Urbanizácia a ţivotné prostredie Urbanization and the environment Bakalárska prácaYüklə 346,89 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/12
tarix06.05.2018
ölçüsü346,89 Kb.
#41852
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Bankovní institut vysoká škola Praha 

zahraničná vysoká škola Banská Bystrica 

Katedra ekonómie a oceňovania 

 

 

 

 

Urbanizácia a ţivotné prostredie 

Urbanization and the environment 

Bakalárska práca 

 

 

 

 

 

Autor:

  

 

Tomáš Urban

 

  

 

  

 

  

 

Oceňovaní majetku    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Vedúci práce:

 

Ing. arch. Marián Šovčík, CSc.

 

  

Banská Bystrica 

 

Apríl 2012 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Vyhlásenie 

Svojím podpisom potvrdzujem, ţe odovzdaná elektronická verzia práce je identická 

s jej tlačenou verziou  a  som oboznámená  so skutočnosťou, ţe  sa  práca bude archivovať 

v kniţnici  BIVŠ  a ďalej  bude  sprístupnená  tretím  osobám  prostredníctvom  internej 

databázy elektronických vysokoškolských prác. 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 30. apríla                                                 Tomáš Urban 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie 

 

Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí mi akýmkoľvek spôsobom pomohli pri 

spracovaní  tejto  bakalárskej  práce.  Moje  poďakovanie  patrí  najmä  vedúcemu  práce,  Ing. 

arch.  Marián  Šovčík,  CSc.,    za  vedenie  a  za  cenné  pripomienky  pri  spracovaní  prác
 

 

 ANOTÁCIA 

URBAN, Tomáš: Urbanizácia a ţivotné prostredie. [Bakalárska práca]. Bankovní institut 

vysoká  škola  Praha,  zahraničná  vysoká  škola  Banská  Bystrica.  Katedra  ekonómie  a 

oceňovania. Vedúci práce: Ing. arch. Marián Šovčík, CSc. 

Rok obhajoby:  2012. Počet strán:  46

 

     

V prvej časti sa oboznámime  s teoretickou častou, kde si rozoberieme hlavne pojmy. 

V práci  sa  zaoberáme  hlavne  vyčlenením  prostredia  a vplyvom  urbanizácie  na  ţivotné 

prostredie. 

    V  druhej  časti  sa  budeme  zaoberať    stavom  urbanizácie  vybraného  kraja  z pohľadu 

ekonomiky,  technickej  infraštruktúry,  populácie,  vybavenosti  a stavom  ţivotného 

prostredia. 

 V závere je navrhnuté jedno z riešení pre rozvoj ţivotného prostredia. 

 

      

 

  

 

  

 

  

 

  

Kľúčové slová: urbanizmus, urbanizácia, prírodné prostredie,  ţivotné prostredie, územné 

plánovanie 

  

 

 ANNOTATION 

 

URBAN,  Tomáš:  Urbanization  and  the  environment.  [Bachelor's  thesis].  Banking 

Institute of the University of Prague, a foreign university in Banska Bystrica. Department 

of Economics and Valuation. Thesis Supervisor: Ing. arch. Marian Šovčík, CSc. 

 

 Year of defense: the 2012th.  Number of pages: 46  

The first part is familiar with the theoretical part, where we discuss the main concepts. The 

paper deals mainly  with  the exclusion and environmental impacts of urbanization on the 

environment. 

     The second part will discuss the state of urbanization of the selected region in terms of 

economy, technical infrastructure, population, facilities and state of the environment. 

  The conclusion is one of the solutions proposed for the development environment. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key  words:  urban  planning,  urbanization,  natural  environment,  environmental,  land  use 

planning 
 

 

 Obsah 

1. URBANIZMUS ................................................................................................................. 9

 

1.1 Urbanizácia ................................................................................................................ 11 

1. 1. 1 Osídľovanie ...................................................................................................... 12

 

1. 1. 2 Mestská aglomerácia ........................................................................................ 12 

1. 1. 3 Ekistika ............................................................................................................. 13

 

1. 1. 4 Dezurbanizácia ................................................................................................. 13 

2. Typy prostredia ................................................................................................................ 14

 

2. 1  Ţivotné prostredie .................................................................................................... 14 

2. 1. 1 Vývoj ţivotného prostredia .............................................................................. 14

 

2. 1. 2 Členenie ţivotného prostredia .......................................................................... 15 

2. 1. 3 Tvorba ţivotného prostredia ............................................................................. 15

 

2. 1. 4 Ochrana ţivotného prostredia ........................................................................... 16 

2. 2 Prírodné prostredie ................................................................................................... 16

 

2. 2. 1   Príroda neovplyvnená človekom .................................................................... 17 

2. 2. 2 Príroda ovplyvňovaná človekom ...................................................................... 17

 

2. 2. 3 Poľudštená príroda ............................................................................................ 18 

2. 3 Urbanizované prostredie ........................................................................................... 18

 

2. 4 Vplyv urbanizácie na ţivotné prostredie .................................................................. 20 

3. 4. 1 Vplyv dopravy .................................................................................................. 21

 

3. 4. 2 Vplyv priemyslu ............................................................................................... 23 

3. 4. 3 Vplyv poľnohospodárstva ................................................................................ 23

 

3. 4. 4 Vplyv cestovného ruchu ................................................................................... 24 

3. 4. 5 Vplyv elektroenergeticky ................................................................................. 24

 

2. 4 Územné plánovanie .................................................................................................. 25 

2. 4. 1  Ciele územného plánovania ............................................................................. 25

 

2. 4. 2  Činnosti územného plánovania ........................................................................ 26 

2. 4. 3 Úlohy územného plánovania ............................................................................ 27

 

2. 5 Riešenie do budúcna ................................................................................................. 27 

2. 5. 1 “Zelený“ urbanizmus ........................................................................................ 27

 

2. 5. 2 Prvky trvalo – udrţateľného urbanizmu ........................................................... 28 

3. Charakteristika súčasného a urbanizovaného prostredia ................................................. 29

 

3. 1 Funkčná integrácia, prevádzková intenzifikácia a priestorová diferenciácia ........... 30 


Yüklə 346,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə