Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi naxçivan böLMƏSİYüklə 5,32 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə13/205
tarix06.05.2018
ölçüsü5,32 Mb.
#42063
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   205

bölmənin  cəlb  edilməsi  və  innovasiya  tədqiqatlarına  yönəlt­

diyi  investisiya vəsaitləri ilə tamamlanmalıdır.

Müasir 

fiziki-kimyəvi üsullara 

əsaslanan 

yeni 

instrumental  metodların  bu  gün  tədqiqatlarda  istifadə  edil­məməsi  artıq  aparılan  işlərin  keyfiyyətinə  ciddi  mənfi  təsirini 

göstərməkdədir.  Messbauer  spektroskopiyası  (  EXAFS), 

kombinə  olunmuş  EXAFS  və  rentgen-difraksiya  (XRD) 

spektroskopiyası,  infraqırmızı  Furye  transformasiya  (FTİR) 

spektroskopiyası, yüksək həssaslığa malik elektron mikrosko- 

piyası  (HREM),  bərk  cisimlərin  nüvə  maqnit  spektrosko- 

piyası,  «in  sity»  izləyici  tunelləşdirmə  mikroskopiyası  (STM) 

və  s.  çoxlu  sayda  digər  metodlarla  araşdırmalar  aparmaq  bu 

gün Azərbaycan kimyaçıları üçün ancaq arzu  olaraq  qalır (1).

Keçmişdə  əldə  edilən  uğurlar  nə  qədər  parlaq, 

qibtəediləcək  səviyyədə  olsa  belə,  bu  nə  arxayınlaşmağa,  nə 

də  dünyada  aparılan  işlərdən  kənarda  qalmağa  kiməsə  əsas 

vermir.  İngilis  yazıçısı  Şelli  Persi  Bişinin  qeyd  etdiyi  kimi 

«keçmiş  ölümündür,  gələcək  sənin».  Gələcəkdə  öz  yerini 

tutmaq.,  digər  imzalar  içərisində  öz  millətinin,  Azərbaycanın 

imzasını  təsdiq  etdirmək  üçün  bu  gün  Azərbaycan  elminin 

qarşısında ciddi  problemlər dayanır.  Sirr deyil  ki,  bəşəriyyətin 

bir  sıra  ümidləri  bilavasitə  kimyanın  gələcək  inkişafından 

asılıdır. 

Nəhəng 


kimyəvi 

mak-roreaktor 

olan 

canlı 


orqanizmin  kimyəvi  qalaktikasının  fəthi  hələ  irəlidədir. 

Bunlardan  başqa  biz kimyadan sehrli xassəli  yeni  materiallar, 

enerji  mənbələri,  təmiz  və  təhlükəsiz  texnologiyalar  və  digər 

saysız-hesabsız tapıntılar gözləyirik.

Bir  kimyaçı  olmadan,  bir  dəliqanlı  cəngavər  öz 

sevgilisini sevər kimi bu elmi sevmədən  onun daxili dünyasım, 

məntiqini,  əzəmətli  gözəlliyini,  musiqisini  və  harmoniyasım 

duymaq  çox  çətindir.Bir  kimyaçı  olaraq  bu  səviyyəyə 

yüksələn insanlara  ən səmimi hisslərində qibtə edirəm.

Şredinger  tənliyi  kimyanın  açarıdır.  Bu  tənliyin  həlli 

enerjinin  diskret  səviyyələrini  və  elektronun  dalğa  funksi­

yalarını  (orbitallarmı) verir.  Bu  funksiyalar (orbitallar) cəmisi 

16-dır.  Sadə  şahmat  gedişləri  kombinasiyasından  sonsuz

38sayda  variantlar,  yeddi  sadə  musiqi  notundan  sehrli  və 

həmişəyaşar  musiqi  necə  yaranırsa,  16  sadə  atom  orbital- 

larından -kimyəvi  notlardan  da  nəhəng və  bitib-tükən-məyən 

dünyanın  kimyəvi  arxitekturası  yaranır.  Kimyəvi  sintez  atom 

orbitallarmm  kombinasiyalarının  seçim  bacarığı,  onları  idarə 

etmək  sənətidir.  Obrazlı  deyilsə,  KİMYA  -müəllifləri  TƏ­

BİƏT  və  KİMYAÇI  olan  16  notlu  möhtəşəm  MUSİQİDİR. 

Bu  ecazkar  musiqinin  son  dövrlərə  aid  bir  neçə  nümunəsini

xatırlamaqla  onun  həqiqi miqyasını təsəvvür etmək  olar:

•  •


Uzvi  ifratkeçiricililər  və ifratkeçirici keramikalar,  üzvi 

ferromaqnetiklər,  pilləkən  molekullar  sintez  edilmiş,  dend- 

rimer,  rotaksan,  katenan,  fulleren,  ku-boman,  yüksək  spinli 

ferromaqniı  molekullar  yaradılmışdır.  Son  illərin  uğurlu  nə­

ticələrindən  biri  lönm  diametrli  karbon  nanoçubuqlarının 

sintezidir.  Elektrik  keçi-riciliyi  2000  simensə  yaxın  metallik 

hidrogenin  sintezi  insan  zəkasının  və  mühəndis  əməyinin 

təntənəsi  hesab  edilə  bilər.Göründüyü  kimi  təbii  və  sintetik 

molekulların  atom  arxitekturası  sonsuz  dərəcədə  müxtəlif və 

estetik baxımdan  təkmildir.

Ifrataxıcı  helium;  ultrasoyuq  atomların  kristallik  qaz 

qəfəsləri;  ~1016  Vt/sm2  güclü  lazerlərin 

qüvvətli  elektrik 

sahələri  (sahənin  gərginliyi  burada  ~200  B/nm 

olmaqla 

molckullardakı  daxili  elektrik  sahələrinin  gərginliyi 

ilə 

müqayisə  olunur);  qüvvətli  mikrodalğalı  və  maqnit  sahələri; qüvvətli qravitasiya sahələri  kimi  ekstremal şəraitlərdə kimya 

böyük sürətlə inkişaf edir.  Bu  araşdırmaların məqsədi  yüksək 

texnologiyalara  mümkün  çıxışlar  üçün  yeni  reaksiyalar, 

proseslər və rejimlərin axtarışıdır (2).

Transgen  mühəndisliyinin  qeyri-adi  uğurlarını  qeyd 

etməmək  mümkün  deyil.  Bu 

uğurların  əldə  edilməsində 

kimyanın  payı yetərincədir.  Əlbəttə,  hələlik  kimya-çılarm əldə 

etdiyi  uğurların  xeyli  hissəsi  istifadə  edilməsə  də,  bunların 

sivilizasiyanın  inkişafına  etdiyi  böyük  təkan  şübhəsizdir.  Bu 

elmin uğurlarından  bəşəriyyətin xeyrinə və ya zərərinə istifadə 

edilməsi  faktları  kimyanın  deyil,  onu  istifadə edənlərin, vicdan

39problemidir.  Fikrimizcə,  eyni  problem  atom  energetikasına 

və elmin  bir sıra digər sahələrinə də aiddir (3).

Qeyri-kovalent  qarşılıqlı  təsirlər  (ion  və  dipolların 

elektrostatik  qarşılıqlı  təsi-ri,  hidrogen  rabitələri, vanderraals 

qüvvələri  və  s.)  əsasında  yaranan  qeyri-kova-lent  kimyanın 

qarşısında  yeni  üfüqlər  açılır.  Klassik  kovalent  və  qeyri- 

kovalent  kimyanın  prinsiplərinin  kombinasiyası  istənilən 

miqyaslı  kimyəvi  arxitekturanın  ağlagəlməyən  variantlarının 

gerçəkləşməsinə şərait yaradacaqdır.

Koherent kimya  bu elmin yeni sahəsidir.  Klassik qeyri- 

koherent  kimya  iki  amillə -  enerji  və  spinlə  idarə  olunsa  da, 

bu  halda reaksiyanın  faza nəzarətini də  həyata  keçirmək  olar. 

Koherent  proseslərin  həyati  əhəmiyyəti  bir  sıra  bioloji 

proseslərin izahında aydın görünür.

Buna  misal  olaraq  özünü  tənzimləyən  bioloji  sistem 

kimi  insan  beynini  göstərmək  olar.  Beyində  sinaps  və 

neyronlarm  kimyəvi  və  elektrik  fəallığı  harmonik  şəkildə 

sinxronlaşdırılıb.  Bu  makroreaktorda  normal  vəziyyət  ideal 

nizamla,  kohe-rentliklə  bağlıdır.  Bunun  əksi  olaraq  xaos- 

Altsqeymer  xəstəliyi  kimi  qorxulu  patologiya  göstərilir.  İdeal 

nizam-istedadlı,  dahi  zəkalara  məxsus  ideya  və  fikirlərin 

generasiyasına  şərait  yaradır,  beyni  cilalayır.  Koherentliyin 

yüksək  səviyyəsi  ilə  zəkiliyin.  dahiliyin  əlaqəsi  ideyası  isbat 

olunmasa  da,  bunun  böyük  həqiqət  olduğunu  inkar  etməyə 

cürət edənlər də yoxdur (4).

Lazerlərin 

mənimsənilməsi 

kimyanın 

üfüqlərini 

genişləndirməklə  femtokimyaya  nəhəng  sıçrayışı  təmin  etdi. 

Femtokimya kimyəvi proseslərin ultraqısa zaman miqyasında 

(İO 15  -   İCH4  san  və  ya  1-10  femtosaniyə  )  qəbul  edilməsini 

öyrənən  sahədir.  Qeyd  edilən  zaman  kəsiyi  molekullarda 

atomların  rəqslərinin  dövründən  (10'13  -lO’11  san)  xeyli  azdır. 

Zamanın  belə  nisbətinə  görə  femtokimya  kimyəvi  reaksi­

yanın  özünü  «görür»  :  başqa  sözlə  ilkin  molekulların  məhsul 

molekullara  necə çevrilməsi  müşahidə  edilir.  Bu  kəşf kimyəvi 

reaksiyaların 

mexanizminin 

öyrənilməsinə 

birbaşa  yol 

açmaqla,  reaksiyaların  idaıə  edilmə  imkanlarına  şərait

40Yüklə 5,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   205
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə