Unibank kommersiya banki 31 dekabr 2011-ci IL tarixinə Konsolidə edilmiş Maliyyə HesabatlarıYüklə 1,34 Mb.

səhifə23/37
tarix14.09.2018
ölçüsü1,34 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   37

UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

48 


 

22.  İNZİBATİ VƏ DİGƏR ƏMƏLİYYAT XƏRCLƏRİ 

 

 31 dekabr 2011-

ci il 

  31 dekabr 2010-

cu il 

 

  

 

İşçilərə sərf olunan xərclər 12,992 

 

11,279 Bina və avadanlıqlar üzrə amortziyasiya xərcləri 

2,865 


 

3,234 


İcarə xərcləri 

1,734 


 

1,719 


Reklam xərcləri 

875 


 

924 


Rabitə xərcləri 

737 


 

765 


Kommunal xərclər 

726 


 

476 


Müştəri depozitlərinin sığortası üzrə xərclər 

553 


 

434 


Mühafizə xərcləri 

546 


 

616 


Nümayəndəlik xərcləri 

523 


 

365 


Təmir və xidmət xərcləri 

505 


 

557 


Peşəkar xidmət haqqları 

429 


 

313 


Sponsorluq xərcləri 

362 


 

659 


Nəşriyyat və dəftərxana xərcləri 

358 


 

176 


Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası üzrə xərclər 

226 


 

59 


Sığorta xərcləri 

198 


 

190 


Ezamiyyət xərcləri 

79 


 

91 


Plastik kart əməliyyatları üzrə xərclər 

46 


 

37 


Sair xərclər 

532 


 

747 


 

 

  

Cəmi inzibati və sair əməliyyat xərcləri 

24,286 

 

22,641 

 

 

31 dekabr 2011-ci il tarixinə işçilərə sərf olunan xərclər Azərbaycan Respublikasının Sosial Müdafiə Fonduna  2,343  min  manat  məbləğində  (31  dekabr  2010-cu  il  tarixinə  bitən  il:  2,481  min  manat) 

köçürülən  məcburi  ödənişlərdir.  Bundan  əlavə,  Qrup  işçilərinin  əmək  haqlarından  319  min AZN  (31 

dekabr  2010:  338  min  AZN)  məbləğində  tutulmalar  edib,  Dövlət  Sosial  Müdafiə  Fonduna 

köçürmüşdür. 

 

İcarə xərclərini Qrupun Bakıda və Azərbaycan Respublikasının bölgələrində yerləşən filial binalarının icarəsi, mübadilə məntəqələri və univermaqlar və digər ərazilərdə quraşdırılmış bankomatlarla (ATM) 

bağlı xərclər təşkil etmişdir. 

 

 

23.  MƏNFƏƏT VERGİLƏRİ  

(a)  Mənfəət vergisi güzəştinin komponentləri 

 

Mənfəət vergisi güzəşti aşağıdakılardan təşkil olunmuşdur:  

 

31 dekabr 2011-

ci il 

  31 dekabr 2010-

cu il 

(yenidən bəyan 

edilmiş) 

 

  

 

Hesabat dövrü üzrə mənfəətdən tutulan cari vergilər 245 

 

497 Təxirə salınmış vergilər 

(2,385)


 

(2,476)


 

 

  

İl üzrə mənfəət vergisi güzəşti 

(2,140)

 

(1,979) 

 

(b)  Vergi xərcləri ilə müvafiq vergi dərəcəsinə vurulmuş mənfəət və zərərin tutuşdurulması 

Qrupun  mənfəətinin  böyük  bir  hissəsinə  20%  mənfəət  vergisi  hesablanmışdır.  Gözlənilən  və  faktiki 

tətbiq edilən vergi xərclərinin tutuşdurulması aşağıda göstərilir. 
UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

49 


 

 

31 dekabr 2011-

ci il 

  31 dekabr 2010-

cu il 

(yenidən bəyan 

edilmiş) 

 

  

 

BMHS-yə əsasən vergidən əvvəlki mənfəət/(zərər) 4,971 

 

(10,819)

 

  

Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vergi dərəcəsinə əsasən hesablanmış 

mənfəət vergisi xərci/(güzəşti) (20%) 

994 


 

(2,164)


Vergi tutulmayan xərclər 

27 


719 

Vergiyə cəlb olunmayan mənfəət 

(806)Vergi güzəşti dövrünə görə yığılmış mənfəət vergisi (2,355)

(534)


 

 

  

İl üzrə mənfəət vergisi güzəşti 

(2,140)

(1,979)

 

 31  dekabr  2009-cu  il  tarixində  Bank  ilə  Azərbaycan  Respublikası  Vergilər  Nazirliyi  arasında 

mübahisəli məsələ mövcud olmuşdur. Belə ki, vergi orqanları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

Vergi Məcəlləsi fərqli şəkildə şərh edilmişdir və nəticədə Bankın  əvvəlki illərdə qeydə alınmış səhm 

mükafatı  vergiyə  cəlb  edilən  mənfəət  kimi  nəzərə  alınmışdır.  Rəhbərlik  bu  mübahisə  nəticəsində 

qeyri-müəyyən  vergi mövqeyinin yarandığı qənaətinə gəlmiş və  əvvəlki dövrlər üzrə 2,550  min AZN 

məbləğində  əlavə  cari  vergi  öhdəliyi  hesablamışdır.  Bu  vergi  öhdəliyi  Bankın  mövqeyinə  vergi 

orqanlarının  şərhinə  uyğun  olaraq  baxılacağı  təqdirdə  ödənilməli  olacaq  məbləğdə  müəyyən 

edilmişdir.  Bundan  əlavə,  yuxarıda  qeyd  olunan  vergi  öhdəliyi  ilə  bağlı  1,481  min  AZN  məbləğində 

cərimə  hesablanmışdır  və  31  dekabr  2009-cu  il  tarixində  tamamlanan  il  üzrə  inzibati  və  sair 

əməliyyat xərclərində qeydə alınmışdır.  

 

Azərbaycan  Respublikası  Ali  Məhkəməsinin  2-1(102)-148/2011  saylı  9  sentyabr  2011-ci  il  tarixli qərarına əsasən mübahisəli məbləğ, eləcə də, toplanmış cərimələr geri ödənildi və şirkət tərəfindən 

sair qeyri-əməliyyat gəliri kimi tanındı. 

 

14  noyabr  2008-ci  il  tarixində  “Bankların,  sığorta  və  təkrarsığorta  şirkətlərinin  kapitallaşma səviyyəsinin  artırılmasının  stimullaşdırılması  haqqında"  yeni  qanun  tətbiq  olunmuşdur.  Bu  qanuna 

əsasən  bankların,  sığorta  və  təkrarsığorta  şirkətlərinin  mənfəətinin  nizamnamə  kapitalının 

artırılmasına  yönəldilmiş  hissəsi  1  yanvar  2009-cu  il  tarixindən  etibarən  3  il  müddətində  mənfəət 

vergisindən  azad  olunmuşdur.  31  dekabr  2009,  2010  və  2011-ci  il  tarixlərində  rəhbərlik  31  dekabr 

2009, 2010 və 2011-ci il tarixlərində tamamlanan il üzrə bu vergi güzəştindən istifadə etmək qərarına 

gəlmişdir, müvafiq olaraq cari və təxirə salınmış vergilər həmin qərara əsasən hesablanmışdır. 

 

(c) Müvəqqəti fərqlərin növü üzrə təxirə salınmış vergilərin təhlili 

 

BMHS  və  Azərbaycanın  vergi  qanunvericiliyi  arasındakı  fərqlər  nəticəsində  maliyyə  hesabatlarının hazırlanması  və  mənfəət  vergisinin  hesablanması  məqsədilə  aktiv  və  öhdəliklərin  balans  dəyəri 

arasında  müvəqqəti  fərqlər  əmələ  gəlir.  Bu  müvəqqəti  fərqlər  üzrə  hərəkətlərin  vergi  təsiri  aşağıda 

göstərilir və 20% dərəcəsində qeydə alınır. 

 

 31 dekabr 2010-

cu il 

  Mənfəət və 

zərərə xərc 

kimi 

yazılmışdır 

  31 dekabr 2011-

ci il 

 

      

 

Vergi bazasını azaldan/(artıran) müvəqqəti fərqlərin vergi təsiri 

   


 

Kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyat 

161   

1,346   


1,507 

Köhnəlmə və amortizasiya 

170   

212   


382 

İşçilərə ödəniləcək ödənişlərin yığılması 

-   

57   


57 

Dəyərsizləşmə xərci 

-   

640   


640 

Digər müvəqqəti fərqlər 

55   

130   


185 

Keçmiş illər üzrə vergi güzəşti 

1,942   

-   


1,942 

 

      

 

Uçota alınan təxirə salınmış vergi aktivi 2,328   

2,385   

4,713 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   37


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə