## Fakültənin adı: Məktəbəqədər təhsil,Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlim


 Komleks - mürəkkəb inkişaf qüsurları nədir ?Yüklə 488,04 Kb.

səhifə6/20
tarix04.12.2017
ölçüsü488,04 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

10. Komleks - mürəkkəb inkişaf qüsurları nədir ? 

A) Mərkəzi sinir sisteminin ağır zədələnməsi nəticəsində orqanizmdə bir çox 

funksiyaların fəaliyyət pozulmasıdır. B) Anomal inkişafın çox ağır olmasaıdır. 

C) Birincili və ikincili qüsurların özünü birgə göstərməsidir.  

D)  Bu anomaliya zamanı uşaqda ağır somatik və idrak fəaliyyəti pozulması müşahidə 

olunur. 


E)  Bu anomaliya mərkəzi sinir sisteminin üzvü zədələnməsi ilə bağlı eyni zamanda bir 

çox mərkəzlərin fəaliyyət pozulmasıdır. 11. Psixikanın inkişafı və onunla bağlı nəzəriyyələr arasında uyğunluğu müəyyən 

edin. 

I – Antropopsixizm. 

II – Panpsixizm. 

III – Neyropsixizm. 

IV – Biopsixizm. 

1 - Robin və Fexnerin. 

2 - Psixika təkçə insana məxsusdur. 

3 - Dekart. 

4 - Ruhlanma bütün təbiətə məxsusdur. 

5 - Psixika bütün canlılara aiddir. 

6 - Psixika sinir sistemi olanlara məxsusdur. 

7 - Darvin və Spenser. 

8 - Qobbs və Qekkelin. 

A) I - 3, 2; II – 1, 4; III – 7, 6; IV – 5, 8. 

B) I – 3, 1; II – 7, 5; III – 2, 4; IV – 8, 6. 

C) I – 8, 2; II – 6, 4; III – 5, 2; IV – 7, 1. 

D) I – 1, 6; II – 3, 7; III – 2, 1; IV – 8, 7. 

E) I – 6, 2; II – 3, 1; III – 1, 8; IV – 5, 3. 

12. Psixikanın yanaşmaları və formaları arasında olan uyğunluğu müəyyən edin. 

I – İdealistik yanaşma. 

II – Mexaniki yanaşma. 

1 - Psixika təzahürləri fizikanın qanunları ilə izah edilir. 

2 - Müstəqil mahiyyətə çevirilir. 

3 - Psixika təzahürləri kimyanın qanunları ilə izah edilir. 

4 - Psixika absolyulaşdırılır. 

5 - Səbəbiyyət əlaqələrinin öyrənilməsi. 

A) I – 4, 2; II – 1, 3, 5. 

B) I – 4, 3; II – 2, 5, 1. 

C) I – 2, 3; II – 5, 4, 2. 

D) I – 5, 2; II – 3, 4, 5. 

E) I – 1, 5; II – 2, 5, 3. 

##num=5// level= 1// sumtest=55 // name= Ə. c. g. q. uşaqların fiziki tərbiyəsinin 

psixoloji kriteriyaları. // 

1. Əqli cəhətdən geri qalan uşaqlar dedikdə kimlər nəzərdə tutulur ? 

A)  Mərkəzi sinir sistemi pozulmuş uşaqlar nəzərdə tutulur. 

B)  Ağlı inkişaf etməyən uşaqlar nəzərdə tutulur. 

C)  Mərkəzi sinir sisteminin üzvü zədələnməsi nəticəsində idrak fəaliyyətinin davamlə və 

kobud pozulması olan uşaqlar nəzərdə tutulur. D)  Doğuş zamanı kəllə - beyin xəsarəti nəticəsində əqli inkişafı ləngiyən uşaqlar 

nəzərdə tutulur. E)  Oliqofren, idiot, imbesil və debil uşaqlar əqli cəhətdən inkişafdan qalmış uşaqlardır. 


2. Oliqofreniyanın səviyyələrini seçin: 

1 - İdiotluq. 

2 - İmbesillik. 

3 - Reaktiv hallar. 

4 - Neyrodinamik pozulma. 

5 - Davranışın psixopatik forması. 

6 - Debillik. 

A) 1. 2, 6. 

B) 3, 6, 4. 

C) 5, 4, 3. 

D) 1, 3, 5. 

E) 5, 6, 3. 

3. Oliqofrenlik nədir? 

A)   Olıqofrenlik əgli inkişafın bəfn daxili və sonrakı mərhələdə pozulması nəticəsində 

baş 


B)  Oliqofrenlik intellektual inkişafın pozulmasıdır. 

C)  Oliqofrenlik əgli və psixi inkişafın qabarıq və davamlı pozulmasıdır. 

D)  Mərkəzi sinir sisteminin üzvü zədələnməsi nəticəsində uşağın əgli və psixi 

inkişafının 

çatışmamazlığıdır. 

E)  Oliqofrenlik: mərkəzi sinir sisteminin bətndaxili, doğuş və doguşdan sonrakı zaman, 

uşağın ilkin yaşam mərhələsində üzvü zədələnməsi nəticəsində əqli və psixi 

inkişafsızlığın bir formasıdır. verir. 

4. Oliqofreniyanın səviyyələri və əlamətləri arasında olan uyğunluğu müəyyən 

edin. 

I – İdiotiya. 

II – İmbesillik. 

III – Debillik. 

1 - Əmək vərdişlərinin mənimsənilməsi. 

2 - Ətraf aləmə qarşı reaksiyaları zəifliyi. 

3 - Qismən əqli hərəkət imkanlarının olması. 

4 - Təfəkkür və nitq vərdişlərinə alışmaq. 

5 - Özünəxidmət vərdişlərinin formalaşmaması. 

6 - Riyazi əməliyyatlarının çətinliyi. 

7 - Yüngüləşdirilmiş proqram əsasında yeni biliklərin qismən mənimsənilməsi. 

8 - Nitq qabliyyətlərinin məhdudluğu. 

9 - Nitq və təfəkkürün tam inkişafdan qalması. 

A) I – 5, 1, 8; II – 3, 4, 2; III – 9, 2, 4. 

B) I – 9, 3, 7; II – 2, 8, 4; III – 2, 1, 6. 

C) I – 5, 3, 1; II – 9, 2, 6; III – 7, 2, 3. 

D) I – 2, 9, 5; II – 3, 8, 6; III – 7, 4, 1.

 E) I – 9, 3, 1; II – 2, 7, 5; III – 6, 8, 2. 5. İdiot uşaqların psixo - fizioloji xüsusiyyətləri hansılardır ? 

A) İdiotluq əqli cəhətdən gəri qalmanın ən ağır dərəcəsidir. İdiot uşaqlarda intellekt, 

motorika, nitq, hissiyyat kobud şəkildə, və tam inkişafdan qalmış olur. B) İdiotluq zamanı nitq, intellekt və motorika inkişaf etməmiş olur. 

C) İdiot uşaqlarda hissiyat kolud şəkildə pozulmuş, nitq, motorika və intellekt tam 

inkişafdan qalmış olur. D) İdiotluq əgli cəhətdən geri qalmanın ortq dərəcəsidir. Belə uşaqlararda intellekt, 

motorika, nitq, emosional - iradi sahə çatışmazlıqları olir. E) İdiot uşaqlar əqli cəhətdən geri qalmanın ağır dərəcəsidir və belə uşaqlarda nitq, 

motorika və əqli inkişaf aşağı səviyyədədir. 


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə