxilində  doğumun  qarşısını  almağa  yönəlmiş 

tədbirlərin  həyata  keçirilməsi;  d)  bir  insan  qrupuna  mənsub 

olan  uşaqların  zorla  başqasına  verilməsi».

Soyqırımı  cinayətinin  ictimai  təhlükəl i I iyi  hər  hansı  milli, 

etnik,  irqi  və  ya  dini  qrupun  bütövlükdə  və  ya  qismən  məhv 

edilməsi,  yaxud  məhv  edilməsi  təhlükəsinin  yaranması,  habe­

lə  həmin  qrupların  tarixi,  mədəni,  mənəvi  və  s.  dəyərlərinin 

yer  üzündən  silinib  getməsi,  yaxud  bunun  üçün  şəraitin  ya­

radılması  ilə  xarakterizə  olunur.  BMT-nin  «Soyqırımı  cinayə­

tinin  qarşısının  alınması  və  onun  cəzalandırılması  haqqında» 

9  dekabr  1948-ci  il  tarixli  Konvensiyasında  aşkar  göstərilir  ki, 

soyqırımı  cinayətinin  baş  verməsi  üçün  xüsusi  niyyətin  olması 

zəruri  hesab  edilir.  Qondarma  iddialarla  çıxış  edən  ermənilər 

isə  Osmanlı  imperiyasının  milli-etnik  zəmində  guya  bu  millətə 

qarşı  «soyqırımı  həyata  keçirdiyini»  təsdiqləyən  heç  bir  fakt 

ortaya  qoya  bilməmişlər.

93Təəssüflə  demək  lazımdır  ki,  buna  baxmayaraq,  «erməni 

soyqırımı»  iddiaları  ötən  əsrin  ortalarında,  yəni  «soyqırımı» 

ifadəsi  rəsmən  beynəlxalq  hüquqi  status  alandan  cəmi  iki  il 

sonra  gündəmə  gəlmişdir.  Erməni  kilsəsinin  irəli  sürdüyü  id­

dialar  sonradan  Amerika  və  Avropada  erməni  lobbisinin  fəal 

iştirakı  ilə  məkrli  bir  kampaniyaya  çevrilmişdir.  Bədnam  qon­

şularımız  özlərinin  qondarma  soyqırımı  iddialarının  ilk  dəfə 

1965-ci  il  aprelin  20-də  Uruqvayda  tanınmasına  nail  olmuşlar. 

1982-ci  il  aprelin  29-da  Kiprin  yunan  icması  analoji  qərəzli

qərara  imza  atmışdır.  Daha  sonra  Argentina,  Rusiya,  Yunanıs-

• tan,  Kanada,  Livan,  Belçika,  Vatikan,  İtaliya,  Fransa,  İsveçrə, Slovakiya,  Hollandiya,  Polşa,  Almaniya,  Venesuela,  Litva,  Çili, 

o  cümlədən  Avropa  Parlamenti  qondarma  erməni  soyqırımını 

tanımaq  barədə  qətnamə  və  bəyanat  qəbul  etmişdir.  Təkcə 

2010-cu  ildə  ABŞ  və  İsveçin  qanunverici  orqanları  müvafiq 

qətnamə  layihəsini  təsdiqləmiş,  Böyük  Britaniya  və  İspaniya 

isə  erməniləri  məyus  etmişlər.  Ukraynanın  Xarkov  vilayətininш

zyum  Şəhər  Şurası  isə  Azərbaycan  diasporunun  fəal  iş  apar­

ması  nəticəsində  «erməni  soyqırımı»nın  tanınması  haqqında 

ədalətsiz  qərarını  ləğv  etmişdir.

Bir  faktı  da  vurğulamaq  lazımdır  ki,  ermənilər  məkrli  iddia­

larını  tanıtmaq  üçün  hələ  Sovetlər  birliyi  dövründən  fəal  iş 

aparmış,  qondarma  soyqırımı  qurbanlarına  abidələr  ucaltmış­

lar.  SSRİ  rəhbərliyinin  bu  məsələdə  maraqlı  olması  erməni 

şovinistlərini  daha  da  ruhlandırır,  «soyqırımı»  kampaniyasının 

sistemli  şəkildə  aparılmasına  imkan  yaradırdı.  Sovet  hökuməti 

Azərbaycana  münasibətləri  dostluq  notları  üzərində  köklə­

məyi  məsləhət  gördüyü  halda,  erməniləri  sanki  yeni-yeni  təx­

ribatlara  şirnikləndirmək  yolu  tutmuşdu.  Əslində,  ötən  əsrin 

80-ci  illərinin  ortalarından  Azərbaycana  qarşı  başlanmış  növ­

bəti  ərazi  iddiaları  da  məhz  bu  çirkin  kampaniyanın  məntiqi 

nəticəsi  olmuşdur.

94

Dostları ilə paylaş:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   138


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə