İzahli şƏRİƏt hökmləRİYüklə 5,66 Mb.

səhifə1/223
tarix30.10.2018
ölçüsü5,66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   223


 

 .....................................................................................................................  

 

  

 

  

 

  

İZAHLI ŞƏRİƏT HÖKMLƏRİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ay

ətullah əl-üzma 

 seyid M

əhəmmədəli  

Ələvi Hüseyni Qorqani cənablarının  

“TOVZİHÜL-MƏSAİL” risaləsinin tərcüməsi 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

İzahlı şəriət hökmləri Ay

ətullah əl-üzma 

seyid M

əhəmmədəli Ələvi Hüseyni Qorqani 

  ــــ

ـــــــــــــــ

ــــــ

ــــــــــــــــــــــ

   

T

ərcümə etdi .......................... Hacı Tərlan Seyfullayev  

Naşir .................................................. Fəqihe Əhli-beyt 

 Çap növb

əsi ....................................................... Birinci 

 Tiraj ...................................................................... 3000 

 Tarix…... .............................................................. 2012 

ISBN: 978-600-92316-6-9 

  ـــــــــــــــــــ

ــــــ

ــــــــــــــــــــــ

   

ﺮم

:ﺶﭘﺨ ﺰﻛ

 

ﺨﻢﻗ-ﺨ

ﺪﻬﺷﺨنﺎﺑﺎﻴﺧﻪﻴﺋﺎﻔﺻ)

(ﺨ

-ﺨ

ﺨﻪﭼﻮﺰ

٢٦

ﺨ-ﺨکﻼﭘ

٨ﺨ

ﺨ:ﺘﻰﺴﺨﺪﺰﺨ 

٣٧١٥٦١٦٩٧٣

 

ﺨ:ﻦﻔﻠﺗ٧٧٤١١٣٢

ﺨ-٧٧٤٣٤١١

ﺨ-ﺨ:رﮕﺎررو

٧٧٤٣٦٨٩

)

٠٢٥١

(

 

ﺨنﻛﺮﻬﺗ-ﺨ

ﺨمﺎﻴﻗﺨنﻛﺪﻴﻣ

-ﺨ

ﺨمﺎﻴﻗﺨرﻛﻮﻠﺑ

-ﺨ

یرﻛوﺮﻬﺷﺨیرﺮ�رر

-ﺨ

ﺨکﻼﭘ

٩٦ﺨ:ﻦﻔﻠﺗ

٣٣١٢٤٤٧٦

ﺨ-٣٣١٢٢٤٨٩

ﺨ-ﺨ:رﮕﺎررو

٣٣٥٥٥٦١٢

)

٠٢١

(

 

ﺨﺪﻬﺸم-ﺨ

ﺪﻬﺷﺨهﻛررﺎﻬﭼ

ءﻛ

ﺨ-وﻛزآﺨنﺎﺑﺎﻴﺧ

ی

ﺨ-وﻛزآ

ی

ﺨ٧

ﺨﺨ

ﺨﻦﻔﻠﺗ

٢٢٥٢٩٣٢

)

٠٥١١

(

 

نﮔﺮﺮ-ﺨ

هر)�ﻴﺧﺨمﺎﻣﻛﺨنﺎﺑﺎﻴﺧ

(

-ﺨ

ﻪﻤﺸﭼﺳ

-ﺨ

ىرﺮ�رر

ﺨﺨ

�ﺷﺎﻫﺨهﮕﺎﺎﻣرو

-ﺨ

ﺨکﻼﭘ

١٠

 

ﺨ:ﻦﻔﻠﺗ٢٢٤٧٧٧٧

)

٠١٧١

ﺨ(

-ﺨ

:رﮕﺎررو٢٢٢٢١٧٩

)

٠١٧١

(

 

 

  

 .....................................................................................................................  

 
 

 ............................................................................................................................................  

 

  

 

 ﺨِﻢﻴِﺣّﺮﺮﻛﺨ ِﻦﻦ

َّْﺮﺮﻛﺨِ ّ ﻛﺨَﺨُةﻼﺼ

َ

ﺮﻛﻦرﺨﻦ�ِﻤﺮﺎﻦﻌ

َ

ﻟﻛﺨ ِّﻦرﺨ ّ ِ ﺨُﺪَﻤﻦ

َ

َ

ﺨ ﻦﻋﺨِ ﻛﺨُ ﻦﺔَﻌﻟﺨﻦرﺨﻦﻦَِﺮﻫﺎﻫﻟﻛﺨِ ِِآﻦرﺨَﺪﻤ

ﻦ ُﻤﺨِﻪَِِﻠﻦﺧِ َﺧﻦﺧﺨ ﻦﻋﺨُمﻼﻰﺮﻛﻦر

ﻦﻳﻟﻛﺨِمَﻮﻦﻳﺨِمﺎﻴﻗﺨ ِﻛﺨﻦ�ﻌﻦ ََﻦﻛﺨَﻢِﻬﺋﻛﺪ

َاﻦﻛTƏQLİDİN HÖKMLƏRİ

 

TƏQLİDİN HÖKMLƏRİ  

M

əsələ: 1. Hər bir müsəlmanın üsuli-dinə əqidəsi dəlil əsasında 

olmalıdır. Üsuli-dində təqlid edə bilməz. Yəni üsuli-dində ayrı bir 

şəxsin sözünü, yalnız onun deməsinə etimad edərək qəbul etmək 

olmaz. Müs

əlman dinin zəruri və qəti olan hökmlərindən başqa, 

din hökml

ərində ya müctəhid olub dini hökmləri çıxara bilməli, ya 

bir müct


əhidə  təqlid etməli, ya da öz təklifini  (şəri vəzifəsini) 

düzgün yerin

ə yetirməsinə yəqin edəcək bir şəkildə, ehtiyat yolu 

il

ə əməl etməlidir. Məsələn, müctəhidlərin bəzisi bir əməlin haram olduğunu,  digərləri isə  haram  olmadığını  söyləyirlərsə, o əməli 

etm


əməli və əgər bir əməli müctəhidlərdən bəzisi vacib, digərləri 

is

ə  müstəhəb buyururlarsa, onu etməlidir. Deməli müctəhid olmayan  şəxslərin və  ehtiyata  əməl edə  bilməyənlərin bir 

müct


əhidə təqlid etmələri vacibdir. 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   223


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə