##book id=197//book name= Pedaqogika// ##fk=125// ks=01 //fn=197// sumalltest= 299


##num=10// level= 1// sumtest=14 // name= Təlimin metodları və texnologiyaları //Yüklə 0,49 Mb.
səhifə10/18
tarix17.11.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#81072
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

##num=10// level= 1// sumtest=14 // name= Təlimin metodları və texnologiyaları //


1. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu

A) dərsin tipləri

B) təlimin prinsipləri

C) təlimin növləri

D) təlimin təşkili formaları

E) Təlim metodları

2. Bilik mənbələri və metodları arasında uyğunluğu müəyyən edin

1 - Müəllimin sözü

2 - Kitab

3 - Şagirdlərin fakt və hadisələri müşahidəsi

4 - Şagirdlərin fəalliğı

a - kitab üzərində iş

b - laboratoriya işi, praktik işlər və çalışmalar

c - illüstrasiya və demonstrasiya

d - müəllimin şərhi, müsahibə

A) 1 - d; 2 - a; 3 - c; 4 - b

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d

C) 1 - a; 2 - b; 3 - d; 4 - b

D) 1 - b; 2 - d; 3 - c; 4 - a

E) 1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - b

3. Təlim metodlarının ənənəvi təsnifatını müəyyən edin

1 - Praktika

2 - izahlı - illüstrativ

3 - əyani

4 - qismən axtarış

5 - söz

A) 1; 3; 5

B) 1; 2; 3

C) 2; 3; 4

D) 3; 4; 5

E) 1; 4; 5

4. Təlim metodlarının qrupları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 - Yeni təlim metodlarının əsasən qavranılmasına xidmət edən metodlar

2 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən formalaşdırılmasına xidmət edən metodlar

3 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən tətbiqinə xidmət edən metodlar

a - idraki oyunlar, tədris müsahibəsi, müstəqil işlər

b - praktik işlər, müstəqil işlər

c - müəllimin şərhi, müsahibə, kitab üzərində iş

d - problem situasiya, təkrarlar, çalışmalar

e - illüstrasiya, çalışmalar, yoxlama yazı işləri

A) 1 - c; 2 - d; 3 - b

B) 1 - d; 2 - b; 3 - a

C) 1 - b 2 - c; 3 - a

D) 1 - a; 2 - c; 3 - d

E) 1 - b; 2 - e; 3 - c

5. Müsahibənin növlərinin ardıcıllığını müəyyən edin

1 – Nəzarətedici - təshihedici müsahibə

2 – Möhkəmləndirici müsahibə

3 – Giriş müsahibəsi

4 – Yeni bilikverən (evristik) müsahibə

A) 3; 4; 2; 1

B) 1; 2; 3; 4

C) 2; 3; 1; 4

D) 4; 3; 1; 2

E) 2; 1; 4; 3

6. Məktəb mühazirəsi digər təlim metodlarından nə ilə fərqlənir?

1 - strukturuna görə

2 - verilən informasiyanın bolluğuna görə

3 - müsahibə formasında keçdiyinə görə

4 - biliklərin verilməsinin sistemi və xarakterinə görə.

A) 1; 2; 4

B) 1; 2; 3

C) 2; 3; 4

D) 1; 3; 4

E) 3; 4; 1

7. Təlim üsullarının təsnifatını müəyyən edən amilləri ardıcıllıqla düzün

1 – bilik mənbələrinə görə

2 – təlimin mərhələlərinə görə

3 – didaktik məqsədə görə

A) 1; 2; 3

B) 1; 3; 2

C) 3; 1; 2

D) 2; 3; 1

E) 2; 1; 3

8. İllüstrasiyanın növlərini müəyyən edin

1 - Təbii şəkildə əşya

2 - Əşya haqqında məlumat

3 - əşya və hadisənin şəkli, modeli

4 - Əlavə oxu materialları

5 - Sxematik və simvolik əyani vəsaitlər

A) 1; 3; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 3

D) 2; 3; 4

E) 3; 4; 5

9. Çalışmaların növləri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin

1 - xüsusi çalışmalar

2 - törəmə çalışmalar

3 - şərh olunan çalışmalar

a - müəllim və şagirdlər yerinə yetirdikləri əməliyyatları şərh edirlər

b - dəfələrlə təkrar olunur, təlim , əmək bacarığı və vərdişləri formalaşdırır

c - əvvəl formalaşdırılmış vərdişlərin təkrarına və möhkəmləndirilməsinə xidmət edir

A) 1 - b; 2 - c; 3 - a

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - c 2 - b; 3 - a

D) 1 - a; 2 - c; 3 - b

E) 1 - b; 2 - a; 3 - c

10. Proqramlaşdırılmış təlim metodlarının sistemləri və onların əlamətlərinin uyğunluğunu tapın

1 - xətti

2 - şaxəli

3 - qarışıq

a - material kiçik paylara bölünür;

b - xətti və şaxəli proqramların birləşməsindən ibarətdir;

c - şagirdlər qoyulan suallara cavab verərkən çətinlik çəkərlərsə, onlara əlavə izahat verilir.

A) 1 - a; 2 - c; 3 - b

B) 1 - b; 2 - a; 3 - c

C) 1 - c 2 - b; 3 - a

D) 1 - b; 2 - c; 3 - a

E) 1 - a; 2 - b; 3 - c

11. Söz üsulları hansılardır

1 - müəllimin şərhi

2 - illüstrasiya və demonstrasiya

3 - kitab üzərində iş

4 - laborator məşğələlər

5 - praktiki işlər

6 - müsahibə

7 - müşahidə

8 - təlim ekskursiyası

9 - çalişmalar

A) 1, 3, 6

B) 3, 4, 6

C) 1, 3, 5

D) 2, 4, 9

E) 4, 6, 7

12. Fəal təlimin iş formaları və üsullari arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.

1 - İş formaları

2 - Təlim üsulları

a - cütlərlə iş

b - insert

c - qrupla iş

d - klaster

e - bütün siniflə iş;

ə - beyin həmləsi

A) 1 - a, c, e; 2 - b, d, ə

B) 1 - c, b, ə; 2 - a, e, d

C) 1 - b, d, e; 2 - a, c, ə

D) 1 - e, ə, d; 2 - a, b, e

E) 1 - ə, b, d; 2 - d, e, c

13. Fəal təlimin iş formalarının ardıcıllığını müəyyən edin

1 - Fərdi iş

2 - qrupla iş

3 - bütün siniflə iş

4 - cütlərlə iş

A) 2; 3; 4; 1

B) 1; 2, 3, 4

C) 1; 4; 2; 3

D) 1; 3; 4; 2

E) 3; 4; 2; 1

14. Fəal dərsin mərhələlərinin ardıcıllığını göstərin

1 - Motivasiya

2 - Məlumat mübadiləsi

3 - Tədqiqatın təşkili

4 - Nəticələrin şıxarılması

5 - Məlumatın təşkili

6 - Qiymətləndirmə

7 - Tətbiqetmə

A) 1; 3; 2; 5; 4; 7; 6

B) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

C) 2; 3; 5; 7; 4; 1; 6

D) 1; 3; 5; 4; 2; 6; 7

E) 2; 3; 5; 7; 6; 1; 4


Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə