Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universitetiYüklə 4,51 Kb.

səhifə24/35
tarix20.09.2017
ölçüsü4,51 Kb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35

 
 
 
115 
m.Zeynallı İlahə Vahid qızı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İşin adı 
İşin 
növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. 
adı 
İşin 
həcmi 
Həmmüəlli
flər Dioloji nitqin praqmatik aspektləri 
Məqalə  «Dil və Ədəbiyyat» 
jurnalı  Bakı №2, 2012 
Səh.73-
78 
 

Orta məktəblərdə ingilis dilindən buraxılan tələffüs 
səhflərinin təsnifi 
Məqalə  Elmi xəbərlər, Bakı №3, 
2012 
Səh. 
38-43 
 

Başlıq və başdıqaltılar mətn vahidi kimi 
Məqalə  «Dil və Ədəbiyyat» Bakı 
№4, 2015 
Səh.98-
105 
 

Bədii mətninfərqlənən funksional- semantik 
təşkilediciləri 
Məqalə  Elmi xəbərlər, Bakı №4, 
2015 
Səh.17
2-177 
 

Structural Models of Titles and Subtitles (on the 
Materials of the English and Azerbaijani Languages) 
Məqalə  İnternational Journal, of 
English Linguistics, Vol. 
5. №6, December 2015 
(Canadian Center of 
Science and Education) 
Səh.14
5-150 
 


 
 
 
116 
m.Hüseynova Günel Ehtiram qızı 
 
 
 
İşin adı 
İşin 
növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. Adı 
İşin həcmi 
Həmmüəlliflər 
 1 

 1            
«О семантической структуре 
слова в английском языке»  
Məqalə 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti H.Ə.Əliyevin anadan 
olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş 
elmi konfransın materialları. Bakı 
2003. 
səh. 49-52 
 

“Исследование сочетаемости 
английских прилагательных, 
обозначающих понятия 
«старый»“  
Məqalə 
 
Dil və ədəbiyyat Beynəlxalq Elmi 
nəzəri jurnal. Bakı-2009. 
səh. 260-264   

«Синтаксические функции 
существительного с «as»  в 
современном    английском 
языке» 
 
Məqalə  Dil və ədəbiyyat Beynəlxalq Elmi 
nəzəri jurnal Bakı-2010 
səh. 115-117   
 
 
 


 
 
 
117 
m.Miriyeva Aynur Fizuli qızı 
 
 
İşin adı 
İşin 
növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. Adı 
İşin həcmi 
Həmmüəlliflər 
 1 

 1            
Ingilis dilində sözyaradıcılığı 
Məqalə  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universiteti,  Bakı-№12-2016 
səh. 236-242  Məmmədova 
Aynur Akif qızı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
118 
m.Əsədova Sevinc Sabir qızı 
 
№ 
İşin adı 
İşin 
növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. adı 
İşin həcmi 
Həmmüəlliflər 

II 
III 
IV 

VI 

İngilis və Azəbaycan dillərində Ədatların 
müqayisəli təhlili  
Məqalə  Azərbaycan Müəllimi, ADPU, 2012  
səh. 262-
265 
 
2 Ornitologiya – İngilis və Azərbaycan 
dillərində ornitonim mənşəli frazeloji 
vahidlər 
Məqalə  Nurlan nəşriyyatı  
səh. 92-93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
119 
m.  Məmmədkərimova Zülfiyyə Məmməd qızı 
 
 
 
 
İşin adı 
İşin 
növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. Adı 
İşin həcmi 
Həmmüəlliflər 
 1 

 1            
Особенности использования 
фразеологизмов с соматическим 
компонентов в современном 
английском языке 
Tezis 
V Beynəlxalq Tələbə Elmi 
Konfransının Tezisləri, Bakı-2013, 15-
16 mart 2013 
səh. 182-183   

 Придаточные предложения и их 
классификация 
 
Tezis 
 Сборник докладов II 
Международной научной 
конференции молодых ученых, 
посвященная 91-летию со дня 
рождения общенационального  
лидера Гейдара Алиева. Баку, 
Университет Кавказ, 2014 
səh. 401-402   

Структурно- семантический 
анализ придаточного предложения 
сказуемого с союзом «that» 
Tezis 
Материалы магистрантов XIV 
Республиканской научной 
конференции, посвященной 91-
летию со дня рождения 
общенационального  лидера Гейдара 
səh. 719-720   
 


 
 
 
120 
Алиева. Сумгаит, Сумгаитский 
Государственный Университет, 2014 

Developing and teaching second-
language listening comprehension 
 
Tezis 
Сборник докладов II 
Международной научной 
конференции молодых ученых, 
посвященная 93-летию со дня 
рождения общенационального  
лидера Гейдара Алиева. Баку, 
Университет Кавказ, 2016 
səh. 1247-
1248 
 

Структурно-семантический анализ 
дополнительных придаточных 
предложений 
Məqalə  Проблемы. Поиски. Перспективы. 
Сборник научных статей 
магистрантов. XVIII выпуск. Баку, 
Мутарджим, 2014 
səh. 79-81 
 

Сочинение и подчинение союза 
«while» в сложных предложениях 
Məqalə  Проблемы. Поиски. Перспективы. 
Сборник научных статей 
магистрантов. XIX выпуск. Баку, 
Мутарджим, 2015 
səh. 203-204   

Развитие толерантности и 
мультикультурализма в 
Азербайджанской республике 
 
Məqalə  Doktorantların və gənc tədqiqatçıların 
XX respublika elmi konfransı. 
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 
Universiteti. Bakı-2016. 24-25 may 
2016 
çapdadır 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə