##book id=197//book name= Pedaqogika// ##fk=125// ks=01 //fn=197// sumalltest= 299


##num=19// level= 1// sumtest=9 // name= Uşaqların tərbiyəsində məktəb, ailə və ictimaiyyətin əlbir işi //Yüklə 0,49 Mb.
səhifə17/18
tarix17.11.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#81072
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

##num=19// level= 1// sumtest=9 // name= Uşaqların tərbiyəsində məktəb, ailə və ictimaiyyətin əlbir işi //


1. Ailə tərbiyəsinə mənfi təsir göstərən səbəblər

1 - ailələrin iqtisadi vəziyyətinin zəif olması

2 - ictimai həyatın mədəni səviyyəsinin aşağı olması

3 - normal ailə münasibətləri

4 - boşanma hallarının artması

5 - ailə və məktəb arasında əlaqə

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 2, 4

D) 2, 4, 5

E) 1, 4, 5

2. Ailədə uşağın tərbiyəsinə təsir edən amillər hansıdır?

1 - nəsli davam etdirmək

2 - psixoloji

3 - məsuliyyət hissi

4 - mənəvi

5 - iqtisadi

6 - valideynlik borcunu yerinə yetirmək

7 - əmək

A) 2, 4, 5, 6

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 4, 6

D) 3, 4, 5, 6

E) 1, 4, 6, 7

3. Məktəblə ailənin fərdi əlaqə formalarını müəyyən edir

1 - müəllimlərin ailələrə gedişi

2 - sinif, valideyn yığıncağı

3 - valideynin məktəbə dəvət edilməsi

4 - ümumi məktəb yığıncaqları

5 - gündəlik vasitəsilə

6 - pedaqoji lektoriyalar

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 5

C) 2, 3, 6

D) 2, 4, 5

E) 1, 5, 6

4. Məktəb, ailə və ictimaiyyət arasında kollektiv əlaqə formaları hansılardır?

1 - sinif valideyn yığıncaqları

2 - ümumməktəb valideyn yığıncağı

3 - məktəb, ailə və müvafiq təşkilatlar arasında məktublaşma

4 - “açıq qapı” günləri

5 - məktəb və məktəbdənkənar tərbiyə müəssisəsinin təşkil etdiyi görüşlər, yarışlar

A) 1; 2; 5

B) 1; 2; 3

C) 2; 3; 4

D) 3; 4; 5

E) 1; 4; 5

5. Məktəbin gənc nəslin tərbiyəsində əsaslandığı istiqamətlər

1 - ictimaiyyətə

2 - yalnız öz gücünə

3 - ictimai təşkilatların yardımına

4 - məktəb rəhbərliyinin göstərişlərinə

5 - əmək kollektivlərinin yardımına

A) 1; 3; 5

B) 1; 2; 3

C) 3; 1; 4

D) 5; 2; 3

E) 4; 3; 2

6. Şagirdlərin tərbiyəsində birgə fəaliyyət göstərən sistemi müəyyən edin

1 - məktəb

2 - təhsil idarəsi

3 - təhsil nazirliyi

4 - ailə

5 - dövlət

6 - həmkarlar təşkilatı

7 - ictimaiyyət

A) 4, 6, 3

B) 1, 2, 4

C) 1, 4, 7

D) 5, 6, 2

E) 3, 5, 7

7. Ailə tərbiyəsində nəzərə alınması vacib olan şərtlər

1 - uşağı sevmək

2 - uşağa acıqlanmaq

3 - uşağa tələblər vermək

4 - rejimin düzgün təşkili

5 - uşağı gücü çatan əmək fəaliyyətinə qoşmaq

6 - ailə üzvlərinin tələblərindəki müxtəliflik

A) 1, 3, 4, 5

B) 1, 2, 4, 6

C) 2, 3, 4, 5

D) 3, 4, 5, 6

E) 1, 4, 5, 6

8. Valideynlərin hansı keyfiyyətləri ailədə övladların düzgün tərbiyəsinə güclü təsir edir?

1 - sözlə əməlin birliyi

2 - ciddi və sərt davranış

3 - müsbət nümunəsi

4 - qoyduqları qadağalar

5 - uşağa vahid tələblər verməsi

A) 1, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 5

E) 1, 2, 4

9. Mövcudluq müddətinə görə fərqlənən uşaq birlikləri

1 - daimi

2 - təsadüfi

3 - mütəşəkkil

4 - müvəqqəti

5 - situativ

A) 1, 4 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 3, 4, 5

E) 2, 4, 5

##num=20// level= 1// sumtest=15 // name= Məktəbin dövlət - ictimai idarəetmə sistemi //


1. Məktəbin direktorunun təşkilati işinə aiddir

1 - Məktəbin maddi - texniki bazasının gücləndirilməsi

2 - Məktəbin kadrlarının seçilib yerləşdirilməsi

3 - Dərs cədvəlini tutmaq

4 - Şagirdlərin yaradıcı birliklərinin işinin təşkili

5 - Pedaqoji kadrların yüksək işgüzarlığını təmin etmək şəraitinin yaradılması

A) 2; 3; 4

B) 1; 2; 3

C) 2; 4; 5

D) 4; 5; 1

E) 5; 3; 4

2. Proqram mənbələrinə daxil olanların məntiqi ardıcıllığını göstər

1 - Təhsil Qanunu

2 - Qanuna müvafiq verilmiş təhsil qanunvericilik aktları

3 - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

4 - Təhsil müəssisələrinin Nizamnamələri

A) 3, 1, 2. 4

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 4, 1

D) 3, 4, 2, 1

E) 4, 1, 2, 3

3. İdarəetmənin mərhələləri ardıcıllığını seç

1 - məqsəd irəli sürülür

2 - görüləcək işin proqramı işlənir

3 - vəziyyət öyrənilir

4 - təshihlər aparılır, əks əlaqə yaradılır

5 - proqram üzrə işin təşkili təmin edilir

6 - qiymətləndirilir və nəticə çıxarılır

A) 1, 3, 2, 5, 4, 6

B) 2, 4, 5, 6, 3, 1

C) 4, 3, 2, 5, 1, 6

D) 6, 2, 4, 5, 1, 3

E) 5, 1, 4, 6, 3, 2

4. Sinifdənkənar və məktəbdənkənar təşkilatçının vəzifələrinə aiddir

1 - Pedaqoji şuranın iclaslarına məsələ hazırlamaq

2 - Şagirdlərin asudə vaxtını düzgün təşkil etmək

3 - Uşaqların ictimai - faydalı əməyini təşkil etmək

4 - Məhsuldar əməkdə şagirdlərin iştirakını tənzimləmək

5 - Pedaqoji kadrları seçib yerləşdirmək

6 - Məktəblilərin dərsdənkənar məşğələlərinə rəhbərliyə cəlb edilən şəxsləri təlimatlandırmaq

A) 6; 5; 4; 3

B) 1; 2; 3; 4

C) 3; 4; 5; 6

D) 2; 3; 4; 6

E) 5; 4; 3; 2

5. İdarəetmə nəzəriyyəsi və sosial psixologiya mütəxəssislə rəhbərlik üçün üç əsas üslubu fərqləndirirlər

1 - səhlənkar

2 - avtoritar

3 - bürokratizm

4 - demokratik

5 - valyuntarizm

A) 1; 2; 3

B) 2; 4; 5

C) 4; 2; 3

D) 4; 5; 3

E) 3; 4; 1

6. Məktəbi idarəetmə sisteminin strukturunda dörd səviyyə və onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 – birinci səviyyə

2 – ikinci səviyyə

3 – üçüncü səviyyə

4 – dördüncü səviyyə

a - dövlət orqanı tərəfindən seçilmiş məktəb direktoru, məktəb şurası, şagird komitəsi, ictimai təşkilatların rəhbərləri

b - dövlət, qeyri dövlət müəssisələri, təhsil şöbələri, şöbə rəhbərləri

c - şagirdlər sinif və ümumməktəb şagird özünüidarəsi

d - müəllimlər, tərbiyəçilər, sinif rəhbərləri

e - məktəb direktorlarının müavinləri, məktəbin psixoloqu, sosial pedaqoqu, inzibati təsərrüfat işləri üzrə direktor köməkçisi

A) 1 - d ; 2 - b; 3 - e; 4 - a

B) 1 - b; 2 - c; 3 - c; 4 - e

C) 1 - c; 2 - d; 3 - b; 4 - d

D) 1 - a; 2 - e; 3 - d; 4 - c

E) 1 - e; 2 - a; 3 - a; 4 - b

7. Pedaqoji sistemlərin idarəetmə dəyərləri və onlar araslndakl uyğunluğu tapın

1 - Dəyərlər - məqsədlər

2 - Dəyərlər - biliklər

3 - Dəyərlər - münasibətlər

4 - Dəyərlər - keyfiyyətlər

a - idarəetmə sahəsində biliklərin əhəmiyyəti və mənasını açır

b - pedaqoji prosesin iştirakçıları arasında qarşılıqlı münasibətlərin, pedaqoji və şagird kollektivlərində şəxsiyyətlərarası münasibətlər

c - tam pedaqoji prosesin idarəetmənin məqsədinin əhəmiyyətivə mənasını açıb göstərir

d - məktəbdaxili nəzatəri aşkar etmək

e - idarəetmənin subyekti olan məktəb rəhbərinin – menecerin müxtəlif fərdi, kommunikativ, davranış keyfiyyətlərini açır

A) 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - e

B) 1 - a; 2 - d; 3 - e; 4 - d

C) 1 - b; 2 - b; 3 - d; 4 - b

D) 1 - d ; 2 - e; 3 - c; 4 - a

E) 1 - e; 2 - c; 3 - a; 4 - c

8. Məktəbdaxili idarəetmədə pedaqoji təhsilin növləri və onların arasındakı uyğunluğu tapın

1 - Parametrik təhlil

2 - Tematik təhlil

3 - Yekun təhlil

a - valideyn və ictimaiyyətlə işin effektivliyin nəticələri

b - təhsil prosesnin gedişi və nəticələri haqqında gündəlik informasiyanı öyrətmək prosesə mane olan səbəbləri aşkar etmək məqsədini güdür

d - tematik təhlilin məzmunu – təlim metodlarının optimal əlaqələndirilməsi, şagirdlərin biliklər sisteminin formalaşdırılması və s.

c - rübün sonunda, tədris ilinin yarısında və axırında keçirilir, əsas nəticələri və onlara nail olma səbəblərini öyrənmək məqsədini güdür

e - məktəb şurasının, pedaqoji şuranın fəaliyyətinin nəticələri

A) 1 - a; 2 - b; 3 - e

B) 1 - b; 2 - d; 3 - c

C) 1 - d; 2 - a; 3 - d

D) 1 - e ; 2 - c; 3 - e

E) 1 - c; 2 - e; 3 - a

9. Məktəb rəhbərlərinin idarəetmə fəaliyyətində dərsin təhlili növləri

1 - yekun

2 - geniş

3 - epizodik

4 - qısa

5 - aspekt

A) 2; 4; 5

B) 5; 4; 3

C) 3; 4; 2

D) 4; 3; 1

E) 1; 2; 3

10. Məktəb rəhbərlərinin idarəetmə fəaliyyətində dərsin təhlilinin növləri və onların arasındakı uyğunluğu tapın

1 - dərsin geniş təhlili

2 - dərsin qısa təhlili

3 - dərsin aspekt təhlili

a - dərsin bütün detallarının ayrılmasını yəni dərslərin tərbiyəvi, didaktik, psixoloyi, sanitar - gigiyenik tələblərinin müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur

b - aspekt təhlili dərsin hansı bir aspektini təhlil etməyi nəzərdə tutur

c - planlaşdırma şəxsiyyətin və kollektivin təşəkkülünün əsas şərtlərini, mərhələlərini proqnozdırmağa imkan verir

d - məktəbin iş planlarını işləyib hazırlayarkən bir sıra tələbləri gözləmək zəruridir

e - dərsin qısa təhlili direktoedan, onun müavinindən, metodistdən obyektiv təklif və tövsiyələr müəllimin şəxsiyyətini yaxşı bilməyi, metodik və idarəetmə mədəniyyəti tələb edir

A) 1 - c; 2 - c; 3 - d

B) 1 - b; 2 - d; 3 - a

C) 1 - a; 2 - e; 3 - b

D) 1 - d ; 2 - b; 3 - c

E) 1 - e; 2 - a; 3 - e

11. Tərbiyəvi işin pedaqoji təhlili zamanı onun keçirilmə ardıcıllığını göstər

1 - birgə planlaşdırma

2 - tərbiyə işin bilavasitə keçirilməsi

3 - işi birgə yekunlaşdırmaq və onun təhlili

4 - işin hazırlanmasında uşaqların iştirakı və müəllimlərin pedaqoji rəhbərliyinin xüsusiyyətləri

5 - məqsədin birgə müəyyənləşdirilməsi, tərbiyəvi işin vəzifələri, keçirilmə forması

A) 5; 1; 4; 2; 3

B) 3; 2; 1; 5; 4

C) 5; 4; 3; 2; 1

D) 3; 1; 5; 2; 4

E) 2; 4; 3; 1; 5

12. İdarəetmə fəaliyyətinin məqsədinin ardıcıllığını göstərin

1 - forma

2 - metodları

3 - məzmununu

4 - işin başlanğıcıdır

5 - bu işin ümumi istiqamətini

A) 3; 1; 5; 2; 4

B) 1; 2; 3; 4; 5

C) 5; 4; 3; 2; 1

D) 4; 5; 3; 1; 2

E) 2; 4; 3; 1; 5

13. Məktəbdə idarəetmə fəaliyyətinin müxtəlif formalarını ardıcıllıqla qeyd edin

1 - pedaqoji şura

2 - məktəb şurası

3 - direktoryanı müşavirə

4 - metod - seminar

5 - komisiyaların iclasları

6 - direktorun müavini yanında müşavirə

7 - operativ müşavirə

8 - şagird komitəsinin iclası

A) 2; 1; 3; 6; 7; 4; 5; 8

B) 3; 1; 4; 7; 8; 5; 2; 6

C) 5; 3; 2; 1; 6; 7; 8; 4

D) 8; 7; 6; 5; 4; 3; 1; 2

E) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

14. Pedaqoji şuranın sahələri və onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 - istehsalat rəsmi sahə

2 - elmi - pedaqoji sahə

a - elmi metodiki fəaliyyətinin inkişafı pedaqoji kollektivin peşə ixtisasının yüksək səviyyəsinə

b - elmi - pedaqoji sahəyə yuxarı orqanların göstərişlərinin elmi tədqiqat işlərinin müzakirəsi qabaqcıl təcrübənin tətbiqi, pedaqoji prosesin təhlili

c - məktəbin illik planının təsdiqi, rüblərin yekunları, müzakirəsi, imtahanlara hazırlıq və onların təşkilinin planının təsdiqi, şagirdlərin sinifdən sinfə keçirilməsi və buraxılışı, dərs ilinin yekunlar

d - təlim - tərbiyə prosesinin təşkili ilə bağlı məsələləri həll etməli, onu təkmilləşdirmək yollarını müəyyənləşdirməlidir

e - pedaqoji şuralar təlim və təhsil - tərbiyənin əsas problemlərini işləyib hazırlayır

A) 1 - c; 2 - e

B) 1 - b; 2 - c

C) 1 - b; 2 - d

D) 1 - e; 2 - a

E) 1 - a; 2 - b

15. Məktəb şurasının sektoru və onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 – pedaqoji sektor

2 – valideyn sektoru

3 – şagird sektoru

a - kadr məsələləri ilə məşğul olur, müəllimlərin ixtisasını artırmaqla və onların attestasiyası ilə məşğul olur

b - uşaq özünüidarəsinin funksiyalarını həyata keçirir, növbətçiliyi, idman yarışlarını, yürüşləri, olimpiadaları təşkil edir

c - məktəbin perspektivləri və cari ildə vəzifələri haqqında direktorun məruzəsini dinləyir və müzakirə edir

d - məktəbin təmiri məsələlərinə kömək edir, valideynlərlə iş aparılır, tərbiyəvi tədbirlərin keçirilməsinə kömək göstərir

e - bu və ya digər sahələrə cavabdeh olan adamların məlumatınıdinləyir, qəbul olunan qərarların həlli yollarını müəyyənləşdirir

A) 1 - e ; 2 - c; 3 - e

B) 1 - d; 2 - a; 3 - c

C) 1 - c; 2 - b; 3 - d

D) 1 - a; 2 - d; 3 - b

E) 1 - b; 2 - e; 3 - a


Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə