Bmt-nin 822 və 853 saylı qətnamələrindən əvvəl işğal olunmuş Azərbaycan ərazisiYüklə 104 Kb.

səhifə83/86
tarix08.03.2018
ölçüsü104 Kb.
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   86

gedişində  90-dan  artıq  azərbaycanh  girov  götürülmüşdür. 
Onların  4'1-i  qadındır.  Təxminən  200  kəndli  öldürülmşdür. 
Sonra  quldurlar  əvvəlki  mövqelərinə  qayıtmışlar.
17  fevral  1992-ci  il.
Ermənı  quldur  birləşmələri  Xocavənd  rayonunun  azər- 
baycanlılar  yaşayan  bir  neçə  kəndini  işğal  etmişlər.  Xarici 
Kütləvi İnformasiya  Vasitələrinin  məlumatlarma  görə,  dinc 
əhaliyə  qarşı  cinayətlərdə  erməni  quldur və  terror  birləşmə- 
ləri  sırasmda  öz  vətənlərində  məhkum  olunmuş  və  həbsxa- 
nadan  qaçmış  ərəb  muzdluları  da  iştirak  edirlər.
18  fevral  1992-ci  il.  Ağdam.
«Qarabağ»  terror  təşkilatından  olan  erməni  saqqallılar 
azərbaycanhlar  yaşayan  Şelli  kəndindən  iki  məktəblini  - 
Natiq  və  Niyaməddin  İbadovları  girov  götürmüşlər.  Sonra 
isə  ultimatum  vermişlər:  Şelli  kəndinin  sakinləri  qısa  müd- 
dətdə  doğma  yerlərini  tərk  etməlidirlər,  əks  təqdirdə  uşaq- 
lara  divan  tutulacaqdır.
19  fevral  1992-ci  il.  Qubadlı.
Erməni  quldur  birləşmələri  Ermənistan  ərazisindən  Qu- 
badlı  rayonunun  kəndlərini  atəşə  tutmuşlar.  Dinc  əhali  ara- 
smda  ölənlər  var.
Fevral  1992-ci  il.
«Qarabağ»  terror  təşkilatınm  nezarəti  altında  olan  ermə- 
ni  quldur  birləşmələri  Xankəndinin  həndəvərində  azərbay- 
canlılarm  yaşadıqları  məhəllələri,  eləcə  də  Şuşa-Xocah  yo- 
lu  boyunca  və  Şuşa  şəhərinin  ətrafmda  yerləşmiş  bir  sıra 
kəndləri  işğal  etmişlər.
26 fevral  1992-ci  il.  Xocalı.
Azərbaycanm  Dağlıq  Qarabağ  regionunda  Xocalı  şəhəri- 
nin  dinc  sakinlərinin  kütləvi  qırğını  1992-ci  il  fevrahn  25- 
dən  26-na  keçən  gece  baş  vermişdir.  Yüzlərlə  günahsız  in- 
san  bir  gecədə  vəhşicəsinə  öldürülmüşdür.  Xocalı  cinayəti- 
nin  faciəli  nəticəsi  belədir:  613  adam,  o  cümlədən  106  qa- 
dm  və  23  uşaq  qətlə  yetirilmiş,  487  nəfər  əlil  olmuş,  1257 
nəfər  erməni  əsirliyinin  müsibətlərindən  keçmiş,  150  nəfər 
itkin  düşmüşdür.
ASALA  erməni  terror təşkilatınm  fəal  yaraqhlamdan  biri, 
bütün  dünyada  törədilən  bir  sıra  qanlı  terror  aktlarınm  fəal 
iştirakçısı  Vazgen  Sislyan  Xocalıda  azərbaycanlı  uşaqlarm 
qətlə  yetirilmələrində  əli  olduğunu  mətbuatdan  gizlətmirdi.
28 fevral  1992-ci  il.  Ağdam.
Erməni  quldur  birləşmələri  şəhəri  raketlərlə  atəşə  tut- 
muşlar.  Sakinlər  arasmda  ölənlər  var.
5  mart  1992-ci  il.  Ağdam.
Erməni  quldur  birləşmeləri  Ağdam  rayonunun  Sırxavend 
kəndini  atəşə  tutmuşlar.  10  nəfər  həlak  olmuşdur.


12  mart  1992-ci  il.  Ağdam.
Erməni  quldur  birləşmələri  Ağdam  şəhərini  növbəti  də- 
fə  raket  atəşinə  tutmuşlar.  30  adäm  həlak  olmuş,  100  nəfər 
yaralanmışdır.
17  mart  1992-ci  il.
Erməni  terror qrupları  «Daşnaksütyun»  təşkilatının  göstə- 
rişini  yerinə  yetirərək,  yenidən  Qaradağlı  kəndinə  soxulmuş 
və  dinc  əhaliyə  divan  tutmuşlar.  Kənd  tamamilə  yandırıl- 
mışdır.  11  nəfər  qətlə  yetirilmişdir.  Kənddə  əsasən,  yaşlı 
adamlar  qalmışdır.  Itkinlərin  və  erməni  əsirliyinə  düşənlə- 
rin  dəqiq  sayı  məlum  deyildir.
18  mart  1992-ci  il.
Erməni  quldur  birləşmələri  Tərtər  şəhərini,  Qäzax  və 
Zəngilan  rayonlarının  kəndlərini  raket  atəşinə  tutmuşlar. 
Dinc  əhali  arasında  ölənlər  var.
21  mart  1992-ci  il.  Qazax.
Erməni  quldur  birləşmələri  tərəfindən  Aşağı  Əskipara 
kəndinin  artilleriya  atəşinə  tutuhnası  nəticəsində  5  nəfər 
həlak  olmuşdur,  yaralananlar  var.
24  mart  1992-ci  il.  Füzuli.
Erməni  quldur  birləşmələri  Füzuli  rayonunun  Divanalı- 
lar  kəndini  raket  atəşinə  tutmuşlar.  Dinc  əhali  arasında 
ölənlər  var.
25 mart  1992-ci  il.
Erməni  quldur  birləşmələri  Tərtər,  Goranboy,  Zəngilan 
və  Qubadlı  rayonlarının  kəndlərini  atəşə  tutmuşlar.  Dinc 
əhali  arasmda  çoxlu  ölənlər  var.
31 mart  1992-ci  ili  Füzuli.
Erməni  quldur birləşmələri  Füzuli  rayonunun  kəndlərini 
və  Füzuli  şəhərini  artilleriya  və  raket  atəşinə  tutmuşlar. 
Dinc  əhali  arasında  ölənlər var.
2  aprel  1992-ci  il.  Kəlbəcər.
Yalnız  bir  geçə  ərzində  Kəlbəcər  rayonunun  Başhbel 
kəndində  28  kişi və qadın tikə-tikə doğranmış,  18  nəfər əsir 
düşmüşdür.  Kəndin  elə  bir  silahı  olmayan  özünümüdafıə 
dəstəsi  müasir texnika ilə təchiz olunmuş  erməni  quldur bir- 
ləşmələrinə  qızğın  müqavimət  göstərmişdir.  Kəndlilərin 
var-yoxları  talan  edilmiş,  evlərə  od  vurulmuşdur.
6  aprel  1992-ci  U.  Tovuz.
Erməni  quldur  birləşmələri  Tovuz  rayonunun  Əlibəyli 
kəndini  artilleriya  atəşinə  tutmuşlar.  Dinc  əhali  arasmda 
ölənlər  və  yaralananlar  var.
7-8  aprel  1992-ci  il.  Kəlbəcər.
Azərbaycan  Respublikasının  Kəlbəcər  rayonunun  Ağda- 
ban  kəndi  erməni  terror  birləşmələri  tərəfindən yandırılmış-


dır.  Kəndin  80-100  yaşlı  8  atsaqqalı,  2  azyaşlı  uşaq,  7  qa- 
dm  öldürülmüş,  2  nəfər  itkin  düşmüş,  5  nəfər  girov  götü- 
rülmüş,  12  nəfər  ağır  yaralanmışdır.
Aprel  1992-ci  il.
Erməni  milli  hərəkatmın  Liberal  qanadımn  nümayəndəsi 
Artur  Mkrtçyan  azərbaycanlılara  qarşı  müharibəni  «insanh- 
ğa təhqir»  və  «qabağıahnmaz məhvetmə  instinkti»  adlandır- 
dığı  üçün  «Daşnaksütyun»  təşkilatmdan  olan  erməni  terror- 
çusu tərəfindən  qətlə  yetirilmişdir.  Mkrtçyan  öz evində,  özü 
də  mühafizə  olunan  mənzildə  arvad-uşağmm  gözü  qarşısm- 
da  avtomatla  güllələnmimşdir.  Erməni  terrorizminin  «...  öz 
məqsədlərinə  xəyanət  edlən  ermənilərə  heç  vaxt  aman  ver- 
məmək,  onlardan  intiqam  almaq»  tezisi  növbəti  dəfə  «işə 
salınmışdır».  Bir  neçə  ildən  sonra  Erməni  Ümummilli  Hə- 
rəkatmm tdarə  Heyəti  sədrinin  müavini  Andranik  Ovakim- 
yan  «Daşnaksütyun»un  beynəlxalq  terrorizmlə  əlaqədə  ol- 
duğunu  təsdiq  edəcəkdir.
QARABAĞA  ERMƏNİ  KÖÇÜ
Erməni  terrorçulannm  və  rus  imperiyasımn  işğal  et- 
dikləri  Dağlıq  Qarabağ  istiqamətində  köçürmə  siyasəti  bu 
günün  planı  deyil.  Bu  siyasət  1994-cü  ilin  fevral  ayında 
başlayıb.
2000-ci  il  mayın  5-də  isə  Ermenistan  Təhlükesizlik  Şu- 
rasında  «Ermeni  xalqmın  milli  tehlükəsizlik  probleminə  da- 
ir»  senədin 
müzakiresi  zamanı  Qarabağa  ermenilərin 
köçürülmesi  başlıca  mövzu  idi.  Müzakirə  zamanı  bu  da 
qeyd  olundu  ki,  MDB  çərçivesində  «sıxılan  və  əzilen,tənha 
qalan»ermeni  millətinə  yardım üçün xaricdəki  icma  başçıla- 
rına,  kilse  rəhberlerine  müraciet  edilsin.
Romadan  ilk  erməni  ailesi,  iş  adamı,  «keşiş  Albertinonun 
atası»  Yeramuş  Sarkisyan  oğlu  ile birge  Xankendine  gelir. 
2001-ci  iledək  günədek  Y.Sarkisyan  Xankəndidə  yaşayır. 
Onun  ardmca  ise  2001-ci  ilin  aprelində Italyadan  26  erme- 
ni  ailesi  Dağlıq  Qarabağa  yaşamaq  üçün  yola  düşür.
Hele  2000-ci il mayın  5-də keçirilmiş  iclasdan  sonra pre- 
zident  Robert  Köçeryamn  imzası  ile  Fransada,  Amerikada 
(əsasən  Kalifomiyada),  İranda,  Rusiya  Federasiyasında,  Ar- 
gentinada,  Livanda,  Liviyada,  Suriyada...  yaşayan  ermeni  ic- 
masmın  başçılarına  yardım  dileyen  məktublar  göndərilir. 
Həmin  mektublardan  biri  2000-ci  il  iyunun  9-da  Parisde 
neşr olunan «La Vie»-(«Heyat»)juraalında çap  olunur (nöm- 
re28.  səh.2).  Ümumiyyetle,  1994-2001-ci  illlər  erzinde  iş- 
ğal  olunmuş  Azerbaycan  torpaqlarma  xaricden  köçürulmüş
torpaql
Dostları ilə paylaş:
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   86


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə