## Fakültənin adı: Məktəbəqədər təhsil,Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlimYüklə 488,04 Kb.

səhifə7/20
tarix04.12.2017
ölçüsü488,04 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

6. İmbesillik oliqofrenliyin necə formasıdır və hansı xüsusiyyətləri var ? 

A)   İmbesillik çox yüngül formadır və idrak fəaliyyətində davamlı və kobud olmayan 

çatışmamazlıqlarla fərqlənirB)  İmbesillik əgli cəhətdən geri qalmanın idiotluğa nisbətən orta dərəcəsidir. Belə 

uşaqlarda nit - qin və intellektin inkişaf etməsi imkanları vardır. C)  İmbesil uşaqlarda emosional - iradi sahə, nitq, motorika çatışmazlığı var. 

D)  İmbesillik oliqofrenliyin ağlr forması olub , nitq motorika və davranış pozulmaları var. 

E)  İmbesillik idiotluğa nisbətən bir qədər yüngül dərəcədir. İmbesil uşaqlarda nitqə , 

sadə hesab və əmək vərdişlərinə yiyələnmək imkanları vardır.. 7. İdiot və imbesil uşaqların korreksiya – tərbiyə işinin neçə mərhələsi var? 

A)   Dörd mərhələsi var. 

B)  Üç mərhələsi var. 

C)  İki mərhələsi var:1) mərhələ (4 - 8 yaş ) korreksiya tərbiyə işinə sanitar - gigiyenik 

vərdişlərin və motorikanın inkişafı; 2) mərhələdə ( 8 - 16 yaş ) öyrədilmiş vərdişlərin 

daha da möhkəmlən - dirilməsi, məişət və təsərrüfat əməyinin təlimi işi aparılır.

 D)  Altı mərhələsi var. E)  Mərhələsi yoxdur. 

8. Oliqofrenliyin nitqsiz forması necə xarakterizə edilir ? 

A) Oliqofren uşaqda fonetik – fonematik eşitmə qüsurlu olması ilə xarakterizə edilır. 

B) Bu çatışmamazlıq oliqofrenliyin lal – karlıq forması kimi xarakterizə olunur. 

C) Ağır eşitmənin təsiri ilə oliqofren uşaqda nitq inkişafdan qalır. 

D)  Oliqofren uşaqlarda anadangəlmə nitq mərkəzlərinin üzvü zədələnməsi ilə 

xarakterizə edilir. E)  Baş beynin diffuz zədələnməsi sol yarımkürə qabığında yerləşən nitq mərkəzlərini 

də əhatə etməsi və bunun nəticəsində fonetik – fonematik eşitmənin çatışmamazlığı ilə 

xarakterizə edilir. 

9. Cinsi xromosomların anomaliyalarını seçin: 

1 - İmbesil. 

2 - Davranışın psixipatik forması. 

3 - Klaynfelter sindromu. 

4 - Cinsi xromosomların polisomiyası. 

5 - İdiot. 

6 - Şevşevski –Terner sindromu. 

A) 3, 6, 4. 

B) 1, 3, 2. 

C) 6, 5, 1. 

D) 2, 4, 5. 

E) 3, 5, 2. 

10. Klaynfelter sindromlu oliqofren uşaqlaın kariotipi nə ilə fərqlənir? 

A)  Bir cinsi xromosomun olmaması ilə 

B)  Xromosomların kəmiyyətcə artması ilə 

C)  Bir əlavə X xromosom hesabına 47 xromosomun olması ilə( 47 XXY) 

D)  Trisomiyası ilə 

E)  Trisomiyası, tetrasamiyası ilə 

11. Klaynfelter sindromlu oliqofren uşaqlaın xarici görünüşü necə olur? 

A) Belə uşaqlarda xədimə bənzər bədən quruluşu olur. 

 B)  Tüksüz, yumru çənə, enli sağrı və döş qəfəsi, kələ sümüklərinin deformasiyası olur. C)  Tüksüz, yumru çənə, enli sağrı və döş qəfəsi, kələ sümüklərinin deformasiyası 

cinsiyyət üzvlərinin inkişafdan qalması, qısırlılıq olur. D)  Bu sindrom yalnız kişi cinsində olur. Klaynfelter sindromlu oliqofren uşaqlaın xarici 

görünüşündə qadın cizgiləri üstünlük təşkil edir. E)  Klaynfelter sindromlu oliqofren uşaqlarda cinsiyyət üzvlərinin inkişafdan qalması. 


12. Şevşevski –Terner sindromlu oliqofren uşaqlaın kariotipi nə ilə fərqlənir? 

A)  Bir cinsi xromosomun olmaması ilə (XO) 

B)  Xromosomların kəmiyyətcə artması ilə 

C)  Bir əlavə X xromosom hesabına 47 xromosomun olması ilə( 47 XXY) 

D)  Trisomiyası ilə 

E)  Trisomiyası, tetrasamiyası ilə 

13. Şevşevski –Terner sindromlu oliqofren uşaqlaın xarici görünüşü necə olur? 

A) Belə sindromlu oliqofren uşaqlarda cinsiyyət üzvlərinin inkişafdan qalması 

 B)  Tüklü, yumru çənə, enli sağrı və döş qəfəsi, kələ sümüklərinin deformasiyası olur. C)  Tüklü alın, enli sağrı və döş qəfəsi, kələ sümüklərinin deformasiyası cinsiyyət 

üzvlərinin inkişafdan qalması, qısırlılıq olur. D)  Belə uşaqlarda xədimə bənzər bədən quruluşu olur. 

E)  Bu sindrom yalnız qadın cinsində olur , üzləri qocayabənzər, tükləri alınaqədər , 

qısa, enli boyun , boyundan çiyinlərə qədər gələn dəri büküşü, dişlərin və dişləmin 

düzgün olmaması, döş vəzilərinin inkişafdan qalması olur. 

14. Ağırlaşmış hidrosefaliyalı oliqofrenlik yaranır? 

A)  Likvor maddəsinin baş beyində ifrazı və onun sorulması şəraiti arasında nisbətin 

qabarıq pozulması nəticəsində yaranır. B)  MSS –nin üzvü zədələnməsi nəticəsində yaranır. 

C)  Baş beyin qabığının üzvü zədələnməsi nəticəsində yaranır. 

D)  Baş beyində likvorun çox olmsından yaranır. 

E)  Likvor maddəsinin ifraz edilməməsindən yaranır. 

15. Şevşevski –Terner sindromlu oliqofren uşaqlaın psixi inkişafında hansı 

pozulmalar olur? 

A)  İntellekt aşağı səviyyədə, maraq və fantaziyanın olmaması, məkani təhlil və tərkibin 

inkişafsızlığı, motorikanın pozulması, emosional –iradi sahə və nitqin inkişafsızlığı B)  İntellekt , emosional –iradi sahə və nitqin inkişafsızlığı 

C)  Davranışın, emosional –iradi sahə və nitqin pozulması 

D)  Motorikanın pozulması, emosional –iradi sahə və nitqin inkişafsızlığı 

E)  Emosional –iradi sahə və nitqin pozulması 

16. Klaynfelter sindromlu oliqofren uşaqlaın psixi inkişafında hansı pozulmalar 

olur? 

A)  Motorikanın pozulması, emosional –iradi sahənin inkişafsızlığı 

B)  Motorikanın pozulması, emosional –iradi sahə və nitqin inkişafsızlığı 

C)  Emosional –iradi sahə və nitqin pozulması 

D)  İntellektin, aşağı səviyyədə, maraq və fantaziyanın olmaması, şəxsiyyətin 

inkişafsızlığı, motorikanın pozulması, emosional –iradi sahə və nitqin inkişafsızlığı E)  

İntellektin, aşağı səviyyədə olması və şəxsiyyətin inkişafsızlığı 

17. Ağırlaşmış hidrosefaliyalı oliqofrenlik zamanı uşaqlaın xarici görünüşü necə 

olur? 

A)  Başı üfürülmüş, armudabənzər şara oxşayır. 

B)  Belə uşaqlarda xədimə bənzər bədən quruluşu olur. 

C)  Tüksüz, yumru çənə, enli sağrı və döş qəfəsi, kələ sümüklərinin deformasiyası 

cinsiyyət üzvlərinin inkişafdan qalması, qısırlılıq olur. D)  Cinsiyyət üzvlərinin inkişafdan qalması, qısırlıq olur. 

E)  Boyundan çiyinlərə qədər gələn dəri büküşü, dişlərin və dişləmin düzgün olmaması 

olur. 


18. Fenilkotonuriya zamanı oliqofrenlik nədən yaranır? 

A)  Xromosomların kəmiyyətcə artması ilə

B)  MSS –nin üzvü zədələnməsi nəticəsində yaranır. 

C)  Baş beyin qabığının üzvü zədələnməsi nəticəsində yaranır. 

D)  Amin turşularının baş beyində yığılması nəticəsində yaranır. 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə