А. Д. Чудаков гиймятляр вя гиймятинYüklə 3,85 Mb.

səhifə89/148
tarix14.09.2018
ölçüsü3,85 Mb.
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   148

 

264


 

 

  

 

  

 

  

 

Şəkil 7.8. Qiymətin əmələ gəlməsi üçün informasiyanın 

təsnifləşdirilməsi.    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Qiymətin əmələ gəlməsi üçün informasiya Daxili informasiya 

Marketinq 

informasiyası 

Xarici 


informasiya 

Sifariş və sorğular 

Sifarişlərin qəbul 

edilməsi 

Malların göndərilməsi 

üçün müqavilə 

Subpodran üzrə 

müqavilələr 

Mövcud olan anbar 

ehtiyyatlatı 

Dəyər haqqında 

məlumatlar 

Texniki sənədlər 

Kataloqlar və malların 

qiymət siyahısı 

Sorğunun səviyyəsi 

haqqında operativ 

məlumatlar 

Kredit vəziyyəti 

haqqında operativ 

məlumatlar 

nvestisiyalar haqqında 

operativ məlumatlar 

Rəqabət haqqında 

operativ məlumatlar 

Konyuktura haqqında 

nisbi proqnozlar və 

məlumatlar 

Nəqliyyat tarifləri 

Nəqliyyat terminalları 

haqqında məlumatlar 

Yeni məhsulların 

perspektivi 

Yeni məhsulların 

bölgü kanalları 

Yeni məhsulların 

qiymət səviyyəsi 

Qiymətin əmələ 

gəlməsinin dinamikası 

Müştərilərlə işin 

dinamikası 

Satışdan sonrakı 

servisin səviyyəsi 

Rəqabət əhatəsində 

olan dinamika 

Reklamın səviyyəsi və 

effektivliyi 

Təsərrüfat əlaqələri 

haqqında operativ 

məlumatlar 
 

265


 

 

  

 

  

 

  

Şə

kil 7.9  stehsal satış  fəaliyyətinin optimallaşdırılmış istiqamətlərin təsnifləşdirilməsi. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stehsal satiş 

fəaliyyətinin 

optimallaşdırıl

ması 

Satışın stimullaşdırılması Reklam 

Servisin həcmi 

və inkişaf 

səviyyəsi 

Xidmət 

təminatı Lizinq 

Disilont 

əməliyyatlarə və 

güzəştlər 

Nəqliyyat və bölgü 

Bölüşdürücü 

şəbəkələrin 

təşkili 


Daşınan partiyaların 

komplektləşdirilməsi 

Şəxsi 

satış 


Nəql etmə 

Sifarişliyə təhvil 

vermə və montaj 

aparılması 

Təlabatın dəyişməsinə texnoloji cəhətdən hazırlaşmaq 

Texnoloji 

potensialın 

qiymətləndi

rilməsi 

Texnologiy

a portfeli 

Məhsul 


portfeli 

Texnoloji 

marketinq 

pоrtfeli 

Məhsul 

marketinqи portfeli 

nteqrasiya tədbirləri 

nteqrasiya 

”aşağıdan”

 

nteqrasiya ”yuxarıdan”

 

Üstələyən inteqrasiya 

Üfiqi 


inteqrasiya 

Dezinteqrasiya 
 

266


 

 

 

 

 

 

 

 

*satışın  stimullaşdırılmasına  ənənəvi  reklam  və  həmçinin  yeni 

məhsullar da daxil yeni məhsullar da daxil etməklə müəssisələrə xidmət 

həcminin  artması  və  səviyyənin  yüksəldilməsi  və  həmçinin  satışdan 

sonrakı  xidmətlər,  müxtəlif  lizinq  müqavilələrin  bağlanması, 

diskontlaşdırma  və  güzəştlərin,  həmçinin  digər  sistemlərin  inkişaf 

etdirilməsi daxildir. 

*  müvafiq  təşkilati  bölüşdürücü  kanallarının  vasitəsilə  məhsulun 

istehlakçıya  faktiki  qaydada  çatdırılmasını  da  daxil  etməklə  nəqliyyat 

bölüşdürücü fəaliyyətini həyata keçirmək; 

*  tələbat  satışını  təmin  etmək  məqsədi  ilə  təşkil  olunan  texnoloji 

portfelini  də  daxil  etməklə  müəssisənin  texnoloji    cəhətdən  hazırlığı 

təmin etmək ; 

*  satışın  dəyişikliyinə  müvafiq  adekvat  reaksiya  verməklə  kompleks 

inteqrasiya tədbirlərini həyata keçirmək. 

  Həmin  təsnifləşdirməni  nəzərdən  keçirən  zaman  qeyd  etmək  lazımdır 

ki,  müəssisəni  əhatə  edən  iqtisadi  mühütün  çox  növlü  əlaqələrin 

möhkəmləndirilməsi,  genişləndirilməsi  və  inkişaf  etdirilməsi  dəyişən 

satış  şəraitinə  tez  və  adekvat  cavab  verməsini  tələb  edir.  Bunun  üçün 

müəssisə  mütləq  müəyyən  texnoloji imkanlara  malik olmalıdır.  Sadəcə 

desək,  dəyişən  şəraitdə  nəyin  istehsal  etməsini  müəyyənləşdirmək 

kifayət  etmir.  Bundan  əlavə,həmin  məhsulun  istehsalını  münasib  vaxta 

istehsalını praktiki cəhətdən təşkil etmək imkanına da malik olmalıdır.  

Bir sıra iri və məhşur müəssisələrin kifayət qədər sabit olmayan 

maliyyə  vəziyyətinin  əsas  səbəbi  satışın  artması  azalması  ilə 

müqayisədə  onların  texnoloji  bazasının  fəaliyyətsizliyinin  kökündədir. 

Əgər  marketinq  tədqiqatları  texnoloji  sahəsindəki  tərəqqini  nəzərə 

almadığı  halda  onun  nəticələri  intizamını  nəzərə  almadığı  halda  onun 

nəticələri intizamsızlığa gətirib çıxara bilər. 

Texnoloji  bazanın  marketinq  tədqiqatlarının  nəticələri  ilə 

uyğunluq  problemi  yqksək  texnoloji  səviyyəyə  və  çətin  nomenklatura 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   148


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə