##book id=197//book name= Pedaqogika// ##fk=125// ks=01 //fn=197// sumalltest= 299


##num=6// level= 1// sumtest=16 // name=Pedaqoji proses. Pedaqoji dəyərlər və innovasiyalar//Yüklə 0,49 Mb.
səhifə6/18
tarix17.11.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#81072
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

##num=6// level= 1// sumtest=16 // name=Pedaqoji proses. Pedaqoji dəyərlər və innovasiyalar//


1. . . . dəyərlər haqqında fəlsəfi təlimdir

A) akselerasiya

B) qnoseologiya

C) aksiologiya

D) antropologiya

E) valeologiya

2. Pedaqoji prosesin əsas mərhələlərini seçin

1 - məqsəd qoyuluşu

2 - hazırlıq

4 - əsas

5 - yekun

6 - diaqnostika

A) 1; 3; 5

B) 1; 3; 5

C) 6; 2; 3

D) 2; 4; 5

E) 6; 1; 2

3. Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün müəllimlərlə şagirdlərin qarşılıqlı təsirinə . . . . deyilir

A) pedaqoji proses

B) öyrənmə

C) tədris

D) metod

E) vasitə

4. Pedaqoji prosesdə şəxsiyyətin inkişafına təsir göstərən amilləri göstərin

1 - irsiyyət

2 - müəllim

3 - təlim - tərbiyə mühiti

4 - şagird bilikləri

5 - tətbiq edilən pedaqoji təsir vasitələri və metodları

A) 1; 3; 5

B) 1; 2; 3

C) 2; 3; 4

D) 3; 4; 5

E) 5; 4; 3

5. Təlim - tərbiyə prosesinin gedişi və nəticələr nədən asılıdır

1 - cəmiyyətin və şəxsiyyətin tələbatından

2 - müəllimin pedaqoji inkişafından

3 - cəmiyyətin maddi - texniki imkanlarından

4 - şagirdlərin imkanlarından

5 - pedaqoji prosesin baş verdiyi şəraitdən (mənəvi - psixoloji, sanitar - gigiyenik, estetik və s. )

A) 1; 3; 5

B) 1; 2; 3

C) 2; 3; 4

D) 3; 4; 5

E) 1; 2; 4

6. Pedaqoji prosesin mərhələləri və onların əlamətlərin arasında uyğunluğu göstərin

1 - Hazırlıq

2 - Əsas

3 - Yekun

a - qarşıya məqsəd qoyulur, şərait diaqnostlaşdırılır, prosesin inkişafı planlaşdırılır

b - alınan nəticələr təhlil edilir

c - məqsəd və vəzifələr izah edilir; nəzərdə tutulmuş işləri həyata keçirmək üçün əlverişli şərait yaradılır, şagirdlərin fəaliyyəti stimullaşdırılır

A) 1 - a; 2 - c; 3 - b

B) 1 - b; 2 - a; 3 - c

C) 1 - c; 2 - b; 3 - a

D) 1 - b; 2 - c; 3 - a

E) 1 - c; 2 - a; 3 - b

7. Pedaqoji prosesin səciyyəvi xüsusiyyətlərini müəyyən edin

1 - tamlıq

2 - mürəkkəblik

3 - ümumilik

4 - yaradıcılıq

5 - vahidlik

A) 3; 4; 5

B) 2; 3; 5

C) 1; 2; 3

D) 1; 3; 5

E) 1; 3; 4

8. Pedaqoji prosesin hazırlıq mərhələsində yerinə yetirilən vəzifələrin ardıcıllığını müəyyən edin

1 - şəraitin diaqnostikası

2 - qarşıya məqsəd qoyulması

3 - prosesin inkişafının planlaşdırılması

4 - nailiyyətlərin proqnozlaşdırılması

A) 2; 1; 4; 3

B) 1; 3; 4; 2

C) 1; 2; 3; 4

D) 3; 4; 1; 2

E) 4; 3; 2; 1

9. Əsas pedaqoji dəyərləri müəyyən edin

1 - mənəvi dəyərlər

2 - sosial pedaqoji dəyərlər

3 - maddi dəyərlər

4 - qrupun pedaqoji dəyərləri

5 - şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər

A) 2; 4; 5

B) 1; 2; 5

C) 1; 2; 3

D) 2; 3; 4

E) 3; 4; 5

10. Pedaqoji dəyərlərin ardıcıllığının düzgün sırasını göstərin

1 - qrupun pedaqoji dəyərləri

2 - şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər

3 - sosial pedaqoji dəyərlər

A) 3; 1; 2

B) 1; 2; 3

C) 2; 1; 3

D) 1; 3; 2

E) 2; 3; 1

11. Pedaqoji sistemin təkmilləşdirilməsi yollarını müəyyən edin

1 - intensiv

2 - ümumi

3 - ekstensiv

4 - xüsusi

A) 1; 3

B) 2; 3

C) 3; 4

D) 1; 4

E) 2; 4

12. Pedaqoji dəyərlər və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu

1 - sosial pedaqoji dəyərlər

2 - qrupun pedaqoji dəyərləri

3 - şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər

a - Müəyyən təhsil təsisatları çərçivəsində pedaqoji fəaliyyəti nizama salan ideyalar, konsepsiya və normalardır

b - Cəmiyyətin təhsil sahəsindəki fəaliyyətini tənzimləyən ideyalar, normalar, qaydalardır

c - Şəxsiyyətin məqsədi, motivləri, ideyaları, konsepsiyaları, normalarıdır

A) 1 - b; 2 - a; 3 - c

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - c; 2 - b; 3 - a

D) 1 - b; 2 - c; 3 - a

E) 1 - a; 2 - c; 3 - b

13. Uyğunluğu tapın:

1 - Pedaqoji prosesdə sistem yaradan komponentlər

2 - Pedaqoji prosesin səciyyəvi xüsusiyyətləri

3 - Pedaqoji prosesin məhsuldarlığına təsir göstərən amillər

a - Tamlıq, ümumilik, vahidlik

b - Məqsəd komponenti, məzmun komponenti, fəaliyyət komponenti, nəticə komponenti

c - Təlim, təhsil - tərbiyə fəaliyyətinə daxili stimulların təsiri, xarici stimulların (ictimai, pedaqoji, əxlaqi və s. ) intensivliyi, xarakteri və vaxtında tətbiqi

A) 1 - b; 2 - a; 3 - c

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - c; 2 - b; 3 - a

D) 1 - b; 2 - c; 3 - a

E) 1 - a; 2 - c; 3 - b

14. Uyğunluğu tapın:

1 - Təlim - tərbiyə prosesinin gedişi və nəticələri asılıdır

2 - Pedaqoji prosesin hazırlıq mərhələsində mühüm vəzifələr yerinə yetirilir

3 - Pedaqoji prosesin başlıca mərhələləri

a - Qarşıya məqsədin qoyulması, şəraitin diaqnostikası, nailiyyətlərin proqnozlaşdırılması, prosesin inkişafının planlaşdırılması

b - Cəmiyyətin və şəxsiyyətin tələbatından, cəmiyyətin imkanlarından, pedaqoji prosesin baş verdiyi şəraitdən

c - Hazırlıq, əsas, yekun

A) 1 - b; 2 - a; 3 - c

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - c; 2 - b; 3 - a

D) 1 - b; 2 - c; 3 - a

E) 1 - a; 2 - c; 3 - b

15. Uyğunluğu tapın:

1 - Mümkün olan variantlardan ən yaxşısını seçib götürmək prosesi adlanır

2 - Pedaqoji texnologiya nə başa düşülür?

3 - Pedaqoji texnologiyaların təsnifatına daxildir

a - Müəllimin pedaqoji vəzifələri həll etməyə yönəldilmiş ardıcıl, qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyəti başa düşülür

b - optimallaşdırma

c - təlim, tərbiyə, inkişaf, diaqnostika

A) 1 - b; 2 - a; 3 - c

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - c; 2 - b; 3 - a

D) 1 - b; 2 - c; 3 - a

E) 1 - a; 2 - c; 3 - b

16. Uyğunluğu tapın:

1 - Pedaqoji prosesin yekun mərhələsi başa çatır

2 - Pedaqoji prosesin əsas mərhələsində yerinə yetirilən vəzifələrin düzgün variantı

3 - Pedaqoji proses

a - Pedaqoqlarla şagirdlərin qarşılıqlı təsiri, pedoqoji prosesin nəzərdə tutulmuş metodları, vasitələri və formalarının məzmunu üçün, əlverişli şəraitin yaradılması, məktəblilərin fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi

b - Alınan nəticələrin təhlili ilə

c - Tam, mürəkkəb, dinamik sistemdir

A) 1 - c; 2 - b; 3 - a

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - b; 2 - a; 3 - c

D) 1 - b; 2 - c; 3 - a

E) 1 - a; 2 - c; 3 - b


Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə