B axiş Testlər /3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış t est : 3732#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 19,74 Kb.

səhifə16/25
tarix17.09.2017
ölçüsü19,74 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25

Sual: Əgər tezliklə saziş bağlamağa jan atırsınızsa nə etmək lazımdır? (Çəki: 1)
Partnyorunuza əməkdaşlığa hazır olduğunuzu nümayiş etdirin 
Nə söyləməli olduğunuzu dəqiqləşdirin
Özünüzü təqdim edin
Sövdələşmənin xarakterini açıqlayın
Dialoqa girin
Sual: Danışıqlar apararkən nəyi etmək səhv sayılır? (Çəki: 1)
Xariji tərəfdaşların işgüzar etiketinin xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması 
Danışıqların pis hazırlanması
Danışıqlar masası arxasında nümayəndə heyəti arasında mübahisə¬lə¬rin baş 
verməsi 
Nümayəndə heyəti arasında kifayət qədər peşəkar olmayan adamların 
mövjudluğu
Başqa ölkədən olan tərəfdaşların işgüzar ünsiyyət xüsusiyyətlərinin nəzərə 
alınmaması
Sual: Danışıqların müəyyən mərhələlərində üşgüzar tərəfdaşlara göstərilən taktiki 
təsir üsullarına aid deyil. (Çəki: 1)
Çıxıb getmə
Tələblərin şişirdilməsi
Şəxsi mövqeyində yanlış aksentlərin qoyulması
Blef 
Susmaq
Sual: Kommersiya danışıqları prosesində opponentin güzəştə getməsi üçün ona 
edilən təhdidlər və təzyiqlər aşağıdakı formalarda reallaşdırıla bilər. (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur
Opponent üçün xoşagəlməz nətijələr barədə xəbərdarlıq etmək
Danışıqların kəsilə biləjəyinə işarə vurmaq
Güj nümayiş etdirmək
Ultimatum vermək
B
ÖLMƏ
: 1103
Ad
1103
Suallardan
3
Maksimal faiz
3
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Kommersiya danışıqlarında mövqenin təqdim edilməsi mərhələlərinin düzgün 
ardıjıllığını müəyyən edin. (Çəki: 1)
Стр. 60 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Qarşılıqlı maraqların dəqiqləşdirilməsi-konsepsiyaların müzakirəsi-maraqların 
əlaqələndirilməsi-razılaşmaların hazırlanması 
Konsepsiyaların müzakirəsi- qarşılıqlı maraqların dəqiqləşdirilməsi- 
razılaşmaların hazırlanması- maraqların əlaqələndirilməsi
Razılaşmaların hazırlanması- qarşılıqlı maraqların dəqiqləşdirilməsi- maraqların 
əlaqələndirilməsi
Qarşılıqlı maraqların müəyyən edilməsi- razılaşmaların hazırlanması- maraqların 
əlaqələndirilməsi- konsepsiyaların müzakirəsi
Maraqların əlaqələndirilməsi- konsepsiyaların müzakirəsi-qarşılıqlı maraqların 
dəqiqləşdirilməsi razılaşmaların hazırlanması
Sual: Kommersiya danışıqlarında uğur qazanmağa səbəb olan altı əsas qaydanı 
tapın. (Çəki: 1)
Səmərəlilik, anlaşılma, ünsiyyət, ibrətamiz danışıq tonundan çəkinmək, 
opponentin baxışlarını qəbul etmək, doğruluq
Tamahkarlıq, səmərəlilik, yalançılıq, anlaşılma, ünsiyyət, doğruluq
Yalan məlumatların təqdim edilməsi, səmərəlilik, tamahkarlıq, ünsiyyət, 
anlaşılma, doğruluq
Ədavət, səmərəlilik, yalançılıq, doğruluq, opponentin baxışlarını qəbul etmək, 
ünsiyyət
İrrasionallıq, doğruluq, ünsiyyət, anlaşılma, yalançılıq, ədavət
Sual: Kommersiya danışıqları prosesində işgüzar tərəfdaşlara göstərilən spesifik təsir 
üsullarına aid deyil. (Çəki: 1)
Vaxtı uzatma
Tələblərin son dəqiqədə irəli sürülməsi
Problemin mürəkkəbliyinin tədrijən artırılması
Problemin ayrı-ayrı tərkib hissələrinə bölünməsi
Paketləşdirmə 
B
ÖLMƏ
: 1201
Ad
1201
Suallardan
2
Maksimal faiz
2
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Müqavilə münasibətinin rəsmiləşdirilməsini tezləşdirmək məqsədi ilə nə etmək 
olar? (Çəki: 1)
Müqavilənin müddətinin uzadılması
Müqavilənin işlənib hazırlanması
Müqavilənin göndərilməsi
Müqavilənin qeydiyyata alınması
Müqavilənin ləğvi
Стр. 61 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sual: Alqı-satqı müqaviləsi hansı müddətə bağlana bilər? (Çəki: 1)
Mövsümi, birdəfəlik,ikiillik, birillik,beşillik,üçillik və qısa müddətli 
Ikiillik, birillik
Mövsümi, birdəfəlik
Beşillik,üçillik
Qısa müddətli,mövsümi
B
ÖLMƏ
: 1202
Ad
1202
Suallardan
9
Maksimal faiz
9
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Malgöndərmə müqaviləsinin bağlanılmasının ən çox yayılmış qaydası hansıdır? 
(Çəki: 1)
Malgöndərmə müqaviləsinin bağlanılmasının ən çox yayılmış qaydası hansıdır? 
Danışıqları sürətləndirmək
Görüşləri təşkil etmək
Ofertaya cavab vermək
Reklamasiyaya cavab vermək
Sual: Pərakəndə satış haqqında alqı-satqı müqaviləsi nə vaxt bağlanmış sayılır? 
(Çəki: 1)
Satıcının alıcıya kassa və ya əmtəə çekini malın dəyərinin ödənilməsini təsdiq 
edən sənədi təqdim etdiyi andan
Alıcının malın çeşidini müəyyən etdiyi andan
Alıcının malı piştaxtadan götürdüyü andan
Mallar haqqında məlumatlar alıcıya təqdim edildikdə
Mallar haqqında informasiya şifahi şəkildə verildiyi andan
Sual: Pərakəndə satış zamanı alıcıya təqdim olunan əmtəə çekində nələr göstərilir? 
(Çəki: 1)
Satıcının adı, voinin nömrəsi, malın adı, ştrix kodu, qiyməti, ödəmə məbləği, tarix 
və saat
Satıcının adı və ünvanı
Malın miqdarı və qiyməti
Malı istehsal edənin ünvanı 
Malın istehsal olunma tarixi
Sual: Pərakəndə satış alqı-satqı müqaviləsi bağlanarkən nəyi etmək qadağandır? 
(Çəki: 1)
Стр. 62 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Bir şəxsə nisbətən digərinə üstünlük vermək
Alıcını məlumatlandirmaq
Malın keyfiyyət göstəriciləri haqqında informasiya təqdim etmək
Malın istehsalçısı haqqında məlumat vermək
Son istifadə müddəti haqqında məlumat vermək
Sual: Yüksək səviyyəli kommersant-sahibkar nejə olmalıdır? (Çəki: 1)
Öz işinə onun faydalılığına, tijarət biznesinə inanmalı, rəqabətin vajibliyini qəbul 
etməli, bir şəxsiyyət kimi özünə və başqalarına hörmət etməlidir 
Öz işinə inamlı, bajarıqlı olmalıdır
Texnikanı, təhsili qiymətləndirən kommersiya vərdişləri olmalıdır
Rəqabəti öyrənən, bazar imkanlarını təhlil edən bajarıqlı mütəxəssis olmalıdır
Öz işinin son nətijəsini tam mənası ilə anlamalı
Sual: Texniki məlumata nə daxil deyil? (Çəki: 1)
Razılaşma
Elmi-tədqiqat layihəsi
İnformasiya prosesi
Sorğu
Patent ərizəsi
Sual: Yarmarkalarda bağlanmış müqavilələri kim qeydiyyata alır? (Çəki: 1)
Yarmarka direktorluğu 
Yarmarka ümumi ijlası
Yarmarka komitəsinin işçi qrupu
Yarmarka komitəsi
Yarmarka komitəsinin işçi qrupu
Sual: Kommersiya sənədi olan alqı-satqı müqavilələrinin həyata keçirilmə¬si¬nin 
normativ hüquqi bazası nədir? (Çəki: 1)
Azərbayjan Respublikasının Mülki Məjəlləsi
Azərbayjan Respublikasının Əmək Məjəlləsi
Azərbayjan Respublikasının Vergi Məjəllə
Müəssisələr Haqqında Azərbayjan Respublikasının Qanunu
Sahibkarlıq Fəaliyyəti Haqqında AR Qanunu
Sual: Kommersiya sənədi olan malgöndərmə müqavilələrinin əsas müddəalarına nə 
daxildir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Müqavilə bağlayan tərəflərin tam adı, ijra müddəti və malın göndərilməsi 
qaydaları
Göndərilən malın kəmiyyət, çeşidi, keyfiyyəti və qablaşdırılması
Malın qiymətləri, hesablaşma qaydaları və əmlak məsuliyyəti
Müqavilənin imzalandığı tarix
Стр. 63 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...
Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə