Thank you for your contributionYüklə 5,13 Mb.

səhifə1/243
tarix16.08.2018
ölçüsü5,13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   243


1

08

11


2

KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

THANK YOU FOR YOUR CONTRIBUTION.3


4

Prof. Birnur Eraldemir

Prof. Mustafa Okan

Doç. Dr. Assoc. Prof. Nimet Keser

Yard. Doç. Assist. Prof. Özgür Aktaş

Araştırma Görevlisi  Research Assistant Handan Narin

Araştırma Görevlisi  Research Assistant Kerem Atar

Araştırma Görevlisi  Research Assistant Ömer Erdem

Araştırma Görevlisi  Research Assistant Handan Narin

Araştırma Görevlisi  Research Assistant  Kerem Atar

Yard. Doç. Assist. Prof. Özgür Aktaş

Araştırma Görevlisi Research Assistant Ömer ErdemSempozyum Onursal Başkanı

Honorary Chairman Of The Symposium Sempozyum Tasarım Komisyonu

Symposium Design Commission Sempozyum Başkanı

Chairman Of The Symposium Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeleri

Symposium Organizing Committee MembersSempozyum Sekreteryası

Symposium Secretariat

Prof. Dr. Mustafa Kibar 

Çukurova Üniversitesi Rektörü  Çukurova University Rector

Prof. Dr. Turan AkbaşÇukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

Dean, Çukurova University Education Faculty 

Prof. Suat Karaaslan

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Chairman of the Symposium Organizing Committee

 

08-11 Nisan April 20155

Prof. Safaa Abd El Salam University Of Alexandria, İskenderiye Üniversitesi, 

Prof. Dr. Hasan Akbulut Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli University

Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversity

Prof. Saime Dönmezer  Anadolu Üniversitesi, Anadolu University

Prof. Birnur Eraldemir  Çukurova Üniversitesi, Çukurova University

Prof. Leyla Ersin Ekmekçiler Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünv., Mimar Sinan Fine Arts University

Prof. Henri Franses American University Of Beirut, Beyrut Amerikan Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan Gümüş Çukurova Üniversitesi, Çukurova University

Prof. Dr. Yusuf GürçınarIşık Üniversitesi, Işık University

Prof. Sema Ilgaz TemelMarmara Üniversitesi, Marmara University

Prof. Dr. İnci Deniz IlgınMarmara Üniversitesi, Marmara University

Prof. Gonca İlbeyi DemirAnadolu Üniversitesi, Anadolu University

Prof. Suat KaraaslanÇukurova Üniversitesi, Çukurova University

Prof. Dr. Olcay Kırışoğlu

Prof. Mustafa Okan

Çukurova Üniversitesi, Çukurova University

Prof. Dr. Vedat ÖzsoyTOBB Üniversitesi, TOBB University

Prof. Namık SarıkavakHacettepe Üniversitesi, Hacettepe University

Prof. Sevim SelametAnadolu Üniversitesi, Anadolu University

Prof. Dr. Alexander Uhlig University Of Duisburg-Essen, Duisburg-Essen Üniversitesi

Prof. Mehmet YılmazGazi Üniversitesi, Gazi University

Prof. Halil Yoleri 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül University 

Doç. Dr. Assoc. Prof. Ahu AntmenMarmara Üniversitesi, Marmara University

Doç. Dr. Assoc. Prof. Didem Atiş Özhekim

Sakarya Üniversitesi, Sakarya University

Doç. Dr. Assoc. Prof. Cemile Arzu Aytekin

Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül University

Doç. Assoc. Prof. Yusuf Güven

Mersin Üniversitesi, Mersin University

Doç. Dr. Assoc. Prof. Havva Halaçeli MetlioğluÇukurova Üniversitesi, Çukurova University

Doç. Assoc. Prof. Ayşe Sibel KedikHacettepe Üniversitesi, Hacettepe University

Doç. Dr. Assoc. Prof. İnan Keser

Dicle Üniversitesi, Dicle University 

Doç. Dr. Assoc. Prof. Nimet KeserÇukurova Üniversitesi, Çukurova University

Yard. Doç. Assist. Prof. Bahar Arı DellenbachÇukurova Üniversitesi, Çukurova University

Yard. Doç. Assist. Prof.  Hakan Daloğlu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yard. Doç. Assist. Prof. Yeşim GüraniÇukurova Üniversitesi, Çukurova University

Yard. Doç. Dr. Assist. Prof. Nergis Kılınç Mirdalı Çukurova Üniversitesi, Çukurova University

Yard. Doç. Assist. Prof. Tülay Özdemir CanbolatÇukurova Üniversitesi, Çukurova University

Yard. Doç. Dr. Assist. Prof. Necdet SakaryaÇukurova Üniversitesi, Çukurova University

Yard. Doç. Assist. Prof.Şinasi TekHacettepe Üniversitesi, Hacettepe University

Yard. Doç. Dr. Assist. Prof.Handan TunçYüzüncü Yıl Üniversitesi, Yüzüncü Yıl University

Yard. Doç. Assist. Prof. Tunç Aslan Tülücü Çukurova Üniversitesi, Çukurova University

Öğr. Gör. Lecturer Kazım Artut Çukurova Üniversitesi, Çukurova University

Sempozyum Bilim Kurulu

Symposium Science Board
6

İÇİNDEKİLER

TABLE OF CONTENTS

 

08-11 Nisan April 2015

Doç.Dr. Adnan TÖNELUygulayıcısının Gözünden Türkiye’de Happening Sanatı //

 

The Art of Happening in Turkey From Performer’s Perspective  . . . . . . . . . 11

Uzman Dr. Ahmet ERTAŞ, Doç. Dr. Nimet KESERSanat ve Anatomi Kavşağında Bir Tür: Ecorcheler //

 

A Genre At the Intersection of Art and Anatomy: Ecorches   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Yrd.Doç.Dr. Ayfer UZSanat Eğitiminde Yaratıcığı ve Özgünlüğü Etkileyen Faaliyetlerin 

Sorgulanması // Questioning of the Activities Influencing Creativity 

and Authenticity in Art Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Yrd.Doç.Dr. Ayhan ÖZER

Sanatın Ve Sanatçının Masumiyet Karinesi // Presumption of Inno-

cence of Art and Artist  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Yrd. Doç. Dr. Aylin ÇANKAYA

Aristoteles’te Tragedyanın Doğası ve İşlevi Üzerine // The Defini-

ton and Function of Tragedy in Aristotle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Arş.Gör. Ayşe Nahide YILMAZ

Sanatta Başka Bir Kadın Erotisizmi // A Different Eroticism of Wo-

men in Art   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Öğr.El. Dr. Ayşegül Ö. POROY

Günümüzden Bir Sanatçı: Jan Fabre // Jan Fabre: An Artist From 

Today With His Interdisiplinary Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Arş.Gör. Başak DANACI POLAT

10-12 Yaş Grubu Çocuk Resimlerinde Mitolojik Konulu Hikâyelerin 

Yaratıcılığa Etkisinin Belirlenmesinde Uygulama Yöntemlerine 

Yönelik Bir Karşılaştırma // A Comparison Regarding The Appli-

cation of Different Methods For Determining The Effect of Mytho-

logy-Based Stories on Creativity in The Drawings of Children Within 

The 10-12 Years Old Age Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

Yrd. Doç. Dr. Başak Kaptan ŞİRAY

Çağdaş Sanat Ve Yerellik // Contemporary Art and Locality. . . . .77

Yrd. Doç. Dr. Bengü BATUGöstergebilimsel Çözümleme Yöntemi Ve Sanat Yapıtına Uygulan-

ması Süreci // Semiotical Analysis Method and The Process of Its 

Application to Artwork . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

Yrd.Doç. Bora ÖZEN

Çocuklar İçin Multidisipliner İnteraktif Yaratıcı Sanat Atölyesi /

Workshops for Kids With Multidisciplinary Interactive Creative Arts  . . . 97

Arş.Gör. Burcu BÖCEKLER

Bir 19. Yüzyıl Entelektüeli: Louis-Jacques-Mandé Daguerre // An In-

tellectual of the 19th Century: Louis-Jacques-Mande Daguerre  . . 105

Yrd.Doç. Çağlar UZUN

Sanat Eğitiminin Açmazlarını Anlamak // Understanding the 

 

Dilemma of Art Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Yrd.Doç.Dr Derya UZUN AYDIN

Osmanlı’da Gayrimüslim Heykeltraşlar // The Non-Muslim Sculp-

tors in Ottoman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

Yrd.Doç.Dr. Ebru ELPE

Xıx. Yüzyıl Bursa Yapılarında Görülen Süsleme Özellikleri //  

Ornemantation in 19th. Century Bursa Buildings   . . . . . . . . . . . . .137

Öğr.Gör. Elif ATAMAZ

Modern Yaşamın Tasarım Eğitiminde Yeni Bir Alan; Mekan Grafiği 

// Environmental Graphic Design as a New Area For Design Educati-

on of Modern Life  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

Yrd. Doç. Dr. Elif ŞENEL

Yeni Kavramsalcılık, Feminist Sanat ve Sanatta Kendine Mâl Etme 

(Temellük)

Üçgeninde Üç Kadın: Barbara Kruger, Sherrie Levine ve Cindy 

Sherman // Three Women in the Triangle of Neo-Conceptualism

Feminist Art and Appropriation: Barbara Kruger, Sherrie Levine and 

Cindy Sherman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

Doç.Dr. Erdal AYGENÇİletişim Olgusu Üzerine // About Notion of Communication  . . . . 161

Doç.Dr. Erdem ÜNVERBir Yetenek Sınavı Analizinde Somutlaşan Sanat Eğitimi Sorunu //  

An Analysis of a Talent Examination a Tangible Problem in Art Education . 167

Yrd.Doç. Evrim KAVCAR

Yakın Tarihin Yüce Olmayan Hafızası Bağlamında Anıtların Anlamı 

// The Meaning of Monuments in the Context of the Troubled Memory 

of Recent History   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177

Prof.Dr. Fatma ÖZTÜRK, Gülşah POLAT

Türk Tasavvuf Müzik Sanatının Moda ile Etkileşimi // Turkish Sufi 

Music of Interaction With Art Fashion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187

Yrd.Doç.Dr. Ferda ÖZTÜRK KÖMLEKSİZ

Yaşadığım Yer Lefke: Fotoğraf ve Maketlerle Enstelasyon, Ses Ve 

Gölge Oyunu // Lefke, The Place I Live: Installation, Voice and Sha-

dow Games With Photographs and Models. . . . . . . . . . . . . . . . . . .195

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   243


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə