BiBLİoqrafiya azərbayjan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu məHƏMMƏd füzuliYüklə 3,81 Mb.
səhifə19/22
tarix24.12.2017
ölçüsü3,81 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
B) Başqa xalqların dilində

1. Türk dilində

Kitablar


 1. Abdübaki Gölpinarlı. Füzuli. İstanbul, 1932, 162 s; Konya, 1932.

 2. Abdulbaqi. Füzuli. Mesleki-hayatı-edebi şah­siyeti-ese­rin­dən nümuneler: Mersiye, qezellər, «Leyla və Mej­nun», «Şikayetname», «Hədı­qa­tus-­suə­da»… Konya, 1932.

 3. Abdülbaki Gölpınarlı, Pertev Boratav. Pir Sultan Aldal. Ankara, 1943.

 4. Ajaroğlu M. Türker. Ozanlar ve yazarlar. İstanbul: Milli Egitim Bakanlığı, 1967, 228 s.

 5. Adem Çalışkan. Füzulinin kasidesi ve şerhi. Ankara, 1999, s. 94.

 6. Alaeddin U. Füzuli. İstanbul, 1932, 40 s.

 7. Amil Çelebioğlu. Füzulinin bir beyiti üzerinde bazı dü­şün­jeler. Milli kütüphane 1. Milli Füzuli semineri. An­kara, 1986.

 8. Avundug Orhan. Füzulide dini fikir ve dini mezmunlar. İstanbul Universitesi Edebiyyat fakultesi Türk dili ve edebiyatı mezuniyet tezi. İstanbul. 1960-61.

 9. Aymutlu Ahmed. Türk şiirinde kullanılan Aruz vezinleri ve örnekleri. İstanbul: Osman Yalçın Matbaası, 1962, 124 s.

 10. Banorlı Nihad Sami. Türk edebiyatı tarihi. Türkiye Jum­huriyeti Milli Egitim Bakanlığı neşriyatı, 1972, 320 s.

 11. Banarlı Nihad Sami. Türk ve Batı Edebiyatı. İstanbul: Ramzi kitabevi, 1971, 282 s.

 12. Behjat Nejatigıl. Edebiyatımızda İsimler sözlüyü. İstan­bul: Varlık Yayınları, 1968, 360 s.

 13. Bekre Fikret Baha. Bu günkü dille Füzuli. Ankara: Türk sanatı yayınları, 1959, 95 s.

 14. Benderli Muvaffak Hüsnü. Edebiyat ve edebiyat tarihi el kitabı. İstanbul, 1937, 208 s.

 15. Janını jananına feda eden Fuzuli. /Hazır­la­yanlar: Gülağ Öz, İvgin nurettin. Ankara, 2010, 368 s.

 16. Jəfəroğlu Ə. Azerbayjan edebiyyatı. Türk dünyası ede­biyyatı /Hazırlayanı: Xəlil Açıqgöz. Ankara, 1991, 151 s.

 17. Jelil Özulus. Füzuli, kendi topraklarında bir injeleme. Niğde, 1948, 40 s.

 18. Jemil Yener. Füzuli. İstanbul: Jem yayınevi, 1977, 180 s.

 19. Jevdet Kudret. Divan şiirinde üç büyükler: 1. Füzuli. İstanbul: İnkilap kitabevi, 1985.

 20. Jevdet Kudret. Füzuli. Hayatı, sanatı, şiirleri. Türk klassikleri. İstanbul, Varlıq yayımevi, 1974, 118 v.

 21. Jevdet Kudret. Türk edebiyatından seçik parçalar. İstanbul: İnkilap ve Aka kitabevi, 1973, 576 s.

 22. Junbur Mücgan. Füzuli hakkında bir biblioqrafiya dene­me­si. İstanbul: Maarif basımevi, 1956, 129 s. (Türk kül­tür eserleri).

 23. Junbur Mücgan. Füzulinin biblioqrafiyası. İstanbul, Ma­arif yayınları, 1956, 86 s.

 24. Demirel Hemide. Şair Füzuli. Ankara, 1991, 315 s.

 25. Esen Muzaffar. Füzuli. İstanbul: Genjlik Kütüphanesi, 1943, 145 s.

 26. Evliya Çelebi. Seyahatname, j.IV. İstanbul, 1314 (1896).

 27. Faık Reşad. Füzulinin qayrı metbu eşarı. İstanbul, 1314 (m. 1896/97), 48 s.

 28. Füzuli /Böyük adamlar seriyasından: – II). İstanbul. Qanaat kitabxanası, 1931, 15 s.

 29. Füzuli (Böyük adamlar Servisi). I jilt. İstanbul: Sanayi-i Nefise Matbaası, 1927, 14 s.

 30. Füzuli divanında maddi kültür /Hazırlayanı: Nahid Aybet. Ankara, 1989.

 31. Füzuli. Hayatı, sanatı, şiirleri /hazırlayanı: Nevzet Yeşirgil. İstanbul: Varlık yayınları, 1963, 108 s, İstanbul, 1974.

 32. Füzuli için iki kaside. Ankara, 1956, 8 s.

 33. Füzuli kitabı. 500 yılında Füzuli sempozyumu bildirileri. İstanbul, 1996.

 34. Füzuli (Şer seriyasında). Anqara, Emek Qasım-yayımı evi, 1952, 15 s.

 35. Füzulinin gaqri matbu eşari. İstanbul: Faik Reşat, 1934, 48 s.

 36. Füzuli D. Fuzuli kazak dilinde. Fuzulinin Türk kultur ve sanat dünyasındakı yeri. Bildiriler kitabı 28-31 mayıs, 2008. Lefkoşa-KKTS: Yakın Doğu Umiversitesi Basımevi, 2009, 241 s.

 37. Hajıetinoğen Nejmetin. Füzuli. İstanbul: Toker yayın­ları, 1972, 159 s.

 38. Haluk İpekten. Füzuli: hayatı, edebi kişiligi, eserleri ve bazı şiirlerinin açıklamaları. Ankara, 1973; Ankara: Akçağ yayan, 1991, 1996.

 39. Haluk İpekten. Fuzuli Hayatı, sanatı, eserleri. Ankara: Akçağ, 1999, 33 s.

 40. Huart J.l. Füzuli. Ensuklopedie de İslam. Jild II. İstan­bul, 1927.

 41. Hüseyin Ayan. Leyla ve mejnun, Fuzuli. İstanbul, 2005.

 42. İbrahim Aşki. Füzuli hakkında bir iki söz. İstanbul: Ali şükrü Matbaası, 1938, 47 s.

 43. Karahan Abdülkadir. Füzuli. Muhiti, hayatı ve şahsiyeti. İstanbul, 1949; 368 s; Ankara: Kültür bakanlığı, 1989, 326 s, İstanbul, 1996, 323 s; İstanbul, 2001, 464 s.

 44. Karahan, Abdülkadir. «Fuzulinin Psikolocisi Üzerine» Fuzuli kitabı. İstanbul: Büyükşehir Belediyesi Kultur İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, 1996.

 45. Kavaklı Ahmed. Türk edebiyatı tarihi. İstanbul: Türkiye yayınevi, 1966, 607 s.

 46. Kenan Akyüz. Batı tesirinde türk şiiri antolocisi. Ankara, 1958.

 47. Kenan Akyüz. Fuzuli Divanı, Ankara: Türkiye İş Bankası Yay, 1958.

 48. Korkmaz Zeinap, Dr. Oljay Selahattin. Füzulinin Dili hakkında notlar. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1956, 49 s. (Ankara Universitesi ve Tarih-Joğrafiya fa­kul­tesi yayınlarından № 118).

 49. [Kövçə] İbrahim Alaeddin. Füzuli. İstanbul: Qenaetkitab­xanası, 1932, 40 s. Milli kitabxana edebiyyat seriyası: 3.

 50. Kövçə İbrahim Alaeddin. Türk məşhurları. İstanbul, 1946.

 51. Köprülü Fuad M. Azeri edebiyyatının tekamülü. İslam Ansiklopedisi, 12 jüz, İstanbul, 1942.

 52. Köprülü Fuad. M. Divan edebiyatı antolocisi. Füzuli fasi­külü. İstanbul, 1934.

 53. Köprülü Fuad. M. Eski şairlerimiz. Divan ədəbiyyatı antolocisi. Füzuli, ikinji basılış, İstambul: Ahmet Halit Kitabevi, 1946.

 54. Köprülü Fuad M. Füzuli hayatı və eseri /Füzuli külliyatı esasında). İstanbul: Yeni Şərq kitabxanası, h.1342 (m.1924), 22 s.

 55. Köprülüzadə M.F. Füzuli. Hayatı ve eseri. İstanbul: Darülfünun neşriyyatı, 1924, 320 s.

 56. Kudret J. Füzuli: Hayatı, sanatı, şiirleri. İstanbul, 1974, 112 s.

 57. Mahmud Ekrem Rejaizade. Kudemadan birkaç sair. İstanbul, h. 1305 (m. 1887/88), 60 s.

 58. Mazıoğlu Hasıbe. Füzuli – Hafız. Ankara: İş Bankası Yayını, 1956, XI, 384 s.

 59. Mazıoğlu Hasibe. Füzuli üzerine makaleler. Ankara, 1997, 264 s.

 60. Mehmed Jelal. Osmanlı edebiyyatı nümuneleri. İstan­bul, 1894.

 61. Mehmed Mihri. Ulu Türk ulusunun şanlı şairi Füzulinin şerh ve tefsirli Divanı. İstanbul: Aydınlık basımevi, 1937, 126 s.

 62. Memmedzade M.B. Milli Azerbayjan herekatı. Ankara, 1991, s. 6-7.

 63. Nahid A. Füzuli divanında maddi kültür. Ankara, 1989, 427 s.

 64. Nesin Aziz. Leyla və Mejnun /Füzulidən gününüz Türk­jəsinə aktaran). Ankara: Türk Dil qurumu yayanları, 1972, 82 s.

 65. Nezmeddin Hajı Amin oğlu. Füzuli. İstanbul, 1972.

 66. Olgun İbrahim. Menakib-i Fuzuli. Türk dili Araştırmaları yıllığı, 1973-1974.

 67. Özulus Jelil. Fuzuli: Kendi topraklarında bir injeleme. Niqde, 1948, 40 s.

 68. Pola İskender. Su Kasidesi. İstanbul: Kapı Yayımı, 2004.

 69. Refioğlu Selim Rafiq. Azərbayjan edebiyyatı. İstanbul, 1941.

 70. Sezai Karakoş. Leyla ile Mejnun. İstanbul, 1980, 57 s.

 71. Süleyman Fehmi. Edebiyat. İstanbul, h.1321 (m.1903/04), 360 s.

 72. Süleyman Nazıf. Fuzuli. İstanbul: Yeni Matbaa, 1925, 173 s.

 73. Şerdust Ə.Ə. Nur çeşməsi (Molla Məhəmməd Füzulinin hayat və eserləri barədə araşdırmalar). Tehran, 1996. Türk dilində.

 74. Tahir Olgun. Fuzuliye dair. İstanbul: Selamet Matbaası, 1936, 62 s. Yusel, sayı: 22, s. 4-13.

 75. Tanpınar A.M. Edebiyyat üzerine makaleler. İstanbul: Milli Egitim Basımevi, 1969, 152 s.

 76. Tarlan A.N. Divan Edebiyyatında tevhidler. Fasıkul II, Füzuli – Nabi. İstanbul, 1936, 30 s.

 77. Tarlan A.N. Fuzuli. Bursada verilmiş kon­ferans. İstan­bul, 1941.

 78. Tarlan A.N. Fuzulinin farsja divanı. İstanbul: Milli Egitim Basım Evi, 1950, 205 s.

 79. Tevet Fethi. Füzulinin bahçesi. İstanbul: Ajun Matba­ası, 1938, 58 s.

 80. Tunjar Feril, Raqıp-Sabahattin Arıkan. Fuzuli, Makya­vel, Barbaros, Eflatun. Ankara, Öğretmen dergisi. İstan­bul: İşıl Matbaası, 1952, 64 s.

 81. Uraz Murad. Türk edib ve şairleri. I jilt. İstanbul, 1939.

 82. Yener J. Fuzuli. İstanbul: Bahar matbaası, 1977, 179 s.

 83. Yener J. Fuzulinin dünyası. Ankara, 1966. 112 s.

 84. Yesirgil Nevzat. Fuzuli. Hayatı, sanatı, şiirleri/Türk klassikləri seriyasında). İstanbul, 1952,122 s.; 1959, 108 s.; 1963, 108 s.; 1968, 112 s.

 85. Yesirgil Nevzat. Fuzuli. İstanbul: Varlık yayınları, 1955, 122 s.


Məqalələr 1. Abdulbaqi Gölpınarlı. Fuzuli divanı. Müqeddime. İstan­bul, 1948, 1950, 1961, s. 3-11.

 2. Abdulkadir İnan. Fuzulinin arapça Divanı. Türk dili bel­leteni, Ankara, 1940, j. II, Sayı 3-4, s. 59-61.

 3. Ajaroğlu Türker. Fuzuli. Hayatı ve eserleri. Bahçe mej­muası, 1950, sayı2, s. 5.

 4. Açıkgöz Namık. Fuzulinin bir beyti etrafında düşünjeler. Azerbayjan türkleri, 1990, sayı 3, s. 38-41.

 5. Agah Sırrı Levend. Arab, fars ve türk edebiyyatlarında «Leyla ve Mejnun» hikayesi. Ankara, 1959. M.Füzu­li­nin «Leyla ve Mej­nun»u hakkında. Bax: səh. 237-258.

 6. Agah Sırrı Levend. Bakuda Fuzuliyi Anarken. Türk dili, 1959, s. 8, sayı 90, s. 293-303.

 7. Agah Sırrı Levend. Divan edebiyatı – Fuzulide tasannu. Felsefe ve ijtimaiyyat. İstanbul, 1927, sayı 1, s.36-46; sayı 2, s.126-130; sayı 3, s.195-201; sayı 4. s.282-289.

 8. Agah Sırrı Levend. Edebiyat tarihi dersleri. Tanzimata kadar. İstanbul, 1941, 452 s. (Fuzuli bahsı, s. 118-134).

 9. Agah Sırrı Levend. Fars ve türk edebiyatlarında Leyla ve Mejnun hikayesi. Ankara, 1959, s. 237-268.

 10. Agah Sırrı Levend. Fuzuli Akkoyunlu mudur? Şadırvan, 1949, j.I, sayı 1, 1 Nisan.

 11. Agah Sırrı Levend. Fuzuli yubileyi münasibetile Anka­radan Bakuya ve Moskovaya. Türk dili, 1960, № 89-94.

 12. Agah Sırrı Levend. Fuzulinin Şah ve Gedası. Türk dili, 1954, jilt III, sayı 35, s. 655-656.

 13. Agah Sırrı Levend. Fuzuliyi anma Töreni münasibetiyle Ankaradan Bakuya ve Moskovaya. Türk dili. 1959, j.8, Sayı 89, s. 237-245.

 14. Agah Sırrı Levend. Leyla ve Mejnunlar. Türk dili, 1952, j.II, Sayı 5, s.8-12; s. 11, sayı, 12, s.17-20.

 15. Agah Sırrı Levend. Örfinin «Leyla ve Mej­nun»u. Türk dili, 1952, j. 11; Sayı 12, s. 17-20.

 16. Agah Sırrı Levend. Türk edebiyatında Leyla ve Mejnun yazan şairler. Türk dili Araştırmaları yıllığı, 1957, s.105-113.

 17. Ahmet Hamdi Tanpınar. Edebiyat üzerine makaleler /Hazırlayanı: Zeynep Kerman. İstan­bul, 1977, s.137-160.

 18. Ahmet Kartal. Türkün Fuzuli muhabbeti. Fuzulinin Türk kultur ve sanat dünyasındakı yeri. Bildiriler kitabı 28-31 mayıs 2008 Lefkoşa-KKTS: Yakın Doğu Univer­si­tesi Basımevi, 2009, s 12-23

 19. Ahmed Rasim, Fuzuli. Hazine-i Fünun, 1311, 4 Rejeb, s.27.

 20. Akbal Oktay. Fuzuli ve lirizm. Uyanış-Servet-i Funun, 1940, jilt 89, sayı 2314, s. 65.

 21. Aköz Faik. Şair Fuzuli ve sanatına dair. Yurdda kal­kınma (mejmuası), Yıl 1, 1948, sayı 1.

 22. Aktaş Hasan. Klassik şiirden modern şire okul ve misyon sahibi bir şair olarak Fuzuli. Janını jananına feda edən ozan Füzuli \Hazırlayanlar: Kulağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s.33-85.

 23. Aslan M. Fuzuli için tarih. Fuzulinin Türk kultur ve sanat dünyasındakı yeri. Bildiriler kitabı 28-31 mayıs 2008 Lefkoşa-KKTS: Yakın Doğu Universitesi Basımevi, 2009, s. 217-220.

 24. Alsan Nebil Fazıl. Felsefe tasavvuf jephe­sinden «Fu­zuli». Büyük Doğu, 1956, 4 nisan.

 25. Amil Çelebioğlu. Fuzulinin şiirlerinde ney. 2. Milli Mev­lana konqresi (Tebligler). Konya, 1986, s. 71-83.

 26. Amiri Ali. Füzulinin fatehden müteessir olması haqqın­da. Osmanlı tarix və edebiyyat mejmuesi, h. 1334 (m.1915), № 9, s. 161-162. Bu mejmuenin 5, 18, 19, 23 və 26 №-lərində Fuzuli şiirlerinden nümuneler de var.

 27. Araslı H.M. «Leyli və Məjnun» haqqında. Türk dili araş­dırmaları yıllığı, Ankara, 1958, s. 17-32.

 28. Artam Nijati. Fuzulinin hayatı. Abant (Bolu xalqevi der­gisi), 1946, j. 2, № 7.

 29. Artam Nurettin. Büyük Fuzuli. Ulus, 1956, 24 aralık.

 30. Artam Nurettin. Fuzuli kitabı. Ulus, 1937, 14 mayıs.

 31. Artam Nurettin. Fuzuliyi tedirgin etmege kalkmayınız. Ulus, 1948, 7 şubat.

 32. Artam Nurettin. Sakaryadan dijleye. Ulus, 1947, 23 eylül.

 33. Ataç Nurullah. Fuzuliyi okurken. Türk dili, 1954, j.III, sayı 36, s. 710-714.

 34. Ateş Ahmed. Fuzulinin el yarısı. Türk dili, 1956, j.5, sayı 57, s. 545-547.

 35. Atok Oğuz Kazım. Füzuli. Ülkü, 1946, jilt V, 1 Eylül.

 36. Babayev Namiq. Füzuli şeirinin musiqisi. Azerbayjan türkleri, 1990, sayı 4, s.36-38.

 37. Baku Edip Ali. Fuzuli için. Damla, 1956, sayı 9-84, s.125.

 38. Baku Eqib Ali. Texmisi-qezeli-Fuzuli Bağdadi. Seher, 1990, 8 mart.

 39. Banarlı Nihat Sami. Edebi bilgiler. İstanbul, 1948, s.78, 85.

 40. Banarlı Nihat Sami. Fuzuli. Aylık Ansiklopedi. İstanbul, 1946, jilt 2, № 22, s.687.

 41. Banarlı Nihad Sami. Fuzulinin vüjut yapısı. Hürriyet, 1956, 21 Ojak.

 42. Banarlı Nihat Sami. Resimli Türk-edebiyatı tarihi. Des­tanlar devrinden zamanımıza kadar. İstanbul: Yedigün neşriyyatı, 1947-1948, s. 153-161.; İstanbul, 1987, j.2.

 43. Banarlı Nihad Sami. Unudulmuş mezarlar. Yedigün. 1946, № 686, s.14.

 44. Barlas Rıza. Fuzuli ve Mozart. Hürses, 1956, 2 şubat, sayı 1833, s. 2.

 45. Batıman Burhanettin. Fuzuli ve Faust. İstanbul Univer­sitesi türk dili ve Edebiyatı dergisi, 1948, jilt II, sayı 3-4, s. 267-276.

 46. Beken Suheyli. Fuzulinin edebi şahsiyeti. Tarih joğ­rafya dünyası, İstanbul, 1959, sayı 1, s. 128-130.

 47. Benderoğlu Abdülletif. Mehemmed Fuzuli Bağdadi (1493-1556). Yurd, 1987, 13 mart. Arab elifbasında.

 48. Boyat Fazil. Fuzulinin arabja divanına dair. Yurd, 1989, № 1, 4-6, s. 4. Arab elifbasında.

 49. Boyat Mehemmed Mehdi. Tuzxurmatuda Fuzuli haq­qın­da söylentiler. Yurd, 1989, № 946, s. 10. Arab elif­ba­sında.

 50. Boyatlı Hidayet Kamal. Türk şiirinde nezm turleri ve şekilleri (Fuzuliden bahs olunur ve şiirlerinden numu­neler verilmişdir). Qardaşlıq, 1976, № 1-2, s. 22-23.

 51. [Bölük başı] Rza Tevfiq. Aydınlatılması istenen nöqteler. Yeni sabah, 1944, 3 ikinjiteşrin (noyabr).

 52. Bölükbaşı Rza Tevfiq. Fuzuli ve hurifilik. Yeni sabah, 1944, 20 ilktəşiri (Oktyabr), 3 ikinjitəşrin (noyabr), 22 ilk qanun (dekabr).

 53. Bölükbaşı Rza Tevfiq. Fuzulinin nəzirəçiliyi. Yeni sa­bah, 1944, 22 ilk qanun (dekabr). № 2365.

 54. Böyük türk klassikləri. Fuzuli. j.3, İstanbul, 1986, s. 308.

 55. Brogelman. «Ədəbistan». İslam ensiklo­pe­diyası. İstan­bul, 1965-1986, j. 1. s. 523-540.

 56. Burju Şen – Tuğba Genj. Fuzulide «Yalnızlık» imgesi üzerine. II Uluslararası Türk dili ve edebiyyatı öğrenji konqresi bildirileri. (TUDOK-2008). İki jiltte, jilt 2. İs­tanbul, 2009, s. 1150-1151.

 57. Bursalı Mehmed Tahir. Osmanlı müellifleri. 3 jilddə, j.2. İstanbul: Amire metbeesi, h.1333-1342 (m.1914-1923), s. 360-362.

 58. Bülent Tanık. Ön söz. Janını jananına feda edən ozan Füzuli \Hazırlayanlar: Kulağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s. 5-6.

 59. Büyük Türk şairi Fuzuli 500 yaşında. Türk dünyası, 1995, şubat. yıl 3, jilt 2, sayı 7, s. 5-13.

 60. Jahit Öztelli. Fuzuli Divanının yeni baskısı üzerine. Türk Dili, 1958, j. VIII, Sayı 8, s. 179-180.

 61. Jahit Öztelli. Fuzuli tenakibi uydurmalıdır? Ankara, Türk Dili, 1958, j. VIII, sayı 80, s. 396-399.

 62. Jahit Öztelli. Fuzulinin Biblioqrafiyasına yeni ilaveler. Türk dili, j. VIII, sayı 90, s. 336-339.

 63. Jahit Öztelli. Fuzulinin en Eski «Leyla ve Mejnun» mesnevisi. Türk dili, 1975, j. XXIV, Sayı 287, s.429-431.

 64. Jahit Öztelli. Tekke şairi Fuzuli. İstanbul, Türk folklor araştırmaları, 1964, s. VIII, sayı 175, s. 3319-3320.

 65. Jem Dilçin. Fuzuli Divanı Üzerine Notlar (Studies On Fuzulis Divan). Turkish Sourjes XLIII, Published at The Department of Near Eastem Languages And Aviliziations, Harvard University, 2001.

 66. Jem Dilçin. Fuzulinin şiirlerinde söz tekrarlarına daya­nan bir anlatım özelligi. Türk dili edebiyatı, X/1, 1992, s. 77-114.

 67. Jem Dilçin. Su kasidesinin bir beytindeki yayğın yanlış üzerine. Türkoloci Dergisi, J. XIII, 2000 s. 1.

 68. Jemal Refik. Fuzuliyi anmak. Aksam (İstanbul), 1955, 15 mart.

 69. Jemil Yener. Fuzuli ve aşk. Ankara, Türk dilli, 1959, j.VIII, sayı 9, s. 615-622.

 70. Jemil Yener. Fuzulide İnsan ve Hoşgörü. Türk dili, 1976, Sayı 297, s. 335-343.

 71. Jemil Yener. Fuzulide kadın. Ankara, Türk dili, 1957, j.VI, sayı 185, s. 417-422.

 72. Jemil Yener. Fuzuliye ve eşqine dair. Ankara, Türk dili, 1959, j. 8, № 94, s. 558-564.

 73. Jevad Heyet. Fuzulinin edebi şahsiyeti. Varlık, Tehran, h.s. 1373 (m. 1994), sayı 94/3, s. 13-27.

 74. Jeylan Ö. Bir kutu piki dünya Fuzulinin redifleri ortak türkçe-farsça qezelleri üzerine. Fuzulinin Türk kultur ve sanat dünyasındakı yeri. Bildiriler kitabı 28-31 mayıs 2008 Lefkoşa-KKTS: Yakın Doğu Universitesi Basımevi, 2009, s. 82-90.

 75. Jubukçu İbrahim Agah. Fuzuli ve düşünjesi. Türk dün­yası, 1993, Eyul, Yıl: I, jilt 1, sayı 4, s. 20-23.

 76. Jumhurbaşkanı sayın Suleyman Demrelin konuşması. Fuzuli – 500 / Tərtib edənlər: N.İbrahimov və Y.Qara­yev. Ankara, 1996.

 77. Jumbur Mücgan. Doğumunun beşyüzünjü yılında Fu­zu­li. Türk dünyası, 1995 şubat, yıl 3, jilt 2, sayı 7, s.14-19.

 78. Jumbur Mücgan. Fuzuli. Hayatı ve eserleri. Tarix ve joğrafiya dərgisi, 1959, № 3, s. 165-171.

 79. Jumbur Mücgan. Fuzulinin eserlerinde kadın. Ankara, Türk kadını, 1967, II, sayı 9-8, 6-9; sayı 10, s. 12-15.

 80. Jumbur Mücgan. Fuzulinin hayatı ve eserleri. Ankara, Tarih-joğrafiya dünyası, 1959, j. IX, sayı I, s. 165-171.

 81. Çapan Pervin. Fuzulinin Hasbihali Tarzındaki şiirlerine dair. Azerbayjan türkleri, 1990, Sayı 1, s.41-43.

 82. Çelebi Katib. Keşfülzunun /Hazırlayanlar: Şerafettin Yaltqaya, Kilisli Rifet Bilge. 2 jilddə. İstanbul: Maarif metbeesi, 1941-43. j. 1, s. 198, 225, 645, 805, 914. j. 2. s. 1075, 1571, 1719, 1742.

 83. Çetin Derdiyok. Füzulinin «Dedim dedi» redifli müsed­desinde pitoresk anlatım ve aşık vemaşuk profili. Janını jananına feda edən ozan Füzuli. /Hazırlayanlar: Gülağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s. 123-138.

 84. Çulpan Zaripova Çetin. Fuzulinin tatar edebiyatına te­zis­leri. Janını jananına feda edən ozan Füzuli. /Hazır­la­yanlar: Gülağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s. 100-122.

 85. Danışmend İsmail Hami. Fuzulinin hastalığı. Milliyet, 1952, 8 mart.

 86. Danışmend İsmail Hami. Fuzulinin mezarı. Jumhuriyet, 1948, 22 aralık.

 87. Danışmend İsmail Hami. İzahlı Osmanlı tarixi xrono­logiyası. İstanbul: Türkiye yayımevi, 1948. Fuzuli behsi: 300-305/ j. 2, s. 300-305.

 88. Danışmend İsmail Hami. Leyla ve Mejnun. Jumhuriyet, 1940, 7 ilkkanun.

 89. Delilbaşı Ali Süha. Fuzulinin mezarı. Sanat ve edebiyat, 1947, sayı 19, s. 1-4.

 90. Demir Nurettin. Fuzuli örneginde osmanlıda yazı dili axtarımı. Fuzulinin Türk kultur ve sanat dünyasındakı yeri. Bildiriler kitabı 28-31 mayıs 2008 Lefkoşa-KKTS: Yakın Doğu Universitesi Basımevi, 2009, s 75-81.

 91. Demirel Ö. Fuzulinin eyleyen redifli qazelinin ses ve an­lam özellikleri çerçivesinde degerlendirilmesi. Fuzulinin Türk kultur ve sanat dünyasındakı yeri. Bildiriler kitabı 28-31 mayıs 2008 Lefkoşa-KKTS: Yakın Doğu Univer­sitesi Basımevi, 2009, s. 221-230.

 92. Derdiyok Ç. Fuzulinin türkçe divanında geje. Fuzulinin Türk kultur ve sanat dünyasındakı yeri. Bildiriler kitabı 28-31 mayıs 2008 Lefkoşa-KKTS: Yakın Doğu Univer­sitesi Basımevi, 2009, s. 33-55.

 93. Dilmen İbrahim Nejmi. Tarih-i edebiyat dersleri. 2 jilt. İstanbul, h. 1338.

 94. Dizdaroğlu Hikmet. Bengü-Bade. Türk dili aylık dergi, 1956, jilt VI sayı 61, s. 49-51.

 95. Dizdaroğlu Hikmet. Fuzuli ve Hafiz. Ankara, Türk dili, 1957, j. VII, sayı 73, s. 47-51.

 96. Dizdaroğlu Hikmet. Fuzulinin dili hakkında notlar. Türk dili, 1957, j. 6, Sayı 72, s. 683-685.

 97. Dizdaroğlu Hikmet. Fuzulinin mektupları. Ülkü, 1949, jilt III, sayı 26, s. 40-41.

 98. Dizdaroğlu Hikmet. Leyla ve Mejnun hikayesi. Ankara, Türk dili, 1959, j. VIII, sayı 99, s. 23.

 99. Dizdaroğlu Hikmet, Jemil Yener. Fuzulinin dünyası. Türk dili, 1967, j. XVI, Sayı 190, s. 771-773.

 100. Doğrul Ömer Rıza. Fuzuliye dair. Sonkanun, 1937, jilt XXXVIII, s. 597-598.

 101. Dorogo R.N. Bir büyük azeri şairi Fuzuli. Türk tarih kurumu belleteni, 1960, j. XXIV, sayı 3, s. 28-29.

 102. Duran R. Matlaul-itikad fil-mebde vel-meadına göre Fuzulinin şüligi meselesi. Fuzulinin Türk kultur ve sanat dünyasındakı yeri. Bildiriler kitabı 28-31 mayıs 2008 Lefkoşa-KKTS: Yakın Doğu Universitesi Basımevi, 2009, s. 138-150.

 103. Elibeyli Ş.Ə. Füzulinin şiirlerinde «deniz» kelimesinin kullanılması. Türk Kültüründe Deniz ve Deniz Edebiyatı, Ankara, 2008, s. 267-274.

 104. Elibeyli Ş.Ə. Nesimi ve Füzuli Sepkinde Ortak Ma­kamlar. Evgene sığmayan Ozan Nesimi, Ankara, 2006, s.115-120.

 105. Eloğlu. Füzulidən çap olunmamış bir qəsidə. Varlıq, h.1383, sayı: 1-132, s. 54-59. Ərəb əlifbasında.

 106. Emin Abid. Fuzulinin malum olmıyan bir eseri «Söhbet-ül-esmer». Hayat mejmuesi, 1927, jilt 1, sayı: 16, s. 314.

 107. Erdem Nejati. Fuzulinin hayatı. Abant, 1946, jilt II, sayı 7.

 108. Erkul R. Fuzulinin türkçe kıtelerindeki düşünje dünyası. Fuzulinin Türk kultur ve sanat dünyasındakı yeri. Bildiriler kitabı 28-31 mayıs 2008 Lefkoşa-KKTS: Yakın Doğu Universitesi Basımevi, 2009, s. 151-162.

 109. Faik Reşat. Tarih-i edebiyatı Osmanıye. İstan­bul, h.1308 (m. 1890), 399 s. (Fuzuli bahsı-s. 338).

 110. Fedai Harid. Fuzulinin su kasidesi. Janını jananına feda edən ozan Füzuli. /Hazırla­yanlar: Gülağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s. 159-167.

 111. Fevziye Aptullah. Fuzulinin qazelleri ile diger divan şairleri arasındaki benzeyişler. Azerbay­jan yurt bilgisi, 1934, sayı 30, s. 223-232.

 112. Fikret Türkmen – Yurd, Sönmez Fedakar. Halk Ede­biya­tı ve Fuzuli. Janını jananına feda edən ozan Füzuli \Hazırlayanlar: Gülağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s. 327-339.

 113. Fuzuli. Mine Mengi. Eski türk edebiyatı tarihi. Edebiyat tarihi metinler. Ankara, 1999, s. 140-151.

 114. Fuzuli eserinin mükemel neşri (Azerbayjan Ensiklope­diyasının çıxardığı iki jildlik Fuzuli eserleri). Varlık, h.1376, sayı: 4-107, s. 68-73.

 115. Fuzuli /Hayat ve yaradıjılığı hakkında). İslam ensklope­diyası. İslam Aləmi, tarix, joğrafiya, etioqrafiya və bioq­ra­fiya lüğəti. j. 4. İstanbul, 1948, s.686-699.

 116. Fuzulu sempozyumu, (4-5 Nisan 1995), Bildiriler. Bir: Türk dünyası injelemeleri, İstanbul, 1995, sayı 3, s.160-318.

 117. Fuzuli yabanjı dillerde (Fransada neşr olunmuş antolo­giyada Fuzulinin hayatı ve qezellerinden numuneler verilmesi hakkında). Yurd, 1970, 9 kasım.

 118. Fuzulinin anma günü. Ankara, Türk dili, j. VI. Sayı 64, s. 246-247.

 119. Fuzulinin heykeli. Türk dili, 1959, jilt 8, sayı 90, s.298-299.

 120. Fuzuliye bir mektub. Yurd, 1971, 13 ojak (yanvar).

 121. Fuzuliyi –zar. Şelale, 1913, № 4, s. 2; № 45, s. 4.

 122. Göksel Kemal. Ölümünün 398-inji yıldönümünde aşk, hüzün ve iztirap şairi Fuzulinin ölmerligi. Bugün, 1953, 11 ojak.

 123. Gökyay Orhan Şaik. Fuzulide şiir. Yüjel, 1946, sayı 13, s.113-114.

 124. Gökyay Orhan Şaik. Fuzulide şiir. Gave, j. 1, sayı 4, s.4-8.

 125. Gökyay Orhan Şaik. Leyla ve Mejnun. Yujel, 193, jilt 1, sayı 99.

 126. Gönensay Hifzı Tevfik-Nihat, Sami Banarlı. Başlanğıj­tan Tanzimata kadar. Türk edebiyatı tarihi. İstanbul, 1944, 196 s. (Fuzuli bahsi-s. 114-124)

 127. Gönül Ayan. Fatıha suresinin Fuzulinin bir qazeline yansıması. Janını jananına feda edən ozan Füzuli. /Hazırlayanlar: Kulağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s. 86-92.

 128. Gövsa İbrahim Alaettin. Meşhur adamlar. Jilt 2. İs­tan­bul, 1933-35. (Fuzuli bahsı: s. 563-564)

 129. Gövsa İbrahim Alaettin. İslam ensiklopedisi. İstanbul Universitesi Yayınlarından, 1947, s. 686-699.

 130. Gövsa İbrahim Alaeddin. Resimli yeni luğat ve ensik­lopedi. Fuzuli maddesi. Jilt II, İstanbul İskit Yayınevi, s. 874-875.

 131. Gövsa İbrahim Alaettin. Türk meşhurları. İstanbul, 1946, s. 145-146.

 132. Göyüşov N.J. Füzuli dünyasının Yunis İmre ve Mövla­ne ile qovuşduran ortaq deyerler. Fizulinin türk kultur ve sanat dünyasındakı yeri. Uluslar arası türk dünyası ve Yazarlar simpoziumu. Yakın Doğu Universitesi, 2009, s. 113-125.

 133. Göyüşov N.J. Yunis İmre ve Fizuli: Ortaq deyerler BERJESTE, Kayseri, 2009, sayı 86, s. 18-22.

 134. Gülağ Öz, Hayrettin İvkin. Sunuş. Janını jananına feda edən ozan Füzuli. /Hazırlayanlar: Kulağ Öz, İvkin Hay­rettin. Ankara, 2010, s. 7-8.

 135. Güngörmüş N. Nurettin. Fuzilinin dehası. Son saat (İstanbul), 1953, 16, 20 Temmuz.

 136. Haluk İpekten. Fuzuli-hayatı, edebi kişiligi, eserleri ve bazı şiirlerinin açıklamaları. Er­zurum: Atatürk Univer­si­tesi yayımı, 1973, № 309.

 137. Hisar Abdülhak Şinası. Fuzuli. Sanat ve edebiyat der­gisi, İstanbul, 1955, Jilt II, sayı 12, s. 11-12.

 138. Hisar Abdülhak Şinasi. Fuzuli divanı. Türk yurdu, İs­tan­bul 1955, 17 Eylül.

 139. Halil Nihad. Fuzuli ile. Hadisat, 1919, sayı 109, 118, 165.

 140. Hasan Tahsın. Gülzar-ı musiki (Fuzulinin bestelenmiş şiirleri hakkında). İstanbul, h. 1323 (m.1905), s.49, 214, 354, 360.

 141. Hayrettin İvgin. «Füzulinin doğumunun Kaçınjı yılın­dayız?» Size dergisi. 1997, sayı, 179, s. 8-9.

 142. Hisari Mir Hidayet. Fuzuliden tapılmış yeni eserler. Varlık, h. 1376, sayı: 2, 3, s. 32-44.

 143. Hisari Mir Hidayet. Fuzulinin mezhebi ve meşrebi ba­rede. Varlık, h. 1377, sayı: 14, s. 25-31.

 144. Hisari Mir Hidayet. Fuzulinin hayatı ve yaradıjılığı hakkında izahlar. Varlık, h.ş. 1373 (m. 1994), sayı 93/2, s. 29-43.

 145. Hünalp Ayhan. Şimdiye kadar 11 ojak 1556 olarak bildigimiz büyük şair Fuzulinin ölüm tarihi yanlıştır. Ter­jüman, İstanbul, 1956. 21 ojak.

 146. Hüseynzade Ə. Abdülqədir Karahan Fuzuli hakkında. Elmi-tədqiqi məsələlər məjmuəsi. Bakı, 1958, s.315-341.

 147. İbrahim Aşki. Fuzulinin mezhebi. İjtihat, 1927, jilt 12, sayı 222, s. 4261.

 148. İbrahim Kutluk. Münşeatlar ve Günümüzedek gelen mektup betikleri üzerine. Türk dili, 1974, j. XXX, Sayı 274, s. 366-378.

 149. İbrahim Olgun. Menakib-ı-Fuzuli. Ankara, Türk dili Araştırmaları yıllığı, 1973-1974; Türk Dili Kurumu Yayın­ları, 1974, s. 203-222.

 150. İnal İbnülmin Mahmud Kemal. Son asır Türk şairleri. 4 jilt. İstanbul, 1930-1940, 2352 s. (Fuzuliden bahs olunan sayfalar: 185, 217, 272, 316, 320, 464, 547, 630, 685, 696, 803, 871, 887, 1041, 1191, 1206, 1209, 1461, 1813, 1901, 2195, 2198)

 151. İran türkleri edebiyatı tarixinden (Fuzuli ve b. bahs olu­nur). Birlik sesi, 1972, № 5, s. 42-43.

 152. İslam-Türk-maarifi. Fuzuli bahsı. Jilt 1, № 47-48, İstan­bul, 1943, s. 752-753.

 153. İsmail Habib Sevük. Şair-serdar. Jumhuriyet, 1949, 29 Nisan.

 154. İstanbul türkje yazma divanlar kataloqu. 1 jilt. XII-XVII əsr. İstanbul, Milli Egitim basımevi, 1947, 219+XIV s. (Fuzuli bahsi: j. 124-135)

 155. İvgin Hayrettin. Fuzuli için Baküde 1958 yılında yapılan anma toplantıları ve Nazım Hikmet. Janını jananına feda edən ozan Füzuli. /Hazırlayanlar: Gülağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s. 192-200.

 156. Kalafat Yaşar. Füzulinin su kasidesinde mitolocik devri dayim. Janını jananına feda edən ozan Füzuli. /Hazır­layanlar: Gülağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s.201-219.

 157. Kaplan Mehmed. Fuzuliden bir tabiat manzarası. Kültür dergisi, İstanbul, 1945, sayı 32.

 158. Kaplan Mehmet. «Leyla ve Mejnun». Türk edebiyatı üzerine araşdırmalar 3. TipTahlilleri. İstanbul: Degah yayınları, 1985.

 159. Karahan Abdulkadır. Jaminin erbeini ve türkçe terjü­me­leri (terjüme edebiyatından nümuneler üzerinde ça­lış­malar). İstanbul, Türk dili ve Edebiyatı dergisi, 1952, j. IV, sayı 4, s. 345-371.

 160. Karahan Abdulkadır. Dünya süsleri karşısında Füzuli. Ankara, Türk dili, 1956, j. V, sayı 53, s. 278-283.

 161. Karahan Abdulkadır. Eski türk edebiyatı injelemeleri. İstanbul, 1980, s. 169-184.

 162. Karahan Abdulkadır. Edebi sahtekarlıklar. Tasvir, 1948, 10 Eylül.

 163. Karahan Abdulkadır. Fuzuli. İslam Ansik­lopedisi. Jilt 13. İstanbul: Guzel sanatlar matbaası, 1996, s. 240-246.

 164. Karahan Abdulkadır. Fuzuli, muhiti, hayatı ve şahsiyeti. İstanbul, İstanbul Universitesi Edebiyat Yayınları, 1940, № 410.

 165. Karahan Abdulkadır. Fuzuli nerede doğulmuştur? Tasvır, 1945, 3 temmuz; Urfa, 1946, 6 aqustos.

 166. Karahan Abdulkadır. Fuzulinin bilinmeyen yeni bir şiri. Tasvir, 16.XII-1945.

 167. Karahan Abdulkadır. Fuzulinin doğum yeri problemi. Türk yurdu, 1956, sayı 252, s. 494-498.

 168. Karahan Abdulkadır. Fuzulinin doğum yeri ve yılı hak­kın­da yanlış bilgiler. Ankara, Türk dili, 1953, j.II. Sayı 23. s. 744-748.

 169. Karahan Abdulkadır. Fuzulinin dunya ziynetleri karşısın­da eyittigi şiirler. Edebiyat dünyası, 1948, 15 ojak.

 170. Karahan Abdulkadır. Fuzulinin Hadikatus-suadası. Türk­lük, 1939, jilt II, sayı 7, s. 20-28.

 171. Karahan Abdulkadır. Fuzulinin «Leyla ve Mejnun» mesnevisi. Hamle, 1940, sayı 4.

 172. Karahan Abdulkadır. Fuzulinin Mektupları. Türk dili ve edebiyatı dergisi, 1948, j. II, Sayı 3-4, s. 245-266; j. 3, № 1-2, s. 49-85.

 173. Karahan Abdulkadır. Fuzulinin ölümü ve mezarı messe­lesi. Tasvir, 1948, 5 şubat.

 174. Karahan Abdulkadır. Fuzulinin şiiri ve şahsiyeti hakkın­da. Türklük mejmuası, 1940, sayı: 13, jilt III, s.418-422.

 175. Karahan Abdulkadır. Fuzulinin tetkik edilmemiş bir ese­ri. Kırk Hadıs terjümesi – Peyğam­beri­mizin dilinden ders­ler. Selamet mejmuası, İstanbul, 1948, sayı: 57, 59, 61, 63, 64, 66.

 176. Karahan Abdulkadır. Fuzulinin yeni bir eseri: Enis-ül-kalb. Tasvir efkar, 1948, 17 Eylül.

 177. Karahan Abdulkadır. Fuzuliye maledilen bir şiir. Yeni­den Doğuş mejmuesi, 1944, sayı: 1, Kasım.

 178. Karahan Abdulkadir. İslam türk edebiyatında Kırk Hadis terjümeleri. İstanbul, 1954, s. 167-172; İstanbul 1991.

 179. Karahan Abdülkadir. Leyla ve Mejnun eserinin Nizami ve Fuzulide müqayisesi. Varlıq, h. 1370 (m. 1991), № 2 (81). S. 37-43.

 180. Karahan Abdulkadır. Muamma Edebiyatı ve Fuzulinin muammaları. Tasvir, 1948, 23 aralık, Sayı 1224, s. 3.

 181. Karahan Abdulkadır. Niçin Mehmet bin Suleyman Fu­zuli mahlasını aldı? Tasvir, 1948, 26 mart.

 182. Karahan Abdulkadır. Nizami ve Fuzulinin «Leyla ve Mej­nun» eserlerinn mukayisesi (Təbriz Universitetinde 1991-ji ildə keçirilən Beynəlxalq konfransda çıxışı). Elm, 1991, 20 iyul.

 183. Karahan Abdulkadır. Notlar ve açıklamalar. Biblioqrafii­ya. Bax: Karahan Abdulkadır. Fuzuli muhiti, heyatı ve şahsiyeti. Ankara, 1989, s. 261-294.

 184. Karahan Abdulkadır. Terjüme Edebiyatından numune­ler uzre çalışmalar. /Jaminin Arbaini ve türkje terjü­meleri) İstanbul universitesi edebiyat fakultesi Türk dili ve edebiyatı dergisi, 1952, j. 4, № 4, may, s. 345-371. (Fuzuli bahsı: 355-359)

 185. Karahan Abdülkadir. Vesikaların işiğında Fuzuli. Dünya, 1956, 22 ojak; Jumhuriyet, 1956, 21, 22 ojak;

 186. Karaörs Metin M. İki Zirvede «Sözün önemi (Nevai ve Fuzulide sözün kelimenin kıymeti). Milli kültür, 1989, Sayı 64, s. 34-39.

 187. Kemal Çiğ. Fuzuli Hadikat-üs-Süəda. Şarkiyat mej­muası, 1959, j. III, s. 57-58.

 188. Kemal Çiğ. Türk ve İslam eserleri müzesindeki minia­türlü kitapların katalogu. Şarkiyat mejmuası, 1959, s.50-80.

 189. Kenan Akyüz. Fuzuli divanının yeni baskısı üzürine. Türk dili, 1958, j. VIII, sayı 87, s. 179-191.

 190. Kenan Akyüz. Fuzulinin farsja divanına aid yeni bir yazı. Türk dili, 1959, № 68, s. 421-422.

 191. Kenan Akyüz. Fuzulinin farsja divanına aid yeni bir yaz­ma. Türk dili, j. VI, sayı 68, s. 421-422.

 192. Kılınç A. Fuzulinin şiirlerinde deyimler ve halk söyleyiş­leri üzerine. Fuzulinin Türk kultur ve sanat dünya­sın­dakı yeri. Bildiriler kitabı 28-31 mayıs 2008 Lefkoşa-KKTS: Yakın Doğu Universitesi Basımevi, 2009, s.163-178.

 193. Kojatürk Vasfi Mahir. Fuzuli. Varlık, 1936, jilt III, sayı 76, s. 358.

 194. Kojatürk Vasıf Mahir. Şiir defteri. Ankara: Yeni matbaa, 1956. Fuzuli bahsı. S.14-17.

 195. Kojatürk Vasif Mahir. Türk edebiyatı tarihi. Ankara, 1964, s. 331-355, 414-415.

 196. Koçdemir Hadi. Fuzuli. Bütün Türkiye, 1951, № 13.

 197. Korkmaz Zeynep. Fuzulinin dili. Türk dili üzerine araş­dırmalar. Jild 1. 2005, s. 527-534.

 198. Korkmaz Zeynep. Fuzulinin dilindeki fonetik ve morfoloci özelliklerine dair. Ankara, 1956, s. 1-32.

 199. Köksal M. Fatih. Bazı beyitlerinden haraketle Su kasi­de­sine yeni bakışlar. Fuzulinin Türk kultur ve sanat dün­yasındakı yeri. Bildiriler kitabı 28-31 mayıs 2008 Lefkoşa-KKTS: Yakın Doğu Universitesi Basımevi, 2009, s. 61-71.

 200. Köprülü M. Fuad. Azeri edebiyatına ait notlar. Edebiyat fakultesi, 1925, sayı 1.

 201. [Köprülü M.] Fuad. Eski şairlerimiz. Divan edebiyatı antolocisi. Fuzuli. İstanbul: 1934, s. 193-256.

 202. [Köprülü M.] Fuad. Fuzuli. Jumhuriyet, 1928, 24 şubat; 1938, 10 mart.

 203. [Köprülü M.] Fuad. Fuzuli /Divan edebiyatı antologiya­sından ayrı çap olunub). İstanbul, Ahmed Xalid kitab­xanası, 1934, s. 193-256; ikinji çapı. 1946, 193-256 s.

 204. [Köprülü M.] Fuad. Fuzuli hakkında notlar. Türkiyat, 1926, j. II,

 205. Köprülü M. Fuad. Fuzuli. İslam Ansiklopedisi. İslam aləmi, Tarix, joğrafya, etnoqrafya ve biyoqrafiya lüğati. İstanbul, 1948, s. 686-699; İstambul, 1988, j 4.

 206. Köprülü M. Fuad. Fuzuliye ait. Hayatı, 1927, jilt 1, sayı 8, s. 142-143.

 207. Köprülü-zade M. Fuad. Fuzulinin Mezhebi-Suleyman Nazıf Beyefendiye. Peyam-i sabah, 1922, 11, 18 mart.

 208. Köprülü-zade M. Fuad. Fuzulinin yeni eserleri. Azerbay­jan yurt bilgisi, 1932, sayı 12, s. 447-448; Edebiyat qa­ze­tesi, 1931, sayı 2, s. 1-2.

 209. Köprülü-zade M. Fuad. Fuzuliye ait bazı notlar. Türkiyat mejmuesi, 1928, jild II, s. 434-436.

 210. Köprülü-zade M. Fuad. Fuzuliye dair. İkdam, 1922, 2 şubat.

 211. Köprülüzade M. Fuad. Fuzuliye dair yeni vesikalar. Tevhid-i efkar, 1922, 21 kanunı.

 212. Köprülüzadə M.F. Mukaddime-Kulliyyat-u Di­van-ı Fu­zuli. İstanbul, 1924, s. 5-18.

 213. Köprülzade M.Fuad. Osmanlı tarixi edebiyatı. İstanbul, 1913, s. 263-275.

 214. Kültür ve turizm bakanlığı araştırma ve Geliştirme genel müdürü sayın Maxmut Evkuranın açılış Konuşması. Janını jananına feda edən ozan Füzuli \Hazırlayanlar: Kulağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s.15-18.

 215. Kürkçüoğlu Kemal Edip. Fuzulinin bilinmeyen birkaç şiri. Ankara Universitesi Dil ve Tarih-Joğrafya dergisi, 1947, j. V, sayı 3. s. 315-322.

 216. Kürkçüoğlu Kemal Edip. Fuzulinin bilinmeyen bir mek­tupu. Türk dili belleteni. 1945, III. Sayı 4-5, s. 383-388.

 217. Kürkçüoğlu Kemal Edip. Fuzulinin bilinmeyen farsja bir kasidesi. Ankara Universitesi Dil ve Tarih-Joğrafya Fa­kultesi dergisi, 1946, j. IV, sayı: 3. s. 315-325; 1964, j.XXII, sayı 4 s. 312-314.

 218. Kürkçüoğlu Kemal Edip. Fuzulinin bilinmeyen şiirlerin­den bir kaçı. Ankara Univenrsitesi Dil ve Tarih-Joğrafya Fakultesi dergisi, 1948, j. VI, sayı: 4, s. 319-328.

 219. Kürkçüoğlu Kemal Edip. Fuzulinin mezarı. Tasvir, 1948.

 220. Kürkçüoğlu Kemal Edip. Fuzulinin muamma risalesi. Ankara Universitesinin Dil ve Tarih-Jöğrafya fakultesi dergisi, 1949, j. 7, № 1, s.61-75 /metni ve almanja kı­sal­dılmış terjümesi).

 221. Kütkan Şevket. Fuzuli Bağdadi mi, Kerküklü Fuzuli mi? Milli kültür Aylık Dergisi, 1977, s. 23-24.

 222. Kutluq İbrahim. Münşeatlar ve günümüzedek gelen mek­tub betikleri üzerine (Fuzulinin mektupları hak­kın­da). İstanbul, Türk dili, 1974, j.30, № 274, s.366-378.

 223. Qeysari Nedim. Kulliyat /Mehemmed Yakub Vahidin fikrinje Nedim Fuzuli eserlerinden behrelenmişdir). Meymene, 1330, s. 270.

 224. Letifi G. Tezkereye Letifi. İstambul, s. 265-266.

 225. M.S. Fuzuli. Hayat ensiklopedisi. J. 4. S.1636-1640.

 226. M.Sabri Koz. Bir katolik erməni din adamının kalemin­den Fuzuli. Janını jananına feda edən ozan Füzuli. /Hazırlayanlar: Gülağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s. 235-262.

 227. Mahmudova A. Fuzulinin türkje divanında renglerin sim­volikası. II Uluslararası Türk dili ve edebiyyatı öyren­ji konqresi bildirileri. (TUDOK-2008). İki jiltte, jilt 2. İs­tanbul, 2009, s. 883-893.

 228. Mazıoğlu Hasıbe. Fuzuli: farsja Divan (Edisyon kritik). AÜDTSF yayımı, № 135, Türk dili ve edebiyatı serisi № 20, Ankara 1962.

 229. Mazıoğlu Hasibe. Fuzuli ve Türkçe Divanından seç­me­ler. Ankara, 2002.

 230. Mazıoğlu Hasıbe Çatbaş. Fuzulinin Farsja divanı ile ilgili araştırmalar. Ankara Universitesi Dil ve Tarih-Joğ­rafya fakultesi, 1966, j. XIV, sayı 1-2, s. 73-85.

 231. Mazıoğlu Hasıbe Çatbaş. Fuzulinin bir mektubu. Anka­ra Universitesi Dil ve Tarih Joğrafya Fakultesi dergisi, 1948, j. VI, sayı 3. s. 139-146.

 232. Mazıoğlu Hasıbe Çatbaş. Fuzulinin farsja iki kasidesi. Ankara Universitesi Dil ve Tarih-Joğrafya fakultesi der­gisi, 1946, j. IV, sayı 2, s. 205-214.

 233. Mazıoğlu Hasıbe Çatbaş. Fuzulinin iki kasıdesi. Ankara Universitesi Dil ve tarih-joğrafya fakultesi dergisi, 1946, J. IV, sayı 4.

 234. Mazıoğlu Hasıbe Çatbaş. Fuzulinin şiirlerinde türkçenin zenginliyi ve güzelligi, Fuzuli üzerine makaleler. An­ka­ra: TDK yayımı, 1997.

 235. Mazıoğlu Hasıbe Çatbaş. Türk Ansiklopedisi Fuzuli mad­desi. j. 4, s. 427.

 236. Mehmed Jelal. Osmanlı edebiyatı nümuneleri. İstanbul, h. 1312 (m. 1894/95). s. 8-10.

 237. Mehmed Süreyya. Sijilli Osmanı (Yahut) Tezkire-i meşahir-i Osmaniye. Jilt I-III. İstanbul, 1308-1311. (m.1890-1893).

 238. Mehmed Tahir Bursalı. Osmanlı muellifleri. 3 jiltde. İstanbul, 1333-1342. (Fuzuli bahsı: II jilt, s. 360-362).

 239. Mehmed Temirkan. Fuzuli ve alevi-Bektaşi edebiyatı. Janını jananına feda edən ozan Füzuli /Hazırlayanlar: Kulağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s. 303-310.

 240. Mehmedzade Sadık Hüseyn. Fuzuli Kulliyatının yeni elmi neşri. Kudaaferin, h. 1374, sayı: 12,13, s. 10-13.

 241. Menemengi oğlu Nermin. Yedi tepe, 1965, j. XVI, sayı 108, s. 49-50.

 242. Mermer Ahmet, Su Kasıdesi-Fuzuli. Konevi, 1985, j. 3, s. 26.

 243. Musaoğlu Mehman. Fuzulinin qazellerinde de­yimler. Janını jananına feda edən ozan Füzuli. /Hazırlayanlar: Gülağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s. 283-287.

 244. Muzaffer Uyğuner. Jemil Yener-Fuzulinin dünyası. İs­tan­bul: Minnetoğlu yayınları, 1966; Varlık, 1967, j.XIV, sayı 695, s.10-11.

 245. Müstejabi-zade İsmet. Fuzulinin qeyri matbu eşarı. Re­simli qazete, H. 1314, 2 Muharrem, 22 mayıs.

 246. Nabizade Nazım. Fuzuli. Servet-i Fünun, h. 1307 (m.1891), jilt 1, sayı 2, 3.

 247. Naji Muallim. Esami. İstanbul, H. 1308 (m. 1890). 431=1 s. (Fuzuli bahsı: s. 248).

 248. [Najı Muallim]. Fuzuli Bağdadi. Süha mejmuası, 1298, jüz 2, s. 22.

 249. Nail Tan. Fuzulide Türkçe sevgisi ve anadiline verdigi öneem. Janını jananına feda edən ozan Füzuli. /Ha­zırlayanlar: Gülağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s. 294-299.

 250. Nazıf Sahinoğlu. Fuzuli Mehmet. Türk dili edebiyatı araşdırmaları, III, s. 249-258.

 251. Nejip Asım. Fuzulinin qayrı matbu eşarı. Resimli ka­zete, h. 1313, (m. 1895), 5 Haziran; 1315 (m. 1897) 16 Muharrem.

 252. Neğevi Hemid Seyid. Büyük Fuzulinin qəzəlinə tezmin. Varlıq, 1366 (m. 1987), № 1 (62), s. 51-52. Arap elifba­sın­da.

 253. Oljay Selaheddin. Fuzulide türkje feil tesnifleri. Anka­ra, 1956, s. 33-49.

 254. Olgun İbrahim. «Menakıb-ı Fuzuli». Türk dili araştırma­ları yıllığı, Belleten, 1973-1974. s. 203-222.

 255. Olgun Tahir. Bangü-Bade neden bahseder? Yüjel, 1935, jilt II, sayı 9.

 256. Olgun Tahir. Fuzuli Leyla ve Mejnunu niçin ve kimin namına yazdı? Yüjel, 1935, jilt II, sayı 10, 11-12.

 257. Olgun Tahir. Fuzulinin üç eserine dair. Gündüz mej­muası, 1946, jilt 1, sayı 2, s. 42.

 258. Olgun Tahir. Fuzulinin şikayetname gönderdigi Nişanjı kimdi? Yüjel, 1935, jilt 2, sayı 2, sayı 10.

 259. Olgun Tahir. Fuzuliye dair. Yüjel 1936, № 22, s. 4-13.

 260. Onan Nejmettin Halil. Namık Kemalın «Talım-i Edebi­yat» üzerine bir risalesi. Ankara, 1950, XXVIII+59 s. (Fuzuliden bahs olunan sayfalar: 5-7, 17-19, 26, 27, 34, 49).

 261. Orhan Orhan Seyfi. Fuzuli Zafer, 1956, 25 ojaq, 1956, 3 IX.

 262. Orhan Orhan Seyfi. Harika şair. Zafer, 1956, 14 ojaq.

 263. Orhanoğlu H. Fuzulinin «Leyla ve Mejnun» adlı eserin­de madde unsurlar. Fuzulinin Türk kultur ve sanat dün­yasındakı yeri. Bildiriler kitabı 28-31 mayıs 2008 Lefkoşa-KKTS: Yakın Doğu Universitesi Basımevi, 2009, s. 201-216.

 264. [Ozansoy] Faik Ali. Fuzulinin sahrah-ı tahassüsünde. Süs mejmuası, h. 1340 (m.1922), jilt I, sayı 42, s. 3.

 265. Özderim S.N. Fuzuli hakkında bir Biblioqrafya dene­mesi. Türk dili, 1957, j. XII, sayı 70, s.584-585.

 266. Özel Naim. Büyük şair Fuzuli. Serveti-Fünun-Uyanış, 1937, 82, sayı 2135/450, s.138.

 267. Özevez Murat. Şiir ülkesinin sultanı Fuzuli. Kütahya, 1954, 11 ojak.

 268. Öztelli Jahit. Fuzuli Divanının yeni basımı üzerine. Türk dili, 1958, j. VIII, sayı 8, s. 179-180; 1959, j. VIII, sayı 88, s. 227-230.

 269. Öztelli Jahit. Fuzuli hakkında (M.Fuzulinin «Leyla ve Mejnun» poemasının tertibi ve s. hakkında). Dil ve yazı mejmue (Ankara), 1975, s. 431.

 270. Öztelli Jahit. Fuzuli Menakibi uydurmadır mı? Türk dili, 1958, j. 8, sayı 80, s. 396-399.

 271. Öztelli Jahit. Fuzulinin biblioqrafyasına yeni elaveler. Türk dili, 1959, j. 8, № 90, s. 336-339.

 272. Öztelli Jahit. Fuzulinin en eski «Leyli ve Mejnun» mes­nevisi. Türk dili, 1975, j. 24, № 287, s. 429-431.

 273. Öztelli Jahit. Tekke şairi Fuzuli. İstanbul, Türk folklor araşdırmaları, 1964, j.8. № 175, s. 3319-3320.

 274. Peyami Safa. Bir munakaşa. Jumhuriyet, 1937, 25 mayıs.

 275. Peyami Safa. Fuzuli münakaşası etrafında. Jumhuriyet 1937, 10 mayıs ve Ayın tarihi, 1937, jilt XIII, s. 540.

 276. Peyami Safa. Fuzulinin bir kasidesi. Tasvir-i Efkar, 1944, 22 Eylül.

 277. Pərvin Çapan. Fuzulinin herbi-halı terzindeki şiirlerine dair. Azerbayjan türkleri, 1990, № 1, s. 41-43.

 278. Rejapzade Mahmud Ekrem. Qüdəmadan bir qaç şair. İstanbul, h. 1305 (m. 1887/88).

 279. Rejapzade Mahmud Ekrem. Telimati edebiyye. İstan­bul, h.1330 (m. 1911/12).

 280. Refioğlu Selim. Azerbayjan Edebiyatı. Bursa, 1941.

 281. Resulzade M.E. D. Abdülkadir Karaxan. Fuzuli: muhiti, hayatı, şahsiyeti. Belleten, 1949, j. XIII, sayı 52, s.845-848.

 282. Resulzade M.E. Azerbayjan Jümhuriyeti. İstanbul, 1990, s. 11-13.

 283. Resulzade M.E. Azerbayjan kültur gelenekleri. Ankara, 1991, s. 16-18.

 284. Resulzade M.E. Azerbayjan şairi Nizami («Leyla ve Mejnun» mukayisesi). Ankara, 1991, s. 300-319.

 285. Reşad Faiq. Fuzulinin qayrı metbu eşarı. M.Fuzuli fars­ja divan. İstanbul, h. 1314. (m. 1896). S. 34-48.

 286. Sabahattin Eyuboğlu. Fuzulide şiir telakkisi. İnsan mej­muesi, 1938, sayı. 2, s. 91.

 287. Sabahattin Eyuboğlu. Fuzulinin yeni bir eseri: Hüsn-ü dil. Oluş mejmuası, 1939, j. II, sayı: 28, s. 448.

 288. Salkaya Mustafa. Büyük Türk şairi Fuzuli. Abant, 1946, j.II, sayı 7.

 289. Sevig Vasfı Raşud. Fuzulinin 400 ölüm yıldönümü. Hurriyet, 1956, 12-IX.

 290. Sevük İsmail Habib. Avrupa edebiyatı ve biz. İstanbul, 1940-1941, 2 j. (Fuzuli bahsı, j. I, s. 541-542).

 291. Sevük İsmail Habib. Edebiyat bilgileri. İstanbul, 1942, 394 s. (Fuzuliden bahisler: s. 60, 92, 102-103, 139-140, 148, 154, 156-157, 160, 216, 293-294, 357 ve b.)

 292. Sevük İsmail Habib. Fuzulinin derin tesirleri. Jumhu­riyet, 1953, 23 haziran.

 293. Sevük İsmail Habib. Şair ve hükümdar. Jumhuriyet, 1949, 25 nisan.

 294. Sevük İsmail Habib. Şair ve serdar. Jumhuriyet, 1949, 29 nisan.

 295. Siyavuşgil Sabri Eşat. Fuzuli ve Mozart (Sabah pen­jeresinden). Yeni sabah, 1956, 27 ojak.

 296. Suad Ali. Seyahetlerim. İstanbul: Qenaet metbeesi, 1912. s. 105-107, 111-112, 129-137.

 297. Süheyli Bekan. Fuzulinin edebi şahsiyeti. İstanbul, Tarix-joğrafiya dünyası, 1959, № 1, s. 128-130.

 298. Süleyman devrinin sonları. Fuzuli. Azerbayjan şairleri. Gibb E.C.W. Osmanlı şiir tarihi /Terjüme: Ali Ça­vuşoğlu. Jild. III-IV-V. Ankara, 1999, s. 60-72, 84-85.

 299. Suleyman Nafiz. Fuzuli. Birinji meqale. Servet fnun, 1920, sayı 8, s. 114. arap qrafikasında.

 300. Süleyman Nafiz. Fuzuli II meqale. Servet fünun, 1921, sayı 7, s. 162

 301. Süleyman Nafiz. Fuzuli. III meqale. Servet fünun, sayı 20, s.318-320.

 302. Süleyman Nafiz. Fuzuli IV meqale. Servet fünun, 1920.

 303. Süleyman Nafiz. Fuzuli. V meqale. Servet fünun, 1920, sayı 20, s. 392-395.

 304. Süleyman Nafiz. Fuzuli. Hediqatüs-süeda. VI meqale. Servet fünun, 1920, sayı 27. s. 18-20.

 305. Süleyman Nafiz. Diyar-ı Fuzuli. Servet-i fünun, h. 1340 (m. 1922), j. 57, sayı 1482, s. 115; Utarit mejmuası, h.1335, sayı 4, s. 53.

 306. Süleyman Nazif. Fuzuli Hadıkatu-s suada. Servet-i Fünun, h. 1341 (m.1925), sayı 1499, s. 382-394.

 307. Süleyman Nafiz. Fuzuli-Leyli ve Mejnun. VII maqale. Servet fünun, 1920, sayı 31, s. 68-71.

 308. Süleyman Nazif. Fuzuli. Servet-i Fünun, j.58, 28 mayıs 1341 (m. 1925); 18 haziran 1341 (1925); 20 Ağustos 1341 (1925); 20 Eylül 1341 (1925), sayı: 1502, 1505, 1514, 1519.

 309. Süleyman Nazif. Leyla ve Mejnun. Servet-i Fünun. H.1342 (m. 1926), j. 60, sayı: 1557-83, s. 66.

 310. Süud-ül Mevlevi. Fuzuli. Mahfil mejmuası, h.1341 (m.1922/23), aded 21.

 311. Şahabettin Süleyman. Fuzuli. Rübab, 1330, jilt 1, sayı 10, s. 82.

 312. Şahabettin Süleyman. Tarih-i edebiyat-ı Osmaniye. Dersaadet, h. 1328, 378+5 s. (Fuzuli bahsi – s.75-110).

 313. Şakir M. Azeri şairi Fuzuli hakkında bazı yeni malumat. Azerbayjan yurt bilgisi, 1932, sayı 6-7, s. 209-214.

 314. Şamlı S. Munaqişe çıxaran bir kitab: Fuzuli ve ermeni rahibi Terzibaşyan İ. 1937, Jumhuriyet, 23 may.

 315. Şamlı S. Munaqişe çıxaran kitab. Rahib Terzibaşyan nasil çalışmışdı? Jumhuriyet, 1937, 3 iyul.

 316. Şiirde qafiye /Fuzuli ve Nesimi şiirleri hakkında). Yurd, 1971, 25 şubat (fevral).

 317. Şemsüd-din Sami. Kamusul-alam. 6 jilt. İstanbul, 1306-1316(m. 1888-1918). (Fuzuli bahsı: j. 5, s. 3416); İs­tam­bul, 1996.

 318. Şinasi Hisar Abdülhaq. Fuzuli divanı. Türk yurdu, 1955, 17 eylül.

 319. Şinasi Hisar Abdülhəq. Fuzuli (Fuzuli divanının Ab­dül­baqi Gölpinarlı tərəfindən yeni çapı münasibətilə). Se­net ve edebiyat dergisi, 1955, j. 2, № 12, s. 11-12.

 320. Şövket Kutkan. Fuzuli Bağdadlıdırmı, ya Kərküklü Fü­zuli­dirmi. Milli Kultur aylıq dergisi, 1977, s. 23-24.

 321. Şövqi Raqib [Yeşim]. Baxtsız ve qarib şair Fuzuli. Yarım ay, j. 3, № 56, s. 14-15.

 322. Talu Erjüment Ekrem. Şairin ölümü. Salon dergisi, 1948, sayı 80, 15 ojak.

 323. Tan M. Turhan. Büyük şair Fuzuli hakkında. Jumhu­riyet, 1937, 29 mart.

 324. Tan M. Turhan. Fuzuli nasıl haykırıyor? Jumhuriyet, 1937, 30 nisan.

 325. Tanpınar A.H. Fuzuliye dair. Yelken. 1959, sayı 26, s. 18-19.

 326. [Tansel] Fevziye Abdullah. Fuzulinin qazelleri. İstanbul Edebiyat Fakültesi Talebe mejmuası, 1934, sayı 1.

 327. [Tansel] Fevziye Abdullah. Fuzulinin qaezelleri. İstan­bul edebiyat fakultesi talebe, 1934, sayı 1.

 328. [Tansel] Fevziye Abdullah. Fuzulinin qazelleriyle diger divan şairleri arasında benzeyişler. Azerbayjan yurt Bilgisi, 1934, yıl 3, sayı 30, s. 223-232.

 329. [Tansel] Fevziye Abdullah. Makberde Leyla ve Mejnun tesirleri. Ülkü, 1938, j. X, sayı 29, s. 454.

 330. Tansu Samih Nafiz. Büyük türk şairi Fuzuli. Jumhu­riyet, 1953, 12 ojak, 28 ojak.

 331. Tarihçi. Bugün şair Fuzuli öldü. Hergün, 1956, 11 ojak.

 332. Tarlan Ali Nihad. Ali Şir Nevayi. İstanbul, 1942, s.19 (Fuzulinin Nevayıden muteessir olduğu hakkında).

 333. Tarlan Ali Nihad. Fuzuli hakkında mektup-Nurullah Ata­ça. Türk dili, 1954, j. IV, sayı37, s. 14-16.

 334. Tarlan Ali Nihad. Fuzulinin bilinmeyen kasideleri. Edebiyat fakultesi türk dili ve edebiyatı dergisi, 1949, j.III, sayı 3-4, s. 411-427; 1952, j. IV, s. 257-264.

 335. Tarlan Ali Nihad. Fuzulinin farsja divanı. İstanbul der­gisi, 1944-45, sayı 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37.

 336. Tarlan Ali Nihad. Manisa Muradiye kütüphanesi. Fuzu­linin farsja divanı. İstanbul mejmuası, 1944, sayı 25, s.23.

 337. Taşğın Ahmet. Yedi ulu ozanlar arasında Fuzuli. Janını jananına feda edən ozan Füzuli. /Hazırlayanlar: Gülağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s. 300-302.

 338. Terzibaşı Ataullah (Ata). Fuzuli al-Bağdadi. Al-Adib, 1953, j. 24, №7, s. 23.

 339. Terzibaşı Ata. Fuzulinin arabja qesideleri. Qardaşlıq, 1961, № 1, s. 26-28, 1965, № 5, s. 26-29. Ərəb əlif­basında.

 340. Terzibaşı Ata. Fuzulinin doğum yeri. Türk yurdu, 1955, sayı 251, s. 436-440; Yeni Konya, 1956, 17, 18 ojak.

 341. Terzibaşı Ata. Fuzulinin «Mətləül-etiqad»ı. «Qardaşlıq», 1960, № 1, s. 26-29. Ərəb əlifbasında.

 342. Terzibaşı Ata. Fuzulinin yayınlanmamış bir məlməi. Qardaşlıq, 1976, № 3-4, s. 12-13. Ərəb əlifbasında.

 343. Tevfik Abu Ziya. Nomunei-adabiyyat. Kons­tantinopol, h.1302. (m. 1884), s. 15-30.

 344. Tevfık Fikret. Azeng-i tezavir. Fuzuli. Servet-i Fünun, h.1313 (m. 1897), j.+13, sayı 317, s.71; Rübabı şikes­te, istanbul, 1326, s. 310-312.

 345. Topuzoğlu Saadettin. Türk edebiyatına bir nezer /M.Fuzu­li ve b. Azerb. Şairleri hakkında). Qardaşlıq, 1970, № 1-2, s. 52-56. Ərəb əlifbasında.

 346. Tunç G. Fuzulinin «Leyla ilə Məjnun» məsnəvisinin çağdaş türk şiirindeki izleri. Fuzulinin Türk kultur ve sanat dünyasındakı yeri. Bildiriler kitabı 28-31 mayıs 2008 Lefkoşa-KKTS: Yakın Doğu Universitesi Basımevi, 2009, s 101-110.

 347. Tura Ahmet Vefik. Fuzulinin hayatı ve eserleri. Yeni sabah, 1948, 18 ojak.

 348. Turhan Salih. Fuzulinin bestelenmiş şiirlerinin tespit ve tasnifi hakkında. Janını jananına feda edən ozan Füzuli. /Hazırlayanlar: Gülağ Öz, İvkin Hayrettin. An­kara, 2010, s. 311-326.

 349. Tuzlu Ümid. Edebiyat şerefli bir risaledir (Fuzuli və.b. bəhs olunur). Birlik sesi 1971, № 1, s. 36-37.

 350. Tülbençi Feridun Fazıl. Geçmişte bugün (Fuzulinin ölüm gününün 11 ojak 1556/27 safer 963 olduğu hak­kında). Ankara, 1945, s. 98.

 351. Tümer İhsan Osman. Fuzuli. Güzel İstanbul, 1949, 20, 27 ojak, 10, 17, 24 şubat. 1948, 3 mart; 1949, 10, 17, 24, 31 mart.

 352. Türkəqul Məjid. Əbdüləziz Simin əl-Boyatinin «Bağ­dad­lı Fuzulinin şairliyi» kitabı hakkında. Qardaşlıq, 1973, № 3-4, s. 35. Ərəb əlifbasında.

 353. Türkəqul Məjid. «Füzuli» kitabı haqqında (Yazan DOS. Dok. Nəjməddin Hajı Əmin oğlu. İstanbul, 1972). Qardaşlıq, 1973, № 9, s. 17-18. Ərəb əlifbasın­da.

 354. [Ulunay] Refi Jevad. Fuzulinin mezarı. Yeni sabah, 1947.

 355. Uraz Murad. Türk edip ve şairleri. j. 1. İstanbul, 1939, 124 s. (Fuzuli bahsı: 105-108 s.).

 356. Uygüner Müzeffer. Jemil Yener – Fuzulinin dünyası. İstanbul, İnnetoğlu yayınları, 1966; Varlıq, 1967, j. 14, № 695, s. 10-11.

 357. [Ülkütaşir] M. Şakir. Fuzuli hakkında yeni malumat. Azerbayjan yurt bilgisi, 1932, j. 1, sayı 6-7, s. 209-214.

 358. Ümit Hassan. Fuzuli zamanı hakkında satır başları. Fu­zulinin Türk kultur ve sanat dünyasındakı yeri. Bildiriler kitabı 28-31 mayıs 2008 Lefkoşa-KKTS: Yakın Doğu Universitesi Basımevi, 2009, s 5-11.

 359. Ünver Süheyl. Fuzulinin «Səhhət və mərəz» risaləsi. İstanbul, 1940, 42-48 s.

 360. Üzgör Tahir. Ali Şir Nevayi ve Fuzuli arasında bazı Benzerlikler. Türklük araştırmaları dergisi, İstanbul, 1993, sayı 7, s. 565-577.

 361. Üzgör Tahir. Klassik edebiyatımızın metodolocisi ve Su kasidesinin ilk beyti hakkında spekülatif bazı görüşler. İÜEF türk dili ve edebiyatı dergisi, 1998, s. 28.

 362. Üzgör Tahir. «Su» kasidesinin metni ve okunuşuna dair. Elmi araştırmalar, 1996, s. 2.

 363. Üzgör Tahir. «Su» redifli şiirler ve Fuzulinin «Su» kasidesinin kompozisyonunai dair. Elmi araşdırmalar, 2000, s. 9.

 364. Va-Nu Vala Nurettin. Ölümünün 400-unju yıl dönü­münde Fuzulinin mezarını ziyaret. Jumhuriyet, 1956, 12 nisan.

 365. Yakuboğlu Avukat Enver. Fuzulinin doğum yeri ve Mezarı. Fuzuli, 1988, sayı 6, s. 3-4.

 366. Yavuz Helmi. «Fuzuli şiirmi idi?». Zaman qazetesi, İstanbul, 2003, 18, 25 haziran.

 367. Yener Jemal. Fuzuli Türktür. Son telqraf, 1956, 2 şu­bat.

 368. Yener Jemil. Fuzuliye ve aşkına dair. Türk dili, 1959, j.VIII, sayı 94, s. 558-564.

 369. Yesirgil Nevzat. Fesatı ve seneti Bax: Fuzuli. Hayatı, sanatı, şiirleri. İstanbul, 1968, s. 3-8.

 370. Yöntem Ali Jenib. Edebiyat. İstanbul, 1929, 435 s. (Fuzuli bahsı-s. 92, 345, 370-371, 375, 389-391, 417-418).

 371. Yöntem Ali Jenib. Fuzuli. Donanma, h. 1330 (m. 1911), № 80-87, s. 510.

 372. Yöntem Ali Jenib. Onunju asrın iki büyük şairi Fuzuli – Bakı. Hayat, 1926, jilt 1, sayı 2, s. 4.

 373. Yöntem Ali Jenib. Ölüm yıldönümü munasibetiyle Fu­zuli ve şairligi. Yeni İstanbul, 1950, 5 mart.

 374. Yurdagür Metin. Fuzulinin «Matlaul-itikad» adlı eseri ve akidesi. Fuzuli kitabı (500. Yılında Fuzuli sempozyumu bildirileri). İstanbul: Büyükşehir belediyesi kultur işleri daire başkanlığı yayımı, 1996, s. 37.

 375. Yüjel Hesen-Ali. Fuzulinin 400-jü ölüm ildönümü yaxınlaşarken. Jumhuriyet, 1955, 20 fevral.

 376. Yüjel Hesen-Ali. Fuzuliye mektup. Jumhuriyet, 1956, 19 şubat.

 377. Yüjel Hasan-Ali. Zavalı Fuzuli. Jumhuriyet, 1956, 2 ara­lık.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə