##book id=197//book name= Pedaqogika// ##fk=125// ks=01 //fn=197// sumalltest= 299


##num=21 // level=1 // sumtest=8 // name= Məktəbdaxili nəzarət, onun forma və metodları //Yüklə 0,49 Mb.
səhifə18/18
tarix17.11.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#81072
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

##num=21 // level=1 // sumtest=8 // name= Məktəbdaxili nəzarət, onun forma və metodları //


1. Məktəbdaxili nəzarətin təşkilinə verilən tələblərin ardıcıllığını göstərin.

1 - nəzarətin sistematikliyi

2 - nəzarətin təsirliliyi

3 - nəzarətin obyektivliyi

4 - nəzarətin həyata keçirilməsinin səriştəli olması

A) 4; 3; 2; 1

B) 1; 3; 2; 4

C) 3; 4; 1; 2

D) 3; 2; 4; 1

E) 1; 2; 3; 4

2. Məktəbdaxili nəzarətin növlərini və onun uyğunluqlarını tapın

1 - tematik nəzarət

2 - frontal nəzarət

a - tematik nəzarətin məzmununu pedaqoji proseslərin müxtəlif istiqamətləri tə. kil edir

b - müəllimin fəaliyyətində şəxsi nəzarət onun professional təşəkkülü üçün stimuldur

c - frontal nəzarət pedaqoji kollektivin, metodbirləşmələrin və ayrıca müəllimin fəaliyyətini hərtərəfli öyrənməyi nəzərdə tutur

d - məktəbdə müntəzəm nəzarət sisteminin yaradılmasına yönəldilmişdir

e - keçirilən nəzarətin nəticələri pozitiv dəyişikliklərə gətirib çıxarır

A) 1 - a; 2 - c

B) 1 - b; 2 - d

C) 1 - c; 2 - e

D) 1 - d ; 2 - a

E) 1 - e; 2 - b

3. Nəzarətin formalarını seçin

1 - şəxsi nəzarət

2 - sinif - ümumiləşdirici nəzarət

3 - tematik nəzarət

4 - fənn ümumiləşdirici nəzarət

5 - frontal nəzarət

6 - tematik ümumiləşdirici nəzarət

7 - kompleks ümumiləşdirici nəzarət

A) 1; 2; 4; 6; 7

B) 1; 2; 3; 4; 5

C) 6; 7; 5; 4; 3

D) 5; 4; 3; 2; 1

E) 5; 3; 6; 7; 4

4. Məktəbdaxili nəzarətdə istifadə olunan metodları seçin

1 - şifahi və yazılı nəzarət

2 - günuzadılmış qrupların jurnalı

3 - anketləşdirmə

4 - müşahidə, müsahibə

5 - eksperimentlər

6 - xronometraj

A) 3; 2; 1; 4

B) 6; 5; 4; 3

C) 1; 3; 4; 6

D) 1; 2; 3; 5

E) 3; 4; 5; 6

5. Məktəbdaxili nəzarətin forma və metodlarının seçilməsi şərtləri

1 - vəzifələri

2 - məqsədləri

3 - anketlərlə

4 - nəzarətin obyekti və subyektinin xüsusiyyətləri

5 - ev tapşırıqlarının həcmi ilə

6 - vaxtla

A) 6; 5; 1; 2

B) 1; 2; 3; 4

C) 2; 3; 4; 6

D) 2; 1; 4; 6

E) 6; 5; 4; 1

6. Pedaqoji idarəetmənin metodlarını seçin

1 - pedaqoji şuralar

2 - pedaqoji işçilərin həvəsləndirilməsi

3 - pedaqoji təhlil

4 - inzibati təsiretmə

5 - psixoloji - pedaqoji təsiretmə

6 - məktəb konfransları

7 - ictimai təsiretmə

A) 2; 5; 6; 7

B) 1; 2; 3; 4

C) 2; 4; 5; 7

D) 3; 7; 6; 2

E) 3; 2; 1; 5

7. İdarəetmənin təşkili formalarını seçin

1 - instruktiv - metodiki və nəzəri seminarlar

2 - pedaqoji təhlil

3 - təşkiletmə

4 - şagird kollektivinin iclası

5 - ictimai təsiretmə

6 - məktəb konfransları

7 - metodik birliklər

A) 1; 4; 6; 7

B) 1; 2; 3; 5

C) 4; 5; 6; 7

D) 7; 5; 3; 2

E) 6; 4; 7; 2

8. İdarəetmənin funksiyası, metodları, təşkili formaları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 - funksiyalar

2 - pedaqoji İdarəetmənin metodları

3 - təşkili formaları

a - tənzimləmə, ictimai təsiretmə, metodik birliklər, pedaqoji oxular

b - məqsədin müəyyən edilməsi, təşkil etmə, tənzimləmə, pedaqoji təhlil

c - instruktiv - metodiki, nəzəri seminarlar, planlaşdırma

d - psixoloji - pedaqoji təsiretmə, ictimai təsiretmə, pedaqoji işçilərin həvəsləndirilməsi, pedaqoji təhlil

e - pedaqoji şuralar, şagird kollektivinin iclası, məktəb konfransları

A) 1 - d; 2 - e; 3 - b

B) 1 - e ; 2 - a; 3 - c

C) 1 - a; 2 - c; 3 - d

D) 1 - b; 2 - d; 3 - e

E) 1 - c; 2 - b; 3 - a

##num=22// level=1// sumtest=6 // name=Məktəb işçilərinin ixtisasının artırılması və attestasiya //


1. Müəllimlərin ixtisasartırmaları yollarını qeyd edin

1 - özünü təhsillə

2 - ictimai tərəqqinin tələbləri ilə ayaqlaşmaq

3 - qabaqcıl iş təcrübəsinin yaradıcı şəkildə öyrənilməsi

4 - konfrans və seminarlarda, pedaqoji mühazirələrdə iştirak etməsi

5 - sinif iclası

A) 1; 2; 3

B) 3; 4; 5

C) 5; 4; 3

D) 1; 3; 4

E) 4; 5; 1

2. Attestasiyanın komissiyalarının ardıcıllığı

1 - baş attestasiya komissiyası

2 - attestasiyanın məqsəd və vəzifələri

3 - rayon və şəhər attestasiya komissiyaları

4 - təhsil müəssisələrinin komissiyası

A) 1; 3; 4

B) 1; 2; 3

C) 3; 4; 1

D) 2; 3; 4

E) 4; 1; 2

3. Attestasiyanın mərhələlərinin məntiqi ardıcıllığını göstər

1 - komissiyanın yaradılması

2 - qərarların qəbulu

3 - qiymətləndirmənin təşkili

A) 1; 3; 2

B) 1; 2; 3

C) 3; 2; 1

D) 3; 1; 2

E) 2; 3; 1

4. Attestasiyanın prinsiplərinin ardıcıllığını göstərin.

1 - könüllülük

2 - açıqlıq

3 - fərdi yanaşma

4 - sistemlilik

5 - tamlıq

6 - obyektivlilik

A) 1; 2; 4; 5; 6

B) 5; 4; 2; 3; 1

C) 6; 5; 3; 4; 2

D) 2; 3; 4; 5; 6

E) 3; 2; 5; 4; 1

5. Müəllimlərin attestasiyası üçün daha perspektiv model təklif olunaraq kvalifikasiyanın mühüm meyarlarının ardıcıllığını göstər

1 - tədris məşğələlərinin keyfiyyəti

2 - valideynlərin fikri

3 - şagirdlərin fikri

4 - müdriyyətin verdiyi qiymət

5 - həmkarlarının verdiyi qiymət

6 - müəllimin özünü qüymətləndirməsi

A) 1; 2; 4; 5; 6; 3

B) 3; 4; 2; 1; 5; 6

C) 6; 5; 4; 2; 1; 3

D) 5; 4; 2; 1; 3; 6

E) 1; 3; 2; 4; 5; 6

6. Məktəbin kollegial orqanıdır

A) Gənclər ittifaqı

B) Sinif iclası

C) Valideyn iclası

D) Həmkarlar iclası

E) Məktəb şurasıYüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə