Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİYüklə 1,26 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə19/27
tarix17.11.2018
ölçüsü1,26 Mb.
#80462
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27

53 

 

Göstərici 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

  

 

  

 

  

Ġlk  dəfə  sağlamlıq  imkanları  məhdud 

hesab 

edilən  18  yaĢadək  uĢaqların sayı (min nəfər) 

6.2  5.8  8.5  8.8  8.9  11.2 7.9  10.1 

Ġlk  dəfə  əlil  hesab  edilən  18  və  yuxarı 

yaĢda olan Ģəxslərin  sayı (min nəfər) 

18.5  20.4 20.8 22.7  38.6 31.0 27.0  31.8 

Mənbə.Statistika.gov.az 

 

Əlilərin  həyat  keyfiyətini  yüksəltmək  üçün  onların  potensialından  istifadə dəmühüm  rol  oynayır.  MDB  dövlətləri  arasında  ilk  dəfə  olaraq  Azərbaycanda 

əlillərin  yaradıcılıq  sərgi-müsabiqələri  təĢkil  edilmiĢ  və  onlann  sənət  əsərləri  bu 

sərgilərdə  böyük uğurla  nümayiĢ  etdirilmiĢdir. 

Bu  cür  islahatlar  səyəsində  əlil  vətəndaĢlar  ında  həyatda  hər  hansı  bir  məqsədinə 

çatması  daha  doğrusu  cata  bilməsi  fikrini  yaradır,  və  o  psixi  rahatlıq  tapır.  Digər 

fərdlərdən heç də seçilmədiyini  hiss elətdirir.   

1996-cı  ildə  respublikamızda  ölkənin  bütün  əlil  idmançı  lannı  özündə  birləĢdirən 

Parolimpiya  Komitəsi  yaradılmıĢ  və  əlillərin  müxtəlif  idman,  beynəlxalq 

turnirlərdə,    eləcə  də  ABġ-da  keçirilmiĢ  Parolimpiya  oyunlannda  da  iĢtirakı  tə'min 

edilmiĢdir.   

Ölkədə  açılan  Paraolimpiya  Federasiyası  minlərlə  əlil  vətəndaĢlarımızın  həyatını  al 

rəngə  boyamıĢdır.  Minlərlə  əlil  soydaĢımız  öz  gücünü,  bacarığını  ölkəyə,  hətta 

dünyaya  göstərmiĢdir.  Misal  olaraq  1980  ci  il  3  mart  doğumlu  Ġlham  Əzizağa oğlu 

Zəkiyev.  O  cəbhə  bölgəsində  1999-cu  ildə  snayperlə  baĢından  vurularaq  görmə 

qabiliyyətini  itirmiĢ  və  bundan  sonra  cüdo  ilə  ciddi  Ģəkildə  məĢğul  olmağa 

baĢlamıĢdır.  O paraolimpiyalı cüdoçudur. Ikiqat Paraolimpiya oyunları çempionu , 

ikiqat  dünya çempiyonudur.

 

Son  illər  ilk  dəfə  olaraq  daha  bir  məsələ  öz  həllini  tapmıĢdır.  Respublika Prezidentinin  birbaĢa  rəhbərliyi  ilə  Qarabağ  və  20  Yanvar  əlilləri  üçün  minik 


54 

 

maĢınlarının  alınmasından  ötrü  zəruri  vəsait  aynlmıĢ,  görülmüĢ  tədbirlər nəticəsində  əlilərə  yüzlərlə  «OKA»  markalı  minik  maĢını  verilmiĢdir.  Bu  tədbirlər 

hazırda  da    davam  etdirilir.  Əhalinin  əlil  üzvləri  üçün  nəzərdə  tutulan  pensyalarda  

artımlar  tətbiq edilir. 

Cədvəl 2.3.4. Əliliyə görə, pensia alanların sayı 

  

2011 2012 

2013 

2014 

2015  2016 

Əlilliyə görə 

 

 

325 

 

 

332 

 

 

338 

 

 

349 

 

 

366 

 

 

375 

 

 

Mənbə.Statistika.gov.az 

Ölkədə  aparılan  sosial-iqtisadi  islahatların  həyat  səviyyəsini  yüksəltməsi  üçün 

onun  məĢğulluq  sisteminin  inkiĢafı  ilə  sıx  bağlı  olmalı,  insan  ehtiyatlannın 

inkiĢafına  və  Azərbaycan  Respublikasının  Konstitusiyasında  əks  olunmuĢ 

vətəndaĢların 

əmək 


hüquqlarının 

təmin 


edilməsinə 

yönəldilməlidir.           

Respublikada  aparılan  torpaq  islahattan  kənd  rayonlannda  fermer  təsərrüfatının 

yaradılmasını  və  inkiĢafını,  habelə  bu sahədə məĢğulluğun təmin olunmasını zəruri 

edir.    Azərbaycan  Respublikası  üçün  son  zamanlar  böyük  əhəmiyyət  kəsb  edən 

əmək  miqrasiyasının  tənzimlənməsinə  və  inkiĢafına  yönəldilmiĢ  beynəlxalq 

standartlara  əsaslanan  hüquqi  bazanın  və  idarəetmə  sisteminin  yaradılması 

miqrasiya  sahəsində dövlət siyasətinin  əsasını təĢkil etməlidir. 

           MəĢğulluq  siyasətinin  inkiĢafı  kadrların  peĢə  hazırlığı  və  yenidən  hazırlıq 

keçməsi  sistemində  dəyiĢikliklərdən  asılıdır.    Xatırlamalıyıq  ki,  islahatlann  həyata 

keçirilməsi  birdəfəlik  akt  deyil.  Həyat  nə  qədər  davam  edirsə  islahatlar  da  bir  o 

qədər davam edəcəkdir.  
55 

 

          Bütün  mərhələlərdə  həyata  keçirilən  sosial-iqtisadi  islahatlar  əhalinin vəziyyətinin  get-gedə  yaxĢılaĢması  ilə  müĢayiət  olunmalıdır.  Bu  sosial-iqtisadi 

islahatlar  qarĢısında duran ilkin və ən ali  məqsəddir.  

          Bu  ali  məqsədə  müvəffəq  olmaq  üçün  biz  islahatlann  mexanizminə hərtərəfli 

yiyələnməli,  onlann sosial-iqtisadi  mahiyyətinə  dərindən bələd olmalıyıq. 

Bildiyimiz  kimi  1994-cü  ildən  bu  günə  kimi  ölkəmizdə  həyata  ələrin  keçirilən  neft 

strategiyasının  uğurlu  nəticəsi  kimi  ölkəmizdəki  xarici  neft  Ģorkətləri  ilə  birgə 

karbohidrogen  ehtiyyatlarının  irimiqyaslı  istismarı  və  nəqli  reallaĢdırılır.  Bunun  

nəticəsi  kimi  isə  Azərbaycanın  dünyanın  enerji  təminatında  xüsusi çəkisi və strateji 

əhəmiyyəti  vaxt  irəlilədikcə  artır.  Təqribən  16  ildir  ki,  “  Azəri-Çıraq-GünəĢli” 

layihəsində  iĢtirak  edənlər  “ məfəət nefti”ndən  gəlir  əldə edir. 

Ümummili  lider  olan  Heydər  Əliyevin  rəhbərliyi  ilə  hazırlanan  neft  strategiyasının 

əsas  məqsədlərindən  biri  də  ölkədə  olan  karbohidrogenin  xarici  Ģirkətlərlə  birgə 

istismar  edərək,  əldə  olunan  gəlirlərin  toplanaraq  çoxaldılması  və  səmərəli  idarə 

edilməsi,  bu  vəsaitin  qabaqcıl  sahələrin  inkiĢafına, uğur əldə edəcək, sosial-iqtisadi 

cəhətdən  əhəmiyyətli  layihələrin  reallaĢdırılmasına,  bunun  nəticəsi  əhalinin  həyat 

keyfiyyətinin  yüksəldilməsinə  yönləndirilməsini  təmin  etmək  üçün  1999-cu  il  29 

dekabr  tarixli  sərəncamı  ilə  Dövlət  Neft  Fondu  yaradılmıĢdır.  Mənfəət  neftindən 

əldə  olunan  gəlirlə  ölkədə  iqtisadiyyatın  inkiĢafına,    bəzi  infrostruktur  layihələrin 

reallaĢdırılması istiqamətində  irimiqyaslı  tədbirlər  reaııaĢdırılır.  

Azərbaycan  Dövlət  Neft  Fondu  hesabına  Ġnvestisiya  ġirkətinin  nizamnamə  kapitalı 

formalaĢdırılmıĢ,  Heydər  Əliyev    adına  Bakı-Tiblisi-Ceyhan  Əsas  Ixrac  Boru 

Kəməri,    Qaçqınların  və  məcburi  köçkünlərin  sosial-məiĢət  və  məskunlaĢma 

probleminin  həlli  üzrə  tədbirlər,  Oğuz-Qəbələ-Bakı  su  kəmərinin  çəkilməsi, 

suvarma  sistemi  olan  Samur-AbĢeronun  yenidən  qurma  iĢləri  və  sair  həyata 

keçirilmiĢdir.   

Bu  il  də Dövlət Neft Fondundan məcburi köçkünlərin  və qaçqınların sosial-məiĢət 

və  məskunlaĢma  probleminin  həlli  tədbirlərin  üçün  90  milyon  manat,    Bakı  –

Tiblis-  Qars  dəmir  yolu  proekti üçün  137 621 70 manat pul ayrılmıĢdır. Bu dəmir 

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə