Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universitetiYüklə 4,51 Kb.

səhifə23/35
tarix20.09.2017
ölçüsü4,51 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   35

 
 
 
109 
m.Tağıyeva Gülnarə Məməd qızı 
 
 
İşin adı 
İşin 
növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. Adı 
İşin həcmi 
Həmmüəlliflər 
 1 

 1            
Nəqli  və  sual  cümlələrinin  struktur 
təşkilində intonasiyanın rolu 
Məqalə  ADPU-da “Xəbərlər” №, 2013 
səh. 240-242   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
110 
m.Qədimova Günel Rahid qızı 
 
 
İşin adı 
İşin 
növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. Adı 
İşin həcmi 
Həmmüəlliflər 
 1 

 1            
Dildə alınmaların struktur-qrammatik 
xüsusiyyətləri 
Məqalə  Sumqayıt Dövlət Universiteti “Elmi 
xəbərlər” cild7, №2, 2011 
səh. 26-29 
 

 Dilin leksik sisteminə dillərarası 
əlaqələrin təsiri 
Məqalə   Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı-
№3-2013. 
səh. 236-239   

Tarixizimlər dilin leksik inkişafında 
mənbə kimi 
Məqalə  Amea m.Füzuli adina əlyazmalar 
institutu, Filologiya məsələləri--№5, 
2014 
   
səh. 153-157   
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
111 
m.Əfəndiyeva Günay Xalid qızı 
 
 
 
İşin adı 
İşin növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. Adı 
İşin həcmi 
Həmmüəlliflər 
 1 

 1            
Britaniya ingilis dilinin Amerikan 
ingilis dili ilə müqayisəsi  
Məqalə 
Pedaqoji Universitetin Xəbərləri N 1 
ADPU nəşri Bakı 2013  
səh. 257-266   

 Hikməti sözlər və onların müxtəlif 
növlərinin dildə işlənmə xüsusiyyətləri 
Məqalə 
 Kitabi-Dədə Qorqud un alman 
dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 
illik yubileyinə həsr olunmuş 
Respublika elmi konfransının 
materialları 9-20 noyabr 2015 ADPU 
Bakı 2015 
səh. 166-175   

Qanadlı ifadələr vacib dil elementi 
kimi  
Məqalə 
Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik 
yubileyinə həsr olunmuş Respublika 
elmi konfransının materialları 26-27 
noyabr 2015 ADPU  Baki 2015  
 
səh. 262-266 
 
 

Qanadli ifadələrin linqivistik strukturu 
və funksional  xüsusiyyətləri  
Məqalə 
 
Doktorantların və gənc 
tədqiqatşıların  XX Respublika 
konfransının siyahısı 
səh. 210-213   
 
 


 
 
 
112 
m.İbayeva Aynur Faiq qızı 
 
 
 
 
İşin adı 
İşin 
növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. Adı 
İşin həcmi 
Həmmüəlliflər 
 1 

 1            
Məcul növün əmələ gəlməsi 
Məqalə  ADPU-da “Xəbərlər”№ 1, 2014 
səh.254-257 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
113 
m.Nəsirova Ramilə Misirxan qızı 
 
 
 
İşin adı 
İşin 
növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. Adı 
İşin həcmi 
Həmmüəlliflər 
 


 
1            
Артикль 
и 
особенности 
его 
употребления” 
Tezis 
Tələbə  Elmi  Cəmiyyətinin  keçirdiyi 
konfransdaki 
məruzələrin 
tezisləri.   
Baki, ADU, 2007. №2 
s.269-270 
 

’’Контрастивная 
типология 
неродственных языков’’. 

 
 
Məqalə 
Материалы 
Международной 
научной 
конференции.Межкультурный 
диалог: 
Лингвистические,педагогические  и 
литературные 
измерения.Baki,ADU, 2010. 
s.205-206 
 
 

Фонетико-орфографические 
особенности 
Азербайджанского 
языка. 
 
Məqalə 
Актуальные  вопросы  современной 
науки.  Материалы  Международной 
научно-практической конференции. 
Moskva. 2011. 
s.415-421 
 
 
4  Müxtəllifsistemli 
dillərdə 
reduplikasiya. 
 
Müxtəllifsistemli dillərdə reduplikasiya.  s.32-36 
 


 
 
 
114 
Məqalə 
 

Müxtəllifsistemli  dillərdə  morfoloji 
qoşulma üsulu və onun növləri. 
 
Məqalə 
Dil  və  Ədəbiyyat.Beynəlxalq  Elmi-
Nəzəri jurnal,  Baki , ADU,    2013 
      s.108-116   
6  Apofonasiya   
 Məqalə  
Filologiya  məsələri.N0.4 Elm  və Təhsil 
Baki-2013 
         s.69-74 
 

Статус интерфиксации в 
разносистемных языках 
 Məqalə   ВЕСТНИК 
Ленинградского 
государственного 
университета 
имени 
А.С.Пушкина.Научный 
журнал  N0  1.Том  1.Филология 
Санкт-Петербург.2014 
       s.104-110   
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə