Water problems: science and technologyYüklə 7,83 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/39
tarix06.05.2018
ölçüsü7,83 Kb.
#42064
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR 
Beynəlxalq resenziyalı elmi jurnal
№ 3 | 2016
Çapa imzalanıb: 06.09.2016.
Tiraj: 250
WATER PROBLEMS: SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 International refereed academic journal
№ 3 | 2016
It is sent for the press: 06.09.2016 
Circulation: 250
n
 
Su ehtiyatlarının tədqiqi və inteqrasiyalı idarəetmə problemləri
n
 
Su təchizatı, tullantı və yağış suları sistemlərinin idarə olunması
n
 
Sudan istifadənin ekoloji problemləri
S
U
 P
R
O
B
L
E
M
L
Я
R
И:
 Е
Л
М
 В
Я
 Т
Е
Х
Н
О
Л
О
Э
ИЙ
А
Л
А
Р
 
|

3
-2016
№ 3 - 2016
n
 
İçməli su emalı və tullantı suların təmizlənməsində innovativ  
    texnologiyalar


“Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” 
Azərbaycan Respublikası 
Qanununa müvafiq şəkildə 
təsis edilmişdir.  
Reyestr № 3961
Rübdə bir dəfə nəşr edilir.
2015-ci ilin mart ayından 
nəşr edilir.
Redaksiya ünvanı:
AZ 1012 Bakı, Azərbaycan, Moskva prospekti 73.
Tel: (+99412) 430-08-25/35 (daxili: 27-37)
e-mail: journal@azersu.az
Established by the Law 
“On Mass Media” 
of the Republic of Azerbaijan.
Registry № 3961
It is published quarterly.  
Published in 
March, 2015. 
Editorial office address: 
73, Moskow street, Baku, AZ 1012.  
Phone: Tel: (+99412) 430-08-25/35 (ext.: 27-37)
e-mail: journal@azersu.az
SU PROBLEMLƏRİ 
ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
WATER PROBLEMS 
SCIENCE AND TECHNOLOGY
TƏSİSÇİ 
учредитель
PUBLİSHED BY 
Международный рецензируемый научных журнал
International refereed academic journal
Beynəlxalq resenziyalı elmi jurnal
“Su nəinki həyat mənbəyidir, 
hətta həyatın özüdür”.
Heydər Əliyev
“Təmiz içməli su insan sağlamlığına
verilən ən böyük töhfədir”.
İlham Əliyev
“AZƏRSU” ASC
3/2016
ISSN 2414-5742


Yaşar Kəlbiyev (baş redaktor, iqtisad elmləri doktoru, prof.),  Teyyub Cabbarov (“Azərsu” ASC-
nin sədrinin birinci müavini), Köçərli Həsənov (“Azərsu” ASC-nin sədrinin istismar üzrə müavini),
Mahir Məmmədov (“Azərsu” ASC-nin sədrinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini), Seymur Seyidov
(“Azərsu” ASC-nin sədrinin tikinti üzrə müavini), Etibar Məmmədov (“Azərsu” ASC-nin sədrinin
müavini - “Birləşmiş Sukanal” MMC-nin direktoru), İlqar Tağıyev (“Azərsu” ASC-nin sədrinin
ümumi məsələlər üzrə müavini), Çingiz Abdullayev (kultrologiya elmləri  doktoru, prof., Azərbay-
can), Firuz Bəşirov (texnika elmləri doktoru, prof., Azərbaycan), Elşad Cavadzadə (texnika üzrə
fəlsəfə doktoru, Azərbaycan), Pierre Çantrel (Fransanın su üzrə Beynəlxalq İdarəsinin Beynəlxalq
əməkdaşlıq Departamenti, Fransa), Covan Despotovic (Belqrad Universiteti, Serbiya), Fazil Əbilov
(texnika elmləri doktoru, Azərbaycan), Fərda İmanov (coğrafiya elmləri doktoru, prof., Azərbaycan),
Murad İmanov (riyaziyyat elmləri doktoru, Azərbaycan), Yusif İsrafilov (geologiya-mineralogiya
elmləri doktoru, Azərbaycan), Rəşail İsmayılov (coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan),  Asif
Kəngərli (texnika üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan), Elçin Qurbanov (fizika üzrə fəlsəfə doktoru,
Azərbaycan), Nidal Salim  (Beynəlxalq Su, Ətraf Mühit və Sağlamlıq İnstitutunun baş direktoru,
İsveçrə),  Oleq  Podolnıy  (geologiya-minerologiya  elmləri  doktoru,  prof.,  Qazaxıstan),    Həsən
Sarıkaya (Beynəlxalq Sarayevo Universitetinin şura sədri, prof., Bosniya və Hersoqovina),  Eniko
Anna Tamas (Hidravlika Mühəndisliyi və Su İnstitutunun professoru, Macarıstan)İslam Tağıyev
(geologiya-minerologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan).
SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
EDITORIAL
REDAKSİYA
NƏŞRİN İdEYA MÜƏLLİfİ:
Qorxmaz Hüseynov 
“Azərsu” ASC-nin sədri
R E D A K S I Y A   H E Y Ə T I :
Yashar Kalbiyev (editor-in-chief, prof., doctor of economics),  Teyyub Jabbarov (first deputy chair-
man of “Azersu” OJSC), Kocharli Hassanov (deputy chairman for operation of “Azersu” OJSC),
Mahir Mammadov (deputy chairman for economic affairs of “Azersu” OJSC), Seymur Seyidov
(deputy chairman for construction “Azersu” OJSC), Etibar Mammadov  (deputy chairman of “Az-
ersu” OJSC -  director of  United Sukanal LLC), Ilgar Tagiyev (deputy chairman for common issues
“Azer su” OJSC), Chingiz Abdullayev (prof., doctor kultrologiya, Azerbaijan), Firuz Bashirov
(prof., doctor of technical sciences, Azerbaijan), Elshad Cavadzadeh (PhD of technical sciences,
Azerbaijan), Pierre Chantrel  (The International Office for Water in France Department of Inter-
national Cooperation, France), Jovan Despotovic (The University of Belgrade, Serbia), Fazil
Abilov (doctor of technical sciences, Azerbaijan), Farda Imanov (prof.,doc., of geographical sci-
ences, Azerbaijan), Murad Imanov (doc., of mathematical sciences, Azerbaijan), Yusif Israfilov
(doctor geology and mineralogy, Azerbaijan),  Rashail Ismayılov (PhD of geographical sciences,
Azerbaijan), Asif Kangarli (PhD of technical sciences, Azerbaijan), Elçin Gurbanov (PhD of
physics sciences, Azerbaijan),  Nidal Salim (health director, of the International Water, Environment
and Institute, Switzerland),  Oleg Podolnıy (prof., doctor geology and mineralogy, Kazakhstan),
Hassan Sarıkaya (prof., International University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina), Eniko
Anna Tamas (prof., Institute for Hydraulic engineering and Water, Hungary), Islam Tagiyev  (PhD
of geology and mineralogy, Azerbaijan).
AuThOR Of ThE IdEA:
Gorkhmaz J. Huseynov
Chairman of  “Azersu” OJSC
E D I T O R I A L   B O A R D :
3/2016
2
[


Yüklə 7,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə