Tana skeleti Umurtqalar Qovurg‘alarYüklə 0,59 Mb.
səhifə1/13
tarix22.05.2023
ölçüsü0,59 Mb.
#112109
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Muskullar haqida ta’limot umumiy ma’lumotlar
2 5195416286347139438, nnn, Iroda, 3653-Article Text-7214-1-10-20220529 (1), 03. BUXGALTERIYA HISOBI 126

Muskullar haqida ta’limot umumiy ma’lumotlar

Reja:
  1. Muskullar fiziologiyasi

  2. Tana skeleti

  3. Umurtqalar

  4. Qovurg‘alar

  5. Tana suyaklarining birlashuvi

  6. Qovurg‘alarning umurtqalar va to‘sh suyagi bilan qo‘shilishi

  7. Ko‘krak qafasi

  8. Tana muskullari

Odam organizmida uch xil muskul mavjud: 1) skelet yoki ixtiyoriy qisqaruvchan muskul bo‘lib, mikroskop ostida uning tolalari ko‘ndalang-targ‘il ko‘rinadi. Shuning uchun skelet muskullari ko‘ndalang-targ‘il muskullar deb ataladi; 2) yurak muskullari garchand ko‘ndalang-targ‘il muskuldan tuzilgan bo‘lsa-da, ixtiyorsiz qisqaradi; 3) silliq yoki ixtiyorsiz qisqaruvchan muskullar ichki a’zo va tomirlar devorida joylashgan.


Skelet muskullari harakat organlari sistemasi orasida o‘zining qisqaruvchan xususiyati bilan muhim vazifani bajaradi. Muskullar nerv tolalari orqali markaziy nerv sistemasidan keladigan impulslar ta’sirida qisqarganda, gavdada turli harakatlar vujudga keladi. Odatda, skelet muskullari odam ixtiyoriga monand qisqaradi.
Skelet muskullari o‘rta yashar odamda gavda og‘irligining 40 foizini, yosh organizmda esa 20–25 foizni tashkil etadi. Sport bilan shug‘ullanuvchilarda esa muskullarning umumiy og‘irligi gavdaga nisbatan 50 foizgacha yetadi. Yosh ulg‘aygan sari muskullar hajmi va og‘irligi asta-sekin kamayib boradi. Odam gavdasida 600 ga yaqin skelet muskullari bor.
Skelet muskullarining (musculus) har biri ko‘ndalang-targ‘il tolalardan tuzilgan bo‘lib, qisqarish qobiliyatiga ega. Har bir muskulning qisqaruvchi qismi – tanasi (venter) va ikki uchi, ya’ni boshlanish (origo) va biriktiruvchi (pay) qismlari bor. Bundan tashqari, uzun muskullarning boshi (caput) va dumi – yopishadigan pay qismi (insertio) bo‘ladi. Yassi muskullar (qorin muskullari)ning yassi payi – aponevrozi (aponeurosis) bo‘ladi.


rasm. Gavda muskullari (old tomoni).
1–venter frontalis (m. occipitofrontalis); 2–m. orbicularis oris; 3–m. mentalis; 4–m. sternohyoideus; 5–m. extensor carpi ulnaris; 6–m. extensor digiti minimi; 7–m. extensor digitorum; 8–m. flexor carpi ulnaris; 9–m. anconeus; 10–m. rectus abdominis; 11–m. ofliquus externus abdominis; 12–pyramidalis; 13–m. iliopsoas; 14–tensor fasciae latae; 15–m. pectineus; 16–m. abductor longus; 17–m. sartorius; 18–m. gracilis; 19–m. rectus femoris; 20–m. vastus lateralis; 21–m. vastus medialis; 22–m. adductor hallucis; 23–m. extensor digitorum longus; 24–m. flexor digitorum longus; 25–m. extensor digitorum longus; 26–m. tibialis anterior; 27–m. soleus; 28–m. gastrocnemius; 29–m. extensor pollicus brevis; 30–m. abductor pollicis longus; 31–m. extensor carpi ulnaris; 32–m. extensor carpi radialis brevis; 33–m. extensor digitorum; 34–m. extensor carpi radialis brevis; 35–extensor carpi radialis longus; 36–m. brachioradialis; 37–m. brachialis; 38–m. triceps brachii; 39–m. biceps brachii; 40–m. serratus anterior; 41–m. pectoralis major; 42–m. deltoideus; 43–m. trapezius; 44–m. sternocleidomastoideus; 45–m. depressor anguli oris; 46–m. masseter; 47–m. zygomaticus major; 48–m. orbicularis oculi; 49–m. temporalis.rasm. Gavda muskullari (orqa tomoni).
1 – venter occipitalis (m. occipitofrontalis); 2 – m. semispinalis capitis; 3 – m. splenius capitis; 4 – m. sternocleidomastoideus; 5 – m. trapezius; 6 – m. deltoideus; 7 – m. triceps brachii; 8 – m. biceps brahii; 9 – m. brachialis; 10 – pronator teres; 11 – m. brachioradialis; 12 – m. flexor carpi radialis; 13 – m. palmaris longus; 14 – m. flexor carpi ulnaris; 15 – m. flexor digitorum superficialis; 16 – m. semitendinosus; 17 – m. semimembranosus; 18 – m. biceps femoris; 19 – m. semimembranosus; 20 – m. gastrocnemius; 21 – m. soleus; 22 – m. peroneus longus; 23 – m. peroneus brevis; 24 – m. plantaris; 25 – m. gluteus maximus; 26 – m. gluteus medius; 27 – m. obliquus externus abdominis; 28 – m. latissimus dorsi; 29 – m. serratus anterior; 30 – m. teres major; 31 – m. infraspinatus; 32 – m. teres minor; 33 – m. brachioradialis; 34 – m. masseter; 35 – m. temporalis.

Har bir muskulni sirtidan biriktiruvchi to‘qimadan tuzilgan parda – epimizit (epimysium) yoki fassiya o‘rab turadi. Muskul ichidagi muskul tutamlarini o‘ragan parda perimizit (perimysium) deb ataladi. Muskul tolasining har birini nafis to‘r parda – endomizit (endomysium) o‘raydi. Bu pardalar muskul tolalari, tutamlarini o‘zaro birlashtiradi va muskulning alohida qisqarishiga imkoniyat tug‘diradi. Ularga quyidagilar kiradi:

Yüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə