Azer-dili 4s Derslik 2017 Layout 1Yüklə 4,43 Kb.

səhifə1/38
tarix26.08.2018
ölçüsü4,43 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


 Çap üçün deyil


 Çap üçün deyil


AZßRBAYCAN 
DÈLÈ
4
Ömumtÿhsil mÿktÿblÿrinin 4-cö sinfi ö÷ön
Azÿrbaycan dili (dþvlÿt dili)
fÿnni özrÿ dÿrslik
«KÖVSƏR»
NƏŞRİYYATI
BAKI – 2017
HƏVVA  ABDULLAYEVA
Bu nÿørlÿ baülû irad vÿ tÿkliflÿrinizi 
kovserneshriyyat@gmail.com
vÿ 
derslik@edu.gov.az
elektron önvanlarûna gþndÿrmÿyiniz xahiø olunur.  
ßmÿkdaølûüûnûz ö÷ön ÿvvÿlcÿdÿn tÿøÿkkör edirik!
 Çap üçün deyil


MÜNDƏRİCAT
I ÇOXBİLMİŞLƏ TANIŞLIQ ..........................................................................................................................5
I BÖLMƏ. AİLƏMİZİ QORUYAQ!
II BÖLMƏ. MƏKTƏB ZAMANI GƏLDİ!           
III BÖLMƏ. DOST­DÜŞMƏN SEÇİLƏR, VƏTƏN SEÇİLMƏZ!
IV BÖLMƏ. MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİMİZ                                    
V BÖLMƏ. İNSAN İNSAN OLUR ƏMƏLLƏRİYLƏ !
VI BÖLMƏ. HEYVANLAR ALƏMİ
VII BÖLMƏ. GƏLİN TƏBİƏTİ BİZ DƏ DÜŞÜNƏK, O ÖZÜ HƏR ŞEYİ DÜŞÜNƏN KİMİ ...
VIII BÖLMƏ. NAĞIL­MAĞIL BİLMƏRƏM, BİLSƏM DƏ, SÖYLƏMƏRƏM...
Uşaqlıq həyatımdan xatirələr ..............................7
Ananın iş otağı ....................................................8
Layla. Oxşamalar .................................................9
Tofiqin ad günü .................................................10
Ümumiləşdirici dərs ..........................................14
Məktəbə çağırış! Oyan oğlum! ..........................16
Sənə üzük nə gərəkdir .......................................18
Bir xatirə... .........................................................20
Mətn (I hissə) ....................................................22
Mətn (II hissə) ...................................................24
Ümumiləşdirici dərs ..........................................27
Vətən .................................................................30
Çiçək dənizi .......................................................33
Sazlı­sözlü diyar ................................................36
Ümumiləşdirici dərs ..........................................39
Ana dili ..............................................................41
Qazan xanın oğlu Uruz ......................................42
Ədalətin sazı ......................................................44
İtə ataram, yada satmaram .................................48
İtə ataram, yada satmaram (2­ci hissə) ..............51
Kosa­kosa ..........................................................53
Əsl dost ..............................................................55
Eynək .................................................................56
Dənizin sevinci ..................................................58
İş canın cövhəridir ..............................................60
Ərköyün .............................................................63
Ümumiləşdirici dərs: Söz sizinkidir ..................65
Kiçik bir xatirə... ...............................................66
Maralın etibarı ...................................................66
Dialoq ................................................................68
Tağı əmidən öyrəndiklərim ...............................70
Tağı əmidən  siz də öyrənin! .............................72
Baba və nəvə .....................................................75
Təbiət düşünür ...................................................77
Yaşıl ayna ...........................................................77
Dialoq ................................................................79
Təbii sərvətlərimiz .............................................81
Dünyamızı bəzəyək ...........................................82
Şaxta baba...........................................................84
Ümumiləşdirici dərs: Yer kürəmiz .....................86
Dərslikdə istifadə olunmuş şərti işarələr:
* – dili praktik cəhətdən bilənlər üçün nəzərdə tutulmuş didaktik materiallar 
.. – çalışmaların mətnində buraxılmış hərf və ya şəkilçi
– – çalışmaların mətnində buraxılmış sözlər
n
– sait hərflərin yerində işlənir
n
– samit hərflərin yerində işlənir
Axı necə desin ki... ............................................89
Arıların qəzəbi ...................................................91
Alma ..................................................................93
İki qardaş ...........................................................96
Dovşan və tısbağa ..............................................99
Ümumiləşdirici dərs: Qarı və buzov ...............102
 Çap üçün deyil


“Xalqın, millətin, insanın öz ana dilindən 
əziz heç bir şeyi ola bilməz”
HEYDƏR ƏLİYEV
ÇOXBİLMİŞLƏ TANIŞLIQ
Əziz uşaqlar, sevimli dostlar! Siz heç kitabın danışdığını görmüsünüzmü? Bəlkə də,  “yox”,
– deyəcəksiniz. Ancaq tələsməyin, bir az düşünün! Yəqin, bu tapmacanı eşitməmiş olmazsınız:
Ağaca çıxdım adamla,
Bir nəlbəki badamla.
dili var, nə ağzı,
Hey danışır adamla! 
Bir balaca dərindən düşünsəniz slində mənim Sizinlə necə danışdığımı görərsiniz. Bunu təkcə
mən demirəm ki! Sevimli şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə bir şeirində görün nə deyir: 
Dili yoxdur, o danışır,
Hər bir şeydən xəbər verir:
Ata kimi sənə bəzən,
doğru yol göstərir. 
5
 Çap üçün deyil
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə